• Početna >
  • Novosti >
  • Podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu

Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, dana 22. ožujka 2020. godine, koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. godine ostvaruju pravo na:

• obnovu postojeće potresom oštećene zgrade
• uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
• gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih kuća
• novčanu pomoć
        o za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
        o za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
        o umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
      o za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade.


Postojeća građevina je u smislu članka 3. stavak 1. točke 23. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19) definirana kao građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Dodatno, u poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije propisano je koji prilozi se podnose uz zahtjev za obnovu potresom oštećenje postojeće zgrade kao dokaz da je zgrada oštećena potresom postojeća zgrada.

U poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije detaljnije je raspisana procedura podnošenja zahtjeva za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske kuće kao i sami rokovi za podnošenje zahtjeva. Također, Zakonom o obnovi, uvođenjem socijalnog kriterija, predviđeno je oslobađanje od uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće te je, također, omogućeno podnošenje zahtjeva za navedeno oslobađanje putem obrasca.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem poveznice:
https://mgipu.gov.hr/print.aspx?id=11210&url=print&page=1

Popunjene obrasce, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva na istoj adresi, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Odluku o obnovi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prosljeđuje u Fond za obnovu kao operativnom tijelu za provedbu.
Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda na telefon 01/3782-117.

Više o podnošenju zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije možete pogledati na: https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-grada-zagreba-i-okolice/10668