Komunalno

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • Toplička cesta N-J13, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1146 K.O. Jakovlje
 • Zelengajska ulica N-KV15C, u Općini Jakovlje, naselju Kraljev Vrh, na kat.čest.83 K.O. Kraljev Vrh
 • Ulica Matije Gupca N-I23, u Općini Jakovlje, naselju Igrišće, na kat. čest. 2916, 2902/2, 2904 K.O. Stubička Slatina
 • Zelengajska ulica N-I24, u Općini Jakovlje, naselju Igrišće, na kat.čest.3311/3 K.O. Stubička Slatina
 • Toplička cesta N-J16A, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.543 K.O. Jakovlje
 • Kovačeva ulica N-J04A, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1391/6, 1383/3 K.O .Jakovlje
 • Kovačeva ulica N-J04B, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1385, 1378, 1379/1, 1382, 1381/6 K.O. Jakovlje
 • Kovačeva ulica N-J04E, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1376/1, 1376/2 K.O. Jakovlje

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, naselju Kraljev Vrh i naselju Igrišće  izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 12. svibnja 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 13.05.2022. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2. 

 

Dokument možete pogledati u izvornom formatu:          

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno Dječje igralište i park u naselju Jakovlje na katastarskoj čestici 2061 k.o. Jakovlje, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), temeljem kojeg se KOMUNALNA INFRASTRUKTURA evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 8. travnja 2022.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11. travnja 2022. godine u vremenu od 09.00 sati do 09.30 sati u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Opći uvjeti korištenja usluga na groblju u Kraljevom Vrhu.

U privitku možete pogledati Opće uvjete korištenja usluga na groblju u Kraljevom Vrhu.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

U privtku možete pogledati Opće uvjete poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

U privtku možete pogledati Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. 

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u kraljevom vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu, Općina Jakovlje je sa koncesionarem EKO-FLOR PLUS d.o.o. dogovorila promjenu radnog vremena reciklažnog dvorište na adresi Josipa Grilla 9c, Kraljev Vrh, Općina Jakovlje, na način da reciklažno dvorište uz srijedu i subotu radi  i ponedjeljkom.

Odluka o promjeni radnog vremena, stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine s datumom primjene 3. siječnja 2022. godine.

            Slijedom navedenog radno vrijeme Reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu, Josipa Grilla 9c je:

 • Ponedjeljak: 08:00 – 16:00: pauza 10:30-11:00
 • Srijeda:  10:00-18:00; pauza: 13:30-14:00
 • Subota:   8:00 -14:00; pauza: 10:00-10:30

        Reciklažno dvorište u Kraljevom Vrhu namijenjeno je isključivo za korisnike - fizičke osobe s područja Općine Jakovlje.

        Na Reciklažno dvorište Kraljev Vrh korisnici će uz predočenje osobne iskaznice moći dopremiti i odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad.

        Mještane molimo da se pridržavaju svih trenutno važećih epidemioloških preporuka i mjera distanciranja prilikom dolaska i predaje otpada na reciklažno dvorište.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: Jakovljanska ulica, u Općini Jakovlje, na kat.čest. 2809/1 k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

 Geodetski elaborat izvedenog stanja Jakovljanska ulica u Općini Jakovlje izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 8. prosinca 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10. prosinca 2021. godine u vremenu od 9,00 sati do 9,30 sati u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

 

Dokument možete pogledati i u izvornom formatu:

Novi koncesionar za dimnjačarske poslove na području Općine Jakovlje

Općina Jakovlje obavještava mještane da je završen postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje te je sa novo izabranim koncesionarom sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje na razdoblje od 5 godina.

Sukladno članku 7. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21 – u daljnjem tekstu: Odluka) korisnici usluga dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata. Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnog objekta mora biti uvijek slobodan.

Sukladno članku 8. Odluke zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta, zbog promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Pozivaju se mještani da dozvole ovlaštenom koncesionaru čišćenje njihovih ložišta i dimovodnih objekata,  a sve u cilju sprječavanja neželjenih posljedica požara i uništenja imovine nastalih uslijed neodržavanja dimnjaka. Sukladno Odluci propisane su novčane kazne za osobe koje neće omogućiti ovlaštenom dimnjačaru kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata kao i tko neće izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala zbog promjene uređaja za loženje i/ili promjene vrste goriva.

