Potpisan ugovor o sufinanciranju tehničke pomoći

Općina Jakovlje potpisala je ugovor sa Zagrebačkom županijom o potpori za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2020. godini. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekta "Zaželi u Općini Jakovlje" na natječaj Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II. Projekt " Zaželi u Općini Jakovlje" provodit će se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.