Zajednica za sve nas

Završetak projekta "Zajednica za sve nas"

Dana 16. veljače 2023. godine završila je provedba projekta „Zajednica za sve nas“. Projekt je trajao od 16. veljače 2021. godine do 16. veljače 2023. godine. Projekt „Zajednica za sve nas” odobren je u sklopu Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Upravljačko tijelo projekta bilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, posredničko tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, korisnik projekta Općina Jakovlje, a partneri projekta Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja”, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora”, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Projektom „Zajednica za sve nas“ omogućilo se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što je rezultiralo povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta. Cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Zadana ciljna skupina projekta bila je sveukupno 90 osoba, od čega 45 osoba starijih od 54 godine, 25 osoba mlađih od 25 godina, 5 osoba sa invaliditetom te 15 nezaposlenih osoba. U projekt se uključilo sveukupno 130 osoba, od toga 46 osoba starijih od 54 godine, 67 osoba mlađih od 25 godina, 6 osoba sa invaliditetom te 11 nezaposlenih osoba.

Kroz tri osnovna projektna elementa ostvareni su slijedeći mjerljivi ishodi projekta: angažirana vanjska usluga za provedbu radionica, izrađeni priručnici za sportske, likovne i informatičke radionice, provedene sportske, likovne, plesne, informatičke i  multimedijske radionice, od toga: 90 multimedijskih radionica, 110 informatičkih radionica, 100 sportskih radionica nogometa i tenisa 90 plesnih radionica, 90 likovnih radionica, 90 sportskih radionica razni sportovi (20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja), adaptirana 2 prostora (prostor u Kraljevom Vrhu i Jakovlju), nabavljena oprema i namještaj za prostor u Jakovlju, nabavljen potrošni materijal za likovne radionice, 5 sudionika pohađalo autoškolu, 1 nezaposlena osoba educirana za gerontodomaćicu i 5 nezaposlenih osoba educirano za njegovateljicu, angažirana vanjska usluga marketinga i odnosa s javnošću, održana početna i završna konferencija, održana 2 okrugla stola, izrađena službena stranica projekta, Facebook i Instagram stranica, izrađeni i distribuirani promotivni materijali projekta, angažirana vanjska usluga za provedbu postupaka javne nabave, provedena evaluacija projekta i održana 4 projektna sastanka s partnerima.

Posebnu zahvalu na sudjelovanju u projektu „Zajednica za sve nas“ upućujemo partnerima projekta, Udruzi Umirovljenika Općine Jakovlje, svim vanjskim angažiranim suradnicima i svim sudionicima projektnih aktivnosti.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana Završna konferencija projekta "Zajednica za sve nas"

Dana 8. veljače 2023. godine na adresi Stubička cesta 4 a (prostor iznad ambulante) u Jakovlju održana je Završna konferencija projekta „Zajednica za sve nas“. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Partneri projekta bili su Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Projektom „Zajednica za sve nas“ omogućilo se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što je rezultiralo povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta. Cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljna skupina projekta činila je sveukupno 90 osoba, od čega 45 osoba starijih od 54 godine, 25 osoba mlađih od 25 godina, 5 osoba sa invaliditetom te 15 nezaposlenih osoba. U projekt se uključilo sveukupno 130 osoba, od toga 46 osoba starijih od 54 godine, 67 osoba mlađih od 25 godina, 6 osoba sa invaliditetom te 11 nezaposlenih osoba. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ i projektnog elementa razvoja i širenja socijalnih usluga i programa aktivnog socijalnog uključivanja, provedeno je sveukupno 570 radionica, od toga: 50 radionica nogometa, 50 radionica tenisa, 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja, 20 radionica stolnog tenisa, 90 likovnih radionica, 90 multimedijskih radionica, 90 plesnih radionica i 110 informatičkih radionica. Adaptiran je i namješten prostor u Jakovlju na adresi Stubička cesta 4 a te je izvršena adaptacija prostora sanitarnog čvora u Kraljevom Vrhu na adresi Školska ulica 1. Također, pet nezaposlenih osoba pohađalo je autoškolu B kategorije, pet nezaposlenih osoba završilo je osposobljavanje za zanimanje njegovateljice, a jedna osoba završila je osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćice. Nabavljen je potrošni materijal za provedbu likovnih radionica. Unutar projektnog elementa promidžbe i vidljivosti angažirana je vanjska usluga marketinga i odnosa s javnošću, održana je početna i završna konferencija, održana su dva okrugla stola, izrađena je službena stranica projekta, Facebook i Instagram stranica projekta te su izrađeni i distribuirani promotivni materijali projekta. U projektnom elementu upravljanja projektom i administracije angažirana je vanjska usluga za provedbu postupaka javne nabave, provedena je evaluacija projekta i održana su četiri projektna sastanka s partnerima.

Posebnu zahvalu na sudjelovanju u projektu „Zajednica za sve nas“ upućujemo našim partnerima projekta, Udruzi Umirovljenika Općine Jakovlje, svim vanjskim angažiranim suradnicima te svim sudionicima projektnih aktivnosti. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana vanjska usluga evaluacije sportskih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 25. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije za sportske radionice nogometa i tenisa za polaznike osobe mlađe od 25 godina te sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje i stolni tenis) za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima sportskih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici putem kojih su anonimno odgovarali na postavljena pitanja vezana uz pohađanje besplatnih sportskih radionica. Iz obavljenog razgovora s polaznicima sportskih radionica može se zaključiti da su provedbom sportskih radionica polaznici osnažili svoju kondiciju, izdržljivost i koordinaciju te da su sportske radionice pozitivno utjecale na njihovo raspoloženje, kardiovaskularni i kardiorespiratorni sustav.  Također, pohađanjem besplatnih sportskih radionica pozitivno se utjecalo na socijalno uključivanje polaznika. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene sportske radionice raznih sportova u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 23. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje i stolni tenis) namijenjene polaznicima osobama mlađim od 25 godinama, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Besplatne sportske radionice, njih sveukupno 90, trajale su od 19. siječnja 2022. godine, a program se sastojao od slijedećih cjelina: 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja i 20 radionica stolnog tenisa. Pohađanjem besplatnih sportskih radionica raznih sportova polaznici su uz stručno vodstvo trenera poboljšali kondiciju, opće stanje i raspoloženje, a istovremeno su se družili i kvalitetno koristili svoje slobodno vrijeme. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih sportskih radionica raznih sportova i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene sportske radionice nogometa i tenisa u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 22. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene polaznicima osobama mlađim od 25 godina. Besplatne sportske radionice nogometa i tenisa trajale su od 02. ožujka 2022. godine, a program se sastojao od 50 radionica nogometa i 50 radionica tenisa. Uz stručno vodstvo trenera polaznici su usavršili teorijsko i praktično znanje o nogometu i tenisu te poboljšali svoju kondiciju. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih sportskih radionica nogometa i tenisa te na podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene likovne radionice u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

