Radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže

Hrvatska elektroprivreda - Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zagreb, Terenska jedinica Zaprešić,  izvodi radovi na rekonstrukciji dijela niskonaponske električne mreže u Jakovlju, dio Dvorske ulice.  Umjesto dotrajalih drvenih stupova i trase koja prolazi kroz dvorišta postaviti će se betonski stupovi uz cestu te izvršiti zamjena kabelskog voda. Realizacijom projekta doprinijet će se sigurnijoj opskrbi električne energije.