Javna nabava

16.11.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave -  Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

16.11.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave -  Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

05.11.2021.

Izmjena Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje izmjenu Poziva za dostavu ponuda  u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

03.11.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vrtnih kompostera

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vrtnih kompostera .

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

02.11.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

28.10.2021.

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 2 Likovna radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 2 Likovna radionica.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 1 Plesna radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 1 Plesna radionica.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 2 Informatička radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 2 Informatička radionica

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 1 Multimedijska radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 1 Multimedijska radionica.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

20.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava vrtnih kompostera

 

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

18.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

18.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Edukativna umjetnička radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

18.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Edukativna tehnička radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

30.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/2017), a u svezi sa člankom 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15 i 98/19), i članka 48. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/21), općinska načelnica Općine Jakovlje 30. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje.

Odluku o o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

22.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

19.03.2021.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/2017), općinska načelnica Općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE. 

Odluku o o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje i obrasce uz natječaj možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu.

16.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

12.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11 

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

12.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića – građevina javne namjene na k.č.br. 1141/1 i 1142 sve k.o. Jakovlje, u Jakovlju, Toplička cesta 40.

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:  Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića – građevina javne namjene na k.č.br. 1141/1 i 1142 sve k.o. Jakovlje, u Jakovlju, Toplička cesta 40.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke  ceste.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

19.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

17.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

13.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

 

 

11.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

09.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

02.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

21.10.2020.

Odluka o odabiru najpovljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

09.10.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

14.09.2020.

Odluka o odabiru najpovljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vozila putem financijskog leasinga

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vozila putem financijskog leasinga.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

14.07.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću.

Poziv za dostavu ponuda i sva dokumentacija vezana uz predmet jednostavne nabave -  Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću provedena je putem Portala ponuda, aplikacije Agronet-a.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

08.06.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu.

Poziv za dostavu ponuda i sva dokumentacija vezana uz predmet jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu upućena je putem EOJN-a, modul za postupke jednostavne nabave.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

11.05.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

30.04.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

24.01.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

 

31.12.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

31.12.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

22.11.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

15.11.2019.

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

31.10.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

02.09.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

02.09.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

22.08.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme za dječje igralište u Jakovlju.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

22.08.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Poništava se postupak jednostavne nabave Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20.08.2019.

Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2.

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

12.08.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ODLUKU O I. IZMJENI PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

26.07.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brcki N-J30B

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brcki N-J30B.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

15.07.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Donesena je Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

09.07.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

16.05.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

10.05.2019.

Obavijest o obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

09.05.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

08.05.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

26.04.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.03.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Leščina N-J30D

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

04.03.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Leščina N-J30D

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

17.01.2019.

Plan Nabave Općine Jakovlje za 2019. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.11.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

16.11.2018.

III. Izmjene Plana nabave

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.11.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

09.10.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na uređenju platoa u sklopu sportskog objekta NK Dinamo

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

26.09.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju platoa u sklopu sportskog objekta NK Dinamo

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.08.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Dvorska ulica

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

16.08.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na obnovi krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

10.08.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Dvorska ulica

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

08.08.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na obnovi krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.07.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izrada Projektne dokumentacije za Društveni dom – Dom kulture

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

13.07.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji semafora na raskrižju Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (OBJE ŽC3008)

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

06.07.2018.

Izrada Projektne dokumentacije za Društveni dom – Dom kulture

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

06.07.2018.

Radovi na izgradnji semafora na raskrižju Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (OBJE ŽC3008)

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

10.04.2018.

Nacrt dokumentacije o nabavi – Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje

Nacrt dokumentacije o nabavi – Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

10.04.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b)

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

30.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

30.03.2018.

Odluka o drugoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

30.03.2018.

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

24.02.2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.02.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice cca 3,5 km

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice cca 3,5 km.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.01.2018.

Odluka o planu nabave za 2018. godinu

Odluka o planu nabave za 2018. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

24.07.2017.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.07.2017.

Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Jakovlje

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

20.07.2017.

Odluka - izmjena plana nabave za 2017.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

14.07.2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju odredaba članka 15. stavka 2 . Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica Općine Jakovlje donijela je Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

02.05.2017.

Odluka - ponuda za bagatelnu nabavu

Općinska načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave - Uređenje unutarnjeg prostora zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, Stubička cesta 4a.

14.04.2017.

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu uređenja unutarnjeg prostora zgrade primarne zdravstvene zaštite.

14.03.2017.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Jakovlje

Na temelju članka 3. st. 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje, KLASA: 021-05/17-01/06, URBROJ: 238-11-01/1-17-1, od 28. veljače 2017. godine, općinska načelnica Općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ...

 

 

10.01.2017.

Odluka - plan nabave 2017.

Odluka - plan nabave za 2017. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

18.10.2016.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice

05.10.2016.

Bagatelna nabava za izradu projektne dokumentacije za općinske prometnice

Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/14), članka 45. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje donosi ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI... Više informacijama pročitajte u priloženim dokumentima

20.09.2016.

Odluka o odabiru bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2.

08.09.2016.

Bagatelna nabava za radove na sanaciji stolarije

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2.

27.07.2016.

Odluka - početak postupka bagatelne nabave - sanacija klizišta kod kbr. 100

Odluka o početku postupka bagatelne nabave sanacija klizišta fijanova kod kbr. 100.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.07.2016.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji klizišta u Jakovlju, Fijanova ulica kod kbr. 100

Na temelju članka 6. svatak 1. Odluke o provedbi postupka javna nebave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/14), članka 45. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

07.07.2016.

I. izmjena Plana nabave za 2016.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.04.2016.

Plan nabave 2016.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

17.09.2015.

Rezultati natječaja za zamjenu stolarije, fasade i krovišta na zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Općina Jakovlje objavila je rezultate natječaja...

02.08.2015.

Općina Jakovlje objavila natječaj za zamjenu stolarije, fasade i krovišta na zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Općina Jakovlje objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave natječaj za adaptaciju zgrade ambulante u Jakovlju. Radovi uključuju zamjenu stolarije, fasade i krovišta, a financirat će se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Zagrebačke županije i općine Jakovlje. Svi dokumenti mogu se pogledati na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=523384 .

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.07.2015.

I. izmjena Plan nabave za 2015.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

04.05.2015.

Poziv za natječaj - izrada III izmjene Prostornog plana

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

02.10.2014.

Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

05.06.2014.

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području Općine Jakovlje

1. NARUČITELJ: Naziv (puni naziv): OPĆINA JAKOVLJE Sjedište (adresa-ulica i broj): Adela Sixta 2, 10297 Jakovlje Telefonski broj: 01/3351-887, faks: 3351-887 E-mail adresa: opcina-jakovlje@zg.t-com.hr OIB: 20054872799

2. PREDMET NATJEČAJA Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju poslova

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR Ugovor se sklapa na 4 godine, a vrijedi od dana potpisa.

4. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.06.2014. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Održavanja nerazvrstanih cesta i zimska služba - Ne otvaraj „. U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda. Otvaranje ponuda izvršit će se 23.06.2014. u 15:00 sati u prostorijama Općine Jakovlje. Otvaranje ponuda će biti javno. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe i ovlašteni predstavnici naručitelja. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.

5. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići s Intereneta kao i u prostorijama Naručitelja, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Općine Jakovlje:www.jakovlje.hr

6. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom. 7. OSTALI UVJETI Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

18.05.2014.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Donesena je Odluka za javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

06.05.2014.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

1. Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi: Jakovlje, Stara cesta 1, površine 98,67 kvadratnih metara, za obavljanje trgovačke djelatnosti.
2. Energetski razred E.
3. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 10 godina od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

27.01.2014.

Odluka o planu nabave za 2014. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 45. Statuta općine Jakovlje (službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o planu nabave za 2014. godinu.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

08.01.2014.

Javna nabava za opskrbu električnom energijom - javna rasvjeta

Općina Jakovlje objavila je javnu nabavu za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području općine. Natječaj je objajvljen u elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, pod linkom: saznaj više na Narodnim novinama...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.12.2013.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Općina Jakovlje raspisala je javni natječaj za zakup poslovnog prostora...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

31.01.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.01.2013.

Odluka o planu nabave za 2013. godinu

Odluka o planu nabave za 2013. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.01.2013.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

17.01.2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

09.08.2012.

Javni natječaj za sanaciju divlje deponije u Jakovlju

Općina Jakovlje raspisala je javni natječaj za sanaciju divlje deponije u Jakovlju, BP INA Zapad koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana, 9.8.2012. godine gdje se može preuzeti sva natječajna dokumentacija.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.02.2012.

Plan nabave 2012.

Odluka o planu nabave i plan nabave za 2012. godinu - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

31.01.2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

06.04.2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

01.04.2011.

Sprečavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu: