Lokalni izbori 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Jakovlje 2021. godine

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje 21. srpnja 2021.godine, donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Jakovlje 2021. godine.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Jakovlje

 

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje 2021. godine

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje, 21. srpnja 2021. donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje 2021. godine.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje

 

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje

 

Konačni rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Jakovlje

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora članova Općinskog načelnika Općine Jakovlje provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Konačni rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Jakovlje

 

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje utvrdilo je i objavljuje Rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje

 

Rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Jakovlje

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje utvrdilo je i objavljuje Rezultate izbora članova Općinskog načelnika Općine Jakovlje provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Rezultati izbora općinskog načelnika Općine Jakovlje

 

Objava kandidacijskih lista i kandidatura

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakovlje objavljuje pravovaljane kandidacijske liste, kandidature te zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje i izbor načelnika Općine Jakovlje.

Objava: 30.04.2021. u 12,00 sati

PRAVOVALJANE KANDIDATURE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR NAČELNIKA:

Liste kandidature - Načelnik Općine Jakovlje

Zbirna lista - Načelnik Općine Jakovlje

 

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Kandidacijske liste - Općinsko vijeće Općine Jakovlje

Zbirna lista - Općinsko vijeće Općine Jakovlje

 

Općinsko izborno povjerenstvo osigurava dežurstvo radi primanja prigovora na objavljene kandidacijske liste i kandidature sukladno članku 129. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21). Dežurstvo je osigurano na sljedećim telefonskim brojevima:

01/3351-887

091/61 61 107 Mirela Novoselec Jakševac

098/546 672 Ika Peranović