Otvoreni natječaji - program ruralnog razvoja

Obavještavamo obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte registrirane za poljoprivrednu djelatnost, trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost, mlade poljoprivrednike da su trenutno otvoreni niže navedeni natječaji na koje se možete javiti te tako ostvariti dio bespovratnih sredstava koji će izravno utjecati na poboljšanje i razvoj vaše djelatnosti.

Otvoreni natječaji:

  • Natječaj za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima – otvoren do 31. siječnja 2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – otvoren do 31. siječnja 2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala – otvoren do 28.03.2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju – otvoren do 30. ožujka 2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja – otvoren do 27. travnja 2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – otvoren do 27. travnja 2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije – otvoren do 27. travnja 2022. godine,
  • Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva – otvoren do 5. svibnja 2022. godine.

Više o samim natječajima možete pogledati na stranici www.ruralnirazvoj.hr