• Početna >
  • Novosti >
  • Obavijest o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za mjesec svibanj 2020. godine

Obavijest o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za mjesec svibanj 2020. godine

Dragi roditelji,

obavještavamo Vas da je donijeta Odluka kojom se utvrđuje sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima za mjesec svibanj 2020. godine na način da se boravak djece s prebivalištem na području Općine Jakovlje, a koji borave u Dječjem vrtiću „Bambi“ sufinancira od strane Općine Jakovlje sukladno utvrđenim kriterijima u Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2020. godini, razmjerno broju danu provedenih u dječjem vrtiću u mjesecu svibnju, dok bi roditelji/skrbnici djece sufinancirali  boravak djece u mjesečnom udjelu financiranja ekonomske cijene vrtića, a razmjerno broju dana provedenih u dječjem vrtiću u mjesecu svibnju. Roditelji/skrbnici djece čija  će djeca boraviti u Dječjem vrtiću "Bambi" u mjesecu svibnju, uplatnice za svibanj zaprimit će u lipnju.

      Roditelji/skrbnici djece koja neće boraviti u Dječjem vrtiću „Bambi“ u mjesecu svibnju bit će oslobođeni mjesečnog udjela financiranja ekonomske cijene vrtića u cijelosti.

      Nadalje, boravak djece s prebivalištem na području Općine Jakovlje, a koji borave u drugim dječjim vrtićima, Općina Jakovlje sufinancirat će boravak djece, za mjesec svibanj, sukladno utvrđenim kriterijima u Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2020. godini.