• Početna
  • Dokumenti >
  • Strategija razvoja

Strategija razvoja

23.09.2020.

Strategija razvoja Općine Jakovlje 2016.-2025.

Općinsko vijeće Općine Jakovlje je na 27. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Strategije razvoja Općine Jakovlje za razdoblje 2016.-2025. godine. Strategija je objavljena u Službenom glasniku Općine Jakovlje broj 05/2016 od 11. lipnja 2016. godine.

18715200991912716174541847293_18933263320070860411928828623_strategija-razvoja-opcine-jakovlje.pdf

23.09.2020.

Otvorena javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Općine Jakovlje za razdoblje 2016.-2025. godine

Molimo stanovnike općine Jakovlje da se uključe u javnu raspravu vezanu uz dokument nacrt Strategije razvoja općine Jakovlje 2016- 2025. Dokument se može komentirati na predviđenom obrascu u nastavku teksta. Komentare molimo slati na e-mail adresu opcina-jakovlje@zg.ht.hr do 15. svibnja 2016. godine, kada se javna rasprava zatvara.

7848815002093459416694925615_91487057414645967567026102_strategija_razvoja_opcine_jakovlje_nacrt-20160429-1-.pdf 337357882491095301842094063_733577519412127814255237856_obrazac-za-komentiranje-strategije-20160429.docx