Radovi na rekonstrukciji dijela niskonaponske mreže

Nastavlja se suradnja sa HEP ODS – Elektra Zabok i Elektra Zaprešić i to rekonstrukcijom dijela niskonaponske električne mreže u Kraljevom Vrhu u dijelu Vinogradske ulice i u Jakovlju u dijelu Topličke ceste od broja 79 do 99a. Umjesto dotrajalih drvenih stupova i trase koja prolazi kroz dvorišta postaviti će se betonski stupovi uz cestu te izvršiti zamjena kabelskog voda. Realizacijom projekta doprinijet će se sigurnijoj opskrbi električne energije.