Javni natječaji

22.07.2021.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 28. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 13,30 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovljea temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2021. od 7. srpnja 2021. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i službenoj web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

179238143812076585041949890407_poziv-testiranje.pdf

07.07.2021.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 77 od 7. srpnja 2021. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, društvene djelatnosti i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Obavijest o Javnom natječaju možete pogledati u izvornom formatu:

16102855561994161945673184451_obavijest-o-natjecaju.pdf

13.04.2021.

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik

Donesena je Odluka o poništenju natječaja Oglasa za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

odluka-o-ponistenju-oglasa-za-prijam-u-sluzbu.pdf

31.03.2021.

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 31. ožujka 2021. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž), radi zamjene duže odsutnog namještenika, do njegovog povratka na posao.

 

 

obavijest-o-oglasu-komunalni-radnik-namjestenik.pdf

22.03.2021.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 22. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-2021.pdf

08.03.2021.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2021. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata/programa/manifestacije od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija civilnog društva koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje te je donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2021. godini.

Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

1743050583310796541041023713_odluka-o-ispunjavanju-formalnih-uvjeta-natjecaja-za-organizacije-civilnog-drustva-u-2021.pdf

25.01.2021.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2021. godine.

Dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u izvornom formatu:

pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-opcine-jakovlje.pdf godisnji-plan-raspisivanja-javnih-natjecaja-za-udruge-u-2021.pdf 12-ocd-obrazac_izvjesca_za_2021.doc 11-ocd-prilog-ugovor-o-dodjeli-sredstava.docx 10-ocd-obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-.docx 9-ocd-obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.docx 8-ocd-obrazac-izjave-izvoditelja-aktivnosti.docx 7-ocd-obrazac-izjave-o-financiranim-projektima.docx 6-ocd-obrazac-zivotopisa.docx 5-ocd-obrazac-izjave-o-partnerstvu.docx 4-ocd-popis-priloga.docx 3-ocd-obrazac_prijave-projekta.docx 2-ocd-obrazac-upute-za-prijavitelje.pdf 1-ocd-javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opcinu-jakovlje-koje-provode-organizacije-civilnog-drustva-za-2021.-godinu.pdf

30.12.2020.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) , Općinska načelnica Općine Jakovlje dana, 30. prosinca 2020. godine, donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu.

Godišnji plan možete pogledati u izvornom formatu:

7744479792059518948155439452_godisnji-plan-raspisivanja-javnih-natjecaja-za-udruge-u-2021.pdf

29.09.2020.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 7. listopada 2020. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 102/2020. od 16. rujna 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

21021217841020519857532963245_poziv-testiranje.doc

17.09.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 10 od 16. rujna 2020. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

obavijest-o-natjecaju-komunalni-radnik-namjestenik.pdf

03.07.2020.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Referent - administrativni tajnik

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent - administativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 9. srpnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Referent - administativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 70/2020 od 19. lipnja 2020. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na službenoj web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) možete preuzeti u izvornom formatu:

poziv-za-prethodnu-provjeru-znanja-i-sposobnosti.pdf

19.06.2020.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Referent - administrativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 70. od 19. lipnja 2020. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto Referent – administrativni tajnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca.

obavijest-o-natjecaju.doc

19.06.2020.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu

Objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-2020.docx

03.03.2020.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2020. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2020. godini

20200303-odluka-o-ispunjavanju-formalnih-uvjeta.pdf

13.08.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 21. kolovoza 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 72/19. od 31. srpnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr

20190813-poziv-testiranje.pdf

01.08.2019.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

U Narodnim novinama broj 72 od 31. srpnja 2019. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

15994601098322699201878153859_20190801-obavijest-o-natjecaju.pdf

26.07.2019.

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik

Donesena je odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik.

20190726-odlika-ponistenje-natjecaja.pdf

11.07.2019.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik

U Narodnim novinama broj 66. od 10. srpnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)

20190711-obavijest-natjecaj.pdf

29.03.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

Objavljena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

20190329-odlluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-organizacije-civilnog-drustva.pdf

28.03.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu možere preuzeti na:

20180328-odluka-udruge-2018.pdf

18.03.2019.

Natječaj za prijam jednog kandidata na stručno osposobljavanje

Objavljen je natječaj za prijam jednog kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje.

