Prostorni plan

V. izmjene i dopune PPU-a Općine Jakovlje

IV. izmjene i dopune PPU-a općine Jakovlje

Prostorni plan (tekstualni dio - pdf dokumenti)

Građevinska područja (slikovni dio - pdf dokumenti)

Kartogrami (slikovni dio - pdf dokumenti)