• Početna
  • Dokumenti >
  • Provedbeni program Općine Jakovlje

Provedbeni program Općine Jakovlje

20.10.2021.

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Jakovlje za razdoblje 2021. - 2025. godine

21.10.2021.

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja

14.12.2021.

Provedbeni program Općine Jakovlje za razdoblje 2021. - 2025.