Kontakt

OPĆINA JAKOVLJE

Adresa: Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje
tel: +385 1 3351 205
e-mail: opcina@jakovlje.hr 
 
SANJA BOROVEC, načelnica Općine Jakovlje
e-mail: sanja.borovec@jakovlje.hr, tel 01/3351-100, fax 01/3319-529
 
MIRELA NOVOSELEC JAKŠEVAC, dipl. iur., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje
e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr, tel. 01/3351 887, fax.01/3319 529
 
MILAN JEČMENJAK, referent za komunalne i opće poslove-komunalni redar
e-mail: milan.jecmenjak@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
 
SNJEŽANA ŠUNC, referent za proračun i financije
e-mail: snjezana.sunc@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
 
LUCIJA FILIPČIĆ, referent  - administrativni tajnik
e-mail: lucija.filipcic@jakovlje.hr, tel. 01/3351 887, fax.01/3319 529
 
ROBERT HORVAT, poljoprivredni redar
e-mail: robert.horvat@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE - Mirela Novoselec Jakševac
e-mail: mirela.jaksevac@jakovlje.hr, 01/3351-887
 
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - Mirela Novoselec Jakševac
e-mail: sluzbenik.gdpr@jakovlje.hr
 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak od 7,00  – 17,00 sati
Utorak - četvrtak od 7,00 – 15,00 sati
Petak od 7,00 - 13,00 sati
 
U Općini Jakovlje poljoprivredni redar radi utorkom i četvrtkom (prema rasporedu) od 7,00 do 15,00 sati.
 

Elektroničku poštu nam možete poslati ukoliko popunite obrazac (molimo popunite sva polja)