Ovlašteni dimnjačar za područje Općine Jakovlje je društvo „LEUŠTEK“ j.d.o.o., Zagorske brigade 30, Poznanovec.

Kontakt telefon je 091/7222-124.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • Zagrebačka cesta N-J46, u Općini Jakovlje, na katastarskim česticama 2737/9, 2737/4, 2737/77, 2737/76 k.o. Jakovlje i
 • Dio Zagrebačke ceste N-J41, u Općini Jakovlje, na katastarskim česticama 2736/465, 2736/466, 2736/467 k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Zagrebačka cesta N-J46 i Dio Zagrebačke ceste N-J41 izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 18. kolovoza 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25. kolovoza 2021. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • „Toplička cesta“ (od Topličke ceste 118 (ŽC 3008) do Topličke ceste 126) u Jakovlju, ukupne dužine cca 213 metara u k.o. Jakovlje, oznake N-J20
 • „Hrgetička ulica“ (od Mihanovićeva ulica (ŽC 2218) do Hrgetička ulica 1) u Igrišću, ukupne dužine cca 170 metara u k.o. Stubička Slatina, oznake N-I06
 • „Hrgetička ulica“ (od Hrgetička ulice 1 (N-I06) do Hrgetička ulica 3) u Igrišću, ukupne dužine cca 115 metara u k.o. Stubička Slatina, oznake N-I06B
 • „Mihanovićeva ulica“ (od Mihanovićeva ulica 55 (ŽC 2218) do Mihanovićeva ulica 53) u Igrišću, ukupne dužine cca 55 metara u k.o. Stubička Slatina, oznake N-I12D.

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

               Geodetski elaborat izvedenog stanja Toplička cesta N-J20, Hrgetička ulica N-I06, Hrgetička ulica N-I06B, Mihanovićeva ulica N-I12D izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

               Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 08. ožujka 2021.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

                Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. ožujka  2021. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Županijska uprava za ceste Zagrebačka županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja županijskim cestama ŽC 3007(Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC 3008 (Luka (Ž2195) - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC 3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), obavještava nositelje prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene ceste, na sudjelovanje u izlaganju geodetskog elaborata izvedenog stanja.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su ŽC 3007(Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC 3008 (Luka (Ž2195) - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC 3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), da mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javna cesta u prostorijama Općine Jakovlje, dana 25. siječnja 2021. godine u vremenu od 12:00 sati do 13:30 sati.

Nositelj prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene ceste ŽC 3007(Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC 3008 (Luka (Ž2195) - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC 3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), dužni su sudjelovati u javnom uvidu, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se evidentirati u katastarski operat i zemljišne knjige. 

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će se uz stručnu pomoć inženjera geodezije Marka Sikirić, mag. ing. geod.et. geoinf., predstavnika poduzeća KOTA GPN, iz Velike Gorice, koji je izradio geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Fijanova ulica (od Fijanove ulice 22 (N-J02) do Fijanove ulice 34) u Jakovlju, ukupne dužine cca 136 metara u k.o. Jakovlje, oznake N-J02B o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstane Fijanova ulica oznake N-J02B, izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 8. siječnja 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11. siječnja 2021. u vremenu od 10.00 sati do 10,30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

   Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

                - Stubička cesta oznake N-J52  u naselju Jakovlje na kat. čest. 3079/3 k.o. Jakovlje,

                - Stubička cesta oznake N-J50 u naselju Jakovlje na kat. čest. 285/3, 286/4, 287, 286/2, 288, 289/1, 289/2, 289/3 k.o. Jakovlje i

                - Majdakova ulica oznake N-I11 u naselju Igrišće na kat. čest. 3131, 3132, k.o. Stubička Slatina,

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

               Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 17. studenog 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

               Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. studenoga 2020. u vremenu od 10.30 sati do 11.00 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

 

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja županijske ceste ŽC3007, ŽC3008 i ŽC3009

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja županijske ceste ŽC3007 (Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC3008 (Luka Ž2195 - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007). 

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene navedene ceste, o početku postupka evidentiranja javnih cesta u katastarski operat i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste  Zagrebačke županije, dana 28. listopada 2020. godine  u 9,00 sati započet će se obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera.

