Suzbijanje ličinki komaraca

Kako se ne bi suočili s velikom najezdom komaraca, što svakako otežava svakodnevni život, 21. srpnja 2021. godine na području Općine Jakovlje  provodit će se I. larvicidni tretman suzbijanja ličinki komaraca u leglima, a s ciljem smanjenja populacije komaraca. Praćenje ličinki komaraca u leglima provodi se u kanalskim mrežama, naplavnim površinama te svim vodama stajačicama koja su potencijalna legla komaraca, odnosno na svim mjestima gdje se monitoringom utvrdi prisutnost, vrsta, razvojni stadij, brojnost i stanište komaraca.