Javna nabava

05.04.2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupaka nabave

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupaka nabave, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

04.04.2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Uređenje prostorija na objektu NK Vrh, Kraljev Vrh

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Uređenje prostorija na objektu NK Vrh, Kraljev Vrh, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

03.04.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sanacija oborinske odvodnje s drenažom u parku u Jakovlju

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sanacija oborinske odvodnje s drenažom u parku u Jakovlju.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Sanacija oborinske odvodnje s drenažom u parku u Jakovlju, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

26.03.2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Stručni nadzor nad radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Jakovlju

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Stručni nadzor nad radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Jakovlju, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

25.03.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupaka nabave

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupaka nabave.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Usluga upravljanja projektom Zaželi u Općini Jakovlje III te priprema i provedba postupaka nabave, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

22.03.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Uređenje prostorija na objektu NK Vrh, Kraljev Vrh

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Uređenje prostorija na objektu NK Vrh, Kraljev Vrh.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Uređenje prostorija na objektu NK Vrh, Kraljev Vrh, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

 

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

12.03.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Stručni nadzor nad radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Jakovlju

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Stručni nadzor nad radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Jakovlju.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Stručni nadzor nad radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Jakovlju, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

 

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

11.03.2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

06.03.2024.

Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh - 2. POJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Općina Jakovlje u postupku jednostavne nabave: Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh, dana 6.3.2024. godine objavljuje

 

2. POJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

 

Pitanje 1

Projektni zadatak obuhvaća i snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama naselja Igrišće i Kraljev vrh.

Sukladno tome letačke operacije izvodit će se iznad neuključenih osoba, a za koje izvoditelj mora imati odobrenje za rad u posebnoj kategoriji u skladu s Provedbenom uredbom Europske komisije (EU) 2019/947 izdane od Agencije za civilno zrakoplovstvo.

Zašto naručitelj nije uzeo u obzir navedena ograničenja i zatražio od gospodarskih subjekata potrebna odobrenja?

Detaljne upute naručiteljima nalaze se i na mrežnim stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo: https://www.ccaa.hr/letacke-operacije-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-18055.

 

Odgovor 1

Točkom 5.6. Poziva na dostavu ponuda: Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima propisano je:

Nakon izvršnosti Odluke o odabiru Naručitelj će od odabranog ponuditelja zatražiti dokaze vezane za registraciju gospodarskog subjekta u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u posebnoj kategoriji. Gospodarski subjekt ispunjavanje navedenih uvjeta i zahtjeva dokazuje sljedećim dokumentima: Odobrenje/potvrda/registracija u posebnoj kategoriji u evidenciji operatora sustava bespilotnih zrakoplova Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

 

04.03.2024.

Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh - POJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Općina Jakovlje u postupku jednostavne nabave: Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh, dana 4.3.2024. godine objavljuje

 

POJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

 

Pitanje 1

Zanima nas nekoliko informacija u vezi natječaja Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh:

Zona obuhvata – kartografski prikaz predmetnog posla Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh

Odgovor 1

Na Geoportalu informacijskog sustava prostornog uređenja prikazana su građevinska područja naselja, koja, uz ostale izvore informacija npr. slobodno dostupne satelitske snimke, predstavljaju osnovu za obuhvat koji je potrebno snimiti. Na Izvršitelju je obveza izvršiti pregled terena te utvrditi da li izvan toga također postoje objekti koje treba snimiti.

Pitanje 2

Približna procjena broja zgrada: stambenih, poslovnih, pomoćnih i drugih po naseljima

Odgovor 2

Prema službenoj evidenciji obveznika plaćanja komunalne naknade na području naselja Igrišće evidentirano je 12 poslovnih i 357 stambenih objekata za koje utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade, a na području naselja Kraljev Vrh 11 poslovnih i 277 stambenih objekata za koje utvrđena obveza plaćanja  komunalne naknade. Evidencija nekretnina se upravo radi kako bi se utvrdilo točno stanje, odnosno točan broj zgrada i njihova namjena.

