Zamjena srednjenaponskog kabelskog voda

Na području Općine Jakovlje, izvode se radovi koji će doprinijeti kvalitetnijoj opskrbi električne energije, tako su tijekom srpnja 2020. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., započeli  radovi na prijekopu i polaganju energetskog kabela na k.č.br. 2061 k.o. Jakovlje, u Ulici Svete Doroteje, a sve zbog rekonstrukcije i dogradnje srednjenaponskog kabelskog voda, kako bi se doprinijelo boljoj pouzdanosti napajanja električne energije kao i što manjim prekidima u elektroenergtskom sustavu.