Nositelj prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene ceste ŽC3007, ŽC3008 I ŽC3009, koje se nalaze u Općini Jakovlje, dužni su sudjelovati u obilježavanju, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se obilježiti trajnim međim oznakama.

Nositelj prava na nekretninama, koje neposredno graniče s navedenim cestama moći će izvršiti  uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata, nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene naprijed navedene cesta bit će naknadno obavješteni.

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izveden park i dječje igralište u Općini Jakovlje na kč. br. 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.         

               Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 8. listopada 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

               Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. listopada 2020. godine u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na katastarskim česticama 3027/4, 3027/5, 3028/1, 3028/2, 3029/13, 3029/26, 3030/3, 3030/6, 3030/7, 3030/14, 3030/21, 3030/25, 3030/27, 3030/28, 3031/1, 3031/2, 3031/3, 3032/1, 3032/2, 3033/1, 3033/3, 3034/1, 3037, 3042/18, 3042/19, 3042/20, 3042/21, 3042/22, 3042/63, 3042/68, 3042/73 i 3328/2 koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta:

 •    N-I21A „Jarčec“ (Od Gajeve ulice 15 (LC 31025) do Jarčec 15, približne dužine 703 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu,
 •    N-I21B „Jarčec“ (od Jarčec (N-I21A) do Jarčec 2A, približne dužine 228 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.              

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

              Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 12. listopada 2020. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

            Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 15. listopada 2020. godine (četvrtak) u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u prostorijama Općine JakovljeUlica Adele Sixta 2, Jakovlje.

 

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno groblje u naselju Kraljev Vrh na kat. čest. 283, 284, 285, 286, 287/1, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 330, 331/1, 331/1, 332, 333, 335/1, K.O. Kraljev Vrh,  i Duga ulica u naselju Kraljev Vrh na kat. čest. 285, 286, 288 u k.o. Kraljev Vrh, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetski elaborat izvedenog stanja groblje i duga ulica izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 7. rujna 2020. godine od 9,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10. rujna 2020. godine u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2.

REGISTAR IMOVINE

Cjenik za obavljanje javnih usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-I22A „Ulica K. Š. Đalskog“ (od Ulice K. Š. Đalskog kbr. 1 (N-I22) do Ulice K. Š. Đalskog kbr. 5, približne dužine 103 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste naziva Dugi konec, oznake 3007 (Ž2217 – Jakovlje – D. Bistra – Novaki Bistranski (Ž2220)) u dužini od 1750 m. Predmetna nekretnina nalazi se na kčbr. 2777, k.o. Stubička Slatina (od kčbr. 3350, k.o. Stubička Slatina do kčbr. 28/8, k.o. Stubička Slatina).

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenom česticom, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana, 26. svibnja 2020. godine, od 8.00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi sljedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama tvrtke Geo Legin Zabok, Matije Gupca 39, Zabok, dana 4. lipnja 2020. godine, od 12.00 do 14.00 sati.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

 • N-J30R „Ulica Svete Doroteje“ od kućnog broja Ulice Svete Doroteje 60 (nerazvrstana cesta N-J30) na jug do kčbr. 2637/6, k.o. Jakovlje, dužine cca 120 metara.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 15. svibnja 2020. godine od 8.00 sati, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi sljedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju izmjeri.

             Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Jakovlje, 20. svibnja 2020. godine od 13,00  do 14,00 sati.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: N-J28 „Ulica Adele Sixta“ (od Zagrebačke ceste 2 (ŽC 3007) oko parka do Zagrebačke ceste 6 (ŽC 3007)) u Jakovlju, ukupne dužine cca 350 metara u k.o. Jakovlje i N-J01A „Dvorska ulica“ (od Ulice Adele Sixta 3 (N-J28) do Dvorske ulice (N-J01)) u Jakovlju, ukupne dužine cca 70 metara u k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. Predmetna nekretnina nalazi se na dijelu k.č.br. 4622, k.o. Jakovlje (od k.č.br. 84/4 k.o. Jakovlje do k.č.br. 3042, k.o. Jakovlje). Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 18. veljače 2020. godine od 8:00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi slijedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjena, mogući su u prostorijama tvrtke „Geo Legin“, Zabok, Matije Gupca 39, dana 26. veljače 2020. godine, od 12:00 do 14:00 sati.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. Predmetna nekretnina nalazi se na dijelu k.č.br. 4622, k.o. Jakovlje (od k.č.br. 84/4 k.o. Jakovlje do k.č.br. 3042, k.o. Jakovlje). Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 23. prosinca 2019. godine od 8:00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi slijedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjena, mogući su u prostorijama tvrtke „Geo Legin“, Zabok, Matije Gupca 39, dana 6. siječnja 2020. godine, od 10:00 do 14:00 sati.

