EU projekti

Potpisivanje ugovora o radu u sklopu provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje III

10.05.2024.

Danas je u prostorijama Općine Jakovlje održano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme  sa radnicama za pomoć u kući u sklopu provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje III, kodni broj SF:3.4.11.01.0502, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) IZ Programa Učinkovitosti ljudskih potencijala 2021. – 2027., prema pozivu Zaželi – prevencija institucionalizacije.

Ugovori o radu na određeno vrijeme potpisani su sa 10 radnica koje će u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“ skrbiti o 60 osoba starije životne dobi i odraslih osoba sa invaliditetom, pružajući im pomoć u kući i svakodnevnim aktivnostima.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 495.000,00 eura, uz stopu vlastitog financiranja od 0% te vremenom provedbe od 36 mjeseci.

Projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja Općine Jakovlje u području socijalnog/društvenog djelovanja, te se time otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe predmetnih projekta.

Provedbom projekta pridonijet će se povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu ciljnoj skupini.

„Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

 

Potpisan Ugovor za gradnju novog dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

23.04.2024.

Danas je važan trenutak za našu zajednicu, jer u Općini Jakovlje kreće gradnja novoga dječjeg vrtića, za što je danas potpisan ugovor s izvođačem radova, Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge  "MIHALIČEK", vlasnik STJEPAN MIHALIČEK iz Zaprešića, Savska 61. Ugovor su potpisali načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec i vlasnik obrta „MIHALIČEK“ gospodin Stjepan Mihaliček.

Projekt izgradnje dječjeg vrtića, koji će se nalaziti u Jakovlju, Toplička cesta 40,  vrijedan je 2.970.592,15  milijuna eura s PDV-om, a jedan dio bespovratnih sredstava osiguran je iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti.

Gradnja vrtića je izuzetno važan projekat za našu zajednicu, jer ćemo izgradnjom istog osigurati slobodno mjesto u vrtiću za svu djecu s područja Općine Jakovlje. Ovaj vrtić će biti ne samo mjesto igre i učenja za našu djecu, već će biti središte zajednice koje će podržavati obitelji i omogućiti rast i razvoj naših najmlađih.

Potpisivanjem ovog ugovora s našim izvođačem, preuzimamo korak naprijed u ostvarenju naše vizije bolje budućnosti za sve nas.

Uvođenje u posao očekuje se u roku od trideset dana od potpisivanja Ugovora, a rok za izgradnju je 12 mjeseci.

Započeli radovi na rekonstrukciji krovišta na zgradi DVD-a Kraljev Vrh

11.01.2024.

Dana 8. siječnja 2024. godine započeli su radovi na rekonstrukciji krovišta na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh.

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju krovišta društvenog doma u naselju Kraljev Vrh, površine 474m2 te izradu krovnih kućica površine 36 m2.

Opći cilj projekta je revitalizirati prostor čija je namjena društvena integracija lokalnog stanovništva. Nakon rekonstrukcije krovišta stvorit će se preduvjeti za uređenje samog interijera potkrovlja.

Završeni radovi na sanaciji mosta na Turističkoj cesti kod kućnog broja 5 Kraljevom Vrhu

27.12.2023.

Tijekom studenog 2023. godine završeni su radovi na interventnoj sanaciji mosta na županijskoj cesti ŽC 2220 – kod Turističke ceste broj 5.  Investitor radova sanacije mosta na Turističkoj cesti  -  županijska cesta -  je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

Radi se o mostu, odnosno o propustu na županijskoj cesti, koji se nalazi na Turističkoj cestu kod kućnog broja 5,  a izvođač radova bio je FRACASSO RI d.o.o. iz Rijeke, Slaviše Vajnera Čiče 4.

Stari most je bio u dosta lošem stanju i  premalene nosivosti, te ga je veliki potres dodatno oštetio, a posebno njegovu statiku. Sanacija i izgradnja ovog mosta bili su izazovni, ali smo zajedno pokazali iznimnu predanost i suradnju. Nakon završene rekonstrukcije, most ne samo da olakšava promet, već i jača našu povezanosti i mobilnost. Završetkom projekta došlo je do unapređenja prometne infrastrukture i povećanja sigurnosti prometovanja mostom.

Zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste i Zagrebačkoj županiji, te Vladi Republike Hrvatske sa nadležnim ministarstvima što su podržali ovaj izniman projekt za Općinu Jakovlje. Zahvaljujemo se i mještanima Kraljevog Vrha koji su strpljivo podnosili poteškoće tijekom radova.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti.

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Završeni radovi na sanaciji mosta na Turističkoj cesti u Kraljevom Vrhu – ŽC 2220 na km 2+253

27.12.2023.

Tijekom studenog 2023. godine završeni su radovi na interventnoj sanaciji mosta na županijskoj cesti ŽC 2220 na km 2+253. Investitor radova sanacije mosta na Turističkoj cesti  -  županijska cesta -  je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

Radi se o mostu, odnosno o propustu na županijskoj cesti, koji se nalazi na početku Turističke ceste,  a izvođač radova bio je FRACASSO RI d.o.o. iz Rijeke, Slaviše Vajnera Čiče 4.

Stari most je bio u dosta lošem stanju, dotrajao i preuzak, premalene nosivosti, te ga je veliki potres dodatno oštetio, posebno njegovu statiku. Završetkom projekta došlo je do unapređenja prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti prometovanja mostom.

Zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste i Zagrebačkoj županiji, te Vladi Republike Hrvatske sa nadležnim ministarstvima što su podržali ovaj izniman projekt za Općinu Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti.

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje koji su financirani sredstvima Fonda solidarnosti

11.08.2023.

Općina Jakovlje uspješno se prijavila na otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim su joj dodijeljena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Kroz projekte rekonstruirano je 11 dionica nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje, za iste  je izrađena projektna dokumentacija i ishođeni su akti za građenje. Izvršena je rekonstrukcija Sljemenske ulice od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3, Sljemenske ulice od  kućnog broja 48 do kućnog broja 74, Topličke ceste od kućnog broja 75 do kućnog broja 101, Igriške ulice kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o., dijela Dvorske ulice, dijela Ulice Adele Sixta, Krapinske ulice, dijela Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140, dijela Zagorske ulice od kućnog broja 13 do kućnog broja 17, Duge ulice i Školske ulice.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućeno je kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekti su financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Nastavljamo dalje, između ostalog, sa ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, jer i od jeseni slijedi realizacija brojnih projekata. 

Završeni radovi na izgradnji klizišta na području Općine Jakovlje koji su financirani sredstvima Fonda solidarnosti

10.08.2023.

Općina Jakovlje uspješno se prijavila na otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim su joj dodijeljena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Kroz projekte izvršena je sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje u Jakovlju kod kućnog broja 220 – I. i II. Faza, s obzirom da je na dijelu nerazvrstane ceste došlo do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Zahvat na sanaciji klizišta obuhvatio je dio katastarske čestice 2061/1 i 2062 k.o. Jakovlje. Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat. Izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Projekt sanacije izrađen je tako da se rješenje uklapa u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa ceste i to pripremni radovi, geodetski radovi zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirano, zaštićeno i obnovljeno je postojeće klizište na nerazvrstanoj cesti, te je zaustavljena  mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

I na dijelu Igriške ulice u Igrišću završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste

10.08.2023.

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Igriške ulice u Igrišću, od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od strane Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Igriška ulica od kućnog broja 2 do k.č.br.  3702/1 k.o. Stubička Slatina.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17

10.08.2023.

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Zagorske ulice od kućnog broja 13 do kućnog broja 17.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od strane Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17.

Realizacija ovog Projekta pridonijet će ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju. Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  kroz izgradnju komunalne infrastrukture. Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.    

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Na dijelu Ulice Adele Sixta i dijelu Dvorske ulice završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste

09.08.2023.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Ulice Adele Sixta i dio Dvorske ulice.  Realizacijom navedenog projekta osigurali su se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140

09.08.2023.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija  dijela Zagrebačke ulice u dužini od 300 metara.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140 k.o. Jakovlje.  Realizacijom navedenog projekta osigurali su se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Krapinska ulica u Jakovlju

09.08.2023.

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i u Krapinskoj ulici u Jakovlju.  

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Krapinska ulica.   

Realizacija ovog Projekta pridonijet će ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju. Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  kroz izgradnju komunalne infrastrukture. Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.     

Na dijelu Sljemenske ulice od kućnog broja 48 do kućnog broja 74 završeni su radovi na rekonstrukciji prometne površine

09.08.2023.

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Sljemenske ulice od kućnog broja 48 do kućnog broja 74 .

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija  dijela Sljemenske ulice od kućnog roja 48 do kućnog broja 74 u dužini od 500 metara, te su osigurani uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Toplička cesta od kućnog broja 75 do kućnog broja 101

09.08.2023.

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i na dijelu Topličke ceste od kućnog broja 75 do kućnog broja 101.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija  dijela Topličke ceste od kućnog broja 75 do kućnog broja 101 u dužini od 480 metara, te je istim podignuta razina sigurnosti cestovnog prometa.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Školska ulica - završeni radovi na rekonstrukciji prometne površine

09.08.2023.

Radovi na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa završeni su i u Školskoj ulici  u Kraljevom Vrhu.  

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta izvršena je rekonstrukcija Školske ulice u dužini od 300 metara, te je istim podignuta razina sigurnosti cestovnog prometa.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na Rekonstrukciji prometne površine – Duga ulica – Kraljev Vrh

08.08.2023.

Završeni su radovi na  Rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Dugoj ulici u Kraljevom Vrhu.  

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta podignuta je razina sigurnosti cestovnog prometa.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Završeni radovi na Rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Sljemenske ulice – 2. faza

08.08.2023.

Završeni su radovi na  Rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Sljemenske ulice od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3 u naselju Kraljev Vrh.

Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskoj prometnici obuhvaćali su pripremu za postavljanje, kao i postavljanje asfaltnog sloja, uređenje bankina te postavljanje prometne signalizacije.

Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanoj cesti omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na sanaciji štete i obnove interijera zgrade Općine Jakovlje

27.07.2023.

Nakon provedene javne nabave, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji štete i obnove interijera zgrade Općine Jakovlje oštećene potresom.

Provedbom projekta „Sanacija štete i obnove interijera zgrade Općine Jakovlje“  izvodit će se radovi  ojačanja konstrukcije zgrade u vidu pojačanja nosivih zidova, pojačanja novih međukatnih konstrukcija sa propisanim sidrenjem u zidove, popravak novih stubišnih krakova i podesta, izvedba novih suho montažnih pregradnih zidova, izrada novih vertikalnih i horizontalnih serklaža. Nadalje, vezano uz kompletno uređenje interijera izvodit će se građevinsko obrtnički i instalaterski radovi (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, unutarnje stolarije, sanitarije i keramike.

Veseli nas činjenica da smo uz veliki broj osiguranih bespovratnih sredstava za izgradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture na cijelom podruju Općine Jakovlje uspjeli osigurati i dio bespovratnih sredstva za konstrukcijsku obnovu zgrade Općine Jakovlje kako bi osigurali sigurne uvjete za rad i boravak zaposlenika u zgradi Općine te pružanje usluga unutar lokalne zajednice u radu sa strankama.

U tijeku su radovi asfaltiranja Krapinske ulice

30.06.2023.

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to Krapinske ulice u Jakovlju.  Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na asfaltiranju dijela Ulice Adele Sixta i dijela Dvorske ulice

29.06.2023.

Na području Općine Jakovlje redovito se radi na prometnoj infrastrukturi pa su tako trenutačno u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstanih općinskih cesta i to dijela Ulice Adele Sixta i dijela Dvorske ulice.

Nastavljamo i dalje ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, a ujedno i omogućili kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Adele Sixta i Dvorske ulice

17.06.2023.

Na području Općine Jakovlje redovito se izvode radovi na rekonstrukciji ili izgradnji komunalne infrastrukture, tako se trenutno izvode radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Adele Sixta i dijela Dvorske ulice.  Nastavljamo ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, a ujedno i omogućili  kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Održana završna konferencija projekta „Zaželi u Općini Jakovlje II“

12.06.2023.

U srijedu, 24. svibnja 2023. godine u Općini Jakovlje održana je Završna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zaželi u Općini Jakovlje II".

Općina Jakovlje ovim je projektom osigurala nova radna mjesta nezaposlenim osobama s područja općine, te svojim stanovnicima starije životne dobi osigurala pružanje besplatne pomoći u svakodnevnim obavezama, kao i dobavu kućnih potrepština.

Projekt se financira kroz Program "Zaželi – program zapošljavanja žena - faza III" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 65.618,16 Eura, odnosno 494.400,00 Kuna. Korisnik je Općina Jakovlje, a razdoblje provedbe projekta je od 25. listopada 2022. - 25. lipnja 2023. godine.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" uključivao je ciljnu skupinu 10 nezaposlenih žena, starosti od 50 godina naviše, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je  zaposleno 10 žena koje su u 6 mjeseci brinule za 60 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Jakovlje. 

Projekt se provodio u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se nastavio smjer dosadašnjeg djelovanja Općine Jakovlje u području socijalnog/društvenog djelovanja, te se time otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe predmetnog projekta.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Zaprešić i HZZ, Područna služba Zagreb. Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno su osnaženi mnogi relevantni dionici na području socijalne skrbi, zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala što će rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti multipliciranje rezultata projekta kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj. Razmjena iskustva, primjeri dobre prakse kao i brojni pozitivni rezultati poslužit će kao iznimno važan pokretač motivacije i poticaja za pokretanje novih programa s istim ciljem.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda"

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji krovišta društvenog doma u Kraljevom Vrhu

06.06.2023.

Nakon provedene javne nabave, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju krovišta društvenog doma u Kraljevom Vrhu.

Realizacijom projekta „Rekonstrukcije krovišta društvenog doma“ planirana je rekonstrukcija krovišta društvenog doma u naselju Kraljev Vrh, površine 474m2 te izrada krovnih kućica površine 36 m2, kako bi se moglo pristupiti uređenju samog interijera potkrovlja. Opći cilj projekta je revitalizirati prostor čija je namjena društvena integracija lokalnog stanovništva. Provedba projekta, odnosno ostvareni ciljevi i očekivani rezultati doprinijeti će poboljšanju kvalitete života stanovnika naselja Kraljev Vrh i Općine Jakovlje kroz unapređenje društvene infrastrukture koja će omogućiti dostupnost novih sadržaja u naselju. Stanovnici će navedeni prostor moći koristiti za organiziranje i održavanje društvenih i kulturnih manifestacija, radionica, edukativnih aktivnosti i dr. Jačanje društvene i kulturne aktivnosti naša zajednica postaje ugodnijom za življenje što u konačnici dovodi do povećanja razine kvalitete života, smanjivanja iseljavanja i potiče proces demografskog oživljavanja.

Za projekt Rekonstrukcije krovišta društvenog doma u Kraljevom Vrhu, Općini Jakovlje dodijeljen je najviši iznos potpore u iznosu od 248.014,80 kn/32.917,22 EUR-a od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17

01.06.2023.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Zagorska ulica od kućnog broja 13 do kućnog broja 17. 

Izgrađena nerazvrstana cesta doprinijet će boljoj povezanost naselja sa županijskom cestom, što poboljšava mobilnost mještana i olakšava svakodnevni protok prometa uz lakši i brži pristup poslu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, te u konačnici doprinosi i održivoj razvoju područja.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

U tijeku su radovi na asfaltiranju dijela Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140 u Jakovlju

31.05.2023.

Na području Općine Jakovlje redovito se radi na prometnoj infrastrukturi pa su tako trenutačno u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske ceste – dijela Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140. Nastavljamo ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, ujedno će se omogućiti kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U Jakovlju se obnavlja nerazvrstana cesta – Krapinska ulica

29.05.2023.

U tijeku su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje i to Krapinske ulice. Bespovratna sredstva  za rekonstrukciju naprijed navedene nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje osigurana su od Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje je objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, a na koji se Općina Jakovlje prijavila sa projektom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje – Krapinska ulica.      

Realizacija ovog Projekta pridonijet će ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju. Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  kroz izgradnju komunalne infrastrukture. Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.      

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.                                

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Toplička cesta od kućnog broja 75 do kućnog broja 101

29.05.2023.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta od kućnog broja 75 do kućnog broja 101.  Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu osiguravaju se bolji uvjeti življenja lokalnom stanovništvu i potiču mlade obitelji na ostanak na području Općine. Izgrađena nerazvrstana cesta doprinijet će boljoj povezanost naselja sa županijskom cestom, što poboljšava mobilnost mještana i olakšava svakodnevni protok prometa uz lakši i brži pristup poslu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, te u konačnici doprinosi i održivoj razvoju područja.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Školska ulica u Kraljevom Vrhu

29.05.2023.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Školska ulica  u Kraljevom Vrhu.  Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kraljevom Vrhu

29.05.2023.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – Duga ulica  u Kraljevom Vrhu.  Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

U tijeku su radovi na sanaciji klizišta u Jakovlju – Ulica svete Doroteje – faza II

24.05.2023.

U tijeku su radovi na sanaciji klizišta u Jakovlju - Ulica svete Doroteje kod kućnog broja 220 – II. faza. Na dijelu nerazvrstane ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Projekt sanacije klizišta izvodit će se na način da će se  klizište nakon sanacije uklopiti u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa nerazvrstane ceste i to:  pripremni radovi, geodetski radovi, zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

U tijeku su radovi na asfaltiranju Školske ulice u Kraljevom Vrh

23.05.2023.

Na području Općine Jakovlje redovito se radi na prometnoj infrastrukturi pa su tako trenutačno u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske ceste – Školske ulice u Kraljevom Vrhu. Nastavljamo ulagati u komunalnu infrastrukturu na području cijele Općine Jakovlje, kako bi ujednačili uvjete života svih stanovnika na našem području, ujedno će se omogućiti kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

U tijeku su radovi na asfaltiranju dijela Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu

22.05.2023.

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu, od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3 k.o. Kraljev Vrh.  Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Sanacija prometnica i sanacija klizišta oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje

16.05.2023.

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Otvoreni Poziv – Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Naziv projekta: „Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Jakovlje: Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220., Krapinska ulica, Odvojak Zagrebačke ulice, Ulica Adele Sixta i Dvorska ulica te Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220 faza 2.“

Korisnik projekta: Općina Jakovlje

Ukupna vrijednost projekta: 907.766,89 EUR

Kratak opis projekta:

Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Jakovlje: Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220., Krapinska ulica, Odvojak Zagrebačke ulice, Ulica Adele Sixta i Dvorska ulica te Ulica Svete Doroteje kod kbr. 220 faza 2.

Očekivan rezultat projekta: Sanirane prometnice oštećene u potresu na području Općine Jakovlje

 

Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje

16.05.2023.

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 

Naziv projekta: „Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Jakovlje

Korisnik projekta: Općina Jakovlje

Ukupna vrijednost projekta: 517.121,24 EUR

Kratak opis projekta:

Pregledom postojećeg stanja prometnica uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska. Asfaltni zastori su na svakoj prometnici u lošem stanju. Pretpostavka je da je dio pukotina postojao i prije potresa, a nakon potresa iste su se dodatno proširile i otvorile dodatne pukotine na novim pozicijama. Na mjestu usjeka, došlo je do odrona zemlje te destabilizacije pokosa.

Cilj operacije je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

Očekivan rezultat projekta: sanirane prometnice oštećene u potresu na području općine Jakovlje - Sljemenska, Školska i Duga ulica, Odvojak Zagorske ulice, Odvojak Topličke ulice

Započeli radovi i na sanaciji nerazvrstane ceste – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140

15.05.2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140 k.o. Jakovlje.  Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Jakovlje. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Jakovlje.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Započelo asfaltiranje dijela Igriške ulice u Igrišću

28.04.2023.

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Igriške ulice u Igrišću, od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina. Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Ovo je jedna od jedanaest nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje za koje su osigurana bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti, za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Započelo asfaltiranje dijela Igriške ulice u Igrišću

28.04.2023.

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Igriške ulice u Igrišću, od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina. Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Ovo je jedna od jedanaest nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje za koje su osigurana bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti, za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Započeli radovi i na sanaciji nerazvrstane ceste – dio Sljemenske ulice - faza 2. u Kraljevom Vrhu

27.04.2023.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je, između ostalog, i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Sljemenske ulice od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3, k.o. Kraljev Vrh.  Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Započeli radovi na sanaciji mosta DEŠNO - Jakovljanska ulica

27.04.2023.

Dana 25. travnja 2023. godine od strane Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije započeli su radovi na interventnoj sanaciji mosta DEŠNO na županijskoj cesti ŽC 3008 (Luka (Ž2195) – Kraljev Vrh (Ž2220)).

Radi se o mostu, odnosno o propustu na županijskoj cesti u neposrednoj blizini državne ceste D1, a izvođač radova je GEOTEHNIKA d.o.o. iz Selca, Put Puntinka 33.

Projektom će se potaknuti dugoročno održiv i teritorijalno uravnotežen razvoj na području Općine Jakovlje uz unapređenje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti prometovanja mostom čime će se olakšati pristup stambenim objektima kao i poljoprivrednim posjedima stanovnika Općine Jakovlje.

Cilj rekonstrukcije je poboljšati protočnost prometa i povećati prometnu sigurnost.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti.

Hvala svima na razumijevanju i strpljenju.

Potpisan još jedan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje

21.04.2023.

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje. Zahvat rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica obuhvaća dio Ulice Adele Sixta – od Zagrebačke ceste do Dvorske ulice, dio Dvorske ulice – od Ulice Adele Sixta do Dvorca, dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 126a do 140  te Krapinsku ulicu.

Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se na postojeći asfaltni sloj ugradi izravnavajući sloj asfalta kako bi se postigla ujednačena i stabilna podloga za ugradnju habajućeg sloja asfalta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Sanacija šumske prometnice u Kraljevom Vrhu – Zelengajska ulica prema Pili

20.04.2023.

Općina Jakovlje se dana 31. prosinca 2018. godine prijavila na natječaj Savjetodavne službe u poljoprivredi sa projektom „Sanacija šumske prometnice u Kraljevom Vrhu – Zelengajska ulica prema Pili“.

Nakon završene administrativne obrade od strane Savjetodavne službe u poljoprivredi, odobren je projekat „Sanacije šumske prometnice u Kraljevom Vrhu – Zelengajska ulica prema Pili“, u k.o. Kraljev Vrh.

Slijedom navedenog, dana 18. travnja 2023. godine započeli su radovi na sanaciji naprijed navedene prometnice ukupne dužine 1900 metara.

Cilj ovog projekta je povećanje gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom, omogućiti će se bolja zaštita šuma (naročito zaštita od šumskih požara), također povećati će se općekorisne funkcije šuma, otvoriti će se nova područja za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda te će se pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika uz dugoročne ekonomske koristi. Isto tako omogućit će se  lakša i sigurnija vožnja šumskim cestama.

Neposredni rezultat provedbe projekta je uređenje šumske infrastrukture, odnosno rekonstruirane šumske prometnice u Kraljevom Vrhu – Zelengajska ulica prema Pili, ukupne dužine 1900 metara.

Započelo asfaltiranje dijela Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu

19.04.2023.

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstane općinske prometnice i to dijela Sljemenske ulice od kućnog broja 48 – 74 u Kraljevom Vrhu. Nakon pripremnih radova stekli su se uvjeti za postavljanje nosivog i habajućeg  asfaltnog sloja na navedenoj prometnici.

Ovo je jedna od jedanaest nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje za koje su osigurana bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti, za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Započeli radovi i na sanaciji nerazvrstane ceste - dio Igriške ulice u Igrišću

14.04.2023.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo  je natječaj Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj prijavila je i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Igriške ulice u Igrišću,  od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina. Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Započeli radovi na sanaciji nerazvrstane ceste - dio Sljemenske ulice u Kraljevom Vrhu

13.04.2023.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo  je natječaj Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Općina Jakovlje na navedeni natječaj, između ostalog, prijavila je i dio nerazvrstane općinske prometnice – dio Sljemenske ulice od kućnog broja 48 do kućnog broja 74. Radovi na sanaciji navedenog dijela nerazvrstane općinske prometnice su u tijeku. Realizacijom navedenog projekta osigurat će se uvjeti za normalno prometovanje i svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Općina Jakovlje kontinuirano ulaže  značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta  na svom području, a  sanacijom oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama omogućit će se kvalitetnije i sigurnije korištenje predmetnih cesta u skladu sa najvišim standardima.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje

12.04.2023.

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje. Zahvat rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica obuhvaća dio Igriške ulice  od kućnog broja 2 do k.č.br. 3702/1 k.o. Stubička Slatina i Sljemenska ulica od kućnog broja 48 do kućnog broja 74.

 Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se na postojeći asfaltni sloj ugradi izravnavajući sloj asfalta kako bi se postigla ujednačena i stabilna podloga za ugradnju habajućeg sloja asfalta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje

11.04.2023.

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Jakovlje. Zahvat rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica obuhvaća Sljemensku ulicu od kućnog broja 65 do k.č.br. 1422/3 k.o. Kraljev Vrh, Dugu ulicu, Školsku ulicu, Topličku cestu od kućnog broja 79 do kućnog broja 101 i Zagorsku ulicu od kućnog broja 13 do kućnog broja 17. Cilj predmetnog projekta je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se na postojeći asfaltni sloj ugradi izravnavajući sloj asfalta kako bi se postigla ujednačena i stabilna podloga za ugradnju habajućeg sloja asfalta.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220 – faza 2

11.04.2023.

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za realizaciju Projekta sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220 – faza 2.

Cilj predmetnog projekta je nastavak sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje u Jakovlju. Na dijelu ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Zahvat na sanaciji klizišta obuhvaća dio katastarske čestice 2061/1 i 2062 k.o. Jakovlje. Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat. Izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Projekt sanacije izrađen je tako da se rješenje uklapa u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa ceste i to pripremni radovi, geodetski radovi zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Potpisan dodatak I. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja

29.03.2023.

Općina Jakovlje, dana 13. ožujka 2023. godine potpisala je dodatak I. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te temeljem istog osigurala ukupno 907.766,89 EUR-a bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i to za operaciju – sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje faza 1, sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje faza 2 te za sanaciju prometnica oštećenih u potresu na području Općine Jakovlje.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeća klizišta oštećena potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša te će se izvršiti rekonstrukcija asfaltnog sloja i uređenje bankina na  četiri prometnice (nerazvrstane ceste).

Ulaganjem u komunalnu i prometnu infrastrukturu Općina Jakovlje nastoji pridonijeti poboljšanim uvjetima življenja na području Općine Jakovlje, povećati razinu kvalitete prometne infrastrukture, te poboljšati povezanost s lokalnim centrom što će omogućiti potrebne uvjete za održivi razvoj te poboljšanu kvalitetu života stanovništva.

Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje

22.02.2023.

Na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje, trenutno se izvode radovi na bušenju pilota promjera 40 cm u dva reda, duljine 6.0 m na međusobnom osnom razmaku od 1.00. Nakon toga slijedi armiranje i betoniranje istih.

Započeli radovi na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220 – I. faza

21.02.2023.

Dana 14. veljače 2023. godine započeli su radovi na sanaciji klizišta u Ulici svete Doroteje kod kućnog broja 220 – I. faza.

Na dijelu nerazvrstane ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Projekt sanacije klizišta izvodit će se na način da će se  klizište nakon sanacije uklopiti u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa nerazvrstane ceste i to:  pripremni radovi, geodetski radovi, zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220

10.02.2023.

Nakon provedene javne nabave te isteka roka za žalbu, potpisan je Ugovor o izvođenju radova za realizaciju Projekta sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kbr. 220.

Cilj predmetnog projekta je sanacija klizišta u Ulici Svete Doroteje u Jakovlju. Na dijelu ceste došlo je do urušavanja postojeće prometnice i pojave klizišta nakon potresa. Zahvat na sanaciji klizišta obuhvaća dio katastarske čestice 2061/1 k.o. Jakovlje. Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat. Izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Projekt sanacije izrađen je tako da se rješenje uklapa u okolnu konfiguraciju terena, te zatečeno stanje prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se osigurala potrebna stabilnost pokosa nasipa i trupa ceste i to pripremni radovi, geodetski radovi zemljani radovi (iskop), izvedba bušenih pilota (specijalni radovi), izvedba armirano-betonskog zida (armirano-betonski radovi), radovi na nasipavanju kamenim materijalom podloge ispod ceste i završni radovi.

Realizacijom projekta sanirati, zaštititi i obnoviti će se postojeće klizište oštećeno potresom 2020. godine na nerazvrstanoj cesti, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

Općina Jakovlje potpisala ugovor sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja za sanaciju klizišta

19.08.2022.

Općina Jakovlje osigurala je bespovratna sredstva za provođenje još jednog projekta -Sanacije klizišta u Ulici svete Doroteje kod kućnog broja 220, Jakovlje.

Za projekt sanacije klizišta Općina Jakovlje ostvarila je 900.500,00 kuna bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Općina Jakovlje uspješno se prijavila s projektom Sanacija klizišta u Ulici svete Doroteje kod kućnog broja 220, Jakovlje, na Javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom "Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije".

Prijavljeno je klizište koje se nalazi uz nerazvrstanu cestu kojom upravlja Općina Jakovlje, a sve kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i potencijalna daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Na navedenoj lokaciji ugrožena je nerazvrstana cesta i stanovništvo koje njome prometuje, lokalni objekti, sigurnost korištenja krajobraza te je otežana dostupnost stanovnicima i javnim službama.

Realizacijom predmetnog projekta osigurat će se stabilnost terena i smanjit će se mogućnost ugrožavanja imovine ljudi, ali i samih ljudskih života, a ovom projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje.

Završetak projekta "Zajednica za sve nas"

16.02.2023.

Dana 16. veljače 2023. godine završila je provedba projekta „Zajednica za sve nas“. Projekt je trajao od 16. veljače 2021. godine do 16. veljače 2023. godine. Projekt „Zajednica za sve nas” odobren je u sklopu Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Upravljačko tijelo projekta bilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, posredničko tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, korisnik projekta Općina Jakovlje, a partneri projekta Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja”, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora”, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Projektom „Zajednica za sve nas“ omogućilo se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što je rezultiralo povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta. Cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Zadana ciljna skupina projekta bila je sveukupno 90 osoba, od čega 45 osoba starijih od 54 godine, 25 osoba mlađih od 25 godina, 5 osoba sa invaliditetom te 15 nezaposlenih osoba. U projekt se uključilo sveukupno 130 osoba, od toga 46 osoba starijih od 54 godine, 67 osoba mlađih od 25 godina, 6 osoba sa invaliditetom te 11 nezaposlenih osoba.

Kroz tri osnovna projektna elementa ostvareni su slijedeći mjerljivi ishodi projekta: angažirana vanjska usluga za provedbu radionica, izrađeni priručnici za sportske, likovne i informatičke radionice, provedene sportske, likovne, plesne, informatičke i  multimedijske radionice, od toga: 90 multimedijskih radionica, 110 informatičkih radionica, 100 sportskih radionica nogometa i tenisa 90 plesnih radionica, 90 likovnih radionica, 90 sportskih radionica razni sportovi (20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja), adaptirana 2 prostora (prostor u Kraljevom Vrhu i Jakovlju), nabavljena oprema i namještaj za prostor u Jakovlju, nabavljen potrošni materijal za likovne radionice, 5 sudionika pohađalo autoškolu, 1 nezaposlena osoba educirana za gerontodomaćicu i 5 nezaposlenih osoba educirano za njegovateljicu, angažirana vanjska usluga marketinga i odnosa s javnošću, održana početna i završna konferencija, održana 2 okrugla stola, izrađena službena stranica projekta, Facebook i Instagram stranica, izrađeni i distribuirani promotivni materijali projekta, angažirana vanjska usluga za provedbu postupaka javne nabave, provedena evaluacija projekta i održana 4 projektna sastanka s partnerima.

Posebnu zahvalu na sudjelovanju u projektu „Zajednica za sve nas“ upućujemo partnerima projekta, Udruzi Umirovljenika Općine Jakovlje, svim vanjskim angažiranim suradnicima i svim sudionicima projektnih aktivnosti.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana Završna konferencija projekta "Zajednica za sve nas"

08.02.2023.

Dana 8. veljače 2023. godine na adresi Stubička cesta 4 a (prostor iznad ambulante) u Jakovlju održana je Završna konferencija projekta „Zajednica za sve nas“. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Partneri projekta bili su Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Projektom „Zajednica za sve nas“ omogućilo se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što je rezultiralo povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta. Cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljna skupina projekta činila je sveukupno 90 osoba, od čega 45 osoba starijih od 54 godine, 25 osoba mlađih od 25 godina, 5 osoba sa invaliditetom te 15 nezaposlenih osoba. U projekt se uključilo sveukupno 130 osoba, od toga 46 osoba starijih od 54 godine, 67 osoba mlađih od 25 godina, 6 osoba sa invaliditetom te 11 nezaposlenih osoba. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ i projektnog elementa razvoja i širenja socijalnih usluga i programa aktivnog socijalnog uključivanja, provedeno je sveukupno 570 radionica, od toga: 50 radionica nogometa, 50 radionica tenisa, 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja, 20 radionica stolnog tenisa, 90 likovnih radionica, 90 multimedijskih radionica, 90 plesnih radionica i 110 informatičkih radionica. Adaptiran je i namješten prostor u Jakovlju na adresi Stubička cesta 4 a te je izvršena adaptacija prostora sanitarnog čvora u Kraljevom Vrhu na adresi Školska ulica 1. Također, pet nezaposlenih osoba pohađalo je autoškolu B kategorije, pet nezaposlenih osoba završilo je osposobljavanje za zanimanje njegovateljice, a jedna osoba završila je osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćice. Nabavljen je potrošni materijal za provedbu likovnih radionica. Unutar projektnog elementa promidžbe i vidljivosti angažirana je vanjska usluga marketinga i odnosa s javnošću, održana je početna i završna konferencija, održana su dva okrugla stola, izrađena je službena stranica projekta, Facebook i Instagram stranica projekta te su izrađeni i distribuirani promotivni materijali projekta. U projektnom elementu upravljanja projektom i administracije angažirana je vanjska usluga za provedbu postupaka javne nabave, provedena je evaluacija projekta i održana su četiri projektna sastanka s partnerima.

Posebnu zahvalu na sudjelovanju u projektu „Zajednica za sve nas“ upućujemo našim partnerima projekta, Udruzi Umirovljenika Općine Jakovlje, svim vanjskim angažiranim suradnicima te svim sudionicima projektnih aktivnosti. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana vanjska usluga evaluacije sportskih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

27.01.2023.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 25. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije za sportske radionice nogometa i tenisa za polaznike osobe mlađe od 25 godina te sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje i stolni tenis) za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima sportskih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici putem kojih su anonimno odgovarali na postavljena pitanja vezana uz pohađanje besplatnih sportskih radionica. Iz obavljenog razgovora s polaznicima sportskih radionica može se zaključiti da su provedbom sportskih radionica polaznici osnažili svoju kondiciju, izdržljivost i koordinaciju te da su sportske radionice pozitivno utjecale na njihovo raspoloženje, kardiovaskularni i kardiorespiratorni sustav. Također, pohađanjem besplatnih sportskih radionica pozitivno se utjecalo na socijalno uključivanje polaznika. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene sportske radionice raznih sportova u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

27.01.2023.

Dana 23. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje i stolni tenis) namijenjene polaznicima osobama mlađim od 25 godinama, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Besplatne sportske radionice, njih sveukupno 90, trajale su od 19. siječnja 2022. godine, a program se sastojao od slijedećih cjelina: 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja i 20 radionica stolnog tenisa. Pohađanjem besplatnih sportskih radionica raznih sportova polaznici su uz stručno vodstvo trenera poboljšali kondiciju, opće stanje i raspoloženje, a istovremeno su se družili i kvalitetno koristili svoje slobodno vrijeme. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih sportskih radionica raznih sportova i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene sportske radionice nogometa i tenisa u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

26.01.2023.

Dana 22. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene polaznicima osobama mlađim od 25 godina. Besplatne sportske radionice nogometa i tenisa trajale su od 02. ožujka 2022. godine, a program se sastojao od 50 radionica nogometa i 50 radionica tenisa. Uz stručno vodstvo trenera polaznici su usavršili teorijsko i praktično znanje o nogometu i tenisu te poboljšali svoju kondiciju. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih sportskih radionica nogometa i tenisa te na podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene likovne radionice u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

23.01.2023.

Dana 20. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne likovne radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Besplatne likovne radionice, sveukupno njih 90, trajale su od 19. siječnja 2022. godine, a program se sastojao od slijedećih cjelina: 10 radionica crtanja grafičkim olovkama, 10 radionica crtanja kredama, 10 radionica slikanja temperama, 10 radionica crtanja flomasterima i markerima, 10 radionica crtanja pastelama, 10 radionica slikanja vodenim bojama, 10 radionica tehnika mozaika, 10 radionica slikanja kolažem i 10 radionica izrade skulptura od gline. Polaznici likovnih radionica su usavršili navedene likovne tehnike uz stručnu voditeljicu iz Učilišta Piramida Znanja te im ovim putem upućujemo sve pohvale na njihovim radovima. Likovne radionice bile su usmjerene poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena naših polaznika. Provedba likovnih radionica pokazala je važnost održavanja ovakvih i sličnih besplatnih aktivnosti za cjelokupnu zajednicu. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih likovnih radionica i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

19.01.2023.

Dana 19. siječnja 2023. godine održana je podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Program osposobljavanja bio je namijenjen nezaposlenim osobama, odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižnicu. Osposobljavanje za gerontodomaćice pohađala je jedna polaznica, dok je program osposobljavanja za njegovateljice pohađalo pet polaznica. Cilj projektne aktivnosti osposobljavanja nezaposlenih osoba u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ je unaprijediti znanje i vještine te ojačati radni potencijal nezaposlenih osoba kako bi nakon završetka programa osposobljavanja imale veće mogućnosti za zapošljavanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Održana vanjska usluga evaluacije likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

19.01.2023.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 18. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije likovnih radionica za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima likovnih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici putem kojih su anonimno odgovarali na postavljena pitanja  vezana uz pohađanje besplatnih likovnih radionica. Temeljem obavljenog razgovora s polaznicima, može se zaključiti da su besplatne likovne radionice uvelike pridonijele socijalnom uključivanju polaznika, kao i razvoju njihovog teorijskog i praktičnog znanja o likovnim tehnikama. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje. 

Održana vanjska usluga evaluacije informatičkih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

19.01.2023.

Dana 13. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije informatičkih radionica za polaznike starije od 54 godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas". Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima informatičkih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici o zadovoljstvu polaznika. Iz anketnih upitnika mogu se saznati anonimni, konkretni i iskreni odgovori polaznika radionica na postavljena pitanja koja su vezana uz provedbu radionica, a na temelju kojih se vrši daljnja usluga evaluacije. Iz razgovora s polaznicima zaključeno je kako je provedba besplatnih informatičkih radionica pružila polaznicima razvoj novih znanja i vještina, povećano samopouzdanje, mogućnost bolje integracije u društvo te socijalno uključivanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene informatičke radionice u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

16.01.2023.

Dana 13. siječnja 2023. godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas" završene su besplatne informatičke radionice namijenjene osobama starijim od 54 godine. Besplatne informatičke radionice, sveukupno njih 110, trajale su od 2. veljače 2022. godine te su sadržavale slijedeće cjeline: 10 radionica „Osnovni pojmovi“, 30 radionica „Operacijski sustav Windows“, 30 radionica „Internet i elektronska pošta“, 30 radionica „Word – obrada teksta“ i 10 radionica „Ponavljanje“. Polaznici su savladali osnovne pojmove informatičke tehnologije, potom su radili u operacijskom sustavu Windows, učili su sve o korištenju Interneta, elektronske pošte, sustava e- građani i pretraživanju online dućana. Također, polaznici su obrađivali tekst pomoću računalnog programa Word, te su na kraju kroz posljednju cjelinu ponavljali naučeno gradivo. Sudjelovanjem u informatičkim radionicama polaznici su stekli nova znanja i vještine o korištenju računala. Provedbom informatičkih radionica uz stručno vodstvo predavačice iz Učilišta Piramida Znanja doprinijelo se socijalnoj uključenosti osoba starijih od 54 godine. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih informatičkih radionica i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba vanjske usluge evaluacije u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

12.01.2023.

Monitoring i evaluacija trebali bi biti sastavni dio svakog projekta osiguravajući nositelju projekta da na kvalitetan način prati i provjerava ono što se radi te u konačnici da ocijeni kvalitetu upravljanja projektom i ostvarene učinke. Monitoring se vrši kontinuirano tijekom provedbe projekta kako bi se na vrijeme uvidjele potencijalne poteškoće ili pak mogućnosti. Evaluacija se radi na kraju ili po završetku projekta i njome se najčešće ocjenjuje relevantnosti, učinkovitosti, efikasnosti, utjecaj i održivosti projekta.
Završna evaluacija trebala bi rezultirati pregledom učinjenog i ostvarenog, koliko je dobro projekt odgovorio na definirane potrebe i jesu li one bile realne, ali iznimno je važno da završna evaluacija sadrži korisne preporuke kako kreirati još bolji, uspješniji i učinkovitiji projekt te kako njime još bolje upravljati.
U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do dana 12. siječnja 2023. godine obavljena je vanjska usluga evaluacije za slijedeće radionice: plesne radionice standardnih plesova (za polaznike osobe starije od 54 godine) dana 14. svibnja 2022. godine, za plesne radionice standardnih plesova (za polaznike osobe mlađe od 25 godina) dana 5. srpnja 2022. godine, multimedijske radionice (za polaznike osobe mlađe od 25 godina) dana 12. studenog 2022. godine, plesne radionice suvremenog plesa (za polaznike osobe mlađe od 25 godina) dana 15. studenog 2022. godine. Dana 11. siječnja 2023. godine obavljena je vanjska usluga evaluacije za edukacije osposobljavanja za gerontodomaćicu, njegovateljice i autoškolu (za polaznike nezaposlene osobe).
Vanjska usluga evaluacije za 1. Okrugli stol obavljena je 7. listopada 2022. godine, a za 2. Okrugli stol dana 4. siječnja 2023. godine.
Vanjska usluga evaluacije održat će se još za informatičke radionice, likovne radionice, sportske radionice nogometa i tenisa te sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje, stolni tenis). 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započela edukacija za gerontodomaćicu u okviru projekta "Zajednica za sve nas"

22.11.2022.

U ponedjeljak 21. studenog 2022. godine, u prostorima Općine Jakovlje započela je provedba programa osposobljavanja 1 (jedne) nezaposlene osobe za zanimanje gerontodomaćice.

Za provedbu programa osposobljavanja angažirano je Pučko otvoreno učilište Instruktor iz Splita. Program osposobljavanja obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: teorijski dio programa – osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćina/ice, zaštita na radu i prva pomoć. Ovaj program odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižicu.

Cilj ove projektne aktivnosti je unaprijediti znanje i vještine te ojačati radni potencijal  nezaposlenih osoba kako bi nakon završetka programa osposobljavanja imale veće mogućnosti za zapošljavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba sportskih radionica - razni sportovi u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

21.12.2022.

Do dana 21. prosinca 2022. godine održano je 75 od sveukupno 90 sportskih radionica, od toga 20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja i 5 radionica stolnog tenisa. Provedbom sportskih radionica polaznici usavršavaju svoju kondiciju, izdržljivost i koordinaciju. Također, bavljenje sportom pozitivno utječe na kardiovaskularni, kardiorespiratorni sustav te na raspoloženje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba likovnih radionica u sklopu projekta "Zajednica za sve nas"

20.12.2022.

Do dana 20. prosinca 2022. godine održane su 83 od sveukupno 90 likovnih radionica i završene su ove cjeline – crtanje grafičkom olovkom, crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika i tehnika slikanja kolažem. Polaznici su započeli sa posljednjom cjelinom, a to je izrada skulptura od gline. Cilj provođenja likovnih radionica je razvijati kreativne vještine polaznika te doprinijeti socijalnom uključivanju osoba različitih dobnih skupina. Pohvale našim polaznicima likovnih radionica na prekrasnim radovima. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Provedba informatičkih radionica u sklopu projekta

19.12.2022.

Do dana 19. prosinca 2022. godine održano je 105 od sveukupno 110 informatičkih radionica i završene su ove cjeline – osnovni pojmovi, operacijski sustav Windows, Internet i elektronska pošta te Word – obrada teksta. Polaznici su trenutno na posljednjoj cjelini programa informatičkih radionica, a to je ponavljanje dosad naučenih cjelina. Aktivnosti besplatnih informatičkih radionica usmjerene su na podizanje informatičkog znanja polaznika – osoba starijih od 54 godine, a koje je neophodno u današnje vrijeme. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Uvodna konferencija projekta Zaželi u Općini Jakovlje II

15.12.2022.

Danas, 15. prosinca 2022. godine u prostorijama potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite održana je Uvodna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zaželi u Općini Jakovlje II".

Općina Jakovlje ovim je projektom osigurala nova radna mjesta nezaposlenim osobama s područja općine, te svojim stanovnicima starije životne dobi osigurala pružanje besplatne pomoći u svakodnevnim obavezama, kao i dobavu kućnih potrepština.

Projekt se financira kroz Program "Zaželi – program zapošljavanja žena - faza III" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 494.400,00 kuna. Korisnik je Općina Jakovlje, a razdoblje provedbe projekta je od 25. listopada 2022. - 25. lipnja 2023. godine.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje II" uključuje ciljnu skupinu 10 nezaposlenih žena, starosti od 50 g. naviše, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt bit će zaposleno 10 žena koje će se  6 mjeseci brinuti za 60 starije i nemoćne osobe na području Općine Jakovlje.  

Projekt se provodi u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja Općine Jakovlje u području socijalnog/društvenog djelovanja, te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe predmetnog projekta. Stvorit će se novi kapaciteti, te bi budući projekti mogli obuhvaćati nove ciljne skupine i nova geografska područja.

Iskustvom koje će ciljne skupine steći prilikom sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postići će se institucionalna održivost projekta jer će te iste osobe biti unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih projekata.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Zaprešić i HZZ, Regionalni ured Zagreb. Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno su osnaženi mnogi relevantni dionici na području socijalne skrbi, zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala što će rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti multipliciranje rezultata projekta kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj. Razmjena iskustva, primjeri dobre prakse kao i brojni pozitivni rezultati poslužit će kao iznimno važan pokretač motivacije i poticaja za pokretanje novih programa s istim ciljem.

Održan drugi Okrugli stol u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

07.12.2022.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, danas je održan drugi Okrugli stol na temu „Važnost  umrežavanja i međusektorske suradnje”.

Sudionici Okruglog stola bili su pripadnici ranjivih skupina u sklopu Projekta. Sudionicima je prezentirana  problematika vezana uz važnost  umrežavanja i međusektorske suradnje. Isto tako, u sklopu Okruglog stola sudionicima je pripremljen upitnik za potrebe projekta. Sudionici su ukazali na potrebu organiziranja i osiguravanja raznih programa i aktivnosti na razini zajednice koji će doprinijeti i daljnjoj socijalnoj uključenosti određenih skupina u društvu, umrežavanju i međusektorskoj suradnji. Iz rasprave za vrijeme Okruglog stola vidljivo je da sam projekt "Zajednica za sve nas" odgovara potrebama mještana u zajednici te da njegove aktivnosti doprinose većoj socijalnoj uključenosti, kao i potrebi za daljnjim osiguravanjem odgovarajućih društvenih sadržaja i potrebi međusektorske suradnje i to između javnog i privatnog sektora te nevladinih organizacija.

Projekt „Zajednica za sve nas” u svojim predviđenim aktivnostima provodi međusektorsku suradnju sa javnim, privatnim i nevladinim tijelima te nastoji okupiti što više udruga civilnog društva s ciljem međusobne suradnje, diseminacije znanja i primjera dobre prakse, a samim time afirmativno djeluje na njihove zagovaračke kapacitete i sposobnosti potrebne za ostvarivanje buduće suradnje na sličnim projektima.

Projekt "Zajednica za sve nas" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).  Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama provodi sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirana su dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabavljena je oprema, materijal za radionice, educiraju se  nezaposlene osobe u autoškoli i njegovatelji/ice.

Kroz projekt su uključene osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbe za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Potpisivanje ugovora u sklopu provedbe projekta "Zaželi u Općini Jakovlje II"

05.12.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“, u prostorijama Općine Jakovlje, dana 30. studenoga 2022. godine, organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Jakovlje i 10 žena sa područja Općine koje će u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje II“ skrbiti o 60 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“ u iznosu od 494.400,00 kuna..

Projektom će se omogućiti zapošljavanje osoba ženskog spola u razdoblju od 6 mjeseci koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim  osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

U sklopu radnog odnosa u razdoblju od 6 mjeseci zaposlene žene će svojim radom i aktivnostima skrbiti i  poboljšati kvalitetu života 60 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju, pružajući im pomoć u kući i svakodnevnim aktivnostima.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje II" provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

 

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda"

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

01.12.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 4 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. prosinca 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Odluka o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

28.11.2022.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III, načelnica Općine Jakovlje donosi

 

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

 

Temeljem javnog poziva-oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“ objavljenog dana 8. studenoga 2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama Općine Jakovlje www.jakovlje.hr i temeljem provedenog intervjua za sudjelovanje u uvodno naznačenom projektu odabrane su sljedeće kandidatkinje:

1.            Danica Brezec

2.            Silvija Đunđek

3.            Petronila Grljač

4.            Snježana Lisica

5.            Danijela Konjevod

6.            Marijana Kostanjčar

7.            Kristina Mežnarić Babić

8.            Radmila Mlinarić

9.            Darija Suhina

10.          Anamarija Šlehan

Kandidatkinje su odabrane prema kriteriju iz uvodno naznačenog javnog poziva-oglasa. S odabranim osobama, Općina Jakovlje će najkasnije do 1.12.2022. godine sklopiti Ugovor o radu na određeno  vrijeme (6 mjeseci).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Općine Jakovlje  www.jakovlje.hr i na oglasnoj ploči Općine Jakovlje.

Odluku možete preuzeti u izvornom formatu:

Deset radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, dobiva posao u Općini Jakovlje, u projektu „Zaželi u Općini Jakovlje II“

28.11.2022.

Općina Jakovlje, kao nositelj projekta kreće sa novim europskim projektom vrijednim 494.400,00 kuna,  s ciljem uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

S tim u cilju, dana 24. studenoga 2022. godine održan je  razgovor/intervju sa 10 žena s područja Općine Jakovlje za radno mjesto -radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

Kroz ovaj projekt na razdoblje od šest mjeseci bit će zaposleno 10 žena s područja Općine Jakovlje koje će se  brinuti o 60 korisnika s područja Općine Jakovlje, odnosno starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Kroz šest mjeseci  žene projekta Zaželi u Općini Jakovlje II će kroz niz aktivnosti pružati pomoć našim korisnicima u vidu dostave lijekova, namirnica, plaćanja računa, pripreme obroka, pratnja pri odlasku kod liječnika ili obavljanja drugih aktivnosti, čišćenje kuće,  okućnice, dakle sve što je potrebno korisnicima, a ne mogu sami odraditi.

Projektom će se unaprijediti radni potencijal 10 žena sa završenim osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem.

U Općini Jakovlje provest će se hvale vrijedan projekt kojim će se ostvariti višestruka korist: dugotrajno nezaposlene žene imat će priliku raditi, a starijim i nemoćnim sumještanima pružit će se pomoć i podrška koja im je prijeko potrebna.

Provedba sportskih radionica – nogomet i tenis u sklopu projekta Zajednica za sve nas

24.11.2022.

Do danas odrađena je 41 sportska radionica nogometa i 46 radionica tenisa. Sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene su osobama mlađim od 25 godina. Prednosti igranja nogometa su mnogobrojne jer ovaj sport poboljšava srčane funkcije i aerobne sposobnosti, poboljšava posturu i doprinosi jačanju mišića i kostiju te smanjuje razinu stresa.

Tenis je sport koji doprinosi kardiovaskularnom zdravlju, povećava opseg pokreta u zglobovima, poboljšava ravnotežu, jača motoričku kontrolu te bavljenje ovim sportom zahtijeva aktivaciju svih mišićnih skupina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene multimedijske radionice u sklopu projekta Zajednica za sve nas

24.11.2022.

Dana 14. studenog 2022. godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas" završene su besplatne multimedijske radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina. Besplatne multimedijske radionice trajale su od 7. veljače 2022. godine te su sadržavale slijedeće tri cjeline: 30 radionica s projekcijama filmova o zaštiti djece i obitelji od nasilja, 30 radionica o zaštiti mladeži i zloupotreba narkotika te 30 radionica o sigurnosti djece i sudionika u prometu. Stručni voditelji (Učilište Piramida Znanja) su polaznike na zanimljiv i kreativan način učili o spomenutim cjelinama, a pritom su se zabavljali, istraživali, izrađivali plakate, stripove i igrali društvene igre. Zahvaljujemo našim polaznicima na pohađanju besplatnih multimedijskih radionica i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završene plesne radionice suvremenog plesa u sklopu projekta Zajednica za sve nas

24.11.2022.

Dana 10. studenog 2022. godine u sklopu projekta "Zajednica za sve nas" završene su besplatne plesne radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina. Besplatne plesne radionice suvremenog plesa koje su trajale 2 mjeseca pohađale su djevojčice osnovnoškolskog uzrasta. Program svih plesnih radionica sadržavao je vježbe zagrijavanja u ležećem i sjedećem položaju uz glazbu, potom vježbe pravilne postave tijela u stojećem položaju uz glazbu, vježbe kroz prostor, te za kraj vježbe istezanja i opuštanja uz laganu glazbu. Uz stručno vodstvo voditeljice Vesne Mijat (Učlište Piramida Znanja) djevojčice su razvile ljubav prema pokretu uz glazbu i mnoge od njih nastavljaju plesati i dalje. Zahvaljujemo našim polaznicama na pohađanju besplatnih plesnih radionica suvremenog plesa i podršci projektu "Zajednica za sve nas". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Poziv na razgovor/intervju u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje II“

22.11.2022.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva – oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “Zaželi u Općini Jakovlje II“- Općina Jakovlje na radno mjesto radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, objavljuje

 

POZIV NA RAZGOVOR/INTERVJU

Obavještavaju se kandidatkinje koje su dostavile pravodobnu i urednu prijavu na Javni poziv - oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 6 mjeseci u sklopu projekta “Zaželi u Općini Jakovlje II“- Općina Jakovlje (10 izvršiteljica) objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr , na službenoj mrežnoj stranici Općine Jakovlje i Oglasnoj ploči dana 8. studenoga 2022.godine, da će se razgovor za posao održati u prostorijama Općine Jakovlje, na adresi Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje u

 

četvrtak, 24.studenoga 2022. godine s početkom u 12:00 sati

te se pozivaju sljedeće kandidatkinje:

 

 1. Danica Brezec,
 2. Silvija Đunđek,
 3. Petronila Grljač,
 4. Snježana Lisica,
 5. Danijela Konjevod,
 6. Marijana Kostanjčar,
 7. Kristina Mežnarić Babić,
 8. Radmila Mlinarić,
 9. Darija Suhina,
 10. Anamarija Šlehan,

 

Za kandidatkinje koje ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukle prijavu na Javni poziv - oglas. Kandidatkinje koje pristupe razgovoru dužne su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu u svrhu identifikacije.

 

Poziv za razgovor/intervju možete preuzeti u izvornom formatu:

Provedba programa osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije u okviru projekta Zajednica za sve nas u Općini Jakovlje

10.11.2022.

U tijeku je provedba programa osposobljavanja 5 (pet) nezaposlenih osoba za vozača B kategorije. 

Autoškola Auto – Kaj d.o.o. iz Stubičkih Toplica izvršitelj je usluga programa osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije u okviru projekta Zajednica za sve nas. Program osposobljavanja obuhvaća nastavu iz predmeta kako slijedi: prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP), pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP) i upravljanje vozilom – praktični dio (UV).

Cilj ove projektne aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama besplatno polaganje vozačkog ispita, a ujedno i bolju pozicioniranost na tržištu rada u budućnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta

07.11.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0176, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje II“, načelnica Općine Jakovlje raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta

„ Zaželi u Općini Jakovlje II“

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 10 radnica

Mjesto rada: područje općine Jakovlje

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Javni poziv vrijedi od: 08.11.2022.

Javni poziv vrijedi do: 15.11.2022.

Opis poslova:

 • dostava namirnica i potrepština korisnicima,
 • održavanje čistoće stambenog prostora - pranje i glačanje rublja korisnika,
 • ostale usluge u kući i okućnici korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju,
 • svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama:  žene starije od 50 godina, žene  s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice,  žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.;  liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

1. Zamolbu za posao (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela)

2. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u     evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

3. Presliku osobne iskaznice

4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

 

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 - za Žene od 50 godina i više – potrebna je osobna iskaznica 

- za Osobe s invaliditetom – potreban je nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

- za Žrtve trgovanja ljudima -potrebno je  uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

- za Žrtve obiteljskog nasilja -potrebno je  uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja         

- za Azilantice – potrebna je odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

- za Žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – potrebno je rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

- za Liječene ovisnice – potrebna je potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama     

 - za Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potrebna je potvrda o otpuštanju      

- za Pripadnice romske nacionalne manjine -potrebna je izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

- za Beskućnice – potrebno je rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Prijave na Javni poziv   s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina:

1.Poštom na adresu: Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, s naznakom   „ Prijava na Javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u okviru projekta  ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE II –NE OTVARAJ“ .

2.Putem maila: opcina@jakovlje.hr

3.Osobnim dolaskom  u Općinu Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2

Prijave za prijem u radni odnos  podnose se zaključno s utorkom 15.11.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua, od strane osobe za provedbu natječaja za posao.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje.

Javni poziv možete preuzeti u izvornom formatu:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

02.11.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. studenoga 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Svečano potpisivanje ugovora projekta Zaželi u Općini Jakovlje II

26.10.2022.

Dana 25. listopada 2022. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, od strane državne tajnice Marije Pletikosa i ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončara svečano uručen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020.Zaželi u Općini Jakovlje II, u vrijednosti od 494.400,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zaželi u Općini Jakovlje II" ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje II" uključuje ciljanu skupinu odnosno 10 nezaposlenih žena, starosti 50 godina naviše, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 60 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt se provodi tijekom 8 (osam) mjeseci.

Nastavak Programa Zaželi očekuje se i u novoj financijskoj perspektivi 2021. -2027. čime će se osigurati podrška postojećim mjerama dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Započela provedba sportskih radionica nordijskog hodanja

20.10.2022.

Dana 17. listopada 2022. godine u sklopu projekta Zajednica za sve nas započele su besplatne radionice nordijskog hodanja, namijenjene osobama starijim od 54 godine, mlađim od 25 godinama i osobama s invaliditetom. Veseli nas činjenica da postoji interes za ovakvom vrstom rekreacije, koja sadrži brojne prednosti, poput povećanja opće izdržljivosti, stabilnosti i ravnoteže, te aktivacije mišića leđa, ramena i ruku. Također, ova vrsta aktivnosti preporuča se u prevenciji srčano žilnih bolesti, šećerne bolesti te u prevenciji i redukciji tjelesne težine. Nordijskim hodanjem polaznici usvajaju navike redovitog bavljenja sportom, što pozitivno djeluje na psihofizičke sposobnosti, a ujedno se stvara i navika aktivnog druženja u prirodi i na svježem zraku. Pohvale našim polaznicima na uključivanju u sportske radionice! Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

18.10.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Provedba informatičkih radionica u sklopu projekta Zajednica za sve nas

14.10.2022.

U sklopu projekta Zajednica za sve nas, do danas su odrađene 74 informatičke radionice te su završene slijedeće cjeline – osnovni pojmovi, operacijski sustav Windows te Internet i elektronska pošta. Polaznici  informatičih radionica trenutno uče o cjelini Word – obrada teksta. Aktivnosti besplatnih informatičkih radionica usmjerene su na podizanje informatičkog znanja polaznika, a koja su neophodna u današnje vrijeme. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

03.10.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 17. listopada 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Započela edukacija za njegovateljice u okviru projekta Zajednica za sve nas u Općini Jakovlje

28.09.2022.

U ponedjeljak 19. rujna 2022. godine, u prostorima Općine Jakovlje započela je provedba programa osposobljavanja 5 (pet) nezaposlenih osoba za zanimanje njegovateljice.

Za provedbu programa osposobljavanja angažirano je Pučko otvoreno učilište Instruktor iz Splita. Program osposobljavanja obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: teorijski dio programa – osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, zaštita na radu i prva pomoć te praktični dio programa koji se izvodi u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi. Ovaj program odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižicu.

Cilj ove projektne aktivnosti je unaprijediti znanje i vještine te ojačati radni potencijal pet nezaposlenih osoba kako bi nakon završetka programa osposobljavanja imale veće mogućnosti za zapošljavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

16.09.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 30. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Radionice u sklopu projekta Zajednica za sve nas

02.09.2022.

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da se nakon ljetne stanke nastavljaju radionice u sklopu projekta Zajednica za sve nas i to:

- za  sportske radionice grupe I u koju su uključeni nogomet i tenis,

- za sportske radionice grupe II u koju su uključeni razni sportovi - pilates, te

- likovne, informatičke, plesne i multimedijske radionice.

U sklopu projekta do 1. rujna 2022. godine odrađeno je ukupno 354 radionica i to:

- 59 informatičkih radionice , 60 multimedijskih radionica, 53 likovne radionice, 60  plesnih radionica, 51 sportska radionica grupe II – razni sportovi (zumba, tabata i pilates)  i 71 sportska radionica  grupe I – nogomet i tenis.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

01.09.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 15. rujna 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

02.08.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 31. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas"

13.07.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 1. kolovoza 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas

05.07.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 12. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu u sklopu projekta„ Zajednica za sve nas“

23.06.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 1 polaznik/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 4. srpnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

03.06.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Rok za prijavu na javni poziv za dodjelu potpora je 20. lipnja 2022. godine do 14,00 sati.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Osigurana sredstva za projekt „Rekonstrukcije krovišta društvenog doma“ u Kraljevom Vrhu, od strane LAG-a Zeleni bregi

25.05.2022.

Dana 15. travnja 2022. godine, Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“ donio je Odluku o odabiru projekta te je utvrdio da je Zahtjev za potporu Projekta „Rekonstrukcije krovišta društvenog doma“, nositelja projekta Općine Jakovlje na LAG natječaju za provedbu tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Ulaganja u opće društvenu strukturu i pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, odabran za dodjelu potpore.

Realizacijom projekta „Rekonstrukcije krovišta društvenog doma“ planirana je rekonstrukcija krovišta društvenog doma u naselju Kraljev Vrh, površine 474m2 te izrada krovnih kućica površine 36 m2, kako bi se moglo pristupiti uređenju samog interijera potkrovlja. Opći cilj projekta je revitalizirati prostor čija je namjena društvena integracija lokalnog stanovništva. Provedba projekta, odnosno ostvareni ciljevi i očekivani rezultati doprinijeti će poboljšanju kvalitete života stanovnika naselja Kraljev Vrh i Općine Jakovlje kroz unapređenje društvene infrastrukture koja će omogućiti dostupnost novih sadržaja u naselju. Stanovnici će navedeni prostor moći koristiti za organiziranje i održavanje društvenih i kulturnih manifestacija, radionica, edukativnih aktivnosti i dr. Jačanje društvene i kulturne aktivnosti naša zajednica postaje ugodnijom za življenje što u konačnici dovodi do povećanja razine kvalitete života, smanjivanja iseljavanja i potiče proces demografskog oživljavanja.

Svrha projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

19.05.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 2 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Plesne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

17.05.2022.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 14. svibnja 2022. godine završene su plesne radionice za osobe starije od 54 godine. Polaznici su kroz besplatne plesne radionice naučili slijedeće plesne cjeline: 10 radionica bečkog i engleskog valcera, 10 radionica foxtrota (disko fox), 10 radionica polke i 10 radionica latino američkih plesova (rumba, cha cha cha i salsa).  Sudjelovanjem u plesnim radionicama polaznici su usvojili nova plesna znanja, vještine i korake, poboljšali su svoje fizičke sposobnosti, a istovremeno su stekli nova poznanstva i ugodno se družili.

Plesne radionice idealne su za psihičko i fizičko zdravlje. Plesanjem se jačaju mišići cijelog tijela, osigurava se dobra kardiovaskularna vježba, povećava gipkost, djeluje opuštajuće te predstavlja odličan oblik druženja.

Ovim putem upućujemo zahvalu polaznicima plesnih radionicama što su svojim sudjelovanjem podržali Projekt „Zajednica za sve nas“ .

Ujedno, najavljujemo početak besplatnih plesnih radionica za osobe mlađe od 25 godine koje će se održavati do kraja 2022. godine. Prva plesna radionica standardnih plesova održat će se dana 17. svibnja 2022. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Općina Jakovlje poziva sve zainteresirane osobe na besplatne edukacije

12.05.2022.

Općina Jakovlje poziva sve zainteresirane osobe na besplatne edukacije za nezaposlene osobe u sklopu Projekta Zajednica za sve nas i to za:

a) edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita B kategofije - 5 pokaznika/ca,

b) edukacija za gerontodomaćina/icu - 5 polaznika/ca

c) edukacija za njegovatelja/icu - 5 polaznika/ica.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s područja Zagrebačka županije ili grada Zagreba do 16. svibnja 2022. godine do 14,00 sati. Dokumentaciju možete pogledati i purezeti putem stranice Općine Jakovlje ili u Općini Jakovlje. Svi zainteresirani dodatne informacije mogu zatražiti putem e-maila: mirela.jaksevac@jakovlje.hr ili na broj telefona: 098/682-067.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkovitih ljudskih potencijala 2014. - 2020. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Općine Jakovlje. 

Izložba slika polaznika likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

02.05.2022.

U sklopu Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje, u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje, dana 23. i 24. travnja 2022. godine održana je izložba slika polaznika likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Kroz besplatne likovne radionice polaznici su do sada naučili tehniku crtanja grafičkom olovkom, crtanje kredom i slikanje temperama.  Za sudjelovanje na radionicama nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka jer svatko od nas u sebi nosi energiju kreativnosti koja se može izraziti kroz različite materijale i boje, što je i vidljivo kroz radove koje su izradili polaznici likovnih radionica, a sve pod budnim okom voditeljice radionice.

Likovne radionice usmjerene su poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

Slike govore više od riječi…..

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „ Zajednica za sve nas“

29.04.2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.12.0016, u okviru Javnog poziva Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih agolemracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb, a u sklopu provedbe projekta „ Zajednica za sve nas“, a prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu i članku 48. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21), načelnica Općine Jakovlje raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, UP.02.1.1.12.0016.

Raspisuje se Javni poziv za provedbu slijedećih aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Edukacija u autoškoli za polaganje vozačkog ispita – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 2: Edukacija za gerontodomaćina/icu – 5 polaznika/ica
 • Aktivnost 3: Edukacija za njegovatelja/icu – 5 polaznika/ica.

Dokumentaciju možete pregledati i preuzeti u izvornom obliku:

Likovne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

12.04.2022.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do danas su održane 24 likovne radionice. Na radionicama polaznici su uspješno završili tehniku crtanja grafičkom olovkom, crtanje kredom i u tijeku su radionice crtanja temperama. Na radionicama grafičkom olovkom polaznici su usavršili tehniku sjenčanja sa svrhom postizanja različitih tonova i privida trodimenzionalnosti pomoću svjetlosti i sjene. Zatim su radili tehniku monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji, uz uvećavanje, umanjivanje i prijenos predloška na veći format, te učili kako skicirati i precrtati skicu na novi list papira. Nadalje, usavršili su tehniku crtanja po promatranju - mrtva priroda.

Na radionicama crtanja kredom naučili su kako nacrtati crtež kredom prema zadanim temama te kako dodavati crtežima svjetlosti i sjene. U tijeku su radionice crtanja temperama na kojima će polaznici usavršiti kako pravilno miješati boje, kako slikati temperama na papiru koristeći tonsku modelaciju.

Likovne radionice usmjerene su poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena

Slike govore više od riječi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje održane još četiri plesne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

23.02.2022.

U razdoblju od 15. do 22. veljače  2022. godine održane su još četiri plesne radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Svaka plesna radionica započela je sa vježbama zagrijavanja te sa općim vježbama koje prethode plesu. Polaznici su učili o osnovama držanja u standardnim plesovima i osnovama položaja stopala prilikom plesa.  Nadalje, učili su o četvrtinskom okretu u engleskom valceru te su vježbali okret uz glazbu pojedinačno i u paru. Isto tako, učili su o tehnici desnog okreta engleskog valcera, plesnom smjeru i kako ga se držati tijekom okreta te su sve dosad naučene figure primjenjivali samostalno i plesom u paru. Također, učili su o razlici između bečkog i engleskog valcera te su primjenjivali osnovne korake u bečkom valceru. Za kraj su povezivali osnovni korak s četvrtinskim okretom sa isplesavanjem uz glazbu. Održavanjem desete plesne radionice završena je cjelina koja se odnosila na ples – valcer. Nakon ove cjeline slijede plesne radionice na kojima će se učiti tehnika plesa foxtrot. Pridružite se na plesne radionice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održane su još četiri likovne radionice

16.02.2022.

U razdoblju od 2. veljače do 11. veljače 2022. godine održane su još četiri likovne radionice odnosno održana je peta, šesta, sedma i osma likovna radionica, a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Na navedenim likovnim radionicama polaznici su nastavili sa tehnikom sjenčanja sa svrhom postizanja različitih tonova i privida trodimenzionalnosti pomoću svjetlosti i sjene. Zatim su radili tehniku monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji, uz uvećavanje, umanjivanje i prijenos predloška na veći format, te učili kako skicirati i precrtati skicu na novi list papira. Nadalje, krenuli su sa tehnikom crtanja po promatranju - mrtva priroda, odnosno učili su kako nacrtati crtež prema promatranju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje do 10. veljače 2022. godine održane četiri informatičke radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

15.02.2022.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ do 10. veljače 2022. godine održane su četiri informatičke radionice. Na prvoj i drugoj radionici polaznicu su naučili osnovne pojmove u informatici te su učili o razlici strojne i programske opreme računala. Na trećoj informatičkoj radionici polaznici su učili o osnovnim dijelovima PC računala te su putem platforme za učenje odgovarali na kviz pitanja povezana sa gradivom. Nadalje, na četvrtoj informatičkoj radionici polaznici su učili o osnovnim dijelovima PC računala, o procesoru, memoriji, matičnoj ploči, ulaznim i izlaznim uređajima te uređajima za pohranu podataka. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

U Općini Jakovlje održano šest plesnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

15.02.2022.

U razdoblju od 1. veljače do 13. veljače 2022. godine održano je šest plesnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Svaka plesna radionica započela je sa vježbama zagrijavanja te sa općim vježbama koje prethode plesu. Polaznici su učili o osnovama držanja u standardnim plesovima i osnovama položaja stopala prilikom plesa.  Nadalje, učili su o četvrtinskom okretu u engleskom valceru te su vježbali okret uz glazbu pojedinačno i u paru. Isto tako, učili su o tehnici desnog okreta engleskog valcera, plesnom smjeru i kako ga se držati tijekom okreta te su sve dosad naučene figure primjenjivali samostalno i plesom u paru. Također, učili su o razlici između bečkog i engleskog valcera te su primjenjivali osnovne korake u bečkom valceru. Za kraj su povezivali osnovni korak s četvrtinskim okretom sa isplesavanjem uz glazbu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Započinje provedba besplatnih sportskih radionica

02.02.2022.

U srijedu 16. veljače 2022.  godine u 16:00 sati započinje provedba besplatnih sportskih radionica nogometa za djecu i mlade do 25 godina.Radionice će se održavati tijekom 2022. godine, svaku srijedu od 16:00 do 18:00 sati na nogometnom igralištu Nogometnog kluba "Dinamo" u Jakovlju. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Započinje provedba besplatnih informatičkih radionica

01.02.2022.

U srijedu 2. veljače 2022. godine u 15:00 sati započinje provedba besplatnih informatičkih radionica za osobe starije od 54 godine. U sklopu informatičkih radionica polaznici će usvojiti osnovno informatičko znanje u korištenju i primjeni osobnog računala, Interneta, E-maila, sustava Windows i Word. Radionice će se održavati tijekom 2022. godine.
Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Započinje provedba besplatnih multimedijskih radionica

01.02.2022.

U srijedu 7. veljače 2022. godine započinje provedba multimedijskih radionica za djecu i mlade do 25 godina. U sklopu multimedijskih radionica polaznici će:
- sudjelovati na projekcijama filmova o zaštiti djece i obitelji od nasilja,
- sudjelovati na radionicama i raspravama o zaštiti mladeži i zloupotrebi narkotika,
- sudjelovati na radionicama i raspravama o sigurnosti djece i sudionika u prometu.
Radionice će se održavati tijekom 2022. godine, a cilj provođenja istih je prevencija međuvršnjačkog nasilja, konzumacije narkotika te podizanje svijesti o sigurnosti u prometu. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Održana druga, treća i četvrta sportska radionica (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas

01.02.2022.

Sportske radionice održavaju se prema terminskom planu, tako su u u novouređenom prostoru zgrade Primarne zdravstvene zaštite u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održane druga, treća i četvrtak sportska radionica (razni sportovi). Zahvaljujemo mještanima Općine Jakovlje koji su se odazvali na besplatne sportske radionice (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, te ujedno time i podržali navedeni Projekt. Tema prve sportske radionice (razni sportovi) je ZUMBA.

Zumba je plesni fitness program koji uključuje plesne i aerobne pokrete koji se izvode uz energičnu glazbu. Zumba djeluje  na sve skupine mišića. Vježbajući zumbu, istovremeno ćete oblikovati i učvrstiti noge,  trbušnu muskulaturu, ruke, ramena, leđa i prsa. Također pozitivno utječe na kardiovaskularni i kardiorespiratorni sustav ta na smanjenje potkožnog masnog tkiva. Kombinirajući brze i spore latinoameričke ritmove s popularnom glazbom različitih žanrova te koristeći se jednostavnim i zavodljivim plesnim koracima ovim načinom vježbanja smanjuje se potkožno masno tkivo, jača se muskulatura, poboljšava koordinacija ali i raspoloženje.

Veseli nas činjenica da su naši mještani, u ugodnoj atmosferi uživali uz vesele korake Zumbe, jer Zumba je oboje i sat plesa i sat fitnessa. Osim zdravstvenih prednosti, zumba pruža trening za cijelo tijelo stoga i ovim putem pozivamo mještane Općine Jakovlje da se uključe u besplatne sportske  radionice (razni sportovi)  kroz projekat „Zajednica za sve nas“. Besplatne sportske radionice (razni sportovi) osim Zumbe, uključuju i Tabatu, Pilates, Nordijsko hodanje i Stolni tenis.

Vidimo se.

Započinje provedba besplatnih plesnih radionica

01.02.2022.

Danas u 19:00 sati započinje provedba plesnih radionica. Prva na rasporedu je radionica engleskog valcera, na kojoj će polaznici naučiti: osnove držanja i plesanja u paru, osnovni korak engleskog valcera, kako prepoznati ritam kad čuju glazbu i kako primijeniti naučene korake. Mjesta za upis na plesne radionice još uvijek ima, dodatne informacije saznajte na broj: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr
Vidimo se!

Održana treća i četvrta likovna radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

01.02.2022.

Na trećoj i četvrtoj likovnoj radionici crtanja grafičkom olovkom polaznici su učili crtati motive prema zakonima geometrijske prespektive. Iz priloženih slika može se vidjeti koliko su bili uspješni. Za sudjelovanje na radionicama nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka, stoga se prijavite i osigurajte svoje mjesto na likovnim radionicama putem telefona broj 098/682-067 ili na email mirela.jaksevac@jakovlje.hr.. Osim crtanja grafičkom olovkom, moći ćete naučiti i crtati kredom, slikati temperama, crtati flomasterima i markerima, crtati pastelama, slikati vodenim bojama, tehniku mozaika, slikati kolažem i izraditi skulpture od gline.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Održana druga likovna radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

25.01.2022.

Nakon prve likovne radionice na kojoj su se sudionici upoznali te okušali u crtanju grafičkom olovkom, održana je i druga radionica crtanja grafičkom olovkom, na kojoj su sudionici naučili razlikovati osnovne vrste linija, kako crtati linije te kako analizirati i prenositi proporcije sa motiva na papir. Radovi sudionika zaista su vrijedni pohvale, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u besplatne likovne radionice i probude umjetnika u sebi. Za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka. Osim crtanja grafičkom olovkom, sudionici će naučiti i crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika, slikanje kolažem i izrada skulptura od gline.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Održana prva sportska radionica (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas

20.01.2022.

Sinoć je u novouređenom prostoru zgrade Primarne zdravstvene zaštite u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održana prva sportska radionica (razni sportovi). Zahvaljujem mještanima Općine Jakovlje koji su se odazvali na besplatnu sportsku radionicu (razni sportovi) u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, te ujedno time i podržali navedeni Projekt. Tema prve sportske radionice (razni sportovi) je ZUMBA.

Zumba je plesni fitness program koji uključuje plesne i aerobne pokrete koji se izvode uz energičnu glazbu. Zumba djeluje  na sve skupine mišića. Vježbajući zumbu, istovremeno ćete oblikovati i učvrstiti noge,  trbušnu muskulaturu, ruke, ramena, leđa i prsa. Također pozitivno utječe na kardiovaskularni i kardiorespiratorni sustav ta na smanjenje potkožnog masnog tkiva. Kombinirajući brze i spore latinoameričke ritmove s popularnom glazbom različitih žanrova te koristeći se jednostavnim i zavodljivim plesnim koracima ovim načinom vježbanja smanjuje se potkožno masno tkivo, jača se muskulatura, poboljšava koordinacija ali i raspoloženje.

Veseli nas činjenica da su naši mještani, u ugodnoj atmosferi uživali uz vesele korake Zumbe, jer Zumba je oboje i sat plesa i sat fitnessa. Osim zdravstvenih prednosti, zumba pruža trening za cijelo tijelo stoga i ovim putem pozivamo mještane Općine Jakovlje da se uključe u besplatne sportske  radionice (razni sportovi)  kroz projekat „Zajednica za sve nas“. Besplatne sportske radionice (razni sportovi) osim Zumbe, uključuju i Tabatu, Pilates, Nordijsko hodanje i Stolni tenis.

Vidimo se.

Održana prva likovna radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

20.01.2022.

Sinoć je u novouređenom prostoru zgrade Primarne zdravstvene zaštite u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ održana prva likovna radionica. Zahvaljujem mještanima Općine Jakovlje koji su se odazvali na besplatnu likovnu radionicu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, te ujedno time i podržali navedeni Projekt. Tema prve likovne radionice bila je crtanje grafičkom olovkom.

U ugodnoj atmosferi, sudionici su se okušali u crtanju grafičkom olovkom, komentirali radove, upijali mnoge korisne savjete i stručnu poduku o slikarstvu. Za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodno uvježbana umjetnička ruka jer svatko od nas u sebi nosi energiju kreativnosti koja se može izraziti kroz različite materijale i boje, stoga i ovim putem pozivamo mještane Općine Jakovlje da se uključe u besplatne radionice kroz projekat „Zajednica za sve nas“.  Kroz besplatne likovne radionice naučit ćete osim crtanja grafičkom olovkom, crtanje kredom, slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika, slikanje kolažem i izrada skulptura od gline.

Vidimo se.

Započinje provedba besplatnih likovnih radionica

18.01.2022.

Znanstvena istraživanja stalno dokazuju da bavljenje likovnim aktivnostima općenito poboljšava i druge aspekte spoznaje i to:

-  Likovne aktivnosti potiču fokusiranje, odnosno, usmjeravanje pažnje pa učestalo bavljenje likovnošću djeluje na bolju koncentraciju i kod drugih aktivnosti,

-  Likovne aktivnosti potiču opuštanje cijelog organizma i lučenje hormona sreće, što rezultira kvalitetnijim življenjem.

Upotreba različitih materijala,  eksperimentiranje i traženje novih spoznaja pridonosi razvoju kreativnosti.

Započinje provedba besplatnih sportskih radionica - ZUMBA.

18.01.2022.

Zumba, je svjetski priznat program vježbanja čije su blagodati i rezultate primijetili i prepoznali ljudi diljem svijeta. Zumba Vas na zabavan način vodi kroz dinamičan intervalni trening kojim ćete pozitivno utjecati na: kardiovaskularni sustav,  kardiorespiratorni sustav, smanjenje potkožnog masnog tkiva, jačanje muskulature i raspoloženje. Zumba Fitness djeluje na sve skupine mišića.

Završeni radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu Projekta „Zajednica za sve nas“

13.01.2022.

U prosincu 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlje, i to na dijelu zgrade primarne zdravstvene zaštite - potkrovlje zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. U navedenom prostoru uređen je jedan kancelarijski prostor, sanitarni čvor, kuhinja, hodnik te dvorana za sastanke odnosno prostor za odvijanje radionica u sklopu Projekta "Zajednica za sve nas".  Navedeni prostor koristit će se za odvijanje radionica u sklopu Projekta "Zajednica za sve nas",  a nakon završetka Projekta koristiti će se za potrebe Općine Jakovlje i udruga koje imaju sjedište na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Prijave na besplatne informatičke radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

30.12.2021.

Prijave na besplatne multimedijske radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

30.12.2021.

Prijave na besplatne likovne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

30.12.2021.

Prijave na besplatne plesne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

30.12.2021.

Prijave na besplatne sportske radionice - nogomet i tenis u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

30.12.2021.

Prijave na besplatne sportske radionice - razni sportovi u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

30.12.2021.

Prijave na besplatne multimedijske radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

28.12.2021.

Općina Jakovlje u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ tijekom 2022. godine organizira besplatne multimedijske radionice.

Multimedijske radionice namijenjene su osobama mlađim od 25 godina.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Prijave na besplatne informatičke radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

28.12.2021.

Općina Jakovlje u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ tijekom 2022. godine organizira besplatne  informatičke radionice.

Informatičke radionice namijenjene su osobama starijim od 54 godine.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Prijave na besplatne likovne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

28.12.2021.

Općina Jakovlje u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ tijekom 2022. godine organizira besplatne likovne radionice.

Likovne radionice namijenjene su osobama mlađim od 25 godina, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Prijave na besplatne plesne radionice u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

28.12.2021.

Općina Jakovlje u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ tijekom 2022. godine organizira besplatne plesne radionice.

Plesne radionice namijenjene su osobama mlađim od 25 godina, starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Prijave na besplatne sportske radionice - nogomet i tenis u sklopu Projekta Zajednica za sve nas

28.12.2021.

Općina Jakovlje u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ tijekom 2022. godine organizira besplatne sportske radionice nogometa i tenisa.

Sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene su osobama mlađim od 25 godina.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Prijave na besplatne sportske radionice - razni sportovi u sklopu Projekta Zajednica za sve na

28.12.2021.

Općina Jakovlje u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ tijekom 2022. godine organizira besplatne sportske radionice raznih sportova.

Sportske radionice raznih sportova (zumba, pilates, tabata, stolni tenis i nordijsko hodanje) namijenjene su osobama mlađim od 25 godina, starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje u radionicama ili saznati više informacija na broj telefona: 098/682-067 ili e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr

Održana završna konferencija projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“

14.12.2021.

U ponedjeljak, 29. studenoga 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje održana je završna konferencija projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje“, kako bi se na taj način obilježio uspješno proveden projekt Zaželi u Općini Jakovlje čiji je nositelj Općina Jakovlje.

Projekt vrijedan  926.900,00 kuna financiran je u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, točnije iz Programa „ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Projekt čiji je nositelj Općina Jakovlje proveden je u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zaprešić i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb. Kroz ovaj projekt na razdoblje od jedne godine bilo je zaposleno 10 žena s područja Općine Jakovlje koje su brinule o 60 korisnika s područja Općine Jakovlje, odnosno starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Kroz 12 mjeseci žene projekta Zaželi su kroz niz aktivnosti pružale pomoć našim korisnicima u vidu dostave lijekova, namirnica, plaćanja računa, pripreme obroka, pratnja pri odlasku kod liječnika ili obavljanja drugih aktivnosti, čišćenje kuće,  okućnice, dakle sve što je bilo potrebno korisnicima, a nisu mogli sami odraditi. Osim pomoći, korisnicima je bio osiguran svaki mjesec i paket sa higijenskim potrepštinama te je tijekom projekta istima podijeljeno 720 paketa sa higijenskim potrepštinama.

Isto tako 10 zaposlenih žena kroz ovaj projekt  steklo je zvanje gerontodomaćice. Projekat je unaprijedio radni potencijal 10 žena sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Projekt se provodio u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se nastavio smjer dosadašnjeg djelovanja Općine Jakovlje u području socijalnog/društvenog djelovanja, te se otvorio novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe predmetnog projekta. Stvorili su se novi kapaciteti, te bi budući projekti mogli obuhvaćati nove ciljne skupine.

Osposobljavanjem/obrazovanjem i iskustvom koje su ciljne skupine stekle prilikom sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postigla se institucionalna održivost projekta jer su te iste osobe stekle uvjete za nova buduća zaposlenja, kao i unaprjeđenje u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih projekata.

U Općini Jakovlje proveden jako vrijedan projekt kojim se ostvarila višestruka korist: dugotrajno nezaposlene žene imale su priliku raditi, a starijim i nemoćnim sumještanima pružena je pomoć i podrška koja im je prijeko potrebna.

SVI SUDIONICI PROJEKTA NESTRPLJIVO OČEKUJU NASTAVAK OVAKVOG TIPA PROJEKTA.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europsla unija iz Europskog socijalnog fonda"

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

03.11.2021.

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju, dijela zgrade primarne zdravstvene zaštite i to potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“,  izvode se prema planiranoj dinamici.  Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Podjela Uvjerenja o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice u sklopu Projekta Zaželi u Općini Jakovlje

26.10.2021.

U ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje svečano su dodijeljena Uvjerenja o osposobljavanju za poslove gerontodomaćica ženama s područja Općine Jakovlje,  koje su zaposlene za pružanje usluga krajnjim korisnicima, kroz projekt Zaželi u Općini Jakovlje.

U okviru provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje, 10 (deset) zaposlenih žena završilo je sa programom edukacije za gerontodomaćice. Za provedbu edukacije angažirano je Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iz Donje Stubice. Edukacija je obuhvaćala slijedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava.

Usluga obrazovanja/osposobljavanja za program gerontodomaćica, u sklopu je projekta Zaželi u Općini Jakovlje. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0051.

Svim polaznicama edukacije čestitamo na novostečenom zvanju kojim su stekle nova znanja i vještine, a koje će unaprijediti njihovu konkurentnost na tržištu rada te im olakšati potragu za novim poslom na sličnim radnim mjestima.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europsla unija iz Europskog socijalnog fonda"

Završeni radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

12.10.2021.

U rujnu 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom vrhu, dijela zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh i to sanitarnog čvora u prizemlju zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima kompletno se preuredio sanitarni čvor u prizemlju zgrade i to u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, u suradnji sa stanovnicima u prostorijama Općine Jakovlje u Jakovlju i Kraljevom Vrhu, provodit će  se sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti će se oprema, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Prvi Okrugli stol Projekta Zajednica za sve nas

10.10.2021.

U ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje održan je Prvi Okrugli stol projekta "Zajednica za sve nas“ na temu "Socijalna uključenost stanovništva u ruralnim krajevima". 

Sudionici Okruglog stola bile su osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Sudionicima su prezentirane aktivnosti projekta kao i problematika vezana uz socijalnu uključenost stanovništva u ruralnim krajevima.

Isto tako, u sklopu Okruglog stola sudionicima je pripremljen upitnik za potrebe projekta. Rezultati upitnika ukazuju na potrebu organiziranja i osiguravanja raznih programa i aktivnosti na razini zajednice koji će doprinijeti socijalnoj uključenosti određenih skupina u društvu. Iz rezultata upitnika vidljivo je da sam projekt "Zajednica za sve nas" odgovara na potrebe građana u zajednici te da njegove aktivnosti doprinose većoj socijalnoj uključenosti. Tijekom same rasprave za vrijeme okruglog  stola temeljem opažanja i rezultat upitnika vidljiva je potreba za osiguravanjem odgovarajućeg sadržaja za starije građane koji su u mirovini.

Projekt "Zajednica za sve nas" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).  Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Organizacija Prvog Okruglog stola sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Početna konferencija Projekta „Zajednica za sve nas“

07.10.2021.

U ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine u prostorijama Općine Jakovlje održana je Početna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zajednica za sve nas“. Prisutnima se obratila načelnica Općine Jakovlje te je prisutne upoznala sa navedenim projektom.

Projekt „Zajednica za sve nas“ potpisan je 16.02.2021. sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i traje do 16.02.2023.

Partneri projekta su Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti.

Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Organizacija Početne konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završena edukacija za gerontodomaćice u okviru projekta Zaželi u Općini Jakovlje

04.10.2021.

U srijedu, 29. rujna 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje uspješno je završena edukacija za gerontodomaćice odnosno provedba programa osposobljavanja/obrazovanja pripadnica ciljne skupine projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“, žena s područja Općine Jakovlje, koje su zaposlene za pružanje usluga krajnjim korisnicima.

U okviru provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje, 10 (deset) zaposlenih žena krenulo je sa programom edukacije za gerontodomaćice. Za provedbu edukacije angažirano je Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iz Donje Stubice. Edukacija obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava. 

Usluga obrazovanja/osposobljavanja za program gerontodomaćica, u sklopu je projekta Zaželi u Općini Jakovlje. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0051.

Svim polaznicama edukacije čestitamo na novostečenom zvanju kojim su stekle nova znanja i vještine, a koje će unaprijediti njihovu konkurentnost na tržištu rada te im olakšati potragu za novim poslom na sličnim radnim mjestima.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europsla unija iz Europskog socijalnog fonda"

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

24.09.2021.

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada.

Spremnici su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Jakovlje, stoga su Vam dostupni besplatno.

Spremnici za reciklabilni otpad od 360 litara, zeleni spremnici s narančastim poklopcem, dodijeliti će se korisnicima javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Jakovlje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

Spremnici će se dodjeljivati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 – 15:00 sati.

Spremnici su namijenjeni za odlaganje otpadne plastike, otpadnog metala, otpadnog papira, otpadnog  stakla i drugih vrsta otpada namijenjenih recikliranju

U njih se NE SMIJE odlagati:

 • EE otpad,
 • opasni otpad,
 • glomazni otpad,
 • građevinski otpad,
 • biorazgradivi komunalni otpad i
 • miješani komunalni otpad.

Odvoz reciklabilnog otpada za sve korisnike usluga obavlja se jednom (1) mjesečno od strane ovlaštenog koncesionara za obavljanje javne usluge - prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te obavljanje usluge povezane s javnom uslugom - odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada. Projektom će se poboljšati kvaliteta usluge gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada.

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

21.09.2021.

Dana 17. kolovoza 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju, dijela zgrade primarne zdravstvene zaštite i to potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima preurediti i rekonstruirati će se potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike kao i samo opremanje prostora.

 U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Započeli radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

18.08.2021.

Dana 16. kolovoza 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom vrhu, dijela zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh i to sanitarnog čvora u prizemlju zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima kompletno će se preurediti i rekonstruirati sanitarni čvor u prizemlju zgrade u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji prostora u Kraljevom Vrhu i u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Započela edukacija za gerontodomaćice u okviru projekta Zaželi u Općini Jakovlje

08.07.2021.

U ponedjeljak, 5. srpnja 2021. godine, u prostorima Općine Jakovlje započela je provedba programa osposobljavanja/obrazovanja pripadnica ciljne skupine projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“, odnosno žena s područja Općine Jakovlje, koje su zaposlene za pružanje usluga krajnjim korisnicima.

U okviru provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje, 10 (deset) zaposlenih žena krenulo je sa programom edukacije za gerontodomaćice. Za provedbu edukacije angažirano je Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iz Donje Stubice. Edukacija obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava. Kroz ovaj program pripadnice ciljne skupine steći će nova znanja i vještine koje će unaprijediti njihovu konkurentnost na tržištu rada nakon završetka projekta te im olakšati potragu za novim poslom na sličnim radnim mjestima.

Usluga obrazovanja/osposobljavanja za program gerontodomaćica, u sklopu je projekta Zaželi u Općini Jakovlje. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0051.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europsla unija iz Europskog socijalnog fonda"

Uvodna konferencija projekta Zaželi u Općini Jakovlje

18.03.2021.

U četvrtak, 18. ožujka 2021. godine u prostorijama Općine Jakovlje održana je Uvodna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zaželi u Općini Jakovlje".

Općina Jakovlje ovim je projektom osigurala nova radna mjesta nezaposlenim osobama s područja općine, te svojim stanovnicima starije životne dobi osigurala pružanje besplatne pomoći u svakodnevnim obavezama, kao i dobavu kućnih potrepština.

Projekt se financira kroz Program "Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 926.900,00 kuna. Korisnik je Općina Jakovlje, a razdoblje provedbe projekta je od 18. lipnja 2020. - 18. prosinca 2021. godine.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" uključuje ciljnu skupinu 10 nezaposlenih žena, starosti od 50 g. naviše, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt bit će zaposleno 10 žena koje će se u 12 mjeseci brinuti za 60 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Jakovlje.  

Projekt se provodi u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja Općine Jakovlje u području socijalnog/društvenog djelovanja, te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe predmetnog projekta. Stvorit će se novi kapaciteti, te bi budući projekti mogli obuhvaćati nove ciljne skupine i nova geografska područja.

Osposobljavanjem/obrazovanjem i iskustvom koje će ciljne skupine steći prilikom sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postići će se institucionalna održivost projekta jer će te iste osobe steći uvjete za nova buduća zaposlenja, kao i biti unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih projekata.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Zaprešić i HZZ, Regionalni ured Zagreb. Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno su osnaženi mnogi relevantni dionici na području socijalne skrbi, zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala što će rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti multipliciranje rezultata projekta kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj. Razmjena iskustva, primjeri dobre prakse kao i brojni pozitivni rezultati poslužit će kao iznimno važan pokretač motivacije i poticaja za pokretanje novih programa s istim ciljem.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europsla unija iz Europskog socijalnog fonda"

Potpisivanje ugovora projekta „Zajednica za sve nas“

16.02.2021.

Danas, 16. veljače 2021. godine, Općini Jakovlje je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  dostavljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas"  sa partnerima DVD Kraljev Vrh, KD „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, GOUHDDR grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh, ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa stanovnicima namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu. Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

POTPISIVANJE UGOVORA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE

10.12.2020.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0051, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza II, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje“, u prostorijama Općine Jakovlje, dana 8. prosinca 2020. godine, organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Jakovlje i 10 žena sa područja Općine koje će u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“ skrbiti o 60 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, u iznosu od 926.900,00 kuna..

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje osoba ženskog spola u razdoblju od 12 mjeseci koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim  osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

U sklopu radnog odnosa u razdoblju od 12 mjeseci zaposlene žene će svojim radom i aktivnostima skrbiti i  poboljšati kvalitetu života 60 osoba starije životne dobi (65 godina i više) i osoba u nepovoljnom položaju, pružajući im pomoć u kući i svakodnevnim aktivnostima.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

"Sadržaj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje". "Projekt je sufinancirala Europsla unija iz Europskog socijalnog fonda"

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Zaželi u Općini Jakovlje

21.10.2020.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0051, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza II, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje“, načelnica Općine Jakovlje raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta

„ Zaželi u Općini Jakovlje“

 

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 10 radnica

Mjesto rada: područje Općine Jakovlje

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Javni poziv vrijedi od: 21.10.2020.

Javni poziv vrijedi do: 05.11.2020.

Opis poslova:

 - dostava namirnica i potreština korisnicima,

 - održavanje čistoće stambenog prostora - pranje i glačanje rublja korisnika,

 - ostale usluge u kući i okućnici korisnika,

 - pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,

 - briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,

 - pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,

 - posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

 - pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

 - pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,

 - drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 - ženski spol

 - punoljetnost

 - hrvatsko državljanstvo

 - najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)

 - prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 - prednost imaju žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

1.Zamolbu (obavezno navesti adresu, broj telefona , mobitela)

2. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u     evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

3. Presliku osobne iskaznice

4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

Prijave na Javni poziv   s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina :

1. Poštom na adresu: Općina Jakovlje,Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, s naznakom „ Prijava na javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u sklopu projekta ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE –NE OTVARAJ“ .

2. Putem e-maila opcina@jakovlje.hr

3. Osobnim dolaskomu Općinu Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje.

Prijave za prijam u radni odnos  podnose se zaključno s četvrtkom, 05.11.2020. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje.

Javni poziv možete preuzeti u izvornom formatu:

Završetak radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Igrišću

01.10.2020.

Završili su radovi na projektu Dječje igralište u Igrišću - projekt izgradnje i opreme za dječje igralište temeljem potpisanog Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojim je Općina Jakovlje osigurala dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog projekta.  Realizacijom projekta izgradnje i opreme dječjeg igrališta, naselje Igrišće dobilo je potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE - Poziv nezaposlenim ženama s područja Općine Jakovlje

30.09.2020.

Općina Jakovlje  po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi u Općini Jakovlje “ – UP.02.1.1.13.0051. u sklopu programa „Zaželi“ – program zapošljavanja žena-faza II“,  prijavljuje potrebu za radnicama za pomoć u kući na području Općine Jakovlje.

Pozivaju se nezaposlene osobe ženskog spola s područja Općine Jakovlje za sudjelovanje u projektu „Zaželi u Općini Jakovlje“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
 

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje osoba ženskog spola u razdoblju od 12 mjeseci, koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim  osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi u Općini Jakovlje - program zapošljavanja nezaposlenih žena  prijavljenih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, hrvatskog državljanstva, sa završenim najviše srednjoškolskim obrazovanjem, s prebivalištem na području Općine Jakovlje.

Mjesto rada: Općina Jakovlje - naselja Jakovlje, Igrišće i Kraljev Vrh.

Na portalu Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje objavljena je prijava potreba za radnicama za pomoć u kući.

 

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto


Mjesto rada: JAKOVLJE, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 10


Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 30.9.2020.


Natječaj vrijedi do: 31.10.2020.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Opis posla: Zaželi u Općini Jakovlje - program zapošljavanja žena
Pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima
Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi u Općini Jakovlje - program zapošljavanja nezaposlenih žena  prijavljenih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, hrvatskog državljanstva, sa završenim najviše srednjoškolskim obrazovanjem, s prebivalištem na području Općine Jakovlje

Mjesto rada: Općina Jakovlje - naselja Jakovlje, Igrišće i Kraljev Vrh
 


 

Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA JAKOVLJE


Kontakt:

 • najava na telefon: 01 3351887
 • pismena zamolba: Ulica A. Sixta 2, 10297 Jakovlje
 • e-mailom: opcina@jakovlje.hr

Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi u Općini Jakovlje - program zapošljavanja žena

28.09.2020.

Općina Jakovlje  po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi u Općini Jakovlje “ – UP.02.1.1.13.0051. u sklopu programa „Zaželi“ – program zapošljavanja žena-faza II“,  poziva na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi u Općini Jakovlje.

Pozivaju se nezaposlene  osobe ženskog spola na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu „Zaželi u Općini Jakovlje“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
 

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje osoba ženskog spola u razdoblju od 12 mjeseci koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim  osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.
 

Na ovaj poziv se mogu prijaviti pripadnice ciljane skupine, koje zadovoljavaju navedene kriterije:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo;

- nezaposlene žene hrvatskog državljanstva sa završenim najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na osobe ženskog spola starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;

- imaju prebivalište na području Općine Jakovlje.

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na određeno vrijeme-12 mjeseci, probni rad-3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci, a uključuje odgovarajuće edukacije i Ugovor o radu na određno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Mole se zainteresirane  nezaposlene žene s područja Općine Jakovlje, da se telefonski jave u Općinu Jakovlje u uredovno vrijeme, do utorka 06.10.2020.

Kontakt osoba: Mirela Novoselec- Jakševac,  dipl.iur.

Telefon : 01/3351-887

Početak radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Igrišću

25.08.2020.

Započela je provedba projekta Izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću temeljem potpisanog Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojim je Općina Jakovlje osigurala dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog projekta.  Realizacijom projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta, naselje Igrišće dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Svečano otvorenje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

05.07.2020.

Dana 2. srpnja 2020. godine svečano je otvoreno reciklažno dvorište Kraljev Vrh. Nakon otvorenja Reciklažno dvorište je blagoslovio đakon Ivan Mandić, a zatim je organiziran i obilazak istoga. Reciklažno dvorište u Kraljevom Vrhu namijenjeno je isključivo korisnicima s područja Općine Jakovlje. Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom 15. srpnja 2020. godine. Na reciklažnom dvorištu naši mještani mogu osobno dovoziti otpad unutar radnog vremena reciklažnog dvorišta i to srijedom od 10:00-18:00 sati i subotom od 8:00-14:00 sati. Na reciklažnom dvorištu može se odlagati (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad).

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh  u Općini Jakovlje, započet je s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ bila je Općina Jakovlje.

Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema.Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Ukupni prihvatljivi troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznosili su 2.177.109,61 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda iznosom od 1.837.050,02 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 125.000,00 kuna, dok je ostatak sredstava osigurala Općina Jakovlje iz svog proračuna.

Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Potpisivanje ugovora projekta

18.06.2020.

Danas, 18. lipnja 2020. godine, Općini Jakovlje je od strane predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenković i ministra rada i mirovinskoga sustava Josipa Aladrović svečano uručen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ - faza II, u vrijednosti od 926.900,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zaželi u Općini Jakovlje" ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" uključuje ciljanu skupinu odnosno 10 nezaposlenih žena, starosti 50 godina naviše, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 60 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Završena instalacija infrastrukture za WiFi4EU - besplatni bežični internet

04.05.2020.

Završeno je instaliranje pristupnih točaka i postavljenje opreme za javni bežični internet u sklopu projekta WiFi4EU na području Općine Jakovlje.

Projektom WiFi4EU na području Općine Jakovlje postavljeno je ukupno 12 (dvanaest)  pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu čime se znatno podigla razina besplatnog pristupa internetu na našem području.

Pristupne točke instalirane su na 3 (tri) lokacije na području naselja Jakovlje.Postavljeno je 6 (šest) unutarnjih  i 6 (šest) vanjskih pristupnih točaka na javnim prostorima.

Postavljenih 12 pristupnih točaka za besplatnu WiFi mrežu omogućeno zahvaljujući uspješnoj prijavi Općine Jakovlje na inicijativu WiFi4EU čime nam je dodijeljen vaučer.

Realizacijom navedenog projekta osiguran je besplatan pristup internetu za mještane Općine Jakovlje i posjetitelje. 

Potpisan Ugovor o financiranju izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću

04.05.2020.

Dana 28. travnja 2020. godine, potpisali smo Ugovor o financiranju izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću, te sada slijede aktivnosti na provedbi projekta. Općina Jakovlje prijavila se na natječaj  LAG ZELENI BREGI - tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Ulaganja u opće društvenu strukturu i pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo", a unutar mjere 7.4.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.  Realizacijom projekta izgradnje dječjeg igrališta, naselje Igrišće dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

15.01.2019.

Dana 7. studenog 2018. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb, sa ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta i njegovom ulogom u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su građani dobili najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koje građani mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Osnovnoj školi Jakovlje

16.01.2019.

Dana 10. prosinca 2018. godine u prostorijama Osnovne škole u Jakovlju održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb. Na radionici se djeci, na njima zanimljiv i pristupačan način približila tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su djeca dobila najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koji se mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe.

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Dječjem vrtiću Bambi u Jakovlju

15.02.2019.

Dana 23. siječnja 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi u Jakovlju održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb. Na radionici se djeci, na njima zanimljiv i pristupačan način približila tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su djeca dobila najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koji se mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje (referentni broj: KK.06.3.1.03.0050)

23.04.2018.

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Jakovlje započet je s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ je Općina Jakovlje. Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje (k. č. 372/3 k.o. Kraljev Vrh, ZK Odjel Donja Stubica) u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Ukupni prihvatljivi troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznose 2.609.554,68 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda iznosom od 2.218.121,47 kuna, dok ostatak sredstava osigurava Općina Jakovlje iz svog proračuna. Projekt se provodi u razdoblju siječnja 2018. – lipnja 2019. godine. Za potrebne dodatne informacije kontakt osoba je Sanja Borovec – sanja.borovec@jakovlje.hr Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr

Projekt - Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!

01.06.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,– Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a na koji se Općina Jakovlje, Općina Luka, Općina Bista i Općina Pušća kao prijavitelja projekta prijavila s projektnim prijedlogom. Proteklih dana stigla je obavijest Ministarstva zaštite okoliša i energetike o odobrenju 499.500,08 kuna za projekt !Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!". Projekt „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ provodit će se na području Općine Pušća, Općine Luka, Općine Jakovlje i Općine Bistra od strane Prijavitelja Općine Pušća. Projekt obuhvaća provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva predmetnog područja o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt wifi4you

17.12.2018.

Komisija Europske unije objavila je rezultate natječaja WiFi4EU kojim se u općinama diljem Europe promiče besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Vaučer WiFi4EU pokrit će troškove opreme i ugradnje pristupnih točaka za Wi-Fi. Općine koje dobiju vaučer trebale bi platiti za povezivost (internetska pretplata) i održavanje opreme kako bi mogle pružati besplatnu i visokokvalitetnu bežičnu vezu najmanje tri godine. Vaučerom WiFi4EU omogućuje se fiksni iznos financiranja po općini. Općine koje dobiju vaučere odabrat će „središta javnog života", gdje će instalirati pristupne točke WiFi4EU (bežične pristupne točke). Općina Jakovlje uspješno se prijavila na naprijed navedeni natječaj i sa zadovoljstvom se može reći kako su sredstva odobrena. Realizacija ovog projekta planira se već početkom iduće godine.

Informativno edukativna radionica – tribina o potrebi odvojenog prikupljanja otpada i korištenju reciklažnog dvorišta

01.07.2019.

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se dana 08. srpnja 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje, Dvorska ulica 1a, Jakovlje, s početkom u 19,00 sati, održati radionica na temu: Informativno edukativna radionica – tribina o potrebi odvojenog prikupljanja otpada i korištenju reciklažnog. Mještanima će se pružiti osnovne informacije o ulozi reciklažnog dvorišta u održivom sustavu gospodarenja otpadom, načinu rada reciklažnog dvorišta, utjecaju na sustav odvajanja i prikupljanja otpada te će im se prezentirati izravne koristi od rada reciklažnog dvorišta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

12.07.2019.

Dana 8. srpnja 2019. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb, sa ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta i njegovom ulogom u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su građani dobili najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koje građani mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe...

Završen projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje (referentni broj: KK.06.3.1.03.0050)

22.07.2019.

Dana 19. srpnja 2019. godine ishođena je Uporabna dozvola za Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Jakovlje te je time isti i završen. Projekt je započet s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ je Općina Jakovlje. Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje (k. č. 372/3 k.o. Kraljev Vrh, ZK Odjel Donja Stubica) u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda..

Odobren projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću od strane LAG-a Zeleni bregi

15.10.2019.

Dana 7. listopada 2019. godine, Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“ donio je Odluku o odabiru projekta te je utvrdio da je Zahtjev za potporu Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opremanje dječjeg igrališta, nositelja projekta Općina Jakovlje na LAG natječaju za provedbu tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Ulaganja u opće društvenu strukturu i pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, odabran za dodjelu potpore. Realizacijom projekta izgradnje dječjeg igrališta naselje Igrišće, dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na negativne demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!

24.10.2019.

U sklopu projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” emitiran je prilog u sklopu TV emisije za područje Općine Jakovlje. Prilog možete pogledati ovdje. Svrha projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” je izgradnja svijesti stanovništva na području Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!

18.11.2019.

U sklopu provedbe Projekta Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! u čitaonici Udruge žena Općine Jakovlje „Dora“ , dana 22. studenog 2019. godine u 19:00 sati, održat će se javna i edukacijska tribina za žene.. Svrha Projekta Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! je izgradnja svijesti stanovništva na području Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra. O važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Više o samom Projektu možete saznat na http://www.informiraj-reduciraj-recikliraj.com.hr/index.php/en

img-20240415-wa0057.jpg

Potpisan Ugovor za gradnju novog dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

Danas je važan trenutak za našu zajednicu, jer u Općini Jakovlje kreće gradnja novoga dječjeg vrtića, za što je danas...

Pročitaj više
screenshot_20240409_142636_gallery.jpg

Rješavanje izlaza na državnu cestu D1 – iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu

S obzirom da je na državnoj cesti D1, izlaz iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu jedino raskrižje u razini ceste koje nije...

Pročitaj više
61918008613984101281816995472_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja sa sufinanciranjem laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Radi nastavka pružanja laboratorijskih usluga stanovnicima Općine Jakovlje,  Općina Jakovlje sklopila je Ugovor o uređivanju...

Pročitaj više
img-20240322-wa0007.jpg

Svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt ulaganja u objekt dječjeg...

Pročitaj više
dsc_3301.jpg

Svečano potpisivanje ugovora projekta Zaželi u Općini Jakovlje III

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena –...

Pročitaj više
img-20240315-wa0039.jpg

Svečano otvorenje internističke ambulante u Zaprešiću

Danas, 15. ožujka 2024. godine, svečano je otvorena internistička ambulanta u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi...

Pročitaj više
258.jpg

Potpisan Sporazum o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Zaprešiću

Općina Jakovlje jedna je od potpisnica Sporazuma o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Domu zdravlja Zagrebačke...

Pročitaj više
383005117143019100613848526_preuzmi.jpg

Po stupnju razvijenosti Općina Jakovlje rangirana u višu skupinu

Na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja 2024. godine predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne...

Pročitaj više
386848226954212627445689365_thumb-15-.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2024. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
plan-razvoja.png

Plan razvoja Općine Jakovlje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Općinsko vijeće Općine Jakovlje je na 16. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Plana...

Pročitaj više
61136189163346505710427543_preuzmi.jpg

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Jakovlje u 2024. godini

Poštovani mještani Općine Jakovlje, u privitku možete pogledati Raspored odvoza otpada sa područja Općine Jakovlje u...

Pročitaj više
shutterstock_76512511.jpg

Hrvatske željeznice - besplatna putovanja za djecu i učenike

Pilot projekt se nastavlja do kraja 2024. godine Učenici koji imaju pametnu karticu trebaju na blagajni kupiti...

Pročitaj više
shutterstock_84033649.jpg

Hrvatske željeznice - besplatan prijevoz umirovljenika

Od 1. do 15. siječnja 2024. umirovljenici mogu besplatno putovati uz predočenje rješenja HZMO-a o mirovini...

Pročitaj više
screenshot_20231227-121733_instagram.jpg

Općina Jakovlje nastavlja s plaćanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja i u 2024. godini

Općina Jakovlje je zasigurno jedina općina u Republici Hrvatskoj koja sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za osobe s...

Pročitaj više
screenshot_20231221-102256_instagram.jpg

Općina Jakovlje povećala i sufinanciranje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesena Odluka o povećanju sufinanciranja boravka djece u dječjim...

Pročitaj više
1753981314870902659816092040_images.jpg

Općina Jakovlje u cijelosti preuzima povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesen Zaključak kojim  je prihvaćeno povećanje ekonomske...

Pročitaj više
slika-3.png

Ukinut prirez, a porez se ne povećava

Prema novoj poreznoj reformi Vlada je omogućila da općine i gradovi sami uređuju porez na dohodak u zadanim okvirima,  tako će u...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više