Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec

Dana 18. lipnja 2020. godine započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec u Igrišću.  Za navedenu prometnicu ishođena je potrebna dokumentacija od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, te se pristupilo realizaciji Projekta, kako bi mještanima osigurali bolje uvjete za život i povećali komunalni standard  lokalnog stanovništva. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje.