Komunalno

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • FIJANOVA ULICA N-J02, u Jakovlju, na kat.čest.90/3, 91/1, 95/47, 97, 1228, 1246, 1280, 1281, 1543/3, 1545 K.O. Jakovlje,
 • FIJANOVA ULICA N-J02A, u Jakovlju, na kat.čest.1289/1, 1290/3 K.O. Jakovlje,
 • FIJANOVA ULICA N-J02C, u Jakovlju, na kat.čest.1251/1 K.O. Jakovlje,
 • FIJANOVA ULICA N-J02D, u Jakovlju, na kat.čest.1225, 1227 K.O. Jakovlje

  o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje, izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 15. travnja 2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. travnja 2024. godine u vremenu od 09.00 do 10.00 sati u prostorijama OPĆINE JAKOVLJE, Jakovlje, Stubička cesta 4A.

 

Dokument možete preuzeti i u izvornom formatu:

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • KOVAČEVA ULICA N-J04, u Jakovlju, na kat. čest.1432 K.O. Jakovlje,
 • KOVAČEVA ULICA N-J04C, u Jakovlju, na kat. čest.1388/12 K.O. Jakovlje,
 • KOVAČEVA ULICA N-J04D, u Jakovlju, na kat. čest.1428 K.O. Jakovlje

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

            Geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje, izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

            Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 11. prosinca 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 15. prosinca 2023. godine u vremenu od 09.00 do 10.00 sati u prostorijama OPĆINE JAKOVLJE, Jakovlje, Stubička cesta 4A.

 

Dokument možete preuzeti i u izvornom formatu:

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno:

 • Zemljište za sport i rekreaciju i parkiralište u naselju Igrišće na kat. čest. 3010/3, 3010/4, 3010/5, 3014/1, 3014/2, 3014/3, 3014/4, 3015/1, 3015/2, 3016/1, 3016/5, 3016/6, K.O. Stubička Slatina,
 • Park u naselju Jakovlje na kat. čest. 89/2, K.O. Jakovlje,
 • Park u naselju Jakovlje na kat. čest. 2736/10, K.O. Jakovlje,
 • Zemljište za sport i rekreaciju i parkiralište u naselju Jakovlje na kat. čest. 2736/8, 2736/9, 2736/470, K.O. Jakovlje,
 • Nerazvrstana cesta Zagrebačka cesta N-J44 u naselju Jakovlje na kat. čest. 2736/2, 2736/96, K.O. Jakovlje,
 • Nerazvrstana cesta Ulica svete Doroteje u naselju Jakovlje na kat. čest. 1380/1, 1380/2, 1380/5, K.O. Jakovlje

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg se KOMUNALNA INFRASTRUKTURA evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

            Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 18. listopada 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20.10.2023. u vremenu od 09.00 sati do 10.00 sati u prostorijama OPĆINE JAKOVLJE, Jakovlje, Stubička cesta 4A.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • Zagrebačka cesta N-J45, u Jakovlju, na kat.čest. 2737/1 K.O.Jakovlje.
 • Turistička cesta, u Kraljevom Vrhu, na kat.čest. 734 K.O.Kraljev Vrh.
 • Toplička cesta, u Jakovlju, na kat.čest. 653/1, 653/2, 654/9, 655/3, K.O.Jakovlje

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 18. listopada 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. listopada 2023. godine u vremenu od 09.00 sati do 10.00 sati u prostorijama OPĆINE JAKOVLJE, Jakovlje, Stubička cesta 4A.

 

Dokument možete preuzeti i u izvornom formatu:

Javni poziv Hrvatskih cesta d.o.o.

Geodetika d.o.o., Jarunska ulica 23, Zagreb objavljuje Javni poziv svim nositeljima stvarnih prava nekretnina koji graniče sa:


- Državnom cestom DC 1 (k.o. Jakovlje – kroz cijelu k.o. Jakovlje)
- Državnom cestom DC 206 (k.o. Krapina – od početka k.o. Krapina u naselju Tkalci do kraja k.o. Krapina državnom cestom 206 prema naselju Petrovsko)

o započinjanju evidentiranja navedenih javnih cesta u katastar i zemljišne knjige sukladno Zakonu o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" broj 41/2022), po nalogu naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena državna cesta DC 1 održati će se 29. svibnja 2023. godine na lokaciji DC 1 (k.o. Jakovlje) od 08:00 do 15:00 sati (krenuti će se sa juga prema sjeveru - od početka katastarske općine).

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena državna cesta DC 206 održati će se 31. svibnja 2023. godine na lokaciji DC 206 u naselju Tkalci (k.o. Krapina) od 08:00 do 15:00 sati (krenuti će se sa juga prema sjeveru - od raskrižja u naselju Tkalci na početku k.o. Krapina).

