Obavijest

Poštovani mještani Općine Jakovlje, danas je do nas stigla informacija da su na Facebook stranici objavljeni podaci Općine Jakovlje koji sadrže osobne podatke obveznika kojima je uslijed nastupa zastare otpisan dug. Objavu tih podataka neovlašteno je objavila nepoznata osoba.

Radi se o popisu obveznika kojima je s danom 31. prosinca 2017. godine otpisan dug s osnove komunalne naknade, komunalnog doprinosa, grobne naknade i duga s osnove sufinanciranja asfaltiranja općinskih prometnica. Naime, riječ je o otpisu dospjelih potraživanja za koje je utvrđeno da su nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima, te za iste nije bilo osnove pokretanja ovršnog postupka. Potraživanja za koje je donijeta Odluka o otpisu zbog nenaplativosti odnose se na razdoblje od  2008. do 2012. godine.

Do otpisa  potraživanja za razdoblje od 2008. do 2012. godine, došlo je iz razloga što od strane bivše vlasti u većini slučajeva nisu izdani nalozi za pokretanje ovršnog postupka, niti su poduzimane druge radnje kojima bi se prekidala zastara, kao što je slanje opomena i dr. Uslijed navedenog došlo je do zastare potraživanja za razdoblje od 2008. do 2012. godine.

Kako više ne bi došlo do otpisa potraživanja Općina Jakovlje od 2017. godine redovito  izdaje opomene o dugu, izvode otvorenih stavaka i pokreće ovršne postupke.

Popis obveznika kojima je otpisan dug i visina otpisanog duga, kao sastavni dio Odluke o otpisu potraživanja, bio je javno objavljen na službenoj stranici Općine Jakovlje početkom 2018. godine, sukladno odredbama Zakona o proračunu. Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka 25. svibnja 2018. godine, Općina Jakovlje je radi zaštite osobnih podataka, kao voditelj obrade osobnih podataka, bila dužna popis obveznika sa visinom duga maknuti sa službenih stranica Općine Jakovlje. Dakle, navedeni popis od 2018. godine ne postoji na službenim stranicama Općine Jakovlje i više nije javno objavljen.

Objavljivanjem na Facebook stranici popisa obveznika Općine Jakovlje iz 2018. godine, kojima je otpisan dug zbog nenaplativosti potraživanja, nepoznata osoba neovlašteno je pristupila podacima i neovlašteno koristi podatke Općine Jakovlje.

Uslijed novonastale situacije i neovlaštenog korištenja podataka Općine Jakovlje kao i zbog zaštite osobnih podataka obveznika, Općina Jakovlje poduzela je i poduzima potrebite mjere prema nadležnim institucijama protiv nepoznatog/ih počinitelja.