Projekti

Podjela Uvjerenja o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice u sklopu Projekta Zaželi u Općini Jakovlje

U ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje svečano su dodijeljena Uvjerenja o osposobljavanju za poslove gerontodomaćica ženama s područja Općine Jakovlje,  koje su zaposlene za pružanje usluga krajnjim korisnicima, kroz projekt Zaželi u Općini Jakovlje.

U okviru provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje, 10 (deset) zaposlenih žena završilo je sa programom edukacije za gerontodomaćice. Za provedbu edukacije angažirano je Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iz Donje Stubice. Edukacija je obuhvaćala slijedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava.

Usluga obrazovanja/osposobljavanja za program gerontodomaćica, u sklopu je projekta Zaželi u Općini Jakovlje. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0051.

Svim polaznicama edukacije čestitamo na novostečenom zvanju kojim su stekle nova znanja i vještine, a koje će unaprijediti njihovu konkurentnost na tržištu rada te im olakšati potragu za novim poslom na sličnim radnim mjestima.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju

U tijeku su radovi na asfaltiranju pješačke staze na dijelu Stubičke ceste – 2. dio.  Cilj predmetnog projekta je unapređenje komunalnog standarda i kvalitete komunalne infrastrukture  kroz izvođenje radova na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u dijelu Stubičke ceste.

Završeni radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

U rujnu 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom vrhu, dijela zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh i to sanitarnog čvora u prizemlju zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima kompletno se preuredio sanitarni čvor u prizemlju zgrade i to u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, u suradnji sa stanovnicima u prostorijama Općine Jakovlje u Jakovlju i Kraljevom Vrhu, provodit će  se sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti će se oprema, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Prvi Okrugli stol Projekta Zajednica za sve nas

U ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje održan je Prvi Okrugli stol projekta "Zajednica za sve nas“ na temu "Socijalna uključenost stanovništva u ruralnim krajevima". 

Sudionici Okruglog stola bile su osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Sudionicima su prezentirane aktivnosti projekta kao i problematika vezana uz socijalnu uključenost stanovništva u ruralnim krajevima.

Isto tako, u sklopu Okruglog stola sudionicima je pripremljen upitnik za potrebe projekta. Rezultati upitnika ukazuju na potrebu organiziranja i osiguravanja raznih programa i aktivnosti na razini zajednice koji će doprinijeti socijalnoj uključenosti određenih skupina u društvu. Iz rezultata upitnika vidljivo je da sam projekt "Zajednica za sve nas" odgovara na potrebe građana u zajednici te da njegove aktivnosti doprinose većoj socijalnoj uključenosti. Tijekom same rasprave za vrijeme okruglog  stola temeljem opažanja i rezultat upitnika vidljiva je potreba za osiguravanjem odgovarajućeg sadržaja za starije građane koji su u mirovini.

Projekt "Zajednica za sve nas" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).  Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Organizacija Prvog Okruglog stola sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Početna konferencija Projekta „Zajednica za sve nas“

U ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine u prostorijama Općine Jakovlje održana je Početna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zajednica za sve nas“. Prisutnima se obratila načelnica Općine Jakovlje te je prisutne upoznala sa navedenim projektom.

Projekt „Zajednica za sve nas“ potpisan je 16.02.2021. sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i traje do 16.02.2023.

Partneri projekta su Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Kroz Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti.

Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Organizacija Početne konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Završena edukacija za gerontodomaćice u okviru projekta Zaželi u Općini Jakovlje

U srijedu, 29. rujna 2021. godine, u prostorijama Općine Jakovlje uspješno je završena edukacija za gerontodomaćice odnosno provedba programa osposobljavanja/obrazovanja pripadnica ciljne skupine projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“, žena s područja Općine Jakovlje, koje su zaposlene za pružanje usluga krajnjim korisnicima.

U okviru provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje, 10 (deset) zaposlenih žena krenulo je sa programom edukacije za gerontodomaćice. Za provedbu edukacije angažirano je Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iz Donje Stubice. Edukacija obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava. 

Usluga obrazovanja/osposobljavanja za program gerontodomaćica, u sklopu je projekta Zaželi u Općini Jakovlje. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0051.

Svim polaznicama edukacije čestitamo na novostečenom zvanju kojim su stekle nova znanja i vještine, a koje će unaprijediti njihovu konkurentnost na tržištu rada te im olakšati potragu za novim poslom na sličnim radnim mjestima.

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada.

Spremnici su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Jakovlje, stoga su Vam dostupni besplatno.

Spremnici za reciklabilni otpad od 360 litara, zeleni spremnici s narančastim poklopcem, dodijeliti će se korisnicima javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Jakovlje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

Spremnici će se dodjeljivati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 – 15:00 sati.

Spremnici su namijenjeni za odlaganje otpadne plastike, otpadnog metala, otpadnog papira, otpadnog  stakla i drugih vrsta otpada namijenjenih recikliranju

U njih se NE SMIJE odlagati:

  • EE otpad,
  • opasni otpad,
  • glomazni otpad,
  • građevinski otpad,
  • biorazgradivi komunalni otpad i
  • miješani komunalni otpad.

Odvoz reciklabilnog otpada za sve korisnike usluga obavlja se jednom (1) mjesečno od strane ovlaštenog koncesionara za obavljanje javne usluge - prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te obavljanje usluge povezane s javnom uslugom - odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada. Projektom će se poboljšati kvaliteta usluge gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada.

Radovi na rekonstrukciji srednje naponske mreže

Hrvatska elektroprivreda - Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zagreb, Terenska jedinica Zaprešić,  izvodi radovi na rekonstrukciji dijela srednje naponske mreže – kabliranjem. Umjesto zračnog srednje naponskog voda polaže se podzemni srednje naponski kabel i to u dijelu Ulice Svete Doroteje te na dijelu Topličke ceste. U narednim razdobljima, u planu je nastavak navedenih radova i to nastavak dijela Topličke ceste, dijela Sljemenske ulice i Turističke ceste prema Općini Bistra. Realizacijom projekta doprinijet će se sigurnijoj opskrbi električne energije.

Radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 17. kolovoza 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju, dijela zgrade primarne zdravstvene zaštite i to potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima preurediti i rekonstruirati će se potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike kao i samo opremanje prostora.

 U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji potkrovlja zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Završeni radovi na sanaciji oborinske odvodnje poslovne zgrade na Staroj cesti

Tijekom srpnja 2021. godine završeni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje poslovne zgrade na Staroj cesti koja je stvarala velike probleme već dugi niz godina. Naime, prilikom jačih oborina dolazilo je  do izlijevanja velike količine vode u podrum poslovne zgrade kao i u obližnja dvorišta obiteljskih kuća što je uzrokovalo propadanje podrumskog dijela poslovne zgrade, nemogućnost redovnog održavanja iste, kao i nemogućnost kontroliranja oborinske odvodnje. Realizacijom ovog projekta spriječit će se propadanje podrumskog dijela poslovne zgrade kao i daljnje prodiranje oborinske odvodnje u obližnja dvorišta obiteljskih kuća.

Radovi na izgradnji proizvodnog pogona tvrtke FACC Solutions Croatia d.o.o.

Radovi na izgradnji proizvodnog pogona tvrtke FACC Solutions Croatia d.o.o. izvode se prema planiranoj dinamici. Uz izgradnju proizvodnog pogona bilo je potrebno  pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove trafostanice radi osiguranja dovoljne snage električne energije za potrebe proizvodnog pogona.  Vezano uz navedeno u suradnji sa HEP ODS – Elektra  Zaprešić, dana 31. kolovoza 2021. godine, nakon izrađene projektne dokumentacije te ishođenog akta o gradnji od strane Zagrebačke županije,  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  započeli su radovi na izgradnji trafostanice.

Održavanje vodotoka na području naselja Kraljev Vrh

U tijeku su radovi na održavanju vodotoka na potoku Bistra II – pritoka – Jakovlje, Kraljev Vrh u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka, a sve iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. Radovi se izvode u suradnji sa Hrvatskim vodama,  Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina – Sutla. Svi radovi odvijaju se u skladu sa pravilima struke i sukladno zakonskoj regulativi.

Radovi na rekonstrukciji dijela niskonaponske mreže – Fijanova ulica

Nastavlja se suradnja sa HEP ODS – Elektra  Zaprešić i to rekonstrukcijom dijela niskonaponske električne mreže u Jakovlju u dijelu Fijanove ulice. Umjesto dotrajalih drvenih stupova i trase koja prolazi kroz dvorišta i njive postaviti će se betonski stupovi uz cestu te izvršiti zamjena kabelskog voda. Realizacijom projekta doprinijet će se sigurnijoj opskrbi električne energije, te mogućnosti proširenja javne rasvjete.

Završeni radovi na rekonstrukciji mosta na potoku Sarno i dijela nerazvrstane općinske prometnice - Turističke ceste

Završeni su radovi na rekonstrukciji mosta na potoku Sarno kao i radovi na rekonstrukciji dijela nerazvrstane općinske prometnice – Turističke ceste u Kraljevom Vrhu. Realizacijom projekta kroz rekonstrukciju derutnog mosta na nerazvrstanoj cesti preko potoka Sarno u Kraljevom Vrhu kao i kroz rekonstrukciju dijela nerazvrstane općinske prometnice – Turističke ceste, pridonijelo je poboljšanju kvalitete života u ruralnom području Općine Jakovlje, povećanju kvalitete prometne infrastrukture na naprijed navedenoj prometnici, što između ostalog dovodi i do  poboljšanja kvalitete života svih korisnika. Isto tako, Projektom će se potaknuti dugoročno održiv i teritorijalno uravnotežen razvoj na cijelom području Općine Jakovlje uz unapređenje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti prometovanja mostom kao i pristupnom prometnicom, čime će se između ostalog olakšati pristup stambenim objektima, zemljištima i šumskim posjedima stanovnika Općine Jakovlje kao i drugih korisnika.

Započeli radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Dana 16. kolovoza 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji prostora u Kraljevom vrhu, dijela zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh i to sanitarnog čvora u prizemlju zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Navedenim radovima kompletno će se preurediti i rekonstruirati sanitarni čvor u prizemlju zgrade u vidu izvođenja građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova (radovi rušenja i demontaže, zidarski, gipskartonski, keramičarski, soboslikarski-ličilački, stolarski, vodovod, odvodnja i sanitarni i elektroinstalaterski radovi) i zamjene i postavljanja instalacija, stolarije, sanitarije i keramike. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu, i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje, nakon izvršenih radova na adaptaciji prostora u Kraljevom Vrhu i u Jakovlju, u suradnji sa stanovnicima provodit će  sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu.

Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja.

Završeni su radova na izgradnji uzdignutih ploha za smirivanje prometa

S ciljem još veće sigurnosti svih sudionika u prometu, a naročito sigurnosti školske djece kao i stanovnika Zagorske ulice, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, završeni su radovi na izgradnji uzdignutih ploha za smirivanje prometa na dijelu Zagrebačke ceste te u Zagorskoj ulici. Uzdignute plohe doprinose smirivanju promete, kojim se daje prednost pješacima nad motornim vozilima, kao i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Postavljeno pojačano osvjetljenje na pješačkom prijelazu kod Osnovne škole Jakovlje

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije tijekom svibnja izvodili su se radovi na postavljanju pojačanog osvjetljenja na pješačkom prijelazu kod Osnovne škole Jakovlje, te je pješački prijelaz osvjetljen led svjetlosnom zavjesom. Radi se o pješačkom prijelazu za koje je ocijenjeno da je zbog veće sigurnosti djece, ali i ostalih građana potrebno dodatno osvijetliti te tako sudionike u prometu učiniti vidljivijima u večernjim i noćnim satima. Ovim radovima uvelike je poboljšana vidljivost pješaka na pješačkom prijelazu, a samim time i njihova sigurnost, što je posebno važno u kontekstu velikog broja učenika koji se tijekom kasnih jesenskih i zimskih dana, nakon nastave u popodnevnoj smjeni, iz škole po mraku vraćaju kući. Postavljanje pametnih pješačkih prijelaza izričito doprinosi sigurnosti pješaka u prometu. Ovakvi prijelazi dobro su osvijetljeni kao i nogostup uz zebru, kako bi vozači sami prijelaz, ali i pješake uočili na vrijeme.

Završeno uređenje javne površine - Park na križanju Zagrebačke ceste i Ulice Svete Doroteje

Završeni su radovi na uređenju javne površine - Park na križanju Zagrebačke ceste i Ulice Svete Doroteje, koji su započeli završetkom radova na izgradnji nogostupa uz Zagrebačku cestu.  U sklopu javne površine – parka, izgrađeno je autobusno stajalište, postavljena  autobusna nadstrešnica za školsku djecu, postavljena dva dječja igrala, jarbol, klupe, koševi za smeće. Isto tako uređen je prilaz raspelu, uređene su stepenice prema raspelu, izmješten je betonski stup,  te  su zasađene trajnice, ukrasno bilje i zasijana trava.

Navedene aktivnosti doprinijet će ljepšem i uređenijem izgledu javne površine  - Parka na križanju Zagrebačke ceste i Ulice Svete Doroteje, te će i samo korištenje parka biti ugodnije i ljepše kako za naše mještane tako i za posjetitelje.

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje.

Započeli radovi na izgradnji nogostupa - Stubička cesta 2. dio

Početkom srpnja 2021. godine započeli su zemljani radovi na izgradnji pješačke staze na dijelu Stubičke ceste – 2. dio. Cilj predmetnog projekta je unapređenje komunalnog standarda i kvalitete komunalne infrastrukture  kroz izvođenje radova na rekonstrukciji prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u dijelu Stubičke ceste. Navedena prometnica jedna je od glavnih prometnica na području Općine Jakovlje, istom svakodnevno prometuje velik broj vozila i pješaka na putu prema Osnovnoj školi Jakovlje, ljekarni, ambulanti opće medicine, javnim ustanovama, trgovinama i dr. Budući da uz navedeni dio dionice prometnice ne postoji nogostup koji bi omogućio sigurnije i kvalitetnije  kretanje pješaka uz prometnicu posljedično i prometovanje vozila, potrebno je izgraditi nogostup. Provedbom projekta povećat će se kvaliteta i sigurnost prometne infrastrukture i pratećih sadržaja te smanjiti vjerojatnost prometnih nezgoda, pridonijet će se  povećanju razine sigurnosti prometovanja svih sudionika u prometu vozila, biciklista i pješaka.

Radovi na Rekonstrukciji mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu

Radovi na rekonstrukciji mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu izvode se prema planiranoj dinamici. Realizacijom projekta povećat će se komunalni standard mještana kao i sigurnost svih sudionika u prometu.

Završeni radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Kraljevom Vrhu te uređenju prostora okoliša dječjeg igrališta

U naselju Kraljev Vrh završeni su radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta, te uređenju prostora okoliša dječjeg igrališta. S ciljem poboljšanja uvjeta života stanovnika Općine, posebice djece i njihovih roditelja te osiguravanja dodatnih sadržaja za igru, druženje i učenje, postavljene su sprave za igru djece. Sprave su metalne sa svim potrebnim atestima koji garantiraju sigurnost djece. Pješačka površina dječjeg igrališta je uređena betonskim kockama, uz dječje igralište uređen je i prostor okoliša na način da su postavljene klupe, koš, ploča sa pravilima korištenja dječjeg igrališta, a cijeli prostor uz dječje igralište je i hortikulturno uređen. Ova lokacija smještena je u dijelu naselja u sklopu Područne škole Kraljev Vrh u kojem je do sada nedostajao sadržaj takvog tipa. Realizacijom ovog projekta, u protekle četiri godine, izgrađena su i opremljena dječja igrališta u sva tri naselja Općine Jakovlje. S obzirom da je u naselju Kraljev Vrh zbog nepostojanja adekvatnog prostora u vlasništvu Općine Jakovlje posljednje izgrađeno dječje igralište, u pripremi je izrada  projektne dokumentacije na temelju koje će se izgraditi sportski sadržaj za odrasle tzv. street workout i to u sklopu nekretnine na kojem je izgrađeno dječje igralište. Kroz realizaciju izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u naselju Kraljev Vrh  omogućen je, među ostalim, ujednačen razvoj cijelog područja Općine. Ovom investicijom, uvjeti života u tom dijelu naselja Kraljev Vrh su poboljšani, posebice djeci i roditeljima. Djeca sada imaju nove i sigurne sadržaje za igru i druženje i kvalitetno provode vrijeme na otvorenom, a ovakvim ulaganjima s kojima nastavljamo i u budućnosti djecu i mlade potičemo na aktivniji i zdraviji način života.

#zarazvojinapredakopcinejakovlje

Radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže

Hrvatska elektroprivreda - Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zagreb, Terenska jedinica Zaprešić,  izvodi radovi na rekonstrukciji dijela niskonaponske električne mreže u Jakovlju, dio Dvorske ulice.  Umjesto dotrajalih drvenih stupova i trase koja prolazi kroz dvorišta postaviti će se betonski stupovi uz cestu te izvršiti zamjena kabelskog voda. Realizacijom projekta doprinijet će se sigurnijoj opskrbi električne energije.

Započela edukacija za gerontodomaćice u okviru projekta Zaželi u Općini Jakovlje

U ponedjeljak, 5. srpnja 2021. godine, u prostorima Općine Jakovlje započela je provedba programa osposobljavanja/obrazovanja pripadnica ciljne skupine projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“, odnosno žena s područja Općine Jakovlje, koje su zaposlene za pružanje usluga krajnjim korisnicima.

U okviru provedbe projekta Zaželi u Općini Jakovlje, 10 (deset) zaposlenih žena krenulo je sa programom edukacije za gerontodomaćice. Za provedbu edukacije angažirano je Pučko otvoreno učilište Donja Stubica iz Donje Stubice. Edukacija obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava. Kroz ovaj program pripadnice ciljne skupine steći će nova znanja i vještine koje će unaprijediti njihovu konkurentnost na tržištu rada nakon završetka projekta te im olakšati potragu za novim poslom na sličnim radnim mjestima.

Usluga obrazovanja/osposobljavanja za program gerontodomaćica, u sklopu je projekta Zaželi u Općini Jakovlje. Projekt je financiran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0051.

Radovi na Rekonstrukciji mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu

Dana 21. lipnja 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života u ruralnom području Općine Jakovlje kroz rekonstrukciju derutnog mosta na nerazvrstanoj cesti preko potoka Sarno u Kraljevom Vrhu. Projektom će se potaknuti dugoročno održiv i teritorijalno uravnotežen razvoj na području Općine Jakovlje uz unapređenje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti prometovanja mostom čime će se olakšati pristup stambenim objektima, zemljištu i šumskim posjedima stanovnika Općine Jakovlje. Za rekonstrukciju mosta na potoku Sarno u Kraljevom Vrhu, temeljem Odluke o dodjeli sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture, Općini Jakovlje dodijeljen je od strane Zagrebačke županije dio novčanih sredstava za sufinanciranje programa/projekta "Rekonstrukcija mosta na potoku Sarno" u Kraljevom Vrhu, a dio sredstava osigurati će Općina Jakovlje.

Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Selnička ulica

Početkom lipnja 2021. godine završili su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Selnička ulica, koji su započeli početkom ožujka 2021. godine.

U cilju da se do svakog kućanstva dovede asfaltirana cesta u Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje za 2021. godinu,  uvrštena je i nerazvrstana općinska cesta – Selnička ulica, čiji su mještani dugi niz godina čekali rekonstrukciju iste. Za navedenu prometnicu riješena su imovinsko pravna pitanja, ishođena je sva potrebna dokumentacija od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, te se pristupilo realizaciji projekta. Realizacija ovog projekta nastavak je ulaganja na nerazvrstane prometnice, kojim je asfaltirana navedena nerazvrstana cesta, uredile su se bankine, te se riješila odvodnja oborinskih voda s kolnika.  Jedan od prioriteta je da svim našim mještanima omogućimo jednake životne standarde, bez obzira na to u kojim dijelovima općine žive. Nerazvrstane ceste mnogim su mještanima iznimno važne jer im između ostalog omogućuju lakši dolazak do njihovih kuća. Stoga ćemo nastaviti sa ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, između ostalog i na izgradnju nerazvrstanih prometnica, kako bi svakom kućanstvu omogućili asfaltirani pristup.

Radovi na sanaciji oborinske odvodnje poslovne zgrade na Staroj cesti

Tijekom lipnja 2021. godine započeli su radovi na sanaciji oborinske odvodnje poslovne zgrade na Staroj cesti koja stvara velike probleme već dugi niz godina. Naime, prilikom jačih oborina dolazi do izlijevanja velike količine vode u podrum poslovne zgrade kao i u obližnja dvorišta obiteljskih kuća, što uzrokuje propadanje podrumskog dijela poslovne zgrade, nemogućnost redovnog održavanja iste, kao i nemogućnost kontroliranja oborinske odvodnje.

Realizacijom ovog projekta sanirala bi se oborinska odvodnja u sklopu poslovne zgrade na Staroj cesti te spriječilo daljnje prodiranje u istu, kao i u obližnja dvorišta obiteljskih kuća, te bi oborinska odvodnja imala neometani protok.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U suradnji sa Hrvatskim vodama, Vodno gospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, nastavlja se s redovnim i izvanrednim radovima na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje.

Slijedom navedenog, sredinom svibnja 2021. godine započeli su radovi na kanalu k.č.br. 3159 od Jakovljanske ulice do k.č.br. 4604 u dužini od 300 metara i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka, a sve iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode.

Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Zagrebačka cesta od kućnog broja 69A - 75

Sredinom svibnja 2021. godine u naselju Jakovlje završili su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Zagrebačka cesta od kućnog broja 69a do 75, koji su započeli dana 22. ožujka 2021. godine.

U cilju da se do svakog kućanstva dovede asfaltirana cesta u Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje za 2021. godinu,  uvrštena je nerazvrstana općinska cesta – Zagrebačka cesta od kućnog broja 69a do 75. Za navedenu prometnicu riješena su imovinsko pravna pitanja, ishođena je sva potrebna dokumentacija od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, te se pristupilo realizaciji projekta. Realizacija ovog projekta nastavak je ulaganja na nerazvrstane prometnice, kojim je asfaltirana navedena nerazvrstana cesta, uredile su se bankine, te se riješila odvodnja oborinskih voda s kolnika.  Jedan od prioriteta je da svim našim mještanima omogućimo jednake životne standarde, bez obzira na to u kojim dijelovima općine žive. Ne kaže se bez razloga da „ceste život znače”, a naše nerazvrstane ceste mnogim su mještanima iznimno važne jer im između ostalog omogućuju lakši dolazak do njihovih kuća. Stoga ćemo nastaviti sa ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i to većim dijelom na izgradnju nerazvrstanih prometnica, kako bi svakom kućanstvu omogućili asfaltirani pristup.

Obavijest o radovima na županijskoj cesti ŽC3009 Kupljenovo – Jakovlje (Zagorska ulica)

Obavještavamo Vas da će se na županijskoj cesti ŽC3009 (Kupljenovo (Ž2195) – Jakovlje (Ž3007) izvoditi radovi na sanaciji nadvožnjaka Kupljenovo, kojim županijska cesta prelazi autocestu Zagreb - Macelj.

Temeljem Odluke o zatvaranju naprijed navedene županijske ceste od 12. svibnja 2021. godine koju smo zaprimili danas, 19. svibnja 2021. godine, obavještavamo Vas da će ista zbog sanacije nadvožnjaka biti zatvorena u razdoblju od 17. svibnja 2021. godine do 20. prosinca 2021. godine, odnosno do završetka radova.

Temeljem Odluke o zatvaranju županijske ceste Kupljenovo – Jakovlje,   izdane od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, za vrijeme trajanja radova na sanaciji nadvožnjaka predviđena je privremena regulacija prometa na način da je navedeni nadvožnjak zatvoren te se koriste obilazni pravci s južne i sjeverne strane.

Zbog radova na nadvožnjaku u navedenom razdoblju molimo Vas za razumijevanje. Odluku možete pogledati u izvornom formatu.

Završena rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC3009 – Zagorska ulica, te obilježena horizontalna signalizacija

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije završeni su radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC3009 – Zagorska ulica. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvodili su se s ciljem sprječavanja propadanja županijske ceste te se realizacijom navedenih radova obnovio asfaltni kolnik novim slojem asfalta, proširio se asfaltni kolnik i uredile su se bankine uz kolnik,  a sve u ukupnoj dužini od 1000 metara. Isto tako, navedena prometnica obilježena je središnjom kao i bočnom horizontalnom signalizacijom. Realizacija navedenih radova doprinijet će većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. U tijeku je ishođenje prometnog rješenja vezano uz usporavanje brzine na navedenoj županijskog prometnici.

Općina Jakovlje bez opasnog medicinskog otpada

Općina Jakovlje prva je općina u Republici Hrvatskoj koja je pokrenula Projekt o zbrinjavanju opasnog medicinskog otpada iz kućanstva. Radi se o zbrinjavanju lijekova kojima je prošao rok trajanja, iglama kojima se aplicira inzulin, ali i neki drugim lijekovima, van zdrastvenih ustanova, poglavito u domovima pacijenata,  odnosno o zbrinjavanju opasnog medicinskog otpada koji u Republici Hrvatskoj nije sustavno riješen.

Navedeni, vrlo opasan kemijski odnosno infektivni otpad, odlaže se u mješoviti komunalni otpad. Naravno da je takav način odlaganja potencijalna opasnost za kemijsko trovanje stanovništava kao i za prijenos nekih zaraznih bolesti, te je ovaj projekat još jedan korak više u cjelovitom razvoju održivog gospodarenja otpadom na području Općine Jakovlje.

Inicijativa za pokretanje projekta krenula je od strane liječnika obiteljske medicine dr. Ivice Crnice koju je Općina Jakovlje podržala, te je osigurala novčana sredstva za nabavu spremnika za odlaganje lijekova kojima je prošao rok trajanja kao i spremnika za infektivni otpad. Spremnik za odlaganje starih lijekova nalazit će se u prostorijama zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, a spremnici za infektivni otpad biti će uručeni svim mještanima Općine Jakovlje koji stvaraju infektivni otpad, a to su najčešće mještani koji boluju od dijabetesa. Nadalje, Općina Jakovlje osigurala je i sredstva za zbrinjavanje takvog  otpada putem ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada.

Ponosni smo što je Općina Jakovlje prva u Republici Hrvatskoj koja je prepoznala problem oko zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada iz kućanstva, te pokrenula ovaj  Projekt s ciljem trajnog rješavanja zbrinjavanja starih lijekova i infektivnog otpada u Općini Jakovlje, ali i s željom da isti bude poticaj i drugim jedinicama lokalne samouprave i uprave kako bi u konačnici isto rezultiralo sustavnim rješenjem na nivou Republike Hrvatske.

Ulaganje u zgradu DVD-a Kraljev Vrh

Kako bi se Općina Jakovlje prijavila na otvorene javne pozive te osigurala dio bespovratnih sredstava za rekonstrukciju zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društva u Kraljevom Vrhu pokrenuto je niz postupaka kako bi ispunili uvjete za prijavu na otvorene javne natječaje. Tako smo 2017. godine pokrenuli postupak vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tijekom 2019. godine Općina Jakovlje upisala se kao vlasnik zgrade koju koristi DVD Kraljev Vrh, jer je do tada bila društveno vlasništvo.

Nadalje, za navedenu zgradu tijekom 2019. i 2020. godine izrađena je projektna dokumentacija kao i 3D vizualizacija, te je ishođen akt o građenju. Slijedom navedenog, Općina Jakovlje od 2017. godine do danas ishodila je svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu na otvorene javne pozive.

Za navedenu zgradu, između ostalog  krajem 2020. godine završeni su radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh", izvodili su se radovi na unutarnjem uređenju zgrade u vidu soboslikarskih i ličilačkih radova, te je uređena javna površina ispred zgrade DVD-a Kraljev Vrh u vidu sadnje trajnica, sijanja trave, postave klupa te postave jarbola. Tijekom 2021. godine krenut će se sa kompletnom rekonstrukcijom sanitarnog čvora u prizemlju zgrade.

Za navedenu zgradu izrađena je i 3D vizualizacija koju možete pogledati u izvornom formatu.

Idejno rješenje za zgradu u sklopu nogometnog igrališta u Igrišću

Kako bi se Općina Jakovlje prijavila na otvorene javne pozive te osigurala dio bespovratnih sredstava za rekonstrukciju zgrade u sklopu nogometnog Igrališta u Igrišću, pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije kojom bi se omogućila daljnja ulaganja u navedenu nekretninu.

Problematika vezana uz javnu zgradu koja se nalazi u građevinskom području naselja - sportsko rekreacijske namjene u Igrišću, krenula je od nesređenih imovinsko pravnih pitanja koja su nas zatekla 2017. godine. Općina Jakovlje u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Nogometni klub Igrišće, iskazala interes za kupnju nekretnina iza stečajnog dužnika Nogometni klub Igrišće, te su rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, Općini Jakovlje kao kupcu dosuđene nekretnine stečajnog dužnika. Na taj način Općina Jakovlje spriječila je da nekretnine stečajnog dužnika prodaju putem dražbe. Nakon kupnje nekretnina u stečajnom postupku i pravomoćnosti rješenja o dosudi, izvršena je uknjižba prava vlasništva u korist Općine Jakovlje.

Isto tako u postupku smo i upisa prava vlasništva i na dio nekretnina koje se koriste kao nogometno igralište, a u vlasništvu su Republike Hrvatske i fizičkih osoba te na dio nekretnine koja se koristi kao parkiralište, a također je u vlasništvu fizičkih osoba. Nadalje, u postupku smo provedbe rješenja o izvedenom stanju (legalizacija) odnosno upisa zgrade u zemljišne knjige i katastarski operat, koji nije završen od strane stečajnog dužnika.

Za navedenu zgradu izrađena je 3D vizualizacija koju možete pogledati u izvornom formatu.

U Općini Jakovlje gradit će se proizvodni pogon u kojem će se proizvoditi jahte

Nakon dugogodišnje stagnacije razvoja gospodarske zone, gospodarsku zonu u Općini Jakovlje, prepoznalo je veći broj investitora koji između više destinacija, Općinu Jakovlje izabrali kao mjesto pogodno za investiranje i razvoj svojih proizvodnih kapaciteta. Između ostalih, tvrtka Pearl Sea Yachts d.o.o., kupila je zemljište u gospodarskoj zoni u Jakovlju u Zagorskoj ulici, gdje će izgraditi proizvodni pogon u kojem će se proizvoditi jahte. Trenutno je u izradi projektna dokumentacija kako bi se pokrenuo postupak ishođenja akta gradnje od strane nadležnih tijela. Izgradnja samog proizvodnog pogona planira se u prvoj polovici 2022. godine. Tvrtka Pearl Sea Yachts d.o.o. vodeći je hrvatski proizvođač motornih jahti, a ujedno i čarter agencija. Proizvode jedinstvene i certificirane Open, Coupe ili Flybridge jahte od 31ft do 56ft. Najsuvremeniji dizajn i tehnologija proizvodnje omogućuju stvaranje brandiranih jahti koje karakterizira:  dizajn prema narudžbi, vrhunsko ponašanje u moru, ekstremni luksuzni detalji kao i dodatna sigurnost plovila.

Veseli nas činjenica da će još jedna proizvodna tvrtka imati sjedište na području Općine Jakovlje, te omogućiti nova radna mjesta te doprinjeti gospodarskom razvoju naše Općine Jakovlje.

Izgradnja novog dječjeg vrtića

Kako postojeća zgrada dječjeg vrtića, unatoč proširenju i prenamjeni prostora 2018. godine, više ne zadovoljava potrebe zbog popunjenosti kapaciteta, te s obzirom na tendenciju da se na području Općine Jakovlje sve više djece upisuje u program predškolskog odgoja odnosno da sve više djece boravi u dječjem vrtiću od najranije dobi (jaslica) do polaska u školu, došlo je do potrebe osiguranja smještaja za boravak djece u vrtiću na području Općine Jakovlje, odnosno do potrebe za gradnjom novog vrtića. Zbog naprijed navedenog, pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića koji ima za cilj osigurati adekvatan prostor za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u školu za djecu sa područja Općine Jakovlje. Navedenim ulaganjem želi se dodatno povećati dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga za skrb djece na području Općine, posredno utjecati na zapošljavanje roditelja djece i povećanje životnog standarda obitelji, stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj te stvaranje osnovnih preduvjeta za povratak i ostanak mladih stanovnika na području Općine. Isto tako, najavljena ulaganja investitora na području Općine Jakovlje doprinijet će povećanju potražnje za radnom snagom, a time i  povećanju doseljavanja na područje Općine Jakovlje. Stoga je vrlo vjerojatno da će Općina imati pozitivan trend rasta broja djece. Predmetno ulaganje planira se realizirati na nekretninama koje su u vlasništvu  Općine Jakovlje i to na k.č.br. 1141/1 i 1142 k.o. Jakovlje odnosno na prostoru Stare škole (konoplja) s obzirom na nemogućnost daljnjeg proširenja u sklopu objekta postojećeg dječjeg vrtića zbog ograničenja propisanih u Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju. Za kraj 2021. godine najavljuje se  otvaranje natječaja za prijavu projekata izgradnje vrtiće, te će Općina pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se na isti mogla prijaviti i osigurati dio bespovratnih sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u Jakovlju. Općina Jakovlje osigurava sredstva u proračunu za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i to od ekonimske cijene koja iznosi 1.650,00 kuna po djetetu, za prvo dijete iznos od 1.000,00 kuna, za drugo i svako slijedeće dijete iznos 1.100,00 kuna, što je više od 60% od ekonomske cijene. Briga o djeci prepoznata je kao jedan od glavnih prioriteta Općine Jakovlje te ćemo i dalje nastaviti sa podupiranjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Završena rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica u Igrišću

Krajem travnja 2021. godine završila je rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Majdakova ulica u Igrišću.  Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Rekonstrukcija navedene prometnice jedna je u nizu aktivnosti koja se provodi na području Općine Jakovlje, a u cilju modernizacije prometne infrastrukture, te poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran sredstvima iz općinskog proračuna.

Radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Kraljevom Vrhu

Tijekom travnja započeli su radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Kraljevom Vrhu u sklopu Područne škole Kraljev Vrh, odnosno na dijelu čestice koja je pod zaštitom Ministarstva kulture, kao kulturno dobro. Rješenjem Konzervatorskog odjela u Zagrebu izdano je  prethodno odobrenje za projekt izgradnje i opremanje dječjeg igrališta Kraljev Vrh, temeljem kojeg je određeno niz uvjeta kojih se potrebno pridržavati kod izgradnje i opremanja dječjeg igrališta, a sve radi zaštite kulturnog dobra.  

Realizacijom projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta, naselje Kraljev Vrh dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja, ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. Završetkom ovog projekta, svako naselje imat će po jedno dječje igralište, te više nismo   Općina koja nema izgrađen adekvatan prostor za druženje djece.

#zarazvojinapredakopcinejakovlje

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna eura vrijednog proizvodnog pogona tvrtke FACC Solutions Croatia d.o.o., u kojem će se proizvoditi dijelovi za Airbus, Boeing, Bombardier, Rolls-Royce i dr. Radove su uz pratnju investitora, između ostalih, posjetili predstavnici austrijske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove EU Zagrebačke županije Damir Fašaić, gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turk i predstavnici Općine Jakovlje. Veseli nas činjenica što se i u ovo vrijeme pandemije, koja je obustavila mnoge projekte i aktivnosti i koja je utjecala na smanjenje prihoda i u avioindustriji, ipak odlučilo krenuti s izgradnjom ovako velike investicije. Projekt izgradnje proizvodnog pogona realizirat će se u tri faze. Prva faza izgradnje planira se završiti tijekom studenoga 2021. godine, kako bi proizvodnja krenula u prosincu 2021. godine. Druga i treća faza izgradnje planira se u naredne dvije godine. Ova investicija osigurat  će mještanima Općine Jakovlje radna mjesta, bolju egzistenciju za život i potaknuti daljnji gospodarski razvoj naše Općine.

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC3009 – Zagorska ulica

Nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije stoga su dana 8. travnja 2021. godine započeli radovi na rekonstrukciji i proširenju dijela županijske ceste ŽC3009 - Kupljenovo - Jakovlje.

Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvode s ciljem sprječavanja propadanja županijske ceste te će se realizacijom navedenih radova proširiti i obnoviti asfaltni kolnik novim slojem asfalta i urediti bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 1000 metara.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje

Radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje i to izgradnja nerazvrstane ceste Selnička ulica, izgradnja nerazvrstane ceste Zagrebačka cesta od 69a – 75 i izgradnja nerazvrstane ceste Majdakova ulica izvode se prema planiranoj dinamici. Realizacijom navedenih projekata povećat će se komunalni standard mještana kao i sigurnost svih sudionika u prometu.

Radovi na rekonstrukciji dijela niskonaponske mreže

Nastavlja se suradnja sa HEP ODS – Elektra Zabok i Elektra Zaprešić i to rekonstrukcijom dijela niskonaponske električne mreže u Kraljevom Vrhu u dijelu Vinogradske ulice i u Jakovlju u dijelu Topličke ceste od broja 79 do 99a. Umjesto dotrajalih drvenih stupova i trase koja prolazi kroz dvorišta postaviti će se betonski stupovi uz cestu te izvršiti zamjena kabelskog voda. Realizacijom projekta doprinijet će se sigurnijoj opskrbi električne energije.

Radovi na niveliranju križanja

Na križanju županijskih cesta ŽC 3008 Luka – Kraljev Vrh i ŽC 3007 Jakovlje – Donja Bistra, odnosno na  križanju  Stubička ceste, Jakovljanske ulice i Topličke ceste u Općini Jakovlje, izvode se radovi niveliranja križanja i to frezanjem starog dotrajalog asfalta te ugradnjom izravnavajućeg i habajućeg asfaltnog sloja. Na ovaj način riješen je dugogodišnji problem,  gdje je zbog niže kote završnog sloja asfalta u Jakovljanskoj ulici, dolazilo do odskakanja vozila koja  su dolazila iz Topličke ceste u smjeru Luke.  Radovi se izvode u suradnji sa ŽUC-om Zagrebačke županije.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske ceste – Zagrebačka cesta od 69A - 75

Dana 22. ožujka 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – Zagrbačka cesta od k.br. 69A - 75.  Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku cestu riješeni imovinsko pravni odnosi, te ishođen akt o građenju, pristupilo se realizaciji Projekta.  Projekt uključuje radove na rekonstrukciji prometnice - nerazvrstane ceste u Općini Jakovlje u sklopu kojih se provode zemljani i asfalterski radovi. Provedbom ulaganja želi se povećati razina kvalitete prometne infrastrukture u naprijed navedenoj ulici  što će između ostalog poboljšati i kvalitetu života stanovništva. Cilj investicije je rekonstrukcijom trenutno neadekvatne ceste omogućiti brz, efikasan i siguran transport svih krajnjih korisnika.

Uređenje javne površine - Park na križanju Zagrebačke ceste i Ulice Svete Dorotejp

Završetkom radova na izgradnji nogostupa uz Zagrebačku cestu, 15. ožujka 2021. godine započeli su radovi na uređenju javne površine – Park na križanju Zagrebačke ceste i Ulice Svete Doroteje.  U sklopu javne površine – Parka, izgradit će se autobusno stajalište te će se postavit  autobusna nadstrešnica za školsku djecu, postavit će se dva dječja igrala, jarbol, klupe, koševi za smeće, uredit će se prilaz raspelu, uredit će stepenice prema raspelu, izmjestit će se betonski stup,  te će se na javnoj površini zasaditi trajnice, ukrasno bilje i zasijati trava.

Navedene aktivnosti doprinijet će ljepšem i uređenijem izgledu javne površine  - Parka na križanju Zagrebačke ceste i Ulice Svete Doroteje, te će i samo korištenje parka biti ugodnije i ljepše kako za naše mještane tako i za posjetitelje.

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje.

Uvodna konferencija projekta Zaželi u Općini Jakovlje

U četvrtak, 18. ožujka 2021. godine u prostorijama Općine Jakovlje održana je Uvodna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zaželi u Općini Jakovlje".

Općina Jakovlje ovim je projektom osigurala nova radna mjesta nezaposlenim osobama s područja općine, te svojim stanovnicima starije životne dobi osigurala pružanje besplatne pomoći u svakodnevnim obavezama, kao i dobavu kućnih potrepština.

Projekt se financira kroz Program "Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 926.900,00 kuna. Korisnik je Općina Jakovlje, a razdoblje provedbe projekta je od 18. lipnja 2020. - 18. prosinca 2021. godine.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" uključuje ciljnu skupinu 10 nezaposlenih žena, starosti od 50 g. naviše, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt bit će zaposleno 10 žena koje će se u 12 mjeseci brinuti za 60 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Jakovlje.  

Projekt se provodi u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja Općine Jakovlje u području socijalnog/društvenog djelovanja, te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe predmetnog projekta. Stvorit će se novi kapaciteti, te bi budući projekti mogli obuhvaćati nove ciljne skupine i nova geografska područja.

Osposobljavanjem/obrazovanjem i iskustvom koje će ciljne skupine steći prilikom sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postići će se institucionalna održivost projekta jer će te iste osobe steći uvjete za nova buduća zaposlenja, kao i biti unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih projekata.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Zaprešić i HZZ, Regionalni ured Zagreb. Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno su osnaženi mnogi relevantni dionici na području socijalne skrbi, zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala što će rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti multipliciranje rezultata projekta kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj. Razmjena iskustva, primjeri dobre prakse kao i brojni pozitivni rezultati poslužit će kao iznimno važan pokretač motivacije i poticaja za pokretanje novih programa s istim ciljem.

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda"

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Jakovlje

 

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske ceste - Majdakova ulica u Igrišću

U naselju Igrišće  izvode se radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – Majdakova ulica, koji su započeli danas, 17. ožujka 2021. godine. Ovo je nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Od 2017. godine do danas je rekonstruirano ukupno  14 nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje. Do kraja godine planira se rekonstruirati još 4 nerazvrstane prometnice.

Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku cestu riješeni imovinsko pravni odnosi, te ishođen akt o građenju, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se mještanima osiguralo bolje uvjete za život te poticala  daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje.

Sredstva za rekonstrukciju navedene prometnice osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske ceste – Selnička ulica

Početkom ožujka 2021. godine započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – Selnička ulica.  Za navedenu nerazvrstanu općinsku cestu riješeni su imovinsko pravni odnosi, te je ishođen akt o građenju. Realizaciji Projekta pristupilo se s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva,  odnosno kako bi se mještanima osiguralo bolje uvjete za život te poticala daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Ovo je 14-ta  nerazvrstana općinska prometnica koja je asfaltirana od 2017. godine do danas, a do kraja godine u planu je  započeti i završiti rekonstrukciju još četiri nerazvrstane općinske prometnice.

Uređenje pješačke staze (nogostupa) na dijelu Zagrebačke, Stubičke i Topličke ceste

Početkom ožujka 2021. godine završili su radovi na  izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Zagrebačke ceste u Jakovlju.  Realizacijom projekta Izrade pješačke staze s oborinskom odvodnjom na Zagrebačkoj cesti  podigla se razina  sigurnosti odvijanja cestovnog prometa u sklopu županijske prometnice te razina sigurnosti svih sudionika u prometu.

Završetkom radova na izgradnji pješačkih staza (nogostupa) na dijelu Topličke,  Stubičke i Zagrebačke ceste pristupilo se uređenju površina uz nogostupe i to u vidu sadnje ukrasnog bilja i postavom klupa na navedenim dionicama, a sve kako bi održali i poboljšali komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u uređenje prometnica i javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Opremanje prostora Područne škole Kraljev Vrh

U prosincu 2020. godine  završili su radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka – I. faza. Predmetnim zahvatom uređen je interijer prizemlja u sjeveroistočnom dijelu zgrade Područne škole Kraljev Vrh, te je formirana  jedna veća prostorija za tjelovježbu u zimskom periodu kao i prostorija za boravak i slobodne aktivnosti učenika, zbornica i dvije manje garderobe za učenike.

Ovih dana u suradnji sa Zagrebačkom županijom navedeni prostor opremljen je adekvatnim spravama - švedski sanduk, švedske ljestve, strunjače, odskočna daska, osobna vaga, lopte, gimnastički obruči, te namještajem -  ormar, konferencijski stol i stolice, uredski stol i stolice i garderobne stijene.

Veseli nas što smo realizacijom prve faze projekta učenicima Područne škole Kraljev Vrh osigurali bolje uvjete za tjelesni odgoj, a učiteljicama ljepši i ugodniji radni prostor.

U listopadu 2020. godine Općina Jakovlje ponovno je prijavila  Program  „Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh“ u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka temeljem „Poziva na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara“, a koje je objavilo Ministarstvo kulture i medija, kako bi osigurala dio bespovratnih sredstva za sljedeću fazu projekta i nastavak ulaganja u rekonstrukciju navedenog prostora.

Rekonstrukcija dijela niskonaponske mreže

HEP ODS – Elektra Zabok započela je rekonstrukciju dijela niskonaponske električne mreže u Kraljevom Vrhu, Zelengajska ulica od broja 4 do 13. Umjesto dotrajalih drvenih stupova i trase koja prolazi kroz dvorišta postaviti će se betonski stupovi uz cestu. Realizacijom projekta, uz sigurniju opskrbu električnom energijom omogućiti će se i proširenje javne rasvjete.

Ulaganje u zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje

Krajem 2020. i početkom 2021. godine izvodili su se radovi na unutarnjem uređenju zgrada koje su u vlasništvu Općine Jakovlje. Izvedeni su soboslikarski i ličilački radovi u slijedećim objektima:  zgrada koju koristi DVD Kraljev Vrh – uređena je dvorana u prizemlju, sanitarni čvor i hodnik, DVD Jakovlje – uređena je dvorana, kuhinja, predvorje, sanitarni čvor, kancelarija vatrogasaca, uređena je i prostorija u prizemlju općinske zgrade koju koristi više udruga te prostorija koju koristi KUD Jakovlje. Prostorije su bile godinama neodržavane i zanemarivane, odnosno u većini njih od same izgradnje nije se ulagalo niti iste održavalo.

Navedeno uređenje početak je daljnjih ulaganja u uređenja i rekonstrukciju zgrada u vlasništvu Općine Jakovlje. Za zgradu DVD-a Kraljev Vrh izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju cijelog objekta te je  ishođen akt o gradnji, za Kino dvoranu – Dom kulture izrađena je projektna dokumentacija te ishođen akt o gradnji. Navedeni projekti spremni su za provođenje po otvaranju javnih poziva kako bi za iste  osigurali dio bespovratnih sredstava. Do sada je u zgradu DVD-a Kraljev Vrh uveden sustav centralnog grijanja, a u planu je do sredine 2021. godine krenuti i sa rekonstrukcijom sanitarnog čvora.  Za zgradu u kojoj se nalazi općinska uprava izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu te uređenje interijera, ishođen je akt o gradnji. Navedeni projekat prijavljen je na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te je Općini Jakovlje odobren dio bespovratnih sredstava za realizaciju projekta. Za zgradu koja se nalazi uz nogometno igralište u Igrišću u postupku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju iste. Za zgradu koju koriste udruge i liječnici obiteljske medicine pripremljena je dokumentacija za rekonstrukciju potkrovlja te su za isto osigurana bespovratna sredstva. Sa radovima se započinje tijekom ove godine.

Nastavlja se suradnja sa HT-om i HEP-ODS-om

U suradnji sa Hrvatskim telekomom d.d. i Hrvatskom elektroprivredom -  operator distribucijskog sustava, i u 2021. godini započeli smo provedbu projekta uklanjanja telefonskih stupova koji se nalaze uz prometnice te izmještanja telekomunikacijskih  kablova na betonske stupove kojima prolaze kablovi niskonaponske mreže Hrvatske elektroprivrede -  operatora distribucijskog sustava.

Prva ulica koja je ove godine uključena u Projekt je Selnička ulica, za koju je izrađena projektna dokumentacija od strane Hrvatskog telekoma d.d.

Cilj Projekta je smanjiti broj stupova uz prometnice na cijelom području Općine Jakovlje, te tako doprinijeti  ljepšem izgledu prometnica kao i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

S navedenim projektom nastaviti ćemo i  dalje, kako u 2021. godini tako i u narednim razdobljima

Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa - Općina Jakovlje Općina tehnologije 21. stoljeća

Vezano uz projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa  obavještavamo Vas da je Hrvatski Telekom d.d., 22. prosinca 2020. godine, pokrenuo nabavu za projektiranje i izgradnju optičkih FTTH mreža („ključ u ruke“).

Ovom objavom započela je provedba vrijednosno najznačajnije aktivnosti iz proračuna  zajedničkog projekta Grada Zaprešića te Općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, a koja se odnosi na projektiranje i izgradnju NGA mreža.

Hrvatski Telekom d.d.  će nakon isteka roka za dostavu ponuda evaluirati sve pristigle ponude te odabrati onu ekonomski najpovoljniju i s kojim ponuđačem će sklopiti ugovor o projektiranju i izgradnji FTTH mreža, a nakon čega započinje provedba ugovora, prvotno u dijelu projektiranja FTTH mreža (planirano ožujak 2021.).

Naime, početkom listopada Hrvatskom Telekomu d.d. uručeno je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ ukupne vrijednosti 820,5 milijuna kuna, od čega je 323,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Realizacijom ovih 13 projekata koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova omogućit će se izgradnja NGA mreže te brzi i ultra-brzi širokopojasni pristup mrežnoj infrastrukturi za dodatnih 148.774 stanova, te poslovnih i javnih korisnika iz udaljenih, rjeđe naseljenih i slabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Hrvatski Telekom d.d. će zajedno sa partnerima projekte provoditi na područjima 10 županija, između ostalih, i na području Zagrebačke županije gdje su mu partneri gradovi Sveta Nedelja  s 16.731 i Zaprešić s 13.307 korisnika).

Temeljem zajedničkog Sporazuma Grad Zaprešić nositelj je projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, u područjima Grada Zaprešića te Općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, odnosno u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje.

Do kraja 2023. godine planirano je izgraditi optičke mreže koje će omogućiti brzinu od minimalno 100Mbit/s, što je posebno značajno za ruralna naselja gdje postojeća infrastruktura pruža isključivo osnovne brzine. Procijenjena vrijednost projekta za zaprešićki kraj u koji je uključena i Općina Jakovlje iznosi cca 65 milijuna kuna, od čega će 50% financirati Hrvatski Telekom d.d., a ostatak EU fondovi.

Radovi na odvodnji u Parku u Jakovlju

Tijekom mjeseca veljače 2021. godine započeli smo s radovima na odvodnji u Parku u Jakovlju koja stvara velike probleme već dugi niz godina. Naime, prilikom jačih oborina dolazi do izlijevanja velike količine vode u prostor Parka, što uzrokuje natapanje zelenih površina u Parku, širenja neugodnih mirisa i nemogućnost redovnog održavanja istog.

Realizacijom ovog projekta otvorio bi se prostor za redovno održavanje javne zelene površine i uredila zelena površina sa svim sadržajima javnoga parka.

U tijeku radovi na asfaltiranju pješačke staze uz Zagrebačku cestu

Asfaltiranje pješačke staze (nogostupa) uz Zagrebačku cestu od potoka Bistra do Ulice Svete Doroteje je u tijeku. Između ostalog, i dalje nastavljamo sa izradom projektne dokumentacijom za izgradnju pješačkih staza,  te izgradnji istih na cijelom području Općine Jakovlje.

Potpisivanje ugovora projekta „Zajednica za sve nas“

Danas, 16. veljače 2021. godine, Općini Jakovlje je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  dostavljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zajednica za sve nas"  sa partnerima DVD Kraljev Vrh, KD „Tri kralja“, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“, GOUHDDR grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh, ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt "Zajednica za sve nas"  Općina Jakovlje u suradnji sa stanovnicima namjerava provesti sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati dva prostora, nabaviti opremu, materijal za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina/icu i njegovatelja/icu. Kroz projekt se namjerava uključiti starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbit će za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

I ove godine nastavljamo s održavanjem vodotoka na području Općine Jakovlje. U dogovoru sa Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, svake godine u našoj Općini Jakovlje izvode se redovni i izvanredni radovi na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje.

Slijedom navedenog, dana 4. veljače 2021. godine započeli su radovi na potoku Bistra II – pritoka – Jakovlje (Zagrebačka cesta), L-835 m u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka, a sve iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su prema Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) osigurati nesmetani pristup djelatnicima vodnog gospodarstva i omogućiti im nesmetano izvršavanje radova. Svi radovi odvijat će se u skladu sa pravilima struke i sukladno zakonskoj regulativi. Molimo Vas za susretljivost jer je izvođenje naprijed navedenih radova pod osobitom zaštitom i od interesa za Republiku Hrvatsku, ali i za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode. O početku naprijed navedenih radova obavještavaju se svi vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz čije parcele se izvode radovi. Ujedno Vas molimo da sukladno Zakonu o vodama osigurate nesmetan pristup djelatnicima vodnog gospodarstva prilikom izvođenja radova.

Ulaganje u školstvo na području Općine Jakovlje

Kada govorimo o školskim objektima na području Općine Jakovlje, u suradnji sa Zagrebačkom županijom uređeno je školsko dvorište u sklopu Područne škole u Igrišću, završeni su radovi na projektnoj dokumentaciji za energetsku obnovu Osnovne škole Jakovlje (očekuje se otvaranje natječaja kako bi se Zagrebačka županija javila na isti) i zadnje, ali ne manje važno je da smo sa predstavnicima Zagrebačke županije uspjeli dogovoriti rekonstrukciju potkrovlja Osnovne škole Jakovlje, gdje bi se premjestio dio kabineta, a samim tim bi se oslobodio prostor za organizaciju produženog dječjeg boravka koji je itekako potreban na području Općine Jakovlje. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju potkrovlja Osnovne škole Jakovlje  je završena i od strane Općine Jakovlje upućen je zahtjev da se za isto osiguraju sredstva u proračunu Zagrebačke županije za 2021. godini. Uložit ćemo sve napore kako bi Zagrebačka županija u 2021. godini realizirala projekt rekonstrukcije potkrovlja Osnovne škole Jakovlje te bi se na taj način našim najmlađim učenicima stvorili uvjeti za organizaciju produženog dnevnog boravka. Nadalje, završena je I. faza projekta Putevima Juraja Pušeka kojim je uređen  interijer prizemlja u sjeveroistočnom dijelu zgrade Područne škole Kraljev Vrh te je formirana jedna veća prostorija za tjelovježbu u zimskom periodu, ali i prostorija za boravak i slobodne aktivnosti učenika. 

Isto tako u Proračunu Općine Jakovlje u 2020. godini, između ostalog, osigurana su sredstva za nabavku dvije katedre sa stolicama i dvije ploče koje su postavljene u Područnoj školi Igrišće, kao i dio sredstava za uređenje matematičke učionice u Osnovnoj školi Jakovlje i to u vidu uređenja parketa.

Završeni radovi na Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka – I. faza

U prosincu 2020. godine  završili su radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka – I. faza.

 Predmetnim zahvatom uređen je interijer prizemlja u sjeveroistočnom dijelu zgrade Područne škole Kraljev Vrh. Glavni zahvat ove faze bio je rušenje pregrada u sjeveroistočnom dijelu zgrade Područne škole Kraljev Vrh. U tom prostoru formirana je jedna veća prostorija za tjelovježbu u zimskom periodu, ali i prostorija za boravak i slobodne aktivnosti učenika. Iz glavnog hodnika izveden je manji hodnik za direktnu vezu prema ovoj prostoriji, a iz tog novog hodnika ulaziti će se u novo formiranu zbornicu (sa 2 radna mjesta) i dvije manje garderobe za učenike.  Realizacijom projekta rekonstrukcije Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka, ne samo što je osigurana održivost ovog kulturnog dobra velike vrijednosti za buduće generacije, nego je isto dobio novi smisao i ulogu u kulturnom i društvenom životu Općine Jakovlje. Područna škola Kraljev Vrh se po završetku svih faza projekta Putevima Juraja Pušeka, osim odgojno obrazovne uloge planira staviti u funkciju kao svojevrstan muzej ovoga kraja, spomen soba cijenjenog svećenika ovoga kraja, knjižnica, galerija i dr. Ulaganjem u očuvanje kulturne baštine i unapređenjem društvenih  i kulturnih sadržaja, doprinijeti će se razvoju kvalitete života ovoga područja te pospješiti preduvjeti njegovog daljnjeg razvitka. Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh istaknut će Općinu Jakovlje na karti lokaliteta kulturne baštine, te promovirati općinu kao malo, ali kulturološki zanimljivo i vrijedno mjesto. 

U listopadu 2020. godine Općina Jakovlje prijavila je Program  „Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh“ u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka temeljem „Poziva na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara“, a koje je objavilo Ministarstvo kulture i medija, kako bi osigurala dio bespovratnih sredstva za sljedeću fazu projekta i nastavak ulaganja u rekonstrukciju navedenog kulturnog dobra.

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno realiziraju brojni projekti, mjesecima kruže priče da od izgradnje tvornice avio dijelova neće biti ništa.  Trud koji smo uložili u posljednje tri godine isplatio se.

S zadovoljstvom Vas obavještavamo da je početkom prosinca 2020. godine, austrijska aeronautička tvrtka FACC, u poduzetničkoj zoni Jakovlje, započela s radovima na izgradnji tvornice u kojoj će se proizvoditi dijelovi  koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske zrakoplove i njihove motore: Airbus, Boeing, Bombardier, Rolls-Royce.  Investicija je vrijedna 33 milijuna eura. Kompanija FACC globalni je lider u području avio industrije što, među ostalim, dokazuje činjenica da svake sekunde polijeće jedan zrakoplov koji koristi njihovu tehnologiju ili dijelove.

Investitor je sa kompanijom Strabag potpisao ugovor o izvođenju radova poboljšanja tla (dubokog temeljenja) te je sa radovima započeto po zaprimanju klauzule pravomoćnosti građevinske dozvole. Prema terminskom planu završetak radova prve faze predviđen je do kraja veljače 2021. godine, a sve ovisno o vremenskim uvjetima. Sukladno projektnoj dokumentaciji potrebno je izvesti ukupno 906 šljunčanih stupova. Nakon izvedbe šljunčanih stupova pristupit će se radovima izrade temeljnih čašica i konstrukcije građevine (očekivano početkom ožujka), te izgradnji samog proizvodnog pogona.

Izvedba šljunčanih stupova (dubinsko vibracijsko punjenje) predstavlja metodu poboljšanja mehaničkih karakteristika temeljnog tla i za poboljšanje uvjeta dreniranja. Ugradnjom kamenog materijala (šljunka ili drobljenog kamena) poboljšavaju se mehanička svojstva temeljnog tla (ukupni parametri čvrstoće i prosječni modul stišljivosti tla).

Prema poslovnom planu tvrtka FACC u prvoj fazi planira zapošljavanje 450 djelatnika.

Veseli nas početak izgradnje tvornice avio dijelova u našoj Općini Jakovlje, jer to znači osiguranje radnih mjesta našim mještanima, a i mještanima okolnih općina i gradova, bolju egzistenciju za život, ali i vjetar u leđa za daljnji gospodarski razvoj naše Općine Jakovlje. Dolazak ovog velikog poduzetnika utjecat će na sve segmente života na području Općine Jakovlje i šire. Smatramo da je dolazak ovakvog investitora bio od velike važnosti za privlačenje ostalih potencijalnih investitora u Općinu Jakovlje, te sa zadovoljstvom  možemo najaviti dolazak još dva nova  investitora u poslovne zone Općine Jakovlje.

Razvoj poduzetničkih aktivnosti na području Općine Jakovlje olakšat će pristup modernim tehnologijama i novim znanjima te povećati konkurentnost proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu. Također, konkurentnu prednost predstavlja briga i djelovanje na podizanju razine obrazovanja koja će u budućnosti predstavljati osnovnu snagu za razvoj ovoga kraja. U Općini Jakovlje  radi se na način da se određuju prioriteti čijom se realizacijom može ostvariti gospodarski napredak, a time i porast standarda stanovništva.

Izgradnja pješačke staze uz Zagrebačku cestu

Radovi na izgradnji pješačke staze uz Zagrebačku cestu izvode se prema planiranoj dinamici. Realizacijom projekta povećat će se komunalni standard mještana kao i sigurnost svih sudionika u prometu.

Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak u Kraljevom Vrhu

Krajem studenog 2020. godine u naselju Kraljev Vrh  završili su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak, koji su započeli 2. studenoga 2020. godine. 

Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku cestu riješeni imovinsko pravni odnosi, te ishođen akt o građenju, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva,  odnosno kako bi se mještanima osigurali bolji uvjeti za život te poticala  daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. 

Projekt se provodi uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E u Kraljevom Vrhu

Krajem studenoga 2020. godine u  naselju Kraljev Vrh  završili su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – Sljemenska ulica N-KV03E,  koji su započeli 19. studenoga 2020. godine. 

U cilju da se do svakog kućanstva dovede asfaltirana cesta u Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje za 2020. godinu,  uvrštena je nerazvrstana općinska cesta - Sljemenska ulica N-KV03E u Kraljevom Vrhu. Radovi na rekonstrukciji navedene ceste započeli su 19. studenoga 2020. godine. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt  se realizira iz proračuna Općine Jakovlje u cijelosti.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju

Početkom prosinca 2020. godine završili su radovi na  izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju. Projektu Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Stubičke ceste pristupilo se iz sigurnosnih razloga za sve sudionike u prometu te iz razloga poboljšanja cestovne infrastrukture i lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sporazumom s Ministarstvom unutarnjih poslova osigurano je dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog Projekta. Realizacijom projekta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu i zaštita pješaka, posebice djece osnovnoškolskog uzrasta kao najranjivije skupine sudionika u cestovnom prometu. 

POTPISIVANJE UGOVORA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA ZAŽELI U OPĆINI JAKOVLJE

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0051, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza II, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Jakovlje“, u prostorijama Općine Jakovlje, dana 8. prosinca 2020. godine, organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Jakovlje i 10 žena sa područja Općine koje će u sklopu projekta „Zaželi u Općini Jakovlje“ skrbiti o 60 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, u iznosu od 926.900,00 kuna..

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje osoba ženskog spola u razdoblju od 12 mjeseci koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim  osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

U sklopu radnog odnosa u razdoblju od 12 mjeseci zaposlene žene će svojim radom i aktivnostima skrbiti i  poboljšati kvalitetu života 60 osoba starije životne dobi (65 godina i više) i osoba u nepovoljnom položaju, pružajući im pomoć u kući i svakodnevnim aktivnostima.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka – I. faza

Krajem studenoga 2020. godine  započeli su radovi na rekonstrukciji Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka – I. faza. Predmetnim zahvatom planira se urediti interijer prizemlja u sjeveroistočnom dijelu zgrade Područne škole Kraljev Vrh. Glavni zahvat ove faze projekta je rušenje pregrada u sjeveroistočnom dijelu zgrade Područne škole Kraljev Vrh. U tom prostoru formirati će se jedna veća prostorija za tjelovježbu u zimskom periodu, ali i prostorija za boravak i slobodne aktivnosti učenika. Iz glavnog hodnika izvesti će se manji hodnik za direktnu vezu prema ovoj prostoriji, a iz tog novog hodnika ulaziti će se u novo formiranu zbornicu (sa 2 radna mjesta) i dvije manje garderobe za učenike. Realizacijom projekta rekonstrukcije Područne škole Kraljev Vrh u sklopu projekta Putevima Juraja Pušeka, ne samo što će se osigurati održivost ovog kulturnog dobra velike vrijednosti za buduće generacije, nego će isto dobiti novi smisao i ulogu u kulturnom i društvenom životu Općine Jakovlje. Područna škola Kraljev Vrh se po završetku svih faza projekta Putevima  Juraja Pušeka, osim odgojno obrazovne uloge planira staviti u funkciju kao svojevrstan muzej ovoga kraja, spomen soba cijenjenog svećenika ovoga kraja, knjižnica, galerija i dr.

Ulaganjem u očuvanje kulturne baštine i unapređenjem društvenih  i kulturnih sadržaja, doprinijeti će se razvoju kvalitete života ovoga područja te pospješiti preduvjeti njegovog daljnjeg razvitka. Rekonstrukcija Područne škole Kraljev Vrh istaknut će Općinu Jakovlje na karti lokaliteta kulturne baštine, te promovirati općinu kao malo, ali kulturološki zanimljivo i vrijedno mjesto.

Opremanje javnih površina i postavljanje prometnog ogledala

U sklopu projekta održavanja i uređanja javnih površina tijekom listopada 2020. godine, postavljene su dvije nove oglasne ploče. Jedna oglasna ploča postavljena je  kod uređene javne površine u Kraljevom Vrhu, Sljemenska ulica kod Brcka, a druga u sklopu dječjeg igrališta u Igriišću. Prometno ogledalo postavljeno je na Topličkoj cesti  kod kućnog broja 151. Prometno ogladalo namijenjeno je za sigurno uključivanje u promet iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska, odnosno zbog bolje preglednosti. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva te potaknuti daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje, a projektom postavljanja prometna signalizacije nastoji se povećati sigurnost u cestovnom prometu na području Općine Jakovlje.

Obilježena horizontalna signalizacija na županijskim i lokalnim cestama

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, završeni su radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području Općine Jakovlje.

Tako je po prvi puta sa bočnom horizontalnom signalizacijom obilježena županijska prometnica Turistička cesta u Kraljevom Vrhu,  Mihanovićeva ulica u Igrišću, te  lokalna prometnica Gajeva ulica u Igrišću.

Nadalje, također po prvi puta sa središnjom horizontalnom signalizacijom obilježena je županijska cesta  Ulica Josipa Grilla i dio Sljemenske ulice, u Kraljevom Vrhu, Toplička cesta  i Zagorska ulica u Jakovlju.

Realizacija navedenih radova doprinijet će sigurnijem i urednom odvijanju prometa te većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Zagrebačke ceste u Jakovlju

Tijekom studenoga 2020. godine započeli su radovi na  izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Zagrebačke ceste u Jakovlju. Ciljevi projekta Izrade pješačke staze s oborinskom odvodnjom na Zagrebačkoj cesti  su podizanje razine sigurnosti odvijanja cestovnog prometa rekonstrukcijom ceste u sklopu županijske prometnice ŽC3007, podizanje razine sigurnosti pješaka  izgradnjom nogostupa u sklopu županijske prometnice i podizanje razine sigurnosti odvijanja prometa rješavanjem problema oborinske odvodnje u sklopu županijske prometnice. Projektu pristupilo se i iz sigurnosnih razloga za sve sudionike u prometu te iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje.

Započeli radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste - Sljemenska ulica N-KV03E u Kraljevom Vrhu

U naselju Kraljev Vrh  izvode se radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – Sljemenska ulica N-KV03E,  koji su započeli 20. studenoga 2020. godine. 

U cilju da se do svakog domaćinstva dovede asfaltirana cesta u Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje za 2020. godinu,  uvrštena je nerazvrstana općinska cesta - Sljmenska ulica N-KV03E u Kraljevom Vrhu. Radovi na rekonstrukciji navedene ceste započeli su 20. studenoga 2020. godine. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt  se realizira iz proračuna Općine Jakovlje u cijelosti.

 

Suradnja sa HT-om i HEP-ODS-om

U suradnji sa Hrvatskim telekomom d.d. i Hrvatskom elektroprivredom -  operator distribucijskog sustava, u 2020. godini započeli smo provedbu projekta uklanjanja telefonskih stupova koji se nalaze uz prometnice te izmještanja telekomunikacijskih  kablova na betonske stupove kojima prolaze kablovi niskonaponske mreže Hrvatske elektroprivrede -  operatora distribucijskog sustava.

Ove godine u ovaj Projekt uključena je ulica I. Sljemenski odvojak u Kraljevom Vrhu  i  Jakovljanska ulica u Jakovlju, za koje je izrađena projektna dokumentacija od strane Hrvatskog telekoma d.d. 

Početkom 2021. godine radovi na uklanjanju telefonskih stupova uz prometnice izvodit će se i u  Selničkoj ulici, kao i u ostalim ulicama za koje će biti izrađena projektna dokumentacija.

Cilj Projekta je smanjiti broj stupova uz prometnice na cijelom području Općine Jakovlje, te tako doprinijeti  ljepšem izgledu prometnica kao i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

S navedenim projektom nastaviti ćemo i  u narednim razdobljima.

Nastavak uređivanja mostova na području Općine Jakovlje

Tijekom 2020. godine, nastavili smo s projektom uređivanja i održavanja mostova uz županijske i općinske nerazvrstane prometnice  na području Općine Jakovlje. Tako su završeni radovi na obnavljanju željezne konstrukcije na mostovima i to: u Ulici Josipa Grilla - na jednom mostu, na Turističkoj cesti - na dva mosta, u Mihanovićevoj ulici – na jednom mostu i u  Fijanovoj ulici – na jednom mostu.

Projektu se pristupilo iz razloga poboljšanja komunalnog standarda mještana te sa ciljem daljnjeg ulaganja u uređivanje i održavanje mostova na području Općine Jakovlje, sve dok ne uredimo mostove na cijelom području Općine.

 

Evidentiranje županijskih cesta na području Općine Jakovlje

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da smo u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije pokrenuli postupak evidentiranja županijskih cesta i to: ŽC3007 (Ž2217 - Jakovlje - Donja Bistra - Novaki Bistranski (Ž2220), ŽC3008 (Luka Ž2195 - Kraljev Vrh - Ž2220) i ŽC3009 (Kupljenovo (Ž2195) - Jakovlje (Ž3007), kako bi iste Županijska uprava za ceste upisala u katastarski operat i u zemljišne knjige.

Slijedom navedenog, početkom studenoga 2020. godine, započelo je obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene naprijed navedene županijske ceste.

Cilj evidentiranja županijskih cesta je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za navedene županijske ceste, kako bi Općina Jakovlje mogla završiti započete postupke izrade projektne dokumentacije, odnosno pokrenuti nove postupke izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza uz županijske ceste, ishoditi odgovarajuće akte građenja, te realizirati projekte za koje je izrađena projektna dokumentacija.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak u Kraljevom Vrhu

U naselju Kraljev Vrh  izvode se radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske ceste – I. Sljemenski odvojak, koji su započeli 2. studenoga 2020. godine. 

Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku cestu riješeni imovinsko pravni odnosi, te ishođen akt o građenju, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva,  odnosno kako bi se mještanima osiguralo bolje uvjete za život te poticala  daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. 

Projekt se provodi uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

#idemodalje

Postavljena autobusna nadstrešnica u Ulici Svete Doroteje

Završili su radovi na postavi nadstrešnice na autobusnom stajalištu za školsku djecu kraj kapelice Sv. Doroteje,  u Ulici Svete Doroteje, u Jakovlju, te se realizacijom navedenih radova školskoj djeci omogućilo da u primjerenim uvjetima čekaju odlazak u školu. Radovima na postavi nadstrešnice na autobusnom stajalištu prethodili su radovi na betoniranju temeljnih stopa, planiranju zemljišnog pojasa i uređenju kontaktnih površina.  U narednim razdobljima pristupiti će se postavljanju nadstrešnica i na ostalim lokacijama, a sve u interesu korisnika. 

Sredstva za program komunalne infrastrukture  - nabava autobusnih kućica osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje, a realizacijom navedenog programa neposredno se utječe na  poboljšanje kvalitete života mještana u njihovim sredinama.

Potpisan ugovor za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Početkom listopada Hrvatskom Telekomu d.d. uručeno je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ ukupne vrijednosti 820,5 milijuna kuna, od čega je 323,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Realizacijom ovih 13 projekata koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova omogućit će se izgradnja NGA mreže te brzi i