• Početna >
  • Novosti >
  • Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (KLASA: 604-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-19-1 od 11. rujna 2019. godine), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ:238/11-03/1-19-1 od 24. listopada 2019. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (KLASA:604-01/19-01/03, URBROJ:238/11-01/1-19-1 od 31. listopada 2019. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 19. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini.