Radovi na Rekonstrukciji mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu

Radovi na rekonstrukciji mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu izvode se prema planiranoj dinamici. Realizacijom projekta povećat će se komunalni standard mještana kao i sigurnost svih sudionika u prometu.