Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Dugi konec

U naselju Igrišće traju radovi na rekonstrukciji općinske nerazvrstane prometnice - dio ulice Dugi konec, koji su započeli 15. lipnja 2020. godine. Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku prometnicu rješena imovinsko pravna pitanja, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva i poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje.