Obavijest o problematici sa bankomatima na području Općine Jakovlje

Vezano uz postavu bankomata na području Općine Jakovlje, obavještavamo Vas da smo poslali niz zahtjeva prema bankarskim ustanovama te mnogo puta kontaktirali sa ovlaštenim službenicima, kako bi na području naše Općine Jakovlje bio ponovno postavljen bankomat. Međutim, od većine banaka  dobili smo odgovor da trenutno nemaju namjeru širiti mrežu bankomata, te da nas imaju u vidu kada pokrenu postupak širenja mreže bankomata. Osim navedenog problema, problem ne postave bankomata na našem području je i taj što osiguravajuće kuće većinom ne žele osigurati sredstva u bankomatima iz razloga višestrukih pljačka bankomata. Međutim, usprkos svim problemima, sa Zagrebačkom bankom, koja trenutno jedina ima interes za postavu bankomata na našem području, dogovorena je ponovna postava  bankomata. Prema informacijama od strane banke očekuje se osiguranje prvog slobodnog i odgovarajućeg uređaja koji će zadovoljiti potrebe za područje Općine Jakovlje. Nadamo se da će to biti uskoro, te bi se na taj način, uz Banku u pošti u Jakovlju koja je počela sa radom 1. veljače 2021. godine,  osigurala dostupnost mreže bankomata na području Općine Jakovlje i za mještane Općine Jakovlje.