Sva navedena obilježavanja će se održati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Tonka Jakaše (GEO 450).

Javni uvid u elaborat evidentiranja DC 1 održati će se dana 2. lipnja 2023. godine u prostorijama općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje u terminu od 12:00 do 13:00 sati.

Javni uvid u elaborat evidentiranja DC 206 održati će se dana 02. lipnja 2023. godine u gradskoj vijećnici Grada Krapine, Magistratska 30, 49000 Krapina u terminu od 10:00 do 11:00 sati.

 

Dokumente možete preuzeti i u izvornom formatu:

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

ULICA SVETE DOROTEJE u Općini Jakovlje, od Zagrebačke ceste do Turističke ceste sve u k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstane ceste ULICA SVETE DOROTEJE u Općini Jakovlje, izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 17. svibnja 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 19. svibnja 2023. godine u vremenu od 09.00 sati do 10.00 u prostorijama OPĆINE JAKOVLJE, Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2.

Javni poziv Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja županijskom cestom oznake ŽC 2220 Strmec Stubički (ŽC2219) - Oborovo Bistransko - Jablanovec - A. G. Grada Zagreba, upućuje Javni poziv kojim obavještava nositelje prava na nekretninanma, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, na sudjelovanje u izlaganju geodetskog elaborata izvedenog stanja.

Nositelji prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti JAVNI UVID u geodetski elaborat  izvedenog stanja javnih cesta u prostorijama Općine Jakovlje, na adresi Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje, dana 15. svibnja 2023. godine od 9.00 sati  do 10,30 sati.

Nositelji prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena navedena javna cesta dužni su sudjelovati na javnom uvidu, a ako ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se evidentirati u katastarski operat i zemljišne knjige.

Dokument možete preuzeti i u izvornom formatu:

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • SLJEMENSKA ULICA N-KV03, u Kraljevom Vrhu, na kat.čest.459, 460, 1424 K.O.Kraljev Vrh.
 • SLJEMENSKA ULICA N-KV03D, u Kraljevom Vrhu, na kat.čest.740/1, 740/2, 741, 749/1 K.O.Kraljev Vrh.
 • DIO TOPLIČKE ULICE N-J10, u Jakovlju, na kat.čest.104/23, 104/35, K.O.Jakovlje.

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

                Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje i Kraljev Vrh  izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

                Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 12. listopada 2022.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

                Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 14.10.2022. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama OPĆINE JAKOVLJE, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Dokument možete pogledati u izvornom formatu: 

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja županijskim i lokalnim cestama LC10162 (A.G. Grada Zagreba (Drenčec) - Dugo Selo (ŽC3034)), LC31108 (Dugo Selo (LC10162 - ŽC3034)), LC31035 (Suhodol Zelinski (LC31034) - Hrnjanec (ŽC3012), ŽC2220 (Strmec Stubički (Ž2219) – Gornja Bistra – Novaki Bistranski – Ivanec Bistranski – A. G. Grada Zagreba), ŽC3034 (A. G. Grada Zagreba (Sesvete) - Dugo Selo - Vrbovec - Križevci (DC22/ŽC2209), ŽC2262  Zaprešić (Ž2186) – Jablanovec (Ž2220) i LC31010 Gornji Čemehovec (L22074) – Dubravica (Ž2186) obavještava nositelje prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste, na sudjelovanje u izlaganju geodetskog elaborata izvedenog stanja.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste  -  Županijska cesta ŽC2220 (Strmec Stubički (Ž2219) – Gornja Bistra – Novaki Bistranski – Ivanec Bistranski – A. G. Grada Zagreba) da mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste u prostorijama Općine Jakovlje na adresi ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, dana 05.10.2022. godine od 11.30 sati do 13.30 sati.

Nositelji prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta ŽC2220 (Strmec Stubički (Ž2219) – Gornja Bistra – Novaki Bistranski – Ivanec Bistranski – A. G. Grada Zagreba), dužni su sudjelovati u javnom uvidu, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se evidentirati u katastarski operat i zemljišne knjige. 

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će se uz stručnu pomoć inženjera geodezije Marka Sikirić, mag. ing. geod.et. geoinf., predstavnika poduzeća KOTA GPN, iz Velike Gorice, koji je izradio geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • ŠIPKOVICA N-I17A, u Igrišću, na kat. čest.3181 K.O. Stubička Slatina,
 • ŠIPKOVICA N-I17, u Igrišću, na kat. čest.2829, 2909/7, 2875/1, 2877/2, 2878, 2879, 2870/7, 2870/8 K.O. Stubička Slatina,
 • FIJANOVA ULICA N-J02E, u Jakovlju, na kat. čest. 1228, 1543 K.O. Jakovlje.

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje i Igrišće izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 18. kolovoza 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25.8.2022. u vremenu od 10.00 sati do 10.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.   

Dokument možete pogledati u izvornom formatu: 

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • Toplička cesta N-J13, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1146 K.O. Jakovlje
 • Zelengajska ulica N-KV15C, u Općini Jakovlje, naselju Kraljev Vrh, na kat.čest.83 K.O. Kraljev Vrh
 • Ulica Matije Gupca N-I23, u Općini Jakovlje, naselju Igrišće, na kat. čest. 2916, 2902/2, 2904 K.O. Stubička Slatina
 • Zelengajska ulica N-I24, u Općini Jakovlje, naselju Igrišće, na kat.čest.3311/3 K.O. Stubička Slatina
 • Toplička cesta N-J16A, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.543 K.O. Jakovlje
 • Kovačeva ulica N-J04A, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1391/6, 1383/3 K.O .Jakovlje
 • Kovačeva ulica N-J04B, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1385, 1378, 1379/1, 1382, 1381/6 K.O. Jakovlje
 • Kovačeva ulica N-J04E, u Općini Jakovlje, naselju Jakovlje na kat.čest.1376/1, 1376/2 K.O. Jakovlje

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u Općini Jakovlje, naselju Kraljev Vrh i naselju Igrišće  izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 12. svibnja 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 13.05.2022. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2. 

 

Dokument možete pogledati u izvornom formatu:          

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno Dječje igralište i park u naselju Jakovlje na katastarskoj čestici 2061 k.o. Jakovlje, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), temeljem kojeg se KOMUNALNA INFRASTRUKTURA evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 8. travnja 2022.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11. travnja 2022. godine u vremenu od 09.00 sati do 09.30 sati u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

U privtku možete pogledati Opće uvjete poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

U privtku možete pogledati Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. 

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u kraljevom vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu, Općina Jakovlje je sa koncesionarem EKO-FLOR PLUS d.o.o. dogovorila promjenu radnog vremena reciklažnog dvorište na adresi Josipa Grilla 9c, Kraljev Vrh, Općina Jakovlje, na način da reciklažno dvorište uz srijedu i subotu radi  i ponedjeljkom.

Odluka o promjeni radnog vremena, stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine s datumom primjene 3. siječnja 2022. godine.

            Slijedom navedenog radno vrijeme Reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu, Josipa Grilla 9c je:

 • Ponedjeljak: 08:00 – 16:00: pauza 10:30-11:00
 • Srijeda:  10:00-18:00; pauza: 13:30-14:00
 • Subota:   8:00 -14:00; pauza: 10:00-10:30

        Reciklažno dvorište u Kraljevom Vrhu namijenjeno je isključivo za korisnike - fizičke osobe s područja Općine Jakovlje.

        Na Reciklažno dvorište Kraljev Vrh korisnici će uz predočenje osobne iskaznice moći dopremiti i odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad.

        Mještane molimo da se pridržavaju svih trenutno važećih epidemioloških preporuka i mjera distanciranja prilikom dolaska i predaje otpada na reciklažno dvorište.

Opći uvjeti korištenja usluga na groblju u Kraljevom Vrhu.

U privitku možete pogledati Opće uvjete korištenja usluga na groblju u Kraljevom Vrhu.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: Jakovljanska ulica, u Općini Jakovlje, na kat.čest. 2809/1 k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

 Geodetski elaborat izvedenog stanja Jakovljanska ulica u Općini Jakovlje izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 8. prosinca 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10. prosinca 2021. godine u vremenu od 9,00 sati do 9,30 sati u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

 

Dokument možete pogledati i u izvornom formatu:

Novi koncesionar za dimnjačarske poslove na području Općine Jakovlje

Općina Jakovlje obavještava mještane da je završen postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje te je sa novo izabranim koncesionarom sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje na razdoblje od 5 godina.

Sukladno članku 7. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 1/21 – u daljnjem tekstu: Odluka) korisnici usluga dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata. Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnog objekta mora biti uvijek slobodan.

Sukladno članku 8. Odluke zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta, zbog promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Pozivaju se mještani da dozvole ovlaštenom koncesionaru čišćenje njihovih ložišta i dimovodnih objekata,  a sve u cilju sprječavanja neželjenih posljedica požara i uništenja imovine nastalih uslijed neodržavanja dimnjaka. Sukladno Odluci propisane su novčane kazne za osobe koje neće omogućiti ovlaštenom dimnjačaru kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata kao i tko neće izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala zbog promjene uređaja za loženje i/ili promjene vrste goriva.

Ovlašteni dimnjačar za područje Općine Jakovlje je društvo „LEUŠTEK“ j.d.o.o., Zagorske brigade 30, Poznanovec.

Kontakt telefon je 091/7222-124.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • Zagrebačka cesta N-J46, u Općini Jakovlje, na katastarskim česticama 2737/9, 2737/4, 2737/77, 2737/76 k.o. Jakovlje i
 • Dio Zagrebačke ceste N-J41, u Općini Jakovlje, na katastarskim česticama 2736/465, 2736/466, 2736/467 k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Zagrebačka cesta N-J46 i Dio Zagrebačke ceste N-J41 izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 18. kolovoza 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25. kolovoza 2021. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

 • „Toplička cesta“ (od Topličke ceste 118 (ŽC 3008) do Topličke ceste 126) u Jakovlju, ukupne dužine cca 213 metara u k.o. Jakovlje, oznake N-J20
 • „Hrgetička ulica“ (od Mihanovićeva ulica (ŽC 2218) do Hrgetička ulica 1) u Igrišću, ukupne dužine cca 170 metara u k.o. Stubička Slatina, oznake N-I06
 • „Hrgetička ulica“ (od Hrgetička ulice 1 (N-I06) do Hrgetička ulica 3) u Igrišću, ukupne dužine cca 115 metara u k.o. Stubička Slatina, oznake N-I06B
 • „Mihanovićeva ulica“ (od Mihanovićeva ulica 55 (ŽC 2218) do Mihanovićeva ulica 53) u Igrišću, ukupne dužine cca 55 metara u k.o. Stubička Slatina, oznake N-I12D.

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

               Geodetski elaborat izvedenog stanja Toplička cesta N-J20, Hrgetička ulica N-I06, Hrgetička ulica N-I06B, Mihanovićeva ulica N-I12D izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

               Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 08. ožujka 2021.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

                Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. ožujka  2021. u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Županijska uprava za ceste Zagrebačka županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja županijskim cestama ŽC 3007(Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC 3008 (Luka (Ž2195) - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC 3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), obavještava nositelje prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene ceste, na sudjelovanje u izlaganju geodetskog elaborata izvedenog stanja.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su ŽC 3007(Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC 3008 (Luka (Ž2195) - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC 3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), da mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javna cesta u prostorijama Općine Jakovlje, dana 25. siječnja 2021. godine u vremenu od 12:00 sati do 13:30 sati.

Nositelj prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene ceste ŽC 3007(Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC 3008 (Luka (Ž2195) - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC 3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), dužni su sudjelovati u javnom uvidu, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se evidentirati u katastarski operat i zemljišne knjige. 

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će se uz stručnu pomoć inženjera geodezije Marka Sikirić, mag. ing. geod.et. geoinf., predstavnika poduzeća KOTA GPN, iz Velike Gorice, koji je izradio geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Fijanova ulica (od Fijanove ulice 22 (N-J02) do Fijanove ulice 34) u Jakovlju, ukupne dužine cca 136 metara u k.o. Jakovlje, oznake N-J02B o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstane Fijanova ulica oznake N-J02B, izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 8. siječnja 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11. siječnja 2021. u vremenu od 10.00 sati do 10,30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

   Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

                - Stubička cesta oznake N-J52  u naselju Jakovlje na kat. čest. 3079/3 k.o. Jakovlje,

                - Stubička cesta oznake N-J50 u naselju Jakovlje na kat. čest. 285/3, 286/4, 287, 286/2, 288, 289/1, 289/2, 289/3 k.o. Jakovlje i

                - Majdakova ulica oznake N-I11 u naselju Igrišće na kat. čest. 3131, 3132, k.o. Stubička Slatina,

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

               Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 17. studenog 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

               Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. studenoga 2020. u vremenu od 10.30 sati do 11.00 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Adele Sixta 2.

 

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja županijske ceste ŽC3007, ŽC3008 i ŽC3009

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja županijske ceste ŽC3007 (Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC3008 (Luka Ž2195 - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007). 

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene navedene ceste, o početku postupka evidentiranja javnih cesta u katastarski operat i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste  Zagrebačke županije, dana 28. listopada 2020. godine  u 9,00 sati započet će se obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera.

Nositelj prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene ceste ŽC3007, ŽC3008 I ŽC3009, koje se nalaze u Općini Jakovlje, dužni su sudjelovati u obilježavanju, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se obilježiti trajnim međim oznakama.

Nositelj prava na nekretninama, koje neposredno graniče s navedenim cestama moći će izvršiti  uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata, nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene naprijed navedene cesta bit će naknadno obavješteni.

