Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dana  20. prosinca 2019. godine održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog, donijeta je Odluka o Proračunu Općine Jakovlje za 2020. godinu te projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Socijalni Program Općine Jakovlje za 2020. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakvolje za 2020. godinu, Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2020. godinu te Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2020. godinu. Proračun predviđa prihode i rashode u iznosu od 22.479.140,00 kuna. U iznos prihoda uključen je višak prihoda u iznosu od 500.000,00 kuna, dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 5.600.000,00 kuna te iznos kratkoročnog kreditnog zaduženja koje se planira vratiti u prvoj polovici 2020. godine.  Najviše sredstava planirano je za Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 10.180.305,00 kuna, Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.440.000,00 kuna, Socijalni program u iznosu od 703.000,00 kuna, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 196.000,00 kuna, Program javnih potreba u sportu u iznosu od 470.000,00 kuna, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.772.000,00 kuna i Program utroška sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna. Nadalje, donijeta je Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju  kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt Izgradnja cesta i nogostupa u Općini Jakovlje u iznosu od 5.600.000,00 kuna s PDV-om, s rokom korištenja kredita 2 godine, rokom otplate kredita od deset godina, bez počeka, u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,50% od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje investicije izgradnja cesta i nogostupa. Isto tako, donijeta je Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu, te Odluka o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Odluka o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Odluka o II. izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu i Odluka o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu. II. Izmjena Proračuna za 2019. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 12.476.000,00 kuna. U prihode uključen je višak u iznosu od 940.722,87 kuna. Program građenja komunalne infrastrukture  iznosio bi 4.426.000,00 kuna, Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.516.000,00 kuna, Socijalni program u iznosu od 772.000,00 kuna i Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 141.000,00 kuna,. Sukladno navedenom, podnosi se II. izmjena Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu na donošenje. Nadalje, donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje, sukaldno odredbi članka 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom kojim je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe usklade Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Isto tako, donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje.