Potpisan Ugovor sa Zagrebačkom županijom

Općina Jakovlje potpisala je Ugovor sa Zagrebačkom županijom o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije u 2020. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za pokriće dijela troškova izrade Glavnog projekta za  projekt "Sanacija pročelja, krovišta i interijera Društvenog doma i garaže za vatrogasna vozila - Školska ulica 1, Kraljev Vrh. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade u vidu sanacije pročelja, krovišta i interijera društvenog doma i garaže za vatrogasna vozila Kraljev Vrh je izrađena, te je ishođen akt od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, što je preduvjet za prijavu na otvorene javne pozive kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava. Cilj nam je Projekt prijaviti na natječaj Europskih fondova.