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izveden park i dječje igralište u Općini Jakovlje na kč. br. 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.         

               Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 8. listopada 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

               Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. listopada 2020. godine u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na katastarskim česticama 3027/4, 3027/5, 3028/1, 3028/2, 3029/13, 3029/26, 3030/3, 3030/6, 3030/7, 3030/14, 3030/21, 3030/25, 3030/27, 3030/28, 3031/1, 3031/2, 3031/3, 3032/1, 3032/2, 3033/1, 3033/3, 3034/1, 3037, 3042/18, 3042/19, 3042/20, 3042/21, 3042/22, 3042/63, 3042/68, 3042/73 i 3328/2 koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta:

 •    N-I21A „Jarčec“ (Od Gajeve ulice 15 (LC 31025) do Jarčec 15, približne dužine 703 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu,
 •    N-I21B „Jarčec“ (od Jarčec (N-I21A) do Jarčec 2A, približne dužine 228 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.              

               Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

              Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 12. listopada 2020. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

            Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 15. listopada 2020. godine (četvrtak) u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u prostorijama Općine JakovljeUlica Adele Sixta 2, Jakovlje.

 

Obavijest o evidentiranju komunalne infrastrukture

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedeno groblje u naselju Kraljev Vrh na kat. čest. 283, 284, 285, 286, 287/1, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 330, 331/1, 331/1, 332, 333, 335/1, K.O. Kraljev Vrh,  i Duga ulica u naselju Kraljev Vrh na kat. čest. 285, 286, 288 u k.o. Kraljev Vrh, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Jakovlje.

Geodetski elaborat izvedenog stanja groblje i duga ulica izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura započeti će 7. rujna 2020. godine od 9,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10. rujna 2020. godine u vremenu od 09.00 sati do 09.30 u prostorijama Općine Jakovlje, Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2.

REGISTAR IMOVINE

Cjenik za obavljanje javnih usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-I22A „Ulica K. Š. Đalskog“ (od Ulice K. Š. Đalskog kbr. 1 (N-I22) do Ulice K. Š. Đalskog kbr. 5, približne dužine 103 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste naziva Dugi konec, oznake 3007 (Ž2217 – Jakovlje – D. Bistra – Novaki Bistranski (Ž2220)) u dužini od 1750 m. Predmetna nekretnina nalazi se na kčbr. 2777, k.o. Stubička Slatina (od kčbr. 3350, k.o. Stubička Slatina do kčbr. 28/8, k.o. Stubička Slatina).

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenom česticom, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana, 26. svibnja 2020. godine, od 8.00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi sljedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama tvrtke Geo Legin Zabok, Matije Gupca 39, Zabok, dana 4. lipnja 2020. godine, od 12.00 do 14.00 sati.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

 • N-J30R „Ulica Svete Doroteje“ od kućnog broja Ulice Svete Doroteje 60 (nerazvrstana cesta N-J30) na jug do kčbr. 2637/6, k.o. Jakovlje, dužine cca 120 metara.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 15. svibnja 2020. godine od 8.00 sati, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi sljedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju izmjeri.

             Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Jakovlje, 20. svibnja 2020. godine od 13,00  do 14,00 sati.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: N-J28 „Ulica Adele Sixta“ (od Zagrebačke ceste 2 (ŽC 3007) oko parka do Zagrebačke ceste 6 (ŽC 3007)) u Jakovlju, ukupne dužine cca 350 metara u k.o. Jakovlje i N-J01A „Dvorska ulica“ (od Ulice Adele Sixta 3 (N-J28) do Dvorske ulice (N-J01)) u Jakovlju, ukupne dužine cca 70 metara u k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. Predmetna nekretnina nalazi se na dijelu k.č.br. 4622, k.o. Jakovlje (od k.č.br. 84/4 k.o. Jakovlje do k.č.br. 3042, k.o. Jakovlje). Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 18. veljače 2020. godine od 8:00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi slijedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjena, mogući su u prostorijama tvrtke „Geo Legin“, Zabok, Matije Gupca 39, dana 26. veljače 2020. godine, od 12:00 do 14:00 sati.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. Predmetna nekretnina nalazi se na dijelu k.č.br. 4622, k.o. Jakovlje (od k.č.br. 84/4 k.o. Jakovlje do k.č.br. 3042, k.o. Jakovlje). Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 23. prosinca 2019. godine od 8:00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi slijedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjena, mogući su u prostorijama tvrtke „Geo Legin“, Zabok, Matije Gupca 39, dana 6. siječnja 2020. godine, od 10:00 do 14:00 sati.