Evidencija komunalne infrastrukture

Na temelju članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 98/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18) Općinska načelnica Općine Jakovlje donosi odluku o ustrojavanju Evicencije komunalne infrastrukture općine Jakovlje.

Obavijest o evidentiranju ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-I09 „Jaguštova ulica“ (od Igriške ulice nasuprot kbr. 11 (N-I07) prema kućnim brojevima 12/A i 22 u Jaguštovoj ulici, približne dužine 625 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-J02C „Fijanova ulica“ (od Fijanove ulice 40 (N-J02) do Fijanove ulice 54) u Jakovlju, ukupne dužine cca 161 metar u k.o. Jakovlje, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: - N-I07 „Igriška ulica“ (od Mihanovićeve ulice (ŽC 2218) do Ulice Josipa Grilla (N-KV10), približne dužine 1800 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, - N-KV10 „Ulica Josipa Grilla“ (od Ulice Josipa Grilla uz dvorište sa kbr. 11 (ŽC 2220) do Igriške ulice (N-I07), približne dužine 1350 m) u naselju Kraljev Vrh u k.o. KRALJEV VRH, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje. Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.

Obavijest o uvidu u Geodetski projekt - izgradnja pristupne prometnice do radne zone Jug - 1 u Jakovlju

Ovim pozivom pozivaju se vlasnici odnosno stvarni posjednici katastarskih čestica broj  4067/2, 4069/1, 4067/1, 4968/2, 4239/2, 4241, 4240, 4300, 4299/2, 4299/1, 4298, 4297, 4296, 4295, 4294, 4306, 4307, 4308/2, 4308/1, 4309, 4310, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 3848, 4293/2, 4289, 4290, 4291/1, 4291/2, 4292, 4311, 4328, 4360, 4359, 4358, 4357, 4356, 4355, 4354/1, 4353/2, 4353/1, 4352, 4391, 4370/5, 4370/4, 4370/3, 4370/2, 4370/1, 4371, 4372, 4373/3, 4373/2, 4373/1, 4374/1, 4374/2, 4375/2, 4439, 4440, 4443, 4444/2, 4445/1, 4445/2, 4446/1, 4446/2, 4447/1, 4447/2, 4448, 4449, 4450 
i okolne k.č.br.: 4066/2, 4070/1, 4070/2, 4068/2, 4239/2, 4137, 4237, 4236, 4235, 4234, 4233, 4618/2, 4242, 4243, 4244, 4245/2, 4262, 4264, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4280, 4312, 4351, 4441, 4432, 4619, 4368, 4369, 4370/6, 4370/5, 4304, 4305, 4301, 4302, 3830, 3831, 3832/1, 3852, 4072/3 i 4072/1 sve u k.o. Jakovlje, da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat za predmetne nekretnine u prostorijama Općine Jakovlje, Ul. Adele Sixta 2, Jakovlje, dana 25. 02. 2019. u 14,00 sati gdje će dobiti sva potrebna pojašnjenja vezano za izradu elaborata kojeg je izradio geodetski ured Tapaprojekt d.o.o. iz Zagreba, Peuanska 4, a u svrhu izgradnje pristupne prometnice do radne zone "Jug - 1" u Jakovlju. 

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: - „DIO ULICE JARČEC“ od križanja sa Gajevom ulicom prema kbr. 2A u Igrišću ukupne dužine cca 250,00 metara, prosječne širine cca 4 metra, a sastoji se od dijelova katastarskih čestica broj 3029/14, 3029/26, 3042/21, 3034/1, 3042/61, 3042/24, 3042/26 i 3042/74 k.o. Stubička Slatina, nerazvrstana cesta – Jarčec N - I21B, a završava kod k.č.br. 3042/27 k.o. Stubička Slatina, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, - ODVOJAK ZAGREBAČKE CESTE od kbr. 69 u Jakovlju ukupne dužine cca 180 metara, prosječne širine cca 4 metra dio katastarskih čestica broj 2736/1, 2736/11, 2736/189, 2718, 2719/2 i 2721 sve u k.o. Jakovlje koja počinje od k.č. br. 4621 k.o. Jakovlje - Zagrebačka cesta N-J41, a završava do k.č.br. 2683/5 k.o. Jakovlje, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Javni poziv - obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Jakovlje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Jakovlje, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu te ih poziva na geodetsku izmjeru: a) dio Fijanove ulice prema kbr. 16 (N-J02A) u naselju Jakovlje, ukupne dužine cca 50 metara b) dio ulice Ksavera Šandora Đalskog prema kbr. 1b (N-I22A) u naselju Igrišće dužine cca 100 metara

Javni poziv - Igriška i Grillova

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: N-I07 „Igriška ulica“ (od Mihanovićeve ulice (ŽC 2218) do Ulice Josipa Grilla (N-KV10), približne dužine 1800 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA i N-KV10 „Ulica Josipa Grilla“ (od Ulice Josipa Grilla uz dvorište sa kbr. 11 (ŽC 2220) do Igriške ulice (N-I07), približne dužine 1350 m) u naselju Kraljev Vrh u k.o. KRALJEV VRH, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Jakovlje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Jakovlje, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu te ih poziva na geodetku izmjeru.

Javni poziv za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv vlasnicima i investitorima nezakonito izgradenih zgrada za ozakonjenje istih prema Zakonu o postupanj us nezakonito izgrađenim zgradama...

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata

U Narodnim novinama broj 90/2011. od 2. Kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine. Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za legalizaciju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (zahtjev za legalizaciju) podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je u skladu s EU direktivama. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim ureĎajima i opremom 13. srpnja 2007. Na temelju pravilnika uspostavlja se sustav odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove obrade i zbrinjavanja. Električni i elektronički otpad ide u red količinski najbrže rastućeg otpada. Najveći dio ovog otpada je opasni otpad zbog komponenti koje sadrži.

Dva su besplatna broja na koja se može zatražiti preuzimanje električnog i elektroničkog otpada: 0800 444 110 za sav EE otpad na području RH; 0800 0204 samo za velike kućanske uređaje na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije

Plan gospodarenja otpadom

Općinsko vijeće općine Jakovlje na 20. sjednici održanoj dana 17.3.2009. donijelo je Odluku o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Jakovlje. Ovom odlukom donosi se plan gospodarenja otpadom općine Jakovlje koji je izrađen od strane Chromos poslovne usluge d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, u prosincu 2008. godine. Plan gospodarenja otpadom sustavni je dio ove Odluke.

 

2126309551926011396975776125_preuzmi-1-.jpg

Kraj školske godine

Danas završava školska godina 2021./2022.!  Svim učenicima, učiteljima i profesorima Osnovne škole Jakovlje,...

Pročitaj više
fb_img_1655463408960.jpg

Svečano otvorenje tvornice avio dijelova u Općini Jakovlje

S radom je započela u prosincu 2021., a danas je i službeno, u  Općini Jakovlje, u poduzetničkoj zoni Sjever 2, otvorena tvornica...

Pročitaj više
1197090673434626244940723264_preuzmi.jpg

I ove godine besplatni dopunski obrazovni materijal za učenike Osnovne škole Jakovlje

Općinsko vijeće Općine Jakovlje na osmoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, održanoj 13. lipnja 2022. godine, jednoglasno je...

Pročitaj više
72300389719290384871251659139_thumb-17-.jpg

Redovite akcije darivanja krvi u lipnju

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom lipnja provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na više...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
55465117_2171638019814697_5096845459759038464_n_610x407.jpg

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica...

Pročitaj više
109204476018426454191687122853_preuzmi.jpg

APELIRAMO NA OPREZ PRI SPALJIVANJU BILJNOG OTPADA I KOROVA

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započela je sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanja korova,...

Pročitaj više
69861580615896019051500885707_images.jpg

Obavijest vezano za potresom oštećene objekte

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
webgis_-_stanje_u_prostor.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Ažuriran WEB GIS portal Zagrebačke županije

Pet godina nakon što je inicijalno objavljen, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije u suradnji s tvrtkom GDi...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više