Prijava komunalnog nereda

Prijava komunalnog nereda

Prema odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne Novine broj 94/13 i 73/17) obveza
Općine Jakovlje je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačen otpadu te uspostava sustava
evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine Jakovlje.
Odluku pogledajte ovdje.

Ako primijetite nepropisno odbačen otpad na području Općine Jakovlje isto možete prijaviti:

  • popunjavanjem priloženog obrasca i dostavom istog osobno ili putem pošte na adresu Općina Jakovlje,
    Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje ili
  • popunjavanjem priloženog obrasca i dostavom istog na e-mail:  opcina@jakovlje.hr 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.