Učenica generacije za školsku godinu 2019./2020.

Učenicom generacije za školsku godinu 2019./2020. proglašena je učenica Lorena Papa.  U ime Općine Jakovlje dana, 9. srpnja 2020. godine u prostorijama Općine Jakovlje dodijeljena joj je prigodna nagrada. Iskrene čestitke na postignutim rezultatima u učenju, aktivnom uključivanju u različite školske kao i izvanškolske aktivnosti, upućene su joj od strane općinske načelnice Sanje Borovec, zamjenika općinske načelnice Marija Hlad i predsjednika Općinskog vijeća Marijana Capek.