Evidencija komunalne infrastrukture

Na temelju članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 98/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18) Općinska načelnica Općine Jakovlje donosi odluku o ustrojavanju Evicencije komunalne infrastrukture općine Jakovlje.

Obavijest o evidentiranju ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-I09 „Jaguštova ulica“ (od Igriške ulice nasuprot kbr. 11 (N-I07) prema kućnim brojevima 12/A i 22 u Jaguštovoj ulici, približne dužine 625 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-J02C „Fijanova ulica“ (od Fijanove ulice 40 (N-J02) do Fijanove ulice 54) u Jakovlju, ukupne dužine cca 161 metar u k.o. Jakovlje, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: - N-I07 „Igriška ulica“ (od Mihanovićeve ulice (ŽC 2218) do Ulice Josipa Grilla (N-KV10), približne dužine 1800 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, - N-KV10 „Ulica Josipa Grilla“ (od Ulice Josipa Grilla uz dvorište sa kbr. 11 (ŽC 2220) do Igriške ulice (N-I07), približne dužine 1350 m) u naselju Kraljev Vrh u k.o. KRALJEV VRH, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje. Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.

Obavijest o uvidu u Geodetski projekt - izgradnja pristupne prometnice do radne zone Jug - 1 u Jakovlju

Ovim pozivom pozivaju se vlasnici odnosno stvarni posjednici katastarskih čestica broj  4067/2, 4069/1, 4067/1, 4968/2, 4239/2, 4241, 4240, 4300, 4299/2, 4299/1, 4298, 4297, 4296, 4295, 4294, 4306, 4307, 4308/2, 4308/1, 4309, 4310, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 3848, 4293/2, 4289, 4290, 4291/1, 4291/2, 4292, 4311, 4328, 4360, 4359, 4358, 4357, 4356, 4355, 4354/1, 4353/2, 4353/1, 4352, 4391, 4370/5, 4370/4, 4370/3, 4370/2, 4370/1, 4371, 4372, 4373/3, 4373/2, 4373/1, 4374/1, 4374/2, 4375/2, 4439, 4440, 4443, 4444/2, 4445/1, 4445/2, 4446/1, 4446/2, 4447/1, 4447/2, 4448, 4449, 4450 
i okolne k.č.br.: 4066/2, 4070/1, 4070/2, 4068/2, 4239/2, 4137, 4237, 4236, 4235, 4234, 4233, 4618/2, 4242, 4243, 4244, 4245/2, 4262, 4264, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4280, 4312, 4351, 4441, 4432, 4619, 4368, 4369, 4370/6, 4370/5, 4304, 4305, 4301, 4302, 3830, 3831, 3832/1, 3852, 4072/3 i 4072/1 sve u k.o. Jakovlje, da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat za predmetne nekretnine u prostorijama Općine Jakovlje, Ul. Adele Sixta 2, Jakovlje, dana 25. 02. 2019. u 14,00 sati gdje će dobiti sva potrebna pojašnjenja vezano za izradu elaborata kojeg je izradio geodetski ured Tapaprojekt d.o.o. iz Zagreba, Peuanska 4, a u svrhu izgradnje pristupne prometnice do radne zone "Jug - 1" u Jakovlju. 

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: - „DIO ULICE JARČEC“ od križanja sa Gajevom ulicom prema kbr. 2A u Igrišću ukupne dužine cca 250,00 metara, prosječne širine cca 4 metra, a sastoji se od dijelova katastarskih čestica broj 3029/14, 3029/26, 3042/21, 3034/1, 3042/61, 3042/24, 3042/26 i 3042/74 k.o. Stubička Slatina, nerazvrstana cesta – Jarčec N - I21B, a završava kod k.č.br. 3042/27 k.o. Stubička Slatina, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, - ODVOJAK ZAGREBAČKE CESTE od kbr. 69 u Jakovlju ukupne dužine cca 180 metara, prosječne širine cca 4 metra dio katastarskih čestica broj 2736/1, 2736/11, 2736/189, 2718, 2719/2 i 2721 sve u k.o. Jakovlje koja počinje od k.č. br. 4621 k.o. Jakovlje - Zagrebačka cesta N-J41, a završava do k.č.br. 2683/5 k.o. Jakovlje, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Javni poziv - obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Jakovlje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Jakovlje, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu te ih poziva na geodetsku izmjeru: a) dio Fijanove ulice prema kbr. 16 (N-J02A) u naselju Jakovlje, ukupne dužine cca 50 metara b) dio ulice Ksavera Šandora Đalskog prema kbr. 1b (N-I22A) u naselju Igrišće dužine cca 100 metara

Javni poziv - Igriška i Grillova

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: N-I07 „Igriška ulica“ (od Mihanovićeve ulice (ŽC 2218) do Ulice Josipa Grilla (N-KV10), približne dužine 1800 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA i N-KV10 „Ulica Josipa Grilla“ (od Ulice Josipa Grilla uz dvorište sa kbr. 11 (ŽC 2220) do Igriške ulice (N-I07), približne dužine 1350 m) u naselju Kraljev Vrh u k.o. KRALJEV VRH, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Jakovlje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Jakovlje, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu te ih poziva na geodetku izmjeru.

Javni poziv za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv vlasnicima i investitorima nezakonito izgradenih zgrada za ozakonjenje istih prema Zakonu o postupanj us nezakonito izgrađenim zgradama...

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata

U Narodnim novinama broj 90/2011. od 2. Kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine. Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za legalizaciju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (zahtjev za legalizaciju) podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je u skladu s EU direktivama. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim ureĎajima i opremom 13. srpnja 2007. Na temelju pravilnika uspostavlja se sustav odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove obrade i zbrinjavanja. Električni i elektronički otpad ide u red količinski najbrže rastućeg otpada. Najveći dio ovog otpada je opasni otpad zbog komponenti koje sadrži.

Dva su besplatna broja na koja se može zatražiti preuzimanje električnog i elektroničkog otpada: 0800 444 110 za sav EE otpad na području RH; 0800 0204 samo za velike kućanske uređaje na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije

Plan gospodarenja otpadom

Općinsko vijeće općine Jakovlje na 20. sjednici održanoj dana 17.3.2009. donijelo je Odluku o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Jakovlje. Ovom odlukom donosi se plan gospodarenja otpadom općine Jakovlje koji je izrađen od strane Chromos poslovne usluge d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, u prosincu 2008. godine. Plan gospodarenja otpadom sustavni je dio ove Odluke.

 

odgovorno-ljetovanje_compressed-page-001-3.jpg

ODGOVORNO LJETOVANJE - kampanja informiranja građana i turista

U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom...

Pročitaj više
1985849345146867615041039956_thumb.jpg

Obavijest – još uvijek je otvoren javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Predmet Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje je dodjela kompostera za kućno...

Pročitaj više
1109490504198088545579855951_logo1.jpg

Produljenje Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:, 984-01/23-01/29 URBROJ:...

Pročitaj više
21122872001001096163462234832_images-3-.jpg

Nastavlja se sufinanciranje ljetovanja djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce

Temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju ljetovanja djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce, nastavljamo sufinanciranje...

Pročitaj više
1088765516916435297599621765_thumb-2-.jpg

Obavijest o zabrani spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog podrijetla

Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od...

Pročitaj više
417263871807808772531560618_preuzmi.png

Akcija Turistička sezona 2024.

Obavještavamo Vas da će kao i dosadašnjih godina i ove 2024. godine, tijekom predstojeće turističke sezone Ministarstvo...

Pročitaj više
img-20240528-wa0008.jpg

Započeli radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

Započela je gradnja dječjeg vrtića na području Općine Jakovlje. U radove na izgradnji Dječjeg vrtića u uveden je Obrt za transport,...

Pročitaj više
4178006574464893451956134260_preuzmi.jpg

Obavijest o radnom vremenu Matičnog ureda u Jakovlju

Prema zaprimljenoj obavijesti od Zagrebačke županije, Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću...

Pročitaj više
img-20240415-wa0057.jpg

Potpisan Ugovor za gradnju novog dječjeg vrtića u Općini Jakovlje

Danas je važan trenutak za našu zajednicu, jer u Općini Jakovlje kreće gradnja novoga dječjeg vrtića, za što je danas...

Pročitaj više
screenshot_20240409_142636_gallery.jpg

Rješavanje izlaza na državnu cestu D1 – iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu

S obzirom da je na državnoj cesti D1, izlaz iz Zagorske ulice na Zagorsku magistralu jedino raskrižje u razini ceste koje nije...

Pročitaj više
61918008613984101281816995472_thumb.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja sa sufinanciranjem laboratorijskih usluga u ambulanti u Jakovlju

Radi nastavka pružanja laboratorijskih usluga stanovnicima Općine Jakovlje,  Općina Jakovlje sklopila je Ugovor o uređivanju...

Pročitaj više
img-20240322-wa0007.jpg

Svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt ulaganja u objekt dječjeg...

Pročitaj više
dsc_3301.jpg

Svečano potpisivanje ugovora projekta Zaželi u Općini Jakovlje III

Dana 22. ožujka 2024. godine, Općini Jakovlje je kao korisniku Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena –...