Pitanje 3

Tko fizički pribavlja i tko financira pribavlja dokumentaciju o legalnosti predmetnih zgrada

Odgovor 3

Izvršitelj mora snimiti sve objekte neovisno o njihovoj legalnosti.

Pitanje 4

Način plaćanja, da li se plaća prema situacijama i kojim

Odgovor 4

Kako je propisano točkom 2.4. Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj će plaćanje izvršiti po završetku pojedine faze izrade evidencije nekretnina, odnosno stavke troškovnika.

Pitanje 5

Uz već postavljena pitanja molio bih više podataka o vašem GIS sustavu.

Odgovor 5

GIS sustav je Geoportal za vizualizaciju podataka te sadržava digitalni ortofoto, digitalni katastarski plan, podaci Registra prostornih jedinica - administrativne granice, ulice i kućni brojevi, podaci komunalne infrastrukture, tlocrti objekata, 3d model u Cesium i 3MX formatu. Sustav za svaki objekt ima pridružene podatke o komunalnoj obvezi, svim obveznicima na objektu te katnosti i namjeni površina. Geoportal također za svaki tlocrt objekata prikazuje fotodokumentaciju odnosno samo one fotografije iz zraka na kojima se taj objekt nalazi.

Pitanje 6

U natječaju je naveden rok do kojeg se mora dostaviti ponuda uz to je navedeno da otvaranje neće biti javno. Nas zanima kada će biti otvaranje ponuda, tj. kada ćemo moći dobiti zapisnik sa otvaranja ponuda.

Odgovor 6

O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se  jedinstveni zapisnik te će isti biti zajedno s Odlukom o odabiru/poništenju objavljen na web stranici Općine Jakovlje. Rok za donošenje Odluke je 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda.   

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

 

 

 

27.02.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh. 

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Izrada Evidencije nekretnina za naselje Igrišće i Kraljev Vrh, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

05.02.2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

02.02.2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice svete Doroteje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice svete Doroteje, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

24.01.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje. 

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave:  Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

18.01.2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice svete Doroteje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice svete Doroteje.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice svete Doroteje,  Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

23.11.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

13.11.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

24.10.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Izgradnja javne rasvjete u Ulici Svete Doroteje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Izgradnja javne rasvjete u Ulici Svete Doroteje, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

11.10.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Radovi na uklanjanju ruševne zgrade stare škole

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Radovi na uklanjanju ruševne zgrade stare škole, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

06.10.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju , donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

03.10.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja javne rasvjete u Ulici Svete Doroteje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja javne rasvjete u Ulici Svete Doroteje.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Izgradnja javne rasvjete u Ulici Svete Doroteje, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

25.09.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Usluga vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Usluga vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

22.09.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uklanjanju ruševne zgrade stare škole

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uklanjanju ruševne zgrade stare škole.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Radovi na uklanjanju ruševne zgrade stare škole, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

03.08.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Radovi na izgradnji grobne staze 3 i odvodnje oborinskih voda na mjesnom groblju u Kraljevom Vrhu

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Radovi na izgradnji grobne staze 3 i odvodnje oborinskih voda na mjesnom groblju u Kraljevom Vrhu, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

09.06.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na izgradnji grobne staze 3 i odvodnje oborinskih voda na mjesnom groblju u Kraljevom Vrhu

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na izgradnji grobne staze 3 i odvodnje oborinskih voda na mjesnom groblju u Kraljevom Vrhu.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Radovi na izgradnji grobne staze 3 i odvodnje oborinskih voda na mjesnom groblju u Kraljevom Vrhu, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

26.05.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Rekonstrukcija dijela Topličke ceste od k.br. 75 do k.br. 101 sa dogradnjom nogostupa i zacjevljenjem kanala

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Rekonstrukcija dijela Topličke ceste od k.br. 75 do k.br. 101 sa dogradnjom nogostupa i zacjevljenjem kanala, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

04.05.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jakovlju

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jakovlju, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

24.04.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jakovlju

 

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jakovlju.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jakovlju, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

23.03.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija dijela Topličke ceste od k.br. 75 do k.br. 101 sa dogradnjom nogostupa i zacjevljenjem kanala

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija dijela Topličke ceste od k.br. 75 do k.br. 101 sa dogradnjom nogostupa i zacjevljenjem kanala. 

