Procedure

28.10.2019.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje

28.10.2019.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

28.10.2019.

Procedura obračuna i naplate prihoda

28.10.2019.

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

28.10.2019.

Procedura o blagajničkom poslovanju Općini Jakovlje

28.10.2019.

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

24.12.2020.

Pravilnik o korištenju službenih vozila, privatnih vozila u službene svrhe, službenih mobilnih telefona, službene informatičke opreme i sredstava reprezentacije