Pročitaj više
img-20240315-wa0039.jpg

Svečano otvorenje internističke ambulante u Zaprešiću

Danas, 15. ožujka 2024. godine, svečano je otvorena internistička ambulanta u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi...

Pročitaj više
258.jpg

Potpisan Sporazum o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Zaprešiću

Općina Jakovlje jedna je od potpisnica Sporazuma o financiranju nabave opreme za internističku ambulantu u Domu zdravlja Zagrebačke...

Pročitaj više
383005117143019100613848526_preuzmi.jpg

Po stupnju razvijenosti Općina Jakovlje rangirana u višu skupinu

Na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja 2024. godine predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne...

Pročitaj više
386848226954212627445689365_thumb-15-.jpg

Općina Jakovlje i u 2024. godini nastavlja s plaćanjem troškova naknade za račune komunalne i grobne naknade

I u 2024. godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate...

Pročitaj više
plan-razvoja.png

Plan razvoja Općine Jakovlje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Općinsko vijeće Općine Jakovlje je na 16. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Plana...

Pročitaj više
61136189163346505710427543_preuzmi.jpg

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Jakovlje u 2024. godini

Poštovani mještani Općine Jakovlje, u privitku možete pogledati Raspored odvoza otpada sa područja Općine Jakovlje u...

Pročitaj više
shutterstock_76512511.jpg

Hrvatske željeznice - besplatna putovanja za djecu i učenike

Pilot projekt se nastavlja do kraja 2024. godine Učenici koji imaju pametnu karticu trebaju na blagajni kupiti...

Pročitaj više
shutterstock_84033649.jpg

Hrvatske željeznice - besplatan prijevoz umirovljenika

Od 1. do 15. siječnja 2024. umirovljenici mogu besplatno putovati uz predočenje rješenja HZMO-a o mirovini...

Pročitaj više
screenshot_20231227-121733_instagram.jpg

Općina Jakovlje nastavlja s plaćanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja i u 2024. godini

Općina Jakovlje je zasigurno jedina općina u Republici Hrvatskoj koja sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za osobe s...

Pročitaj više
screenshot_20231221-102256_instagram.jpg

Općina Jakovlje povećala i sufinanciranje posebnog programa za djecu s težim teškoćama u razvoju

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesena Odluka o povećanju sufinanciranja boravka djece u dječjim...

Pročitaj više
1753981314870902659816092040_images.jpg

Općina Jakovlje u cijelosti preuzima povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje, jednoglasno je donesen Zaključak kojim  je prihvaćeno povećanje ekonomske...

Pročitaj više
slika-3.png

Ukinut prirez, a porez se ne povećava

Prema novoj poreznoj reformi Vlada je omogućila da općine i gradovi sami uređuju porez na dohodak u zadanim okvirima,  tako će u...

Pročitaj više
1713115977701887850280728752_preuzmi.jpg

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje, Obavještavamo Vas da će Općina...

Pročitaj više
2076599984350720114256562434_grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Matičnog ureda u Jakovlju

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje i stranke, da je Matični ured u Jakovlju, od dana 19. lipnja 2023. godine...

Pročitaj više
grb-jakovlje-002-.png

Obavijest o privremenom preseljenju Općinske uprave

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje, svi poslovni suradnici i stranke, da je Općinska uprava, od dana 19. lipnja...

Pročitaj više
164161448017885431181335591535_prugagradec_0005_20191216_083552jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg__648x432_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Nastavlja se projekt besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika

Vlada RH donijela je zaključak o nastavku pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih...

Pročitaj više
126522573969735315692654929_thumb-1-.jpg

OBAVIJEST - Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Jakovlje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Jakovlje (KLASA:...

Pročitaj više
webgis_preglednik1.jpg__648x432_q85_subsampling-2-1-.jpg

Redizajniran WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Nakon desetak godina korištenja, postojeća aplikacija WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije, na...

Pročitaj više
14720807597213309022062737599_thumb-2-.png

Obavijest o radnom vremenu Poštanskog ureda 10297 Jakovlje

Obavještavamo Vas da od 1. srpnja 2022. poštanski ured 10297 Jakovlje, radi - ponedjeljak, srijeda, petak od...

Pročitaj više
5544566151362486811630852680_thumb.png

LAG "Zeleni bregi" - uredovni dani u Općini Jakovlje

Obavještavamo Vas da se, sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju...

Pročitaj više
15244297621804654883648504178_thumb.jpg

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da zbog velikog interesa mještana za korištenje reciklažnog...

Pročitaj više
15453582681326471805227714021_preuzmi.png

Obavijest o doznaci stabala

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje, odnosno male i srednje šumovlasnike da je je tvrtka Salix Plan...

Pročitaj više