Prisilna naplata poduzeća Eko flor plus d.o.o.

Dio građana primio je ovršne prijedloge poduzeća Eko flor plus d.o.o. Korisnici koji su prije pokretanja ovršnog postupka podmirili svoje obveze mogu se javiti u općinu Jakovlje sa dokazima o izvršenim uplatama i ovršnim prijedlogom. Općina Jakovlje će zatražiti u njihovo ime obustavu ovršnog postupka. Isto tako, za korisnike koji imaju nepodmirene obaveze prema poduzeću Eko flor plus d.o.o. dogovoreno je smanjenje troškova ovrhe. 

Oni korisnici koji su primili prijedloge za ovrhu mogu to riješiti na sljedeće načine: 
1) korisnici koji imaju do maksimalno 3 neplaćene fakture, neovisno o periodu od kad su one - ukoliko korisnici podmire svoj dug unutar 8 dana od trenutka primitka obavijesti, onda su dužni podmiriti dospjeli dug uvećan za iznos kamata do dana plaćanja te dodatno troškove javnog bilježnika i odvjetnika u iznosu od 275,00 kn. 

2) korisnici koji imaju neplaćenih više od 3 fakture (ukupni dug do 2.500,00 kn) - ukoliko korisnici podmire svoj dug unutar 8 dana od trenutka primitka obavijesti, onda su dužni podmiriti dospjeli dug uvećan za iznos kamata do dana plaćanja te dodatno troškove javnog bilježnika i odvjetnika u iznosu od 450,00 kn. 

3) korisnici koji imaju neplaćenih više od 3 fakture (ukupni dug od 2.500,00 do 5.000,00 kn) - ukoliko korisnici podmire svoj dug unutar 8 dana od trenutka primitka obavijesti, onda su dužni podmiriti dospjeli dug uvećan za iznos kamata do dana plaćanja te dodatno troškove javnog bilježnika i odvjetnika u iznosu od 762,50 kn. 

4) korisnici koji imaju neplaćenih više od 3 fakture - ukoliko nisu u mogućnosti platiti cijeli iznos odjednom, Eko flor plus d.o.o. omogućuje plaćanje na rate do maksimalno 3 mjeseca. U tom slučaju ulaze u internu evidencije te se daljnji postupak prisilne naplate automatski prekida. 

5) korisnici koji imaju nepodmireni dug - ukoliko korisnici ne podmire svoj dug unutar 8 dana od trenutka primitka obavijesti ili poduzmu bilo kakvu radnju (dogovor s Eko-flor plus d.o.o., nagodba,...), postupak prisilne naplate se nastavlja u skladu s Ovršnim zakonom. Svi korisnici koji imaju dodatnih pitanja mogu se javiti direktno odjelu za reklamacije (049/587-813, 049/587-814), ili doći na lokaciju Mokrice 180c, Oroslavje