Rekonstrukcija Županijske ceste G. Bistra - Kraljev Vrh - Strmec

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ishodila je lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju ŽC 2220 (G. Bistra - Kraljev Vrh - Strmec) u dužini od 5.350 metara. Predviđa se širina kolnika od 6 metara, te izgradnja nogostupa na dijelu Turističke, Sljemenske i Grillove ulice u Kraljevom Vrhu, kao i nova odvodnja oborinskih voda sa prometnih površina. Nakon dobivanja potvrde na glavni projekt, ŽUC će izvođenje radova na rekonstrukciji kandidirati na natječaj za sredstva iz fondova EU.