Javna nabava

30.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/2017), a u svezi sa člankom 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15 i 98/19), i članka 48. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/21), općinska načelnica Općine Jakovlje 30. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje.

Odluku o o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja.pdf

22.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-22-.pdf

19.03.2021.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/2017), općinska načelnica Općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE. 

Odluku o o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje i obrasce uz natječaj možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu.

odluka-o-raspisivanju-natjecaja-za-obavljanje-poslova-prijevoza-pokojnika-.doc

16.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-21-.pdf

12.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11 

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-ponude-majdakova-ulica.pdf

12.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-ponude-odvojak-zagrebacke-ceste.pdf

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića – građevina javne namjene na k.č.br. 1141/1 i 1142 sve k.o. Jakovlje, u Jakovlju, Toplička cesta 40.

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:  Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića – građevina javne namjene na k.č.br. 1141/1 i 1142 sve k.o. Jakovlje, u Jakovlju, Toplička cesta 40.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

14666375122104405279990761243_poziv-za-dostavu-ponuda.doc

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

949294161871364796550091220_poziv-za-dostavu-ponuda.doc

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke  ceste.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

1379245816894599592522168499_poziv-za-dostavu-ponuda.doc

19.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

12306398081884074988799478507_odluka-o-odabiru.pdf

17.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

7788763191554188601860763078_odluka-o-odabiru.pdf

13.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

 

 

7702665291806304338672913788_poziv-za-dostavu-ponuda.doc

11.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

72603016517396389913773568_poziv-za-dostavu-ponuda.doc

09.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru.pdf

02.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

poziv-za-dostavu-ponuda-1-.doc

21.10.2020.

Odluka o odabiru najpovljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-19-.pdf

09.10.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

17836930533015838031532906893_poziv-za-dostavu-ponuda.doc

14.09.2020.

Odluka o odabiru najpovljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vozila putem financijskog leasinga

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vozila putem financijskog leasinga.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-17-.pdf

14.07.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću.

Poziv za dostavu ponuda i sva dokumentacija vezana uz predmet jednostavne nabave -  Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću provedena je putem Portala ponuda, aplikacije Agronet-a.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-15-.pdf

08.06.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu.

Poziv za dostavu ponuda i sva dokumentacija vezana uz predmet jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu upućena je putem EOJN-a, modul za postupke jednostavne nabave.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-odabiru-14-.pdf

11.05.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

odluka-o-odabiru-13-.pdf

30.04.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

poziv-za-dostavu-ponuda.doc

24.01.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

 

8072105492074622213475895399_20200124-odluka-odabir.pdf

31.12.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20191231-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

31.12.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20191126-iv-izmjene-plan-nabave.pdf 20191126-odluka-iv-izmjena-plana-2019.pdf

22.11.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20191122-odluka-odabir.pdf

15.11.2019.

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20191115-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

31.10.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20191031-iii-izmjene-plana-nabave-za-2019.pdf 20191031-odluka-iii-izmjena-plana-2019.pdf

02.09.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20190902-odluka-odabir.pdf

02.09.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20190902-ponuda-odabir.pdf

22.08.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme za dječje igralište u Jakovlju.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20190822-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

22.08.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Poništava se postupak jednostavne nabave Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20190822-odluka-o-ponistenju-postupka-jednostavne-nabave.pdf

20.08.2019.

Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2.

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20190820-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

12.08.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ODLUKU O I. IZMJENI PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190802-i-izmjena-plana-nabave-2019.pdf 20190802-odluka-i-izmjena-plana-2019.pdf

26.07.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brcki N-J30B

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brcki N-J30B.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

1581859996950280498775223350_20190715-ponistenje-postupka-javne-nabave.pdf

15.07.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Donesena je Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190715-ponistenje-postupka-javne-nabave.pdf

09.07.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190709-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

16.05.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190516-odluka-odabiru-najpovoljnije-ponude-u-predmetu-jednostavne-nabave.pdf

10.05.2019.

Obavijest o obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190817-popis-gospodarskih-subjekata-sukob-interesa.pdf

09.05.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190509-poziv-za-dostavu-ponude.pdf

08.05.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20190508-odluka-ponistenju-postupka-jednostavne-nabave.pdf

26.04.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190426-poziv-dostava-ponuda.pdf

13.03.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Leščina N-J30D

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190313-odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-.pdf

04.03.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Leščina N-J30D

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190304-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

17.01.2019.

Plan Nabave Općine Jakovlje za 2019. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190117-plan-nabave_opcina-jakovlje-2019.pdf 20190117-odluka-plan19.pdf

22.11.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20181122-odluka-odabir.pdf

16.11.2018.

III. Izmjene Plana nabave

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20181116-odluka-iii-izmjena-plana.pdf 20181116-izmjena-plan-nabave.pdf

13.11.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20181113-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

09.10.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na uređenju platoa u sklopu sportskog objekta NK Dinamo

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20181009-odluka-odabir.pdf

26.09.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju platoa u sklopu sportskog objekta NK Dinamo

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180926-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

20.08.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Dvorska ulica

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180820-odluka-odabir.pdf

16.08.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na obnovi krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180816-odabir-odluka-krov-mrtvacnice.pdf

10.08.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Dvorska ulica

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180810-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

08.08.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na obnovi krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180808-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

13.07.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izrada Projektne dokumentacije za Društveni dom – Dom kulture

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20180713-odluka-ponuda-drustveni-dom.pdf

13.07.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji semafora na raskrižju Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (OBJE ŽC3008)

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180713-odluka-ponuda-semafor.pdf

06.07.2018.

Izrada Projektne dokumentacije za Društveni dom – Dom kulture

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20180706-poziv-za-dostavu-ponuda-izrada-projektna-dokumentacija-drustveni-dom.pdf

06.07.2018.

Radovi na izgradnji semafora na raskrižju Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (OBJE ŽC3008)

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20180706-poziv-za-dostavu-ponuda-radovi-izgradnja-semafora-raskrizje-stubicke.pdf

10.04.2018.

Nacrt dokumentacije o nabavi – Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje

Nacrt dokumentacije o nabavi – Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180413-prilog-3-glavni-projekt-2.dio.zip 20180413-prilog-3-glavni-projekt-1.dio.zip 20180413-prilog-2-troskovnik-reciklazno-dvoriste-kraljev-vrh-u-opcini-jakovlje.xlsx 20180413-nacrt-dokumentacije-o-nabavi-izgradnja-recikaznog-dvorista-kraljev-vrh-u-opcini-jakovlje.pdf 20180413-prilog-1-espd-obrazac.pdf

10.04.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b)

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

20180410-odluka-odabir-najpovoljnije-ponude.pdf

30.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180330-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

30.03.2018.

Odluka o drugoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180709-plan-nabave-ii-izmjena.pdf 20180709-odluka-ii-izmjena-plana.pdf

30.03.2018.

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180330-prva-izmjena-plan18.pdf 20180330-opcina-jakovlje-plan-nabave-18-prva-izmjena.pdf

24.02.2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180224-odluka-o-ponistenju-postupka-jednostavne-nabave.pdf

13.02.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice cca 3,5 km

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice cca 3,5 km.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20180213-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf

22.01.2018.

Odluka o planu nabave za 2018. godinu

Odluka o planu nabave za 2018. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

20180122-plan-nabave.pdf 20180122-odluka.pdf

24.07.2017.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20170724-sukob-interesa.pdf

20.07.2017.

Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Jakovlje

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

416089217856564557164243375_20170720-odluka-o-pocetku-postupka-jednostavne-nabave.pdf

20.07.2017.

Odluka - izmjena plana nabave za 2017.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi.pdf plan-3.pdf plan-2.pdf plan-1.pdf

14.07.2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju odredaba članka 15. stavka 2 . Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica Općine Jakovlje donijela je Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-1-.pdf

02.05.2017.

Odluka - ponuda za bagatelnu nabavu

Općinska načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave - Uređenje unutarnjeg prostora zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, Stubička cesta 4a.

5770367861543364259960441051_odluka-20170502.pdf

14.04.2017.

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu uređenja unutarnjeg prostora zgrade primarne zdravstvene zaštite.

8098214348119864692002021169_poziv-20170414.pdf

14.03.2017.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Jakovlje

Na temelju članka 3. st. 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje, KLASA: 021-05/17-01/06, URBROJ: 238-11-01/1-17-1, od 28. veljače 2017. godine, općinska načelnica Općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ...

 

 

172624236917178294031007262523_20170314-natjecaj.pdf

10.01.2017.

Odluka - plan nabave 2017.

Odluka - plan nabave za 2017. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

odluka-plan-20170110.pdf plan-nabave-2017-20170110.pdf

18.10.2016.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice

15749444591690341233581176756_odluka-20161018.pdf

05.10.2016.

Bagatelna nabava za izradu projektne dokumentacije za općinske prometnice

Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/14), članka 45. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje donosi ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI... Više informacijama pročitajte u priloženim dokumentima

7604615701802162095301994981_opiszanatjecaj-20161005.pdf 14589863676013432361273586186_zahtjev_za_ponudom-20161005.pdf 706035461635823320585575864_odluka-20161005.pdf

20.09.2016.

Odluka o odabiru bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2.

18351662458856371101485251150_odluka-javni-natjecaj-20160920.pdf

08.09.2016.

Bagatelna nabava za radove na sanaciji stolarije

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2.

29822994415642466741968535991_javni-natjecaj-20160908.pdf

27.07.2016.

Odluka - početak postupka bagatelne nabave - sanacija klizišta kod kbr. 100

Odluka o početku postupka bagatelne nabave sanacija klizišta fijanova kod kbr. 100.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odluka-20160727.pdf

13.07.2016.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji klizišta u Jakovlju, Fijanova ulica kod kbr. 100

Na temelju članka 6. svatak 1. Odluke o provedbi postupka javna nebave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/14), članka 45. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odluka-20160713.pdf

07.07.2016.

I. izmjena Plana nabave za 2016.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

i.izmjena-20160707.pdf odluka-plan-nabave-i.izmjena-20160707.pdf

20.04.2016.

Plan nabave 2016.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

plan-nabave-20160420.pdf odluka-plan-nabave-20160420.pdf

17.09.2015.

Rezultati natječaja za zamjenu stolarije, fasade i krovišta na zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Općina Jakovlje objavila je rezultate natječaja...

11265634681810200253266283926_rezultati-natjecaja-20150917.pdf

02.08.2015.

Općina Jakovlje objavila natječaj za zamjenu stolarije, fasade i krovišta na zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Općina Jakovlje objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave natječaj za adaptaciju zgrade ambulante u Jakovlju. Radovi uključuju zamjenu stolarije, fasade i krovišta, a financirat će se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Zagrebačke županije i općine Jakovlje. Svi dokumenti mogu se pogledati na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=523384 .

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.07.2015.

I. izmjena Plan nabave za 2015.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odluka-plan-nabave-i.izmjena-20150722.pdf i.izmjena-20150722.pdf

04.05.2015.

Poziv za natječaj - izrada III izmjene Prostornog plana

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

natjecajna-dokumentacija-izmjena-pp-20150414.pdf poziv-za-natjecaj-20150414.pdf poziv-na-natjecaj-20150510.pdf odluka-o-pocetku-nabavke-bagatelne-vrijednosti-20150414.pdf

02.10.2014.

Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odlukajnbagatela-20141002.pdf

05.06.2014.

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području Općine Jakovlje

1. NARUČITELJ: Naziv (puni naziv): OPĆINA JAKOVLJE Sjedište (adresa-ulica i broj): Adela Sixta 2, 10297 Jakovlje Telefonski broj: 01/3351-887, faks: 3351-887 E-mail adresa: opcina-jakovlje@zg.t-com.hr OIB: 20054872799

2. PREDMET NATJEČAJA Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju poslova

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR Ugovor se sklapa na 4 godine, a vrijedi od dana potpisa.

4. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.06.2014. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Održavanja nerazvrstanih cesta i zimska služba - Ne otvaraj „. U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda. Otvaranje ponuda izvršit će se 23.06.2014. u 15:00 sati u prostorijama Općine Jakovlje. Otvaranje ponuda će biti javno. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe i ovlašteni predstavnici naručitelja. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.

5. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići s Intereneta kao i u prostorijama Naručitelja, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Općine Jakovlje:www.jakovlje.hr

6. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom. 7. OSTALI UVJETI Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

1486739744454450112038767331_troskovnik-20140606.pdf 9810068197286437071763225872_natjecaj-odrzavanje_cesta_zimska_sluzba-20140606.pdf 4592407091408630917509569768_oglas-za-odrzavanje-cesta-20140606.pdf

18.05.2014.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Donesena je Odluka za javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

9861684061319117059467254308_odluka-20160518.pdf

06.05.2014.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

1. Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi: Jakovlje, Stara cesta 1, površine 98,67 kvadratnih metara, za obavljanje trgovačke djelatnosti.
2. Energetski razred E.
3. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 10 godina od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

20125718063844830281792638302_natjecaj-20160506.pdf

27.01.2014.

Odluka o planu nabave za 2014. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 45. Statuta općine Jakovlje (službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o planu nabave za 2014. godinu.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odluka-o-planu-nabave-2014.pdf

08.01.2014.

Javna nabava za opskrbu električnom energijom - javna rasvjeta

Općina Jakovlje objavila je javnu nabavu za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području općine. Natječaj je objajvljen u elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, pod linkom: saznaj više na Narodnim novinama...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.12.2013.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Općina Jakovlje raspisala je javni natječaj za zakup poslovnog prostora...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

18630341931127871487388076487_odluka-o-zakupu-20131220.pdf 211260090819260521121960687392_javni-natjecaj-zakup-poslovnog-prostora-20131220.pdf

31.01.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

pregled_ugovora_o_javnoj_nabavi-20130131.pdf

22.01.2013.

Odluka o planu nabave za 2013. godinu

Odluka o planu nabave za 2013. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odluka_o_planu_nabave-20130222.pdf

22.01.2013.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

evidencija_sklopljenih_ugovora_u_2013-20131217.pdf

17.01.2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

plan_nabave_za_2013-20130222.pdf

09.08.2012.

Javni natječaj za sanaciju divlje deponije u Jakovlju

Općina Jakovlje raspisala je javni natječaj za sanaciju divlje deponije u Jakovlju, BP INA Zapad koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana, 9.8.2012. godine gdje se može preuzeti sva natječajna dokumentacija.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.02.2012.

Plan nabave 2012.

Odluka o planu nabave i plan nabave za 2012. godinu - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

odluka_o_planu_nabave_2012-20022012.pdf plan_nabave_2012-20120220.pdf

31.01.2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

javna_nabava-ostalo-pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_2011-20120131.pdf

06.04.2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

javna_nabava-ostalo-pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi-20110407.pdf

01.04.2011.

Sprečavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

javna_nabava-ostalo-sprecavanje_sukoba_interesa_i_korupcije_u_podrucju_javne_nabave.pdf
171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
1845441993113376246156738081_preuzmi-1-.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

  Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. počinje 27. rujna 2021. i traje...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više