OBAVIJEST – GEODETSKA SNIMANJA NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da društvo GEOMAR d.o.o. na području Općine Jakovlje obavlja geodetska snimanja, a vezano uz projekt Izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jakovlje, koja čine temelj za kvalitetnu izradu idejnog projekta s pribavljanjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela i ishođenje lokacijske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa  i ishođenje građevinske dozvole odnosno što znači da započinje izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje na području Općine Jakovlje. Geodetska snimanja će se obavljati naredna dva do tri  mjeseca, a sve ovisno o vremenskim prilikama.