Kontakt

OPĆINA JAKOVLJE

adresa: Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje
tel: +385 1 3351 205
e-mail: opcina@jakovlje.hr
 
MIRELA NOVOSELEC JAKŠEVAC, dipl. iur., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje
e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr, tel. 01/3351 887, fax.01/3319 529
 
ŠTEFICA PODHRAŠKI, referent za opće i administrativne poslove
e-mail: stefica.podhraski@jakovlje.hr, tel. 01/3351 887, fax.01/3319 529
 
SNJEŽANA ŠUNC, referent za proračun i financije
e-mail: snjezana.sunc@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
 
MILAN JEČMENJAK, referent za komunalne i opće poslove-komunalni redar
e-mail: milan.jecmenjak@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
 
ROBERT HORVAT, poljoprivredni redar
e-mail: robert.horvat@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE - Mirela Novoselec Jakševac
e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr, 01/3351-887
 
radno vrijeme – ponedjeljak od 7,00 – 18,00
Od utorka do petka od 7,00 – 15,00
0d. 01. srpnja do 31. kolovoza radno vrijeme je: od ponedjeljka do petka od 7,00 – 15,00

U Općini Jakovlje poljoprivredni redar radi utorkom i četvrtkom (prema rasporedu) od 7,00 do 15,00 sati.
Raspored možete pogledati u izvornom formatu:

Elektroničku poštu nam možete poslati ukoliko popunite obrazac (molimo popunite sva polja)