Dana 20. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne likovne radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Besplatne likovne radionice, sveukupno njih 90, trajale su od 19. siječnja 2022. godine, a program se sastojao od slijedećih cjelina: 10 radionica crtanja grafičkim olovkama, 10 radionica crtanja kredama, 10 radionica slikanja temperama, 10 radionica crtanja flomasterima i markerima, 10 radionica crtanja pastelama, 10 radionica slikanja vodenim bojama, 10 radionica tehnika mozaika, 10 radionica slikanja kolažem i 10 radionica izrade skulptura od gline. Polaznici likovnih radionica su usavršili navedene likovne tehnike uz stručnu voditeljicu iz Učilišta Piramida Znanja te im ovim putem upućujemo sve pohvale na njihovim radovima. Likovne radionice bile su usmjerene poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena naših polaznika. Provedba likovnih radionica pokazala je važnost održavanja ovakvih i sličnih besplatnih aktivnosti za cjelokupnu zajednicu. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih likovnih radionica i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana vanjska usluga evaluacije likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 18. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije likovnih radionica za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima likovnih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici putem kojih su anonimno odgovarali na postavljena pitanja  vezana uz pohađanje besplatnih likovnih radionica. Temeljem obavljenog razgovora s polaznicima, može se zaključiti da su besplatne likovne radionice uvelike pridonijele socijalnom uključivanju polaznika, kao i razvoju njihovog teorijskog i praktičnog znanja o likovnim tehnikama. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje. 

Održana vanjska usluga evaluacije informatičkih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 13. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije informatičkih radionica za polaznike starije od 54 godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas". Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima informatičkih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici o zadovoljstvu polaznika. Iz anketnih upitnika mogu se saznati anonimni, konkretni i iskreni odgovori polaznika radionica na postavljena pitanja koja su vezana uz provedbu radionica, a na temelju kojih se vrši daljnja usluga evaluacije. Iz razgovora s polaznicima zaključeno je kako je provedba besplatnih informatičkih radionica pružila polaznicima razvoj novih znanja i vještina, povećano samopouzdanje, mogućnost bolje integracije u društvo te socijalno uključivanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 19. siječnja 2023. godine održana je podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Program osposobljavanja bio je namijenjen nezaposlenim osobama, odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižnicu. Osposobljavanje za gerontodomaćice pohađala je jedna polaznica, dok je program osposobljavanja za njegovateljice pohađalo pet polaznica. Cilj projektne aktivnosti osposobljavanja nezaposlenih osoba u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ je unaprijediti znanje i vještine te ojačati radni potencijal nezaposlenih osoba kako bi nakon završetka programa osposobljavanja imale veće mogućnosti za zapošljavanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene informatičke radionice u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

Dana 13. siječnja 2023. godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas" završene su besplatne informatičke radionice namijenjene osobama starijim od 54 godine. Besplatne informatičke radionice, sveukupno njih 110, trajale su od 2. veljače 2022. godine te su sadržavale slijedeće cjeline: 10 radionica „Osnovni pojmovi“, 30 radionica „Operacijski sustav Windows“, 30 radionica „Internet i elektronska pošta“, 30 radionica „Word – obrada teksta“ i 10 radionica „Ponavljanje“. Polaznici su savladali osnovne pojmove informatičke tehnologije, potom su radili u operacijskom sustavu Windows, učili su sve o korištenju Interneta, elektronske pošte, sustava e- građani i pretraživanju online dućana. Također, polaznici su obrađivali tekst pomoću računalnog programa Word, te su na kraju kroz posljednju cjelinu ponavljali naučeno gradivo. Sudjelovanjem u informatičkim radionicama polaznici su stekli nova znanja i vještine o korištenju računala. Provedbom informatičkih radionica uz stručno vodstvo predavačice iz Učilišta Piramida Znanja doprinijelo se socijalnoj uključenosti osoba starijih od 54 godine. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih informatičkih radionica i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba vanjske usluge evaluacije u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Monitoring i evaluacija trebali bi biti sastavni dio svakog projekta osiguravajući nositelju projekta da na kvalitetan način prati i provjerava ono što se radi te u konačnici da ocijeni kvalitetu upravljanja projektom i ostvarene učinke. Monitoring se vrši kontinuirano tijekom provedbe projekta kako bi se na vrijeme uvidjele potencijalne poteškoće ili pak mogućnosti. Evaluacija se radi na kraju ili po završetku projekta i njome se najčešće ocjenjuje relevantnosti, učinkovitosti, efikasnosti, utjecaj i održivosti projekta.
Završna evaluacija trebala bi rezultirati pregledom učinjenog i ostvarenog, koliko je dobro projekt odgovorio na definirane potrebe i jesu li one bile realne, ali iznimno je važno da završna evaluacija sadrži korisne preporuke kako kreirati još bolji, uspješniji i učinkovitiji projekt te kako njime još bolje upravljati.
U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do dana 12. siječnja 2023. godine obavljena je vanjska usluga evaluacije za slijedeće radionice: plesne radionice standardnih plesova (za polaznike osobe starije od 54 godine) dana 14. svibnja 2022. godine, za plesne radionice standardnih plesova (za polaznike osobe mlađe od 25 godina) dana 5. srpnja 2022. godine, multimedijske radionice (za polaznike osobe mlađe od 25 godina) dana 12. studenog 2022. godine, plesne radionice suvremenog plesa (za polaznike osobe mlađe od 25 godina) dana 15. studenog 2022. godine. Dana 11. siječnja 2023. godine obavljena je vanjska usluga evaluacije za edukacije osposobljavanja za gerontodomaćicu, njegovateljice i autoškolu (za polaznike nezaposlene osobe).
Vanjska usluga evaluacije za 1. Okrugli stol obavljena je 7. listopada 2022. godine, a za 2. Okrugli stol dana 4. siječnja 2023. godine.
Vanjska usluga evaluacije održat će se još za informatičke radionice, likovne radionice, sportske radionice nogometa i tenisa te sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje, stolni tenis). 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba sportskih radionica - razni sportovi u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

Do dana 21. prosinca 2022. godine održano je 75 od sveukupno 90 sportskih radionica, od toga 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja i 5 radionica stolnog tenisa. Provedbom sportskih radionica polaznici usavršavaju svoju kondiciju, izdržljivost i koordinaciju. Također, bavljenje sportom pozitivno utječe na kardiovaskularni, kardiorespiratorni sustav te na raspoloženje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba likovnih radionica u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

 

Do dana 20. prosinca 2022. godine održane su 83 od sveukupno 90 likovnih radionica i završene su ove cjeline – crtanje grafičkom olovkom, crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika i tehnika slikanja kolažem. Polaznici su započeli sa posljednjom cjelinom, a to je izrada skulptura od gline. Cilj provođenja likovnih radionica je razvijati kreativne vještine polaznika te doprinijeti socijalnom uključivanju osoba različitih dobnih skupina. Pohvale našim polaznicima likovnih radionica na prekrasnim radovima. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba informatičkih radionica u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

 

Do dana 19. prosinca 2022. godine održano je 105 od sveukupno 110 informatičkih radionica i završene su ove cjeline – osnovni pojmovi, operacijski sustav Windows, Internet i elektronska pošta te Word – obrada teksta. Polaznici su trenutno na posljednjoj cjelini programa informatičkih radionica, a to je ponavljanje dosad naučenih cjelina. Aktivnosti besplatnih informatičkih radionica usmjerene su na podizanje informatičkog znanja polaznika – osoba starijih od 54 godine, a koje je neophodno u današnje vrijeme. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

 
 
 

Održan drugi Okrugli stol u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, danas je održan drugi Okrugli stol na temu „Važnost  umrežavanja i međusektorske suradnje”.

Sudionici Okruglog stola bili su pripadnici ranjivih skupina u sklopu Projekta. Sudionicima je prezentirana  problematika vezana uz važnost  umrežavanja i međusektorske suradnje. Isto tako, u sklopu Okruglog stola sudionicima je pripremljen upitnik za potrebe projekta.Sudionici su ukazali na potrebu organiziranja i osiguravanja raznih programa i aktivnosti na razini zajednice koji će doprinijeti i daljnjoj socijalnoj uključenosti određenih skupina u društvu, umrežavanju i međusektorskoj suradnji. Iz rasprave za vrijeme Okruglog stola vidljivo je da sam projekt "Zajednica za sve nas" odgovara potrebama mještana u zajednici te da njegove aktivnosti doprinose većoj socijalnoj uključenosti, kao i potrebi za daljnjim osiguravanjem odgovarajućih društvenih sadržaja i potrebi međusektorske suradnje i to između javnog i privatnog sektora te nevladinih organizacija.

Projekt „Zajednica za sve nas” u svojim predviđenim aktivnostima provodi međusektorsku suradnju sa javnim, privatnim i nevladinim tijelima te nastoji okupiti što više udruga civilnog društva s ciljem međusobne suradnje, diseminacije znanja i primjera dobre prakse, a samim time afirmativno djeluje na njihove zagovaračke kapacitete i sposobnosti potrebne za ostvarivanje buduće suradnje na sličnim projektima.

Projekt "Zajednica za sve nas" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).  Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama provodi sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirana su dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabavljena je oprema, materijal za radionice, educiraju se  nezaposlene osobe u autoškoli i njegovatelji/ice.

Kroz projekt su uključene osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbe za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 4 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. prosinca 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Provedba sportskih radionica – nogomet i tenis u sklopu projekta Zajednica za sve n

Do danas odrađena je 41 sportska radionica nogometa i 46 radionica tenisa. Sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene su osobama mlađim od 25 godina. Prednosti igranja nogometa su mnogobrojne jer ovaj sport poboljšava srčane funkcije i aerobne sposobnosti, poboljšava posturu i doprinosi jačanju mišića i kostiju te smanjuje razinu stresa.

Tenis je sport koji doprinosi kardiovaskularnom zdravlju, povećava opseg pokreta u zglobovima, poboljšava ravnotežu, jača motoričku kontrolu te bavljenje ovim sportom zahtijeva aktivaciju svih mišićnih skupina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započela edukacija za gerontodomaćicu u okviru projekta

U ponedjeljak 21. studenog 2022. godine, u prostorima Općine Jakovlje započela je provedba programa osposobljavanja 1 (jedne) nezaposlene osobe za zanimanje gerontodomaćice.

Za provedbu programa osposobljavanja angažirano je Pučko otvoreno učilište Instruktor iz Splita. Program osposobljavanja obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: teorijski dio programa – osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćina/ice, zaštita na radu i prva pomoć. Ovaj program odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižicu.

Cilj ove projektne aktivnosti je unaprijediti znanje i vještine te ojačati radni potencijal  nezaposlenih osoba kako bi nakon završetka programa osposobljavanja imale veće mogućnosti za zapošljavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene multimedijske radionice u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Dana 14. studenog 2022. godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas" završene su besplatne multimedijske radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina. Besplatne multimedijske radionice trajale su od 7. veljače 2022. godine te su sadržavale slijedeće tri cjeline: 30 radionica s projekcijama filmova o zaštiti djece i obitelji od nasilja, 30 radionica o zaštiti mladeži i zloupotreba narkotika te 30 radionica o sigurnosti djece i sudionika u prometu. Stručni voditelji (Učilište Piramida Znanja) su polaznike na zanimljiv i kreativan način učili o spomenutim cjelinama, a pritom su se zabavljali, istraživali, izrađivali plakate, stripove i igrali društvene igre. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih multimedijskih radionica i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene plesne radionice suvremenog plesa u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Dana 10. studenog 2022. godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas" završene su besplatne plesne radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina. Besplatne plesne radionice suvremenog plesa koje su trajale 2 mjeseca pohađale su djevojčice osnovnoškolskog uzrasta. Program svih plesnih radionica sadržavao je vježbe zagrijavanja u ležećem i sjedećem položaju uz glazbu, potom vježbe pravilne postave tijela u stojećem položaju uz glazbu, vježbe kroz prostor, te za kraj vježbe istezanja i opuštanja uz laganu glazbu. Uz stručno vodstvo voditeljice Vesne Mijat (Učlište Piramida Znanja) djevojčice su razvile ljubav prema pokretu uz glazbu i mnoge od njih nastavljaju plesati i dalje. Zahvaljujemo našim polaznicama na pohađanju besplatnih plesnih radionica suvremenog plesa i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

 

Provedba programa osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije u okviru projekta Zajednica za sve nas u Općini Jakovlje

U tijeku je provedba programa osposobljavanja 5 (pet) nezaposlenih osoba za vozača B kategorije. 

Autoškola Auto – Kaj d.o.o. iz Stubičkih Toplica izvršitelj je usluga programa osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije u okviru projekta Zajednica za sve nas. Program osposobljavanja obuhvaća nastavu iz predmeta kako slijedi: prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP), pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP) i upravljanje vozilom – praktični dio (UV).

Cilj ove projektne aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama besplatno polaganje vozačkog ispita, a ujedno i bolju pozicioniranost na tržištu rada u budućnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba sportskih radionica nogomet i tenis u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Do dana 7. studenog 2022. godine odrađeno je 39 sportskih radionica nogometa i 44 radionica tenisa. Sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene su osobama mlađim od 25 godina. Prednosti igranja nogometa su mnogobrojne jer ovaj sport poboljšava srčane funkcije i aerobne sposobnosti, poboljšava posturu i doprinosi jačanju mišića i kostiju te smanjuje razinu stresa. Tenis je sport koji doprinosi kardiovaskularnom zdravlju, povećava opseg pokreta u zglobovima, poboljšava ravnotežu, jača motoričku kontrolu te bavljenje ovim sportom zahtijeva aktivaciju svih mišićnih skupina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba sportskih radionica razni sportovi u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Do dana 7.studenog 2022. godine odrađeno je 65 sportskih radionica, od toga 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate i 20 radionica pilatesa i 5 radionica nordijskog hodanja. Sportske radionice namijenjene su osobama mlađim od 25 godina, osobama starijim od 54 godine te osobama s invaliditetom. Provedbom sportskih radionica polaznici usavršavaju svoju kondiciju, izdržljivost, koordinaciju, pozitivno utječu na kardiovaskularni, kardiorespiratorni sustav te na raspoloženje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

1 tj.

Provedba plesnih radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Do dana 7.studenog 2022. godine odrađeno je 86 plesnih radionica i završene su ove cjeline – bečki i engleski valcer, foxtrot, polka i latinoamerički ples za dobnu skupinu stariji od 54 godine, standardni i latinoamerički plesovi za dobnu skupinu mlađi od 25 godina, a trenutno polaznici mlađi od 25 godina pohađaju radionice suvremenog plesa. Plesne radionice idealne su za psihičko i fizičko zdravlje. Plesanjem se jačaju mišići cijelog tijela, osigurava se dobra kardiovaskularna vježba, povećava gipkost, djeluje opuštajuće te predstavlja odličan oblik druženja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba multimedijskih radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Do dana 7.studenog 2022. godine odrađeno je 86 multimedijskih radionica i završene su ove cjeline – projekcije filmova o zaštiti djece i obitelji od nasilja, zaštita mladeži i zloupotreba narkotika, a trenutno se održava cjelina sigurnost djece i sudionika u prometu. Kroz multimedijsku radionicu polaznici mogu na kreativan i edukativan način saznati sve o spomenutim temama, a uz to se zabavljaju, istražuju, izrađuju plakate, stripove i igraju društvene igre. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba informatičkih radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Do dana 7.studenog 2022. godine odrađeno je 87 informatičkih radionica i završene su ove cjeline – osnovni pojmovi, operacijski sustav Windows te Internet i elektronska pošta. Polaznici trenutno uče o cjelini Word – obrada teksta. Aktivnosti besplatnih informatičkih radionica usmjerene su na podizanje informatičkog znanja polaznika, a koja su neophodna u današnje vrijeme. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba likovnih radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Do dana 7.studenog 2022. godine odrađene su 72 likovne radionice i završene su ove cjeline – crtanje grafičkom olovkom, crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama i tehnika mozaika. Polaznici trenutno uče o tehnici slikanja kolažem. Cilj provođenja likovnih radionica je razvijati kreativne vještine polaznika te doprinijeti socijalnom uključivanju osoba različitih dobnih skupina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. studenoga 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Započela provedba sportskih radionica nordijskog hodanja

Dana 17. listopada 2022. godine u sklopu projekta Zajednica za sve nas započele su besplatne radionice nordijskog hodanja, namijenjene osobama starijim od 54 godine, mlađim od 25 godinama i osobama s invaliditetom. Veseli nas činjenica da postoji interes za ovakvom vrstom rekreacije, koja sadrži brojne prednosti, poput povećanja opće izdržljivosti, stabilnosti i ravnoteže, te aktivacije mišića leđa, ramena i ruku. Također, ova vrsta aktivnosti preporuča se u prevenciji srčano žilnih bolesti, šećerne bolesti te u prevenciji i redukciji tjelesne težine. Nordijskim hodanjem polaznici usvajaju navike redovitog bavljenja sportom, što pozitivno djeluje na psihofizičke sposobnosti, a ujedno se stvara i navika aktivnog druženja u prirodi i na svježem zraku. Pohvale našim polaznicima na uključivanju u sportske radionice! Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Provedba informatičkih radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas

U sklopu projekta Zajednica za sve nas, do danas su odrađene 74 informatičke radionice te su završene slijedeće cjeline – osnovni pojmovi, operacijski sustav Windows te Internet i elektronska pošta. Polaznici  informatičih radionica trenutno uče o cjelini Word – obrada teksta. Aktivnosti besplatnih informatičkih radionica usmjerene su na podizanje informatičkog znanja polaznika, a koja su neophodna u današnje vrijeme. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 17. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Započela edukacija za njegovateljice u okviru projekta Zajednica za sve nas u Općini Jakovlje

U ponedjeljak 19. rujna 2022. godine, u prostorima Općine Jakovlje započela je provedba programa osposobljavanja 5 (pet) nezaposlenih osoba za zanimanje njegovateljice.