139536369973289378560492577_20190318-obrazac-prijava-potreba-za-radnikom.pdf

08.03.2019.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

20190308-odluka-o-neispunjavanju-formalnih-uvjeta.pdf

08.03.2019.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2019. godini

20190308-odluka-o-ispunjavanju-formalnih-uvjeta.pdf

07.03.2019.

Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2018. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jakovlje u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 26. veljače 2018. godine

20180307-povjerenstvo-odluka-o-neispunjavanju-formalnih-uvjeta.pdf

07.03.2019.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u 2018. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jakovlje u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 26. veljače 2018. godine

20180307-povjerenstvo-odluka-o-ispunjavanju-formalnih-uvjeta.pdf

30.01.2019.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik

Pozivna prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) dana 6. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 4/19. od 11. siječnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr

90211233816507443851179728666_20190130-poziv-testiranje.pdf

25.01.2019.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini. Rok za dostavu prijava programa, projekata i manifestacija udruga je 26. veljače 2019. godine.

2131418505815515421419784059_20190125-2-ocd-obrazac-upute-za-prijavitelje.pdf 1971001702572940384357196121_20190125-1-ocd-javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-udruga-na-podrucju-opcine-jakovlje-u-2019..pdf 51813219110777301191000432911_20190125-9-ocd-obrazac-izjave-izvoditelja-aktivnosti.docx 14610126341240205492675275792_20190125-8-ocd-obrazac-izjave-o-financiranim-projektima.docx 7184917305159614461755768018_20190125-7-ocd-obrazac-zivotopisa.docx 1222845620132219489033219414_20190125-6-ocd-obrazac-izjave-o-partnerstvu.docx 17158121271592296000570682723_20190125-5-ocd-popis-priloga.docx 119913329520684221711821955650_20190125-4-ocd-obrazac-proracuna.xlsx 219227733911639491189055012_20190125-13-ocd-obrasci-za-zavrsno-izvjesce-udruge-2019-opisni-financijski-dio-2019.docx 1766981947692566761751592953_20190125-12-ocd-prilog-ugovor-o-dodjeli-sredstava.docx 165609480610625879381347942260_20190125-11-ocd-obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave.docx 16426939131504246858160416803_20190125-10-ocd-obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.docx 19850082743251571181452869511_20190125-3-ocd-obrazac_opisa_projekta.docx

14.01.2019.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik

U Narodnim novinama broj 4. od 11. siječnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje 21. siječnja 2019. godine posljednji dan roka.

1919995339775664161212267125_20190114-javni-natjecaj.pdf

19.12.2017.

Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli stipendije Općine Jakovlje

Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata i dodjeli stipendije u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. pogledajte u nastavku obavijesti.

20171219-ucenici_konacno_vise.pdf 20171219-studenti_konacno_vise.pdf 20171219-ucenici_konacno_i.pdf 20171219-studenti_konacno_i.pdf 20171219-odluka.pdf

07.12.2017.

Odluka o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendija Općine Jakovlje

Na raspisani natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2017./2018. pristigle su ukupno tri molbe za učenike prvih razreda srednje škole te 6 molbi za učenike viših razreda srednje škole kao i četiri molbe za studente prve godine, odnosno četiri molbe za studente viših godina.

20171207-listaucenicivisirazredi.pdf 20171207-listauceniciirazred.pdf 20171207-odluka.pdf 20171207-listastudentivise-.pdf 20171207-listastudentiprve.pdf

07.04.2017.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje

Na temelju članka29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 9/16)i članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/13)općinska načelnica Općine Jakovljedana 7. travnja 2017. godine donosi ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

odluka-udruge-20170407.pdf

25.01.2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Jakovlje u 2017. godini.

Općina Jakovlje objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine u 2017. godini. Rok za dostavu prijedloga programa je 27. veljače 2017. godine.
Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode udruge („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ br. 5/16), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu (KLASA:007-01/17-01/01, URBROJ:238/11-03/1-17-1 od 19. siječnja 2017.godine) i članku 45. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje", broj 2/13) općinska načelnica Općine Jakovlje dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje
koje provode organizacije civilnog društva 
za 2017. godinu

(1) Općina Jakovlje poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Jakovlje, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Jakovlje, da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj). 
(2) Organizacije civilnog društva (u nastavku teksta: OCD) sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte/programe/manifestacije (u nastavku teksta: projekti) za sljedeća prioritetna područja: 
01. Kultura i kulturne manifestacije,
02. Sport,
03. Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro..
(3) OCD-a mogu prijaviti aktivnosti koje se odnose na sljedeće mjere/kategorije, za: 
a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga, 
b) provedbu projekta,
c) manifestacije.  
(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 644.000,00 kuna, odnosno prema područjima: 
 

Redni
broj

Područje

Ukupno raspoloživa sredstva

Okvirni broj planiranih ugovora

Minimalni iznos koji se može dodijeliti po potpori

Maksimalni iznos koji se može dodijeliti po potpori

1.

Kultura

150.000,00

12-14

1.000,00

20.000,00

2.

Sport

320.000,00

6-8

2.000,00

100.000,00

3.

Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro

174.000,00

12-15

1.000,00

25.000,00

(5) OCD-a mogu prijaviti projekte koji:
-    doprinose razvoju kapaciteta OCD-a i razvoju civilnog društva na području Općine Jakovlje,
-    potiču razvoj svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području Općine Jakovlje,
-    osiguravaju dodatne sadržaje za korisnike s područja Općine Jakovlje, 
-    promiču i njeguju zaštitu običaja, tradicije i baštine na području Općine Jakovlje,
-    promoviraju Općinu Jakovlje na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini,
-    podižu nivo zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
-    potiču sportsko-rekreacijske aktivnosti građana a posebice provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama na području Općine Jakovlje,
-    potiču održavanja manifestacija u kulturi i afirmaciju kulturnih vrijednosti Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba treće životne dobi na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na poboljšanje zaštite i očuvanja zdravlja na području Općine Jakovlje,
-    su usmjereni na promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
(6) Projekti OCD-a koje nemaju sjedište na području Općine Jakovlje, a kojima su prijavljene aktivnosti istovjetne onima koje provode OCD-a sa sjedištem na području Općine Jakovlje neće se uzeti u razmatranje. 
(7) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 27. veljače 2017.  Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
(8) OCD-a može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta i može biti partner na najviše dva projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.
(9) Razdoblje provedbe projekata i prihvatljivosti izdataka je od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine. 
(10) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti OCD-a, koja je: 
- upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar, Registar sportskih udruga i u Registar neprofitnih organizacija, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, 
- ispunila sve ugovorne obveze prema Općini Jakovlje te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, 
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreze te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- je dostavila dokaze da se protiv nje, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- koje općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- koje imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
- koje imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
- koje imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
(11) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju se putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima. 
(12) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr). 
(13) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u Općinu) na adresu: Jakovlje, Adele Sixta 2, 10 297 Jakovlje, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2017. godinu – ne otvarati. 
 
(14) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do datuma zaključenja natječaja na adresu elektronske pošte: opcina-jakovlje@jakovlje.hr ili stefica.podhraski@jakovlje.hr
(15) Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog poziva (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr) .
(16) U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Jakovlje ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 

KLASA: KLASA:007-01/17-01/02
URBROJ: URBROJ:238/11-03/1-17-1  
Jakovlje, 25. siječnja 2017.

                                                                                                          OPĆINSKA NAČELNICA:

                                                                                                       Snježana Bužinec, mag.polit.

20172501-ocd-9-obrazac-izjave-izvoditelja-aktivnosti.docx 20172501-ocd-8-obrazac-izjave-o-financiranim-projektima.docx 20172501-ocd-7-obrazac-zivotopisa.docx 20172501-ocd-6-obrazac-izjave-o-partnerstvu.docx 20172501-ocd-2-obrazac-upute-za-prijavitelje.doc 20172501-ocd-5-popis-priloga.docx 20172501-ocd-4-obrazac-proracuna.xlsx 20172501-ocd-3-obrazac_opisa_projekta.docx 20172501-ocd-12-prilog-ugovor-o-dodjeli-sredstava.docx 20172501-ocd-11-obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave.docx 20172501-ocd-10-obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.docx 20172501-ocd-13-14-obrasci-za-zavrsno-izvjesce-udruge-2017-opisni-financijski-dio-2017.docx 20172501-ocd-15-popis-clanova.doc

17.12.2016.

Privremene liste za stipendije

Općina Jakovlje objavljuje privremene liste za stipendije.

2016listastudentivise-20161217.pdf 2016listastudentii-20161217.pdf 2016listaucenicivisirazred-20161217.pdf 2016listauceniciirazred-20161217.pdf

21.11.2016.

Natječaj za stipendije općine Jakovlje

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje Natječaj za dodjelu stipendije općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.

stipendije-natjecaj-20161121.pdf stipendije-obrazac-20161121.pdf stipendije-izjava-20161121.pdf

17.11.2016.

Javni natječaj za radno mjesto pročelnik/ca

U Narodnim novinama broj 105. od 16. studenog 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto pročelnik/ca jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)...

natjecaj-20161117.pdf

16.08.2016.

Poziv na testiranje

Na temelju članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni namještenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) Dana 22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta komunalni namještenik...

poziv-testiranje-20160816.pdf

04.08.2016.

Raspisan javni natječaj za radno mjesto komunalnog namještenika

U Narodnim novinama broj 71. od 3. Kolovoza 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto komunalni namještenik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž)...

javni-natjecaj-20160804.pdf

23.07.2016.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje donosi slijedeću ODLUKU o poništenju javnog natječaja ...

odluka-ponistenje-20160723.pdf

01.07.2016.

Poziv na testiranje

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) Dana 07. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj komunalnih namještenika

poziv-testiranje-20160701.pdf

16.06.2016.

Obavijest o javnom natječaju

U Narodnim novinama broj 55. od 15. lipnja 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je u nastavku obavijesti.

javni-natjecaj-20160616.pdf

04.02.2016.

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) dana 12. veljače 2016. godine (petak) s početkom u 9.00 sati u sjedištu Općine Jakovlje, u Jakovlju, Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj komunalnih namještenika a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 3. od 8. siječnja 2016. godine i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr. Povjerenstvo je utvrdilo da 2 (dva) kandidata ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i mogu pristupiti pisanom testiranju i to prema abecednom redu prezimena: 1. Mario Blažević 2. Neven Brlas.

poziv-testiranje-20160204.pdf

11.01.2016.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika

U Narodnim novinama broj 3. od 8. siječnja 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto voditelj komunalnih namještenika na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje 18. siječnja 2016. godine posljednji dan roka.

natjecaj-posao-20160111.pdf

15.11.2015.

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015/2016.

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE JAKOVLJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima...

stipendije-izjava-kucanstvo-20151115.doc stipendije-obrazac-prijave-20151115.doc stipendije-natjecaj-20151115.pdf

15.11.2015.

Odluka o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj gdini 2015./2016.

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje donosi odluku o utvrđivanju prijedloga liste za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj gdini 2015./2016.

stipendije-ucenici-20151205.pdf stipendije-studenti-20151205.pdf

14.10.2015.

Javni poziv za predlaganje projekta javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Jakovlje

Općina Jakovlje objavila je javni poziv za predlaganje projekata iz područja društvenih djelatnosti (kulture, sporta, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti), koje će se sufinancirati iz općinskog proračuna u 2015. godini. Rok za dostavu prijava je 03.11.2014. godine do 14:00 sati.

obrazac-proracuna-20141023.xlsx obrazac-prijave-20141014.doc predlaganje-projekta-javnih-potreba-20141014.pdf

14.10.2015.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Objavljen je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakovlje za 2015. godinu.

obrazac-sport-2016-20151014.doc obrazac-prijave-20151014.doc javni-poziv-20151014.pdf

25.02.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje

Na temelju članka 10. Statuta općine Jakovlje, povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Jakovlje.

javni-poziv-20150225.pdf

19.01.2015.

Oglas za prijam namještenika

Oglas za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja odsutnog namještenika...

opis-poslova-20150119.pdf objava-posao-20150119.pdf

19.01.2015.

Poništenje oglasa za prijam namještenika

Poništenje oglasa za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja odsutnog namještenika...

objava-posap-ponistenje-20150202.pdf
171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
1845441993113376246156738081_preuzmi-1-.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

  Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. počinje 27. rujna 2021. i traje...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više