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Rekonstrukcija dijela Topličke ceste od k.br. 75 do k.br. 101 sa dogradnjom nogostupa i zacjevljenjem kanala, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

06.03.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

22.02.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje. 

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave:  Usluga obavljanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

17.02.2023.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Rekonstrukcija dijela Zagrebačke ceste od k.br. 126 do k.br. 150 - izgradnja nogostupa

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Rekonstrukcija dijela Zagrebačke ceste od k.br. 126 do k.br. 150 - izgradnja nogostupa, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

13.02.2023.

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice; Krapinska ulica; Odvojak Zagrebačke ceste

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 8/21) u postupku nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice; Krapinska ulica; Odvojak Zagrebačke ceste), procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 15.800,00 EUR bez PDV-a, donosi Odluku o poništenju.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

06.02.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija dijela Zagrebačke ceste od k.br.126 do k.br. 150 - izgradnja nogostupa

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:  Rekonstrukcija dijela Zagrebačke  ceste od k.br.126 do k.br. 150 - izgradnja nogostupa.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Rekonstrukcija dijela Zagrebačke  ceste od k.br. 126 do k.br. 150 - izgradnja nogostupa, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

 

01.02.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice; Krapinska ulica; Odvojak Zagrebačke ceste)

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice; Krapinska ulica; Odvojak Zagrebačke ceste).  

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja. 

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice; Krapinska ulica; Odvojak Zagrebačke ceste), Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

01.12.2022.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Sljemenska- Školska – Duga ulica; Odvojak Zagorske ulice; Odvojak Topličke ulice)

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) u postupku nabave Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Sljemenska- Školska – Duga ulica; Odvojak Zagorske ulice; Odvojak Topličke ulice), donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 8/21) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

23.11.2022.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) u postupku nabave Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

21.11.2022.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Sljemenska- Školska – Duga ulica; Odvojak Zagorske ulice; Odvojak Topličke ulice)

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Sljemenska- Školska – Duga ulica; Odvojak Zagorske ulice; Odvojak Topličke ulice).          

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje (Sljemenska- Školska – Duga ulica; Odvojak Zagorske ulice; Odvojak Topličke ulice), Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

14.11.2022.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje, Naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

01.07.2022.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Marka Šimunića N-KV12

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) u postupku nabave Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Marka Šimunića N-KV12,  donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

15.06.2022.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Marka Šimunića N-KV12

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Marka Šimunića N-KV12.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Marka Šimunića N-KV12, naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

20.05.2022.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) u postupku nabave Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

11.05.2022.

Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas - POJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Općina Jakovlje u postupku jednostavne nabave: Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas, dana 11.5.2022. godine objavljuje

 

POJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

 

Upit 1;

Zanima me zašto  u cijenu trebamo uračunati sanitarnu knjižicu i zaštitnu odjeću za sudjelovanje u programima obrazovanja i da li je to uopće potrebno za obuku?

Odgovor 1;

Naručitelj je navedene uvjete propisao u skladu sa zahtjevima predmeta nabave: sanitarna knjižica se zahtijeva jer je ista uvjet za upis u programe osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice, dok je zaštitna odjeća nužna za pohađanje praktične nastave.

Kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponuda, gore navedeno osigurava Izvršitelj te je navedene troškove potrebno uračunati u cijenu ponude.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

 

                                                                                                                 

09.05.2022.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice i njegovatelja/ice u okviru projekta Zajednica za sve nas, naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

04.05.2022.

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u Općini Jakovlje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, na temelju članka 22. stavak  5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) u postupku nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u Općini Jakovlje”,  donosi Odluku o odabiru.

Sukladno članku 23. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 022-05/21-01/01: URBOJ: 238/11-03/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine) Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda objavljuje se na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

19.04.2022.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u Općini Jakovlje

Naručitelj Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u Općini Jakovlje.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na internetskoj stranici Naručitelja.

Postupak jednostavne nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u Općini Jakovlje, naručitelj provodi objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Naručitelja.

Dokumentaciju možete preuzeti u izvornom obliku:

31.12.2021.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Na temelju odredaba članka 15. stavka 2 . Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 48. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje" broj 1/21), općinska načelnica Općine Jakovlje donijela je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

16.11.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave -  Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

16.11.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave -  Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

05.11.2021.

Izmjena Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje izmjenu Poziva za dostavu ponuda  u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

03.11.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vrtnih kompostera

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vrtnih kompostera .

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

02.11.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

28.10.2021.

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 2 Razni sportovi.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis

Odluka o poništenju postupka u predmetu jednostavne nabave - Sportska radionica: Grupa 1 Nogomet i tenis.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 2 Likovna radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 2 Likovna radionica.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 1 Plesna radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna umjetnička radionica: Grupa 1 Plesna radionica.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 2 Informatička radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 2 Informatička radionica

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

28.10.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 1 Multimedijska radionica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Edukativna tehnička radionica: Grupa 1 Multimedijska radionica.

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

20.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava vrtnih kompostera

 

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

18.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sportska radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

18.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Edukativna umjetnička radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

18.10.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Edukativna tehnička radionica

Naručitelj Općina Jakovlje, 10297 Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, OIB: 20054872799,  upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.jakovlje.hr.

Postupak jednostavne nabave - objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, te slanje Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

30.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/2017), a u svezi sa člankom 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15 i 98/19), i članka 48. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/21), općinska načelnica Općine Jakovlje 30. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje.

Odluku o o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

22.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh

Dokument možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

19.03.2021.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/2017), općinska načelnica Općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE. 

Odluku o o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Jakovlje i obrasce uz natječaj možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu.

16.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Dokumente možete preuzeti i pregledati u izvornom formatu:

12.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11 

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

12.03.2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića – građevina javne namjene na k.č.br. 1141/1 i 1142 sve k.o. Jakovlje, u Jakovlju, Toplička cesta 40.

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:  Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića – građevina javne namjene na k.č.br. 1141/1 i 1142 sve k.o. Jakovlje, u Jakovlju, Toplička cesta 40.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica N-I11

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

05.03.2021.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke ceste

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa - odvojak Zagrebačke  ceste.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

19.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

17.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

13.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

 

 

11.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

09.11.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

02.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

21.10.2020.

Odluka o odabiru najpovljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

09.10.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak N-KV04.

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

14.09.2020.

Odluka o odabiru najpovljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vozila putem financijskog leasinga

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava vozila putem financijskog leasinga.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

14.07.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću.

Poziv za dostavu ponuda i sva dokumentacija vezana uz predmet jednostavne nabave -  Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Igrišću provedena je putem Portala ponuda, aplikacije Agronet-a.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

08.06.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu.

Poziv za dostavu ponuda i sva dokumentacija vezana uz predmet jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu upućena je putem EOJN-a, modul za postupke jednostavne nabave.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

11.05.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

30.04.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Jarčec

 

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

24.01.2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

 

31.12.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Oprema za telekomunikacije u okviru projekta WIFI4EU.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

31.12.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

22.11.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

15.11.2019.

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

31.10.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

02.09.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

02.09.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

22.08.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme za dječje igralište u Jakovlju.

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

22.08.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju

Poništava se postupak jednostavne nabave Nabava opreme za dječje igralište u Jakovlju...

Dokumente možete preuzeti u izvornom obliku:

20.08.2019.

Radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici, Jakovlje od k.br.27 do kolnog ulaza na k.č.br.491/2.

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

12.08.2019.

Plan nabave Općine Jakovlje 2019.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16), članka 47. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), načelnica Općine Jakovlje donosi ODLUKU O I. IZMJENI PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

26.07.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brcki N-J30B

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brcki N-J30B.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

15.07.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Donesena je Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

09.07.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja wifi hotspot sustava u okviru programa WIFI4EU

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

16.05.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

10.05.2019.

Obavijest o obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

09.05.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

08.05.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

26.04.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju zgrade koju koristi NK Dinamo – energetska obnova

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.03.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Leščina N-J30D

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

04.03.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje – Leščina N-J30D

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

17.01.2019.

Plan Nabave Općine Jakovlje za 2019. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.11.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

16.11.2018.

III. Izmjene Plana nabave

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.11.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

09.10.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na uređenju platoa u sklopu sportskog objekta NK Dinamo

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

26.09.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na uređenju platoa u sklopu sportskog objekta NK Dinamo

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.08.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Dvorska ulica

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

16.08.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na obnovi krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

10.08.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Dvorska ulica

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

08.08.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Radovi na obnovi krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.07.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Izrada Projektne dokumentacije za Društveni dom – Dom kulture

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

13.07.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Radovi na izgradnji semafora na raskrižju Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (OBJE ŽC3008)

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

06.07.2018.

Izrada Projektne dokumentacije za Društveni dom – Dom kulture

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

06.07.2018.

Radovi na izgradnji semafora na raskrižju Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (OBJE ŽC3008)

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

10.04.2018.

Nacrt dokumentacije o nabavi – Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje

Nacrt dokumentacije o nabavi – Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

10.04.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b)

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Dokumente možete  pregledati u izvornom formatu:

30.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje općinskih prometnica (Zagrebačka-odvojak od kbr.174-178a, Toplička-odvojak od kbr.110-116 i Mihanovićeva-odvojak prema kbr.54b).

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

30.03.2018.

Odluka o drugoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

30.03.2018.

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni plana nabave za 2018. godinu.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

24.02.2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.02.2018.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice cca 3,5 km

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice cca 3,5 km.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.01.2018.

Odluka o planu nabave za 2018. godinu

Odluka o planu nabave za 2018. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

24.07.2017.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.07.2017.

Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Jakovlje

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

20.07.2017.

Odluka - izmjena plana nabave za 2017.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

14.07.2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju odredaba članka 15. stavka 2 . Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica Općine Jakovlje donijela je Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

02.05.2017.

Odluka - ponuda za bagatelnu nabavu

Općinska načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave - Uređenje unutarnjeg prostora zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, Stubička cesta 4a.

14.04.2017.

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu uređenja unutarnjeg prostora zgrade primarne zdravstvene zaštite.

14.03.2017.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Jakovlje

Na temelju članka 3. st. 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje, KLASA: 021-05/17-01/06, URBROJ: 238-11-01/1-17-1, od 28. veljače 2017. godine, općinska načelnica Općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE JAKOVLJE ...

 

 

10.01.2017.

Odluka - plan nabave 2017.

Odluka - plan nabave za 2017. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

 

18.10.2016.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane općinske prometnice

05.10.2016.

Bagatelna nabava za izradu projektne dokumentacije za općinske prometnice

Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/14), članka 45. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje donosi ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI... Više informacijama pročitajte u priloženim dokumentima

20.09.2016.

Odluka o odabiru bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2.

08.09.2016.

Bagatelna nabava za radove na sanaciji stolarije

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji stolarije na zgradi općine i društvenog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2.

27.07.2016.

Odluka - početak postupka bagatelne nabave - sanacija klizišta kod kbr. 100

Odluka o početku postupka bagatelne nabave sanacija klizišta fijanova kod kbr. 100.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

13.07.2016.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za radove na sanaciji klizišta u Jakovlju, Fijanova ulica kod kbr. 100

Na temelju članka 6. svatak 1. Odluke o provedbi postupka javna nebave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/14), članka 45. Statuta općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

07.07.2016.

I. izmjena Plana nabave za 2016.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.04.2016.

Plan nabave 2016.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

17.09.2015.

Rezultati natječaja za zamjenu stolarije, fasade i krovišta na zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Općina Jakovlje objavila je rezultate natječaja...

02.08.2015.

Općina Jakovlje objavila natječaj za zamjenu stolarije, fasade i krovišta na zgradi primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Općina Jakovlje objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave natječaj za adaptaciju zgrade ambulante u Jakovlju. Radovi uključuju zamjenu stolarije, fasade i krovišta, a financirat će se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Zagrebačke županije i općine Jakovlje. Svi dokumenti mogu se pogledati na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=523384 .

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.07.2015.

I. izmjena Plan nabave za 2015.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

04.05.2015.

Poziv za natječaj - izrada III izmjene Prostornog plana

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

02.10.2014.

Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

05.06.2014.

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području Općine Jakovlje

1. NARUČITELJ: Naziv (puni naziv): OPĆINA JAKOVLJE Sjedište (adresa-ulica i broj): Adela Sixta 2, 10297 Jakovlje Telefonski broj: 01/3351-887, faks: 3351-887 E-mail adresa: opcina-jakovlje@zg.t-com.hr OIB: 20054872799

2. PREDMET NATJEČAJA Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba na području Općine Jakovlje na temelju ugovora o povjeravanju poslova

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR Ugovor se sklapa na 4 godine, a vrijedi od dana potpisa.

4. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.06.2014. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Održavanja nerazvrstanih cesta i zimska služba - Ne otvaraj „. U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda. Otvaranje ponuda izvršit će se 23.06.2014. u 15:00 sati u prostorijama Općine Jakovlje. Otvaranje ponuda će biti javno. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe i ovlašteni predstavnici naručitelja. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.

5. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići s Intereneta kao i u prostorijama Naručitelja, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Općine Jakovlje:www.jakovlje.hr

6. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom. 7. OSTALI UVJETI Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

18.05.2014.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Donesena je Odluka za javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

06.05.2014.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

1. Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi: Jakovlje, Stara cesta 1, površine 98,67 kvadratnih metara, za obavljanje trgovačke djelatnosti.
2. Energetski razred E.
3. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 10 godina od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

27.01.2014.

Odluka o planu nabave za 2014. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 45. Statuta općine Jakovlje (službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), načelnica općine Jakovlje donosi Odluku o planu nabave za 2014. godinu.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

08.01.2014.

Javna nabava za opskrbu električnom energijom - javna rasvjeta

Općina Jakovlje objavila je javnu nabavu za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području općine. Natječaj je objajvljen u elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, pod linkom: saznaj više na Narodnim novinama...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.12.2013.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Općina Jakovlje raspisala je javni natječaj za zakup poslovnog prostora...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

31.01.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.01.2013.

Odluka o planu nabave za 2013. godinu

Odluka o planu nabave za 2013. godinu

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

22.01.2013.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini...

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

17.01.2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

09.08.2012.

Javni natječaj za sanaciju divlje deponije u Jakovlju

Općina Jakovlje raspisala je javni natječaj za sanaciju divlje deponije u Jakovlju, BP INA Zapad koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana, 9.8.2012. godine gdje se može preuzeti sva natječajna dokumentacija.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20.02.2012.

Plan nabave 2012.

Odluka o planu nabave i plan nabave za 2012. godinu - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

31.01.2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

06.04.2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - Općina Jakovlje

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

01.04.2011.

Sprečavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

img-20240415-wa0057.jpg

Potpisan Ugovor za gradnju novog dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

Danas je važan trenutak za našu zajednicu, jer u Općini Jakovlje kreće gradnja novoga dječjeg vrtića, za što je danas...

Pročitaj više
screenshot_20240409_142636_gallery.jpg

Rješavanje izlaza na državnu cestu D1 – iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu

S obzirom da je na državnoj cesti D1, izlaz iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu jedino raskrižje u razini ceste koje nije...

Pročitaj više
javna_priznanja.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije

Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja domaćim i stranim, pojedincima i pravnim osobama, zaslužnima za gospodarski,...

Pročitaj više
308319076369109131643554886_preuzmi.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u travnju

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom travnja provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na više...

Pročitaj više
61918008613984101281816995472_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja sa sufinanciranjem laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Radi nastavka pružanja laboratorijskih usluga stanovnicima Općine Jakovlje,  Općina Jakovlje sklopila je Ugovor o uređivanju...

Pročitaj više
3039375579851036269558466_preuzmi.png

Ministarstvo poljoprivrede - informacija o održavanju radionica

U  tijeku je informativna kampanja „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2024. godini“ koja ima za cilj...

Pročitaj više
img-20240322-wa0007.jpg

Svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt ulaganja u objekt dječjeg...

Pročitaj više
dsc_3301.jpg

Svečano potpisivanje ugovora projekta Zaželi u Općini Jakovlje III

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena –...

Pročitaj više
img-20240315-wa0039.jpg

Svečano otvorenje internističke ambulante u Zaprešiću

Danas, 15. ožujka 2024. godine, svečano je otvorena internistička ambulanta u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi...

Pročitaj više
258.jpg

Potpisan Sporazum o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Zaprešiću

Općina Jakovlje jedna je od potpisnica Sporazuma o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Domu zdravlja Zagrebačke...

Pročitaj više
10551720399428745831958090216_preuzmi.png

Obavijest za poljoprivrednike – početak podnošenja jedinstvenih zahtjeva za potporu (poticaje)

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu...

Pročitaj više
383005117143019100613848526_preuzmi.jpg

Po stupnju razvijenosti Općina Jakovlje rangirana u višu skupinu

Na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja 2024. godine predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne...

Pročitaj više
386848226954212627445689365_thumb-15-.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2024. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
plan-razvoja.png

Plan razvoja Općine Jakovlje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Općinsko vijeće Općine Jakovlje je na 16. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Plana...

Pročitaj više
61136189163346505710427543_preuzmi.jpg

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Jakovlje u 2024. godini

Poštovani mještani Općine Jakovlje, u privitku možete pogledati Raspored odvoza otpada sa područja Općine Jakovlje u...

Pročitaj više
shutterstock_76512511.jpg

Hrvatske željeznice - besplatna putovanja za djecu i učenike

Pilot projekt se nastavlja do kraja 2024. godine Učenici koji imaju pametnu karticu trebaju na blagajni kupiti...

Pročitaj više
shutterstock_84033649.jpg

Hrvatske željeznice - besplatan prijevoz umirovljenika

Od 1. do 15. siječnja 2024. umirovljenici mogu besplatno putovati uz predočenje rješenja HZMO-a o mirovini...

Pročitaj više
screenshot_20231227-121733_instagram.jpg

Općina Jakovlje nastavlja s plaćanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja i u 2024. godini

Općina Jakovlje je zasigurno jedina općina u Republici Hrvatskoj koja sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za osobe s...

Pročitaj više
screenshot_20231221-102256_instagram.jpg

Općina Jakovlje povećala i sufinanciranje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesena Odluka o povećanju sufinanciranja boravka djece u dječjim...

Pročitaj više
1753981314870902659816092040_images.jpg

Općina Jakovlje u cijelosti preuzima povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesen Zaključak kojim  je prihvaćeno povećanje ekonomske...

Pročitaj više
slika-3.png

Ukinut prirez, a porez se ne povećava

Prema novoj poreznoj reformi Vlada je omogućila da općine i gradovi sami uređuju porez na dohodak u zadanim okvirima,  tako će u...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
vadenje_krvi.jpg

Sufinanciranje laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Općina Jakovlje je od 1. veljače 2022. godine Ugovorom o uređivanju međusobnih odnosa radi pružanja laboratorijskih usluga...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više