Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U suradnji sa Hrvatskim vodama, Vodno gospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, nastavlja se s redovnim i izvanrednim radovima na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje.

Slijedom navedenog, sredinom svibnja 2021. godine započeli su radovi na kanalu k.č.br. 3159 i to od Jakovljanske ulice do k.č.br. 4604 u dužini od 300 metara i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka, a sve iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode.