Javni poziv vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada za ozakonjenje istih prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Dana 4. kolovoza 2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je objavljen u Narodnim novinama broj 86/2012. od 27. srpnja 2012. godine.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
 Javni poziv - Nezakonito izgrađeni objekti - 20121107.pdf (102 kB)