Potpisan Ugovor sa Zagrebačkom županijom

Općina Jakovlje potpisala je Ugovor sa Zagrebačkom županijom o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije u 2020. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za pokriće dijela troškova izrade Idejnog rješenja i glavnog projekta s elaboratom i troškovnikom za projekt " Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - dijela Igriške ulice i Ulice Josipa Grilla". Izradi projektne dokumentacije prethodila je izrada geodetskog elaborata i upisa u zemljišne knjige nerazvrstanih općinskih prometnica - Igriška ulica i Ulica Josipa Grilla. U postupku je izrada projektne dokumentacije za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - dijela Igriške ulice i Ulice Josipa Grilla, što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole te prijave na otvorene javne pozive kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za realizaciju rekonstrukcije nerazvrstane općinske prometnice koja spaja naselja Igrišće i Kraljev Vrh. Cilj nam je Projekt prijaviti na natječaj Europskih fondova.