Za provedbu programa osposobljavanja angažirano je Pučko otvoreno učilište Instruktor iz Splita. Program osposobljavanja obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: teorijski dio programa – osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, zaštita na radu i prva pomoć te praktični dio programa koji se izvodi u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi. Ovaj program odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižicu.

Cilj ove projektne aktivnosti je unaprijediti znanje i vještine te ojačati radni potencijal pet nezaposlenih osoba kako bi nakon završetka programa osposobljavanja imale veće mogućnosti za zapošljavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Radionice u sklopu projekta Zajednica za sve nas

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da se nakon ljetne stanke nastavljaju radionice u sklopu projekta Zajednica za sve nas i to:

- za  sportske radionice grupe I u koju su uključeni nogomet i tenis,

- za sportske radionice grupe II u koju su uključeni razni sportovi - pilates, te

- likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

U sklopu projekta do 1. rujna 2022. godine odrađeno je ukupno 354 radionica i to:

- 59 informatičkih radionice , 60 multimedijskih radionica, 53 likovne radionice, 60  plesnih radionica, 51 sportska radionica grupe II – razni sportovi (zumba, tabata i pilates)  i 71 sportska radionica  grupe I – nogomet i tenis.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 1. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 12. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 1 polaznik/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 4. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 20. lipnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Plesne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 14. svibnja 2022. godine završene su plesne radionice za osobe starije od 54 godine. Polaznici su kroz besplatne plesne radionice naučili slijedeće plesne cjeline: 10 radionica bečkog i engleskog valcera, 10 radionica foxtrota (disko fox), 10 radionica polke i 10 radionica latino američkih plesova (rumba, cha cha cha i salsa).  Sudjelovanjem u plesnim radionicama polaznici su usvojili nova plesna znanja, vještine i korake, poboljšali su svoje fizičke sposobnosti, a istovremeno su stekli nova poznanstva i ugodno se družili.

Plesne radionice idealne su za psihičko i fizičko zdravlje. Plesanjem se jačaju mišići cijelog tijela, osigurava se dobra kardiovaskularna vježba, povećava gipkost, djeluje opuštajuće te predstavlja odličan oblik druženja.

Ovim putem upućujemo zahvalu polaznicima plesnih radionicama što su svojim sudjelovanjem podržali Projekt „Zajednica za sve nas“ .

Ujedno, najavljujemo početak besplatnih plesnih radionica za osobe mlađe od 25 godine koje će se održavati do kraja 2022. godine. Prva plesna radionica standardnih plesova održat će se dana 17. svibnja 2022. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Općina Jakovlje poziva sve zainteresirane osobe na besplatne edukacije

Općina Jakovlje poziva sve zainteresirane osobe na besplatne edukacije za nezaposlene osobe u sklopu Projekta Zajednica za sve nas i to za:

a) edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita B kategofije - 5 pokaznika/ca,

b) edukacija za gerontodomaćina/icu - 5 polaznika/ca

c) edukacija za njegovatelja/icu - 5 polaznika/ica.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s područja Zagrebačka županije ili grada Zagreba do 16. svibnja 2022. godine do 14,00 sati. Dokumentaciju možete pogledati i purezeti putem stranice Općine Jakovlje ili u Općini Jakovlje. Svi zainteresirani dodatne informacije mogu zatražiti putem e-maila: mirela.jaksevac@jakovlje.hr ili na broj telefona: 098/682-067.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkovitih ljudskih potencijala 2014. - 2020. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Općine Jakovlje. 

Izložba slika polaznika likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje, u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje, dana 23. i 24. travnja 2022. godine održana je izložba slika polaznika likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Kroz besplatne likovne radionice polaznici su do sada naučili tehniku crtanja grafičkom olovkom, crtanje kredom i slikanje temperama.  Za sudjelovanje na radionicama nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka jer svatko od nas u sebi nosi energiju kreativnosti koja se može izraziti kroz različite materijale i boje, što je i vidljivo kroz radove koje su izradili polaznici likovnih radionica, a sve pod budnim okom voditeljice radionice.

Likovne radionice usmjerene su poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

Slike govore više od riječi…..

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

 

Likovne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do danas su održane 24 likovne radionice. Na radionicama polaznici su uspješno završili tehniku crtanja grafičkom olovkom, crtanje kredom i u tijeku su radionice crtanja temperama. Na radionicama grafičkom olovkom polaznici su usavršili tehniku sjenčanja sa svrhom postizanja različitih tonova i privida trodimenzionalnosti pomoću svjetlosti i sjene. Zatim su radili tehniku monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji, uz uvećavanje, umanjivanje i prijenos predloška na veći format, te učili kako skicirati i precrtati skicu na novi list papira. Nadalje, usavršili su tehniku crtanja po promatranju - mrtva priroda.

Na radionicama crtanja kredom naučili su kako nacrtati crtež kredom prema zadanim temama te kako dodavati crtežima svjetlosti i sjene. U tijeku su radionice crtanja temperama na kojima će polaznici usavršiti kako pravilno miješati boje, kako slikati temperama na papiru koristeći tonsku modelaciju.

Likovne radionice usmjerene su poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena

Slike govore više od riječi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje održane još četiri plesne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U razdoblju od 15. do 22. veljače  2022. godine održane su još četiri plesne radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Svaka plesna radionica započela je sa vježbama zagrijavanja te sa općim vježbama koje prethode plesu. Polaznici su učili o osnovama držanja u standardnim plesovima i osnovama položaja stopala prilikom plesa.  Nadalje, učili su o četvrtinskom okretu u engleskom valceru te su vježbali okret uz glazbu pojedinačno i u paru. Isto tako, učili su o tehnici desnog okreta engleskog valcera, plesnom smjeru i kako ga se držati tijekom okreta te su sve dosad naučene figure primjenjivali samostalno i plesom u paru. Također, učili su o razlici između bečkog i engleskog valcera te su primjenjivali osnovne korake u bečkom valceru. Za kraj su povezivali osnovni korak s četvrtinskim okretom sa isplesavanjem uz glazbu. Održavanjem desete plesne radionice završena je cjelina koja se odnosila na ples – valcer. Nakon ove cjeline slijede plesne radionice na kojima će se učiti tehnika plesa foxtrot. Pridružite se na plesne radionice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održane su još četiri likovne radionice

U razdoblju od 2. veljače do 11. veljače 2022. godine održane su još četiri likovne radionice odnosno održana je peta, šesta, sedma i osma likovna radionica, a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Na navedenim likovnim radionicama polaznici su nastavili sa tehnikom sjenčanja sa svrhom postizanja različitih tonova i privida trodimenzionalnosti pomoću svjetlosti i sjene. Zatim su radili tehniku monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji, uz uvećavanje, umanjivanje i prijenos predloška na veći format, te učili kako skicirati i precrtati skicu na novi list papira. Nadalje, krenuli su sa tehnikom crtanja po promatranju - mrtva priroda, odnosno učili su kako nacrtati crtež prema promatranju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana druga, treća i četvrta sportska radionica (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas

Sportske radionice održavaju se prema terminskom planu, tako su u u novouređenom prostoru zgrade Primarne zdravstvene zaštite u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održane druga, treća i četvrtak sportska radionica (razni sportovi). Zahvaljujemo mještanima Općine Jakovlje koji su se odazvali na besplatne sportske radionice (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, te ujedno time i podržali navedeni Projekt. Tema prve sportske radionice (razni sportovi) je ZUMBA.

Zumba je plesni fitness program koji uključuje plesne i aerobne pokrete koji se izvode uz energičnu glazbu. Zumba djeluje  na sve skupine mišića. Vježbajući zumbu, istovremeno ćete oblikovati i učvrstiti noge,  trbušnu muskulaturu, ruke, ramena, leđa i prsa. Također pozitivno utječe na kardiovaskularni i kardiorespiratorni sustav ta na smanjenje potkožnog masnog tkiva. Kombinirajući brze i spore latinoameričke ritmove s popularnom glazbom različitih žanrova te koristeći se jednostavnim i zavodljivim plesnim koracima ovim načinom vježbanja smanjuje se potkožno masno tkivo, jača se muskulatura, poboljšava koordinacija ali i raspoloženje.

Veseli nas činjenica da su naši mještani, u ugodnoj atmosferi uživali uz vesele korake Zumbe, jer Zumba je oboje i sat plesa i sat fitnessa. Osim zdravstvenih prednosti, zumba pruža trening za cijelo tijelo stoga i ovim putem pozivamo mještane Općine Jakovlje da se uključe u besplatne sportske  radionice (razni sportovi)  kroz projekat „Zajednica za sve nas“. Besplatne sportske radionice (razni sportovi) osim Zumbe, uključuju i Tabatu, Pilates, Nordijsko hodanje i Stolni tenis.

Vidimo se.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih plesnih radionica

Danas u 19:00 sati započinje provedba plesnih radionica. Prva na rasporedu je radionica engleskog valcera, na kojoj će polaznici naučiti: osnove držanja i plesanja u paru, osnovni korak engleskog valcera, kako prepoznati ritam kad čuju glazbu i kako primijeniti naučene korake. Mjesta za upis na plesne radionice još uvijek ima, dodatne informacije saznajte na broj: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr
Vidimo se!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana treća i četvrta likovna radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Na trećoj i četvrtoj likovnoj radionici crtanja grafičkom olovkom polaznici su učili crtati motive prema zakonima geometrijske prespektive. Iz priloženih slika može se vidjeti koliko su bili uspješni. Za sudjelovanje na radionicama nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka, stoga se prijavite i osigurajte svoje mjesto na likovnim radionicama putem telefona broj 098/682-067 ili na email mirela.jaksevac@jakovlje.hr.. Osim crtanja grafičkom olovkom, moći ćete naučiti i crtati kredom, slikati temperama, crtati flomasterima i markerima, crtati pastelama, slikati vodenim bojama, tehniku mozaika, slikati kolažem i izraditi skulpture od gline.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih multimedijskih radionica

U srijedu 7. veljače 2022. godine započinje provedba multimedijskih radionica za djecu i mlade do 25 godina. U sklopu multimedijskih radionica polaznici će:
- sudjelovati na projekcijama filmova o zaštiti djece i obitelji od nasilja,
- sudjelovati na radionicama i raspravama o zaštiti mladeži i zloupotrebi narkotika,
- sudjelovati na radionicama i raspravama o sigurnosti djece i sudionika u prometu.
Radionice će se održavati tijekom 2022. godine, a cilj provođenja istih je prevencija međuvršnjačkog nasilja, konzumacije narkotika te podizanje svijesti o sigurnosti u prometu. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih informatičkih radionica

U srijedu 2. veljače 2022. godine u 15:00 sati započinje provedba besplatnih informatičkih radionica za osobe starije od 54 godine. U sklopu informatičkih radionica polaznici će usvojiti osnovno informatičko znanje u korištenju i primjeni osobnog računala, Interneta, E-maila, sustava Windows i Word. Radionice će se održavati tijekom 2022. godine.
Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih sportskih radionica

U srijedu 16. veljače 2022.  godine u 16:00 sati započinje provedba besplatnih sportskih radionica nogometa za djecu i mlade do 25 godina.Radionice će se održavati tijekom 2022. godine, svaku srijedu od 16:00 do 18:00 sati na nogometnom igralištu Nogometnog kluba "Dinamo" u Jakovlju. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje održano šest plesnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U razdoblju od 1. veljače do 13. veljače 2022. godine održano je šest plesnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Svaka plesna radionica započela je sa vježbama zagrijavanja te sa općim vježbama koje prethode plesu. Polaznici su učili o osnovama držanja u standardnim plesovima i osnovama položaja stopala prilikom plesa.  Nadalje, učili su o četvrtinskom okretu u engleskom valceru te su vježbali okret uz glazbu pojedinačno i u paru. Isto tako, učili su o tehnici desnog okreta engleskog valcera, plesnom smjeru i kako ga se držati tijekom okreta te su sve dosad naučene figure primjenjivali samostalno i plesom u paru. Također, učili su o razlici između bečkog i engleskog valcera te su primjenjivali osnovne korake u bečkom valceru. Za kraj su povezivali osnovni korak s četvrtinskim okretom sa isplesavanjem uz glazbu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje do 10. veljače 2022. godine održane četiri informatičke radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do 10. veljače 2022. godine održane su četiri informatičke radionice. Na prvoj i drugoj radionici polaznicu su naučili osnovne pojmove u informatici te su učili o razlici strojne i programske opreme računala. Na trećoj informatičkoj radionici polaznici su učili o osnovnim dijelovima PC računala te su putem platforme za učenje odgovarali na kviz pitanja povezana sa gradivom. Nadalje, na četvrtoj informatičkoj radionici polaznici su učili o osnovnim dijelovima PC računala, o procesoru, memoriji, matičnoj ploči, ulaznim i izlaznim uređajima te uređajima za pohranu podataka. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje do 10. veljače 2022. godine održane četiri informatičke radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do 10. veljače 2022. godine održane su četiri informatičke radionice. Na prvoj i drugoj radionici polaznicu su naučili osnovne pojmove u informatici te su učili o razlici strojne i programske opreme računala. Na trećoj informatičkoj radionici polaznici su učili o osnovnim dijelovima PC računala te su putem platforme za učenje odgovarali na kviz pitanja povezana sa gradivom. Nadalje, na četvrtoj informatičkoj radionici polaznici su učili o osnovnim dijelovima PC računala, o procesoru, memoriji, matičnoj ploči, ulaznim i izlaznim uređajima te uređajima za pohranu podataka. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana druga likovna radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Nakon prve likovne radionice na kojoj su se sudionici upoznali te okušali u crtanju grafičkom olovkom, održana je i druga radionica crtanja grafičkom olovkom, na kojoj su sudionici naučili razlikovati osnovne vrste linija, kako crtati linije te kako analizirati i prenositi proporcije sa motiva na papir. Radovi sudionika zaista su vrijedni pohvale, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u besplatne likovne radionice i probude umjetnika u sebi. Za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka. Osim crtanja grafičkom olovkom, sudionici će naučiti i crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika, slikanje kolažem i izrada skulptura od gline.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana prva likovna radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Sinoć je u novouređenom prostoru zgrade Primarne zdravstvene zaštite u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održana prva likovna radionica. Zahvaljujem mještanima Općine Jakovlje koji su se odazvali na besplatnu likovnu radionicu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, te ujedno time i podržali navedeni Projekt. Tema prve likovne radionice bila je crtanje grafičkom olovkom.

U ugodnoj atmosferi, sudionici su se okušali u crtanju grafičkom olovkom, komentirali radove, upijali mnoge korisne savjete i stručnu poduku o slikarstvu. Za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka jer svatko od nas u sebi nosi energiju kreativnosti koja se može izraziti kroz različite materijale i boje, stoga i ovim putem pozivamo mještane Općine Jakovlje da se uključe u besplatne radionice kroz projekat „Zajednica za sve nas“.  Kroz besplatne likovne radionice naučit ćete osim crtanja grafičkom olovkom, crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika, slikanje kolažem i izrada skulptura od gline.

Vidimo se.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana prva sportska radionica (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas

Sinoć je u novouređenom prostoru zgrade Primarne zdravstvene zaštite u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održana prva sportska radionica (razni sportovi). Zahvaljujem mještanima Općine Jakovlje koji su se odazvali na besplatnu sportsku radionicu (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, te ujedno time i podržali navedeni Projekt. Tema prve sportske radionice (razni sportovi) je ZUMBA.

Zumba je plesni fitness program koji uključuje plesne i aerobne pokrete koji se izvode uz energičnu glazbu. Zumba djeluje  na sve skupine mišića. Vježbajući zumbu, istovremeno ćete oblikovati i učvrstiti noge,  trbušnu muskulaturu, ruke, ramena, leđa i prsa. Također pozitivno utječe na kardiovaskularni i kardiorespiratorni sustav ta na smanjenje potkožnog masnog tkiva. Kombinirajući brze i spore latinoameričke ritmove s popularnom glazbom različitih žanrova te koristeći se jednostavnim i zavodljivim plesnim koracima ovim načinom vježbanja smanjuje se potkožno masno tkivo, jača se muskulatura, poboljšava koordinacija ali i raspoloženje.

Veseli nas činjenica da su naši mještani, u ugodnoj atmosferi uživali uz vesele korake Zumbe, jer Zumba je oboje i sat plesa i sat fitnessa. Osim zdravstvenih prednosti, zumba pruža trening za cijelo tijelo stoga i ovim putem pozivamo mještane Općine Jakovlje da se uključe u besplatne sportske  radionice (razni sportovi)  kroz projekat „Zajednica za sve nas“. Besplatne sportske radionice (razni sportovi) osim Zumbe, uključuju i Tabatu, Pilates, Nordijsko hodanje i Stolni tenis.

Vidimo se.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih sportskih radionica - ZUMBA.

Zumba, je svjetski priznat program vježbanja čije su blagodati i rezultate primijetili i prepoznali ljudi diljem svijeta. Zumba Vas na zabavan način vodi kroz dinamičan intervalni trening kojim ćete pozitivno utjecati na: kardiovaskularni sustav,  kardiorespiratorni sustav, smanjenje potkožnog masnog tkiva, jačanje muskulature i raspoloženje. Zumba Fitness djeluje na sve skupine mišića.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih likovnih radionica

Znanstvena istraživanja stalno dokazuju da bavljenje likovnim aktivnostima općenito poboljšava i druge aspekte spoznaje i to:

-  Likovne aktivnosti potiču fokusiranje, odnosno, usmjeravanje pažnje pa učestalo bavljenje likovnošću djeluje na bolju koncentraciju i kod drugih aktivnosti,

-  Likovne aktivnosti potiču opuštanje cijelog organizma i lučenje hormona sreće, što rezultira kvalitetnijim življenjem.

Upotreba različitih materijala,  eksperimentiranje i traženje novih spoznaja pridonosi razvoju kreativnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završeni radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu Projekta „Zajednica za sve nas“

U prosincu 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlje, i to na dijelu zgrade primarne zdravstvene zaštite, samo potkrovlje zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. U navedenom prostoru uređen je jedan kancelarijski prostor, sanitarni čvor, kuhinja, hodnik te dvorana za sastanke odnosno prostor za odvijanje radionica u sklopu Projekta Zajednica za sve nas.  Isto tako, osiguran je vanjski prilaz navedenom prostoru i to postavom stepenica sa ogradom. Navedeni prostor koristit će se za odvijanje radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas,  a nakon završetka projekta koristiti će se za potrebe Općine Jakovlje i udruga koje imaju sjedište na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne sportske radionice - nogomet i tenis u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne plesne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne likovne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne multimedijske radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne informatičke radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne sportske radionice - razni sportovi u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Prijave na besplatne sportske radionice - nogomet i tenis u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne sportske radionice - razni sportovi u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne likovne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne informatičke radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne multimedijske radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prijave na besplatne plesne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju, dijela zgrade primarne zdravstvene zaštite i to potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“,  izvode se prema planiranoj dinamici.  Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završeni radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U rujnu 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom vrhu, dijela zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh i to sanitarnog čvora u prizemlju zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima kompletno se preuredio sanitarni čvor u prizemlju zgrade i to u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, u suradnji sa stanovnicima u prostorijama Općine Jakovlje u Jakovlju i Kraljevom Vrhu, provodit će  se sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti će se oprema, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Početna konferencija Projekta „Zajednica za sve nas“

U ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine u prostorijama Općine Jakovlje održana je Početna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zajednica za sve nas“. Prisutnima se obratila načelnica Općine Jakovlje te je prisutne upoznala sa navedenim projektom.

Projekt „Zajednica za sve nas“ potpisan je 16.02.2021. sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i traje do 16.02.2023.

Partneri projekta su Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti.

Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Organizacija Početne konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Prvi Okrugli stol Projekta Zajednica za sve nas

 ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje održan je Prvi Okrugli stol projekta "Zajednica za sve nas“ na temu "Socijalna uključenost stanovništva u ruralnim krajevima". 

Sudionici Okruglog stola bile su osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Sudionicima su prezentirane aktivnosti projekta kao i problematika vezana uz socijalnu uključenost stanovništva u ruralnim krajevima.

Isto tako, u sklopu Okruglog stola sudionicima je pripremljen upitnik za potrebe projekta. Rezultati upitnika ukazuju na potrebu organiziranja i osiguravanja raznih programa i aktivnosti na razini zajednice koji će doprinijeti socijalnoj uključenosti određenih skupina u društvu. Iz rezultata upitnika vidljivo je da sam projekt "Zajednica za sve nas" odgovara na potrebe građana u zajednici te da njegove aktivnosti doprinose većoj socijalnoj uključenosti. Tijekom same rasprave za vrijeme okruglog  stola temeljem opažanja i rezultat upitnika vidljiva je potreba za osiguravanjem odgovarajućeg sadržaja za starije građane koji su u mirovini.

Projekt "Zajednica za sve nas" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).  Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Potpisivanje ugovora projekta „Zajednica za sve nas“

Danas, 16. veljače 2021. godine, Općini Jakovlje je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  dostavljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas"  sa partnerima DVD Kraljev Vrh, KD „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, GOUHDDR grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh, ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa stanovnicima namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu. Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započeli radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 16. kolovoza 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom vrhu, dijela zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh i to sanitarnog čvora u prizemlju zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima kompletno će se preurediti i rekonstruirati sanitarni čvor u prizemlju zgrade u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji prostora u Kraljevom Vrhu i u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 17. kolovoza 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju, dijela zgrade primarne zdravstvene zaštite i to potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima preurediti i rekonstruirati će se potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike kao i samo opremanje prostora.

 U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

img-20240415-wa0057.jpg

Potpisan Ugovor za gradnju novog dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

Danas je važan trenutak za našu zajednicu, jer u Općini Jakovlje kreće gradnja novoga dječjeg vrtića, za što je danas...

Pročitaj više
screenshot_20240409_142636_gallery.jpg

Rješavanje izlaza na državnu cestu D1 – iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu

S obzirom da je na državnoj cesti D1, izlaz iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu jedino raskrižje u razini ceste koje nije...

Pročitaj više
61918008613984101281816995472_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja sa sufinanciranjem laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Radi nastavka pružanja laboratorijskih usluga stanovnicima Općine Jakovlje,  Općina Jakovlje sklopila je Ugovor o uređivanju...

Pročitaj više
img-20240322-wa0007.jpg

Svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt ulaganja u objekt dječjeg...

Pročitaj više
dsc_3301.jpg

Svečano potpisivanje ugovora projekta Zaželi u Općini Jakovlje III

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena –...

Pročitaj više
img-20240315-wa0039.jpg

Svečano otvorenje internističke ambulante u Zaprešiću

Danas, 15. ožujka 2024. godine, svečano je otvorena internistička ambulanta u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi...

Pročitaj više
258.jpg

Potpisan Sporazum o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Zaprešiću

Općina Jakovlje jedna je od potpisnica Sporazuma o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Domu zdravlja Zagrebačke...

Pročitaj više
383005117143019100613848526_preuzmi.jpg

Po stupnju razvijenosti Općina Jakovlje rangirana u višu skupinu

Na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja 2024. godine predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne...

Pročitaj više
386848226954212627445689365_thumb-15-.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2024. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
plan-razvoja.png

Plan razvoja Općine Jakovlje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Općinsko vijeće Općine Jakovlje je na 16. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Plana...

Pročitaj više
61136189163346505710427543_preuzmi.jpg

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Jakovlje u 2024. godini

Poštovani mještani Općine Jakovlje, u privitku možete pogledati Raspored odvoza otpada sa područja Općine Jakovlje u...

Pročitaj više
shutterstock_76512511.jpg

Hrvatske željeznice - besplatna putovanja za djecu i učenike

Pilot projekt se nastavlja do kraja 2024. godine Učenici koji imaju pametnu karticu trebaju na blagajni kupiti...

Pročitaj više
shutterstock_84033649.jpg

Hrvatske željeznice - besplatan prijevoz umirovljenika

Od 1. do 15. siječnja 2024. umirovljenici mogu besplatno putovati uz predočenje rješenja HZMO-a o mirovini...

Pročitaj više
screenshot_20231227-121733_instagram.jpg

Općina Jakovlje nastavlja s plaćanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja i u 2024. godini

Općina Jakovlje je zasigurno jedina općina u Republici Hrvatskoj koja sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za osobe s...

Pročitaj više
screenshot_20231221-102256_instagram.jpg

Općina Jakovlje povećala i sufinanciranje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesena Odluka o povećanju sufinanciranja boravka djece u dječjim...

Pročitaj više
1753981314870902659816092040_images.jpg

Općina Jakovlje u cijelosti preuzima povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesen Zaključak kojim  je prihvaćeno povećanje ekonomske...

Pročitaj više
slika-3.png

Ukinut prirez, a porez se ne povećava

Prema novoj poreznoj reformi Vlada je omogućila da općine i gradovi sami uređuju porez na dohodak u zadanim okvirima,  tako će u...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više