Suradnja sa Hrvatskim telekomom

U suradnji sa Hrvatskim telekomom i Hrvatskom elektroprivredom -  operator distribucijskog sustava započeli smo provedbu projekta uklanjanja telefonskih stupova koji se nalaze uz prometnice te izmještanja telekomunikacijskih  kablova na betonske stupove kojima prolaze kablovi niskonaponske mreže Hrvatske elektroprivrede -  operatora distribucijskog sustava. U ovaj Projekt uključena je Jakovljanska ulica i Ulica Svete Doroteje – odvojak Lešćina, za koje je izrađena projektna dokumentacija od strane Hrvatskog telekoma.

Cilj projekta je smanjiti broj stupova uz prometnice na cijelom području Općine Jakovlje, te tako doprinijeti  ljepšem izgledu  same prometnice kao i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Navedenim projektom nastaviti ćemo i dalje tijekom 2020. godine kao i u narednim razdobljima.