Suzbijanje ličinki komaraca

Kako se ne bi suočili s velikom najezdom komaraca, što svakako otežava svakodnevni život, na području Općine Jakovlje, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u leglima larvicidnim tretmanom, s ciljem smanjenja populacije komaraca. Praćenje ličinki komaraca u leglima provodi se u kanalskim mrežama, naplavnim površinama te svim vodama stajačicama koja su potencijalna legla komaraca, odnosno na svim mjestima gdje se monitoringom utvrdi prisutnost, vrsta, razvojni stadij, brojnost i stanište komaraca. ...