• Početna >
  • Novosti >
  • Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju

Početkom listopada 2020. godine započeli su radovi na  izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju. Projektu Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Stubičke ceste pristupilo se iz sigurnosnih razloga za sve sudionike u prometu te iz razloga poboljšanja cestovne infrastrukture i lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sporazumom s Ministarstvom unutarnjih poslova osigurano je dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog Projekta. Realizacijom projekta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu i zaštita pješaka, posebice djece osnovnoškolskog uzrasta kao najranjivije skupine sudionika u cestovnom prometu. Radi poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje, a posebice izgradnje pješačkih staza, izrađena je projektna dokumentacija za dionicu od Selničke ulice do Gajeve ulice, za dionicu od Stubičke ceste do Topličke ceste - Kokoti, te za dionicu uz Zagrebačku cestu od potoka do Ulice Svete Doroteje. Za jedan dio navedenih dionica ishodili smo akte za gradnju, a za drugi dio smo u postupku ishođenja odobrenja za gradnju od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a sve kako bi navedeno realizirali u narednim razdobljima. Isto tako, pokrenuti su postupci izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza uz ulicu Dugi konec i  Zagrebačku cestu od Masnog jarka prema centru Jakovlja.