Akti načelnice

15.02.2018.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom za Općinu Jakovlje za razdoblje 2017.-2022. godine

646443319407882991631573065_20180216-odluka-2018.pdf

23.04.2017.

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje

5723493051011563066492344787_id_ppuo_jakovlje-izvjesce_s_pjr-20170324.pdf

09.11.2016.

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Prijedloga prostornog plana uređenja Općine Jakovlje“

Temeljem članka 86 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici održanoj 30. ožujka 2015. donijelo je Odluku o pristupanju izradi III Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 2/15.), u daljnjem tekstu Plan...

8903565641378382298188931586_izvjesce-jr-20161109.pdf

17.09.2016.

Obavijest o javnoj raspravi prijedloga III. izmjene i dopune PPUO Jakovlje

Temeljem članka 96, stavka 3 i 4 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zaključka općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Jakovlje za javnu raspravu (KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ:238/11-03/1-16-39 od 16. rujna 2016.) i članka 54. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 2/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje...

10524847229685128491610158012_poziv.javna.rasprava.3.izmjene-dopune-ppuo-jakovlje-20160917.pdf

01.06.2015.

III. Izmjene i dopune PPU-a

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Općinsko vijeće općine Jakovlje donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje koja je objavljena u Službenom glasniku broj 2. od 29. travnja 2015. godine. O prijedlogu navedenog Plana provest će sejavna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. Detaljne informacije o tijeku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, ul. Adele Sixta 2, Jakovlje, na web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr ili na broj telefona 01/33 51 887.

1616112011332618189301882474_odluka-izmjene-20150601.pdf 188564941120194428491620766642_obavijest-o-izradi-20150601.pdf

08.02.2015.

Odluka o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje dana 19.01.2015. godine donijela je Odluku o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Jakovje za 2015. godinu.

4544817244622383891667963104_subvencije-20150208.pdf

17.02.2011.

Odluka o subvencijama u poljoprivredi za 2011. godinu

Na temelju članka 44. Statuta Općine Jakovlje (Sl. glasnik Općine Jakovlje broj 5/09) načelnica Općine Jakovlje dana 26. siječnja 2011. godine, donijela je Odluku o subvencijama u poljoprivredi za 2011. godinu...

 

1939706873920597950742985331_odluka_o_subvencijama_u_poljoprivredi_opcine_jakovlje_2011-20110217.pdf
7603479715061823231700177311_thumb-1-.jpg

Obavijest o produženju radova na županijskoj cesti Luka - Kraljev Vrh

Zbog sanacije nadvožnjaka kojim županijska cesta ŽC 3008 Luka - Kraljev Vrh, prelazi autocestu Zagreb - Macelj, ista je zatvorena od 20....

Pročitaj više
13086241819081571021636023008_images.jpg

Besplatno označavanje – mikročipiranje pasa i sufinanciranje sterilizacije ženki pasa u 2020. godini

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 6. srpnja 2020. godine donijela je Odluku o financiranju označavanja – mikročipiranja...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više
img-20200701-wa0027.jpg

Općina Jakovlje potpisala je ugovor s JVP-om grada Zaprešića

Općina Jakovlje potpisala je Ugovor o pružanju usluge vatrogasne zaštite s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Zaprešića...

Pročitaj više
1803268725639061009348397957_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2020. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2020. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
20190530-01.jpg

Vlada dala zeleno svjetlo za investiciju u Jakovlju

U Vladi Republike Hrvatske održan je sastanak na kojem je predstavljen investicijski projekt austrijskog investitora FACC na području...

Pročitaj više
20190529-03.jpg

Velika investicija na području općine Jakovlje

Poštovani mještani Općine Jakovlje sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je austrijska aeronautička tvrtka FACC u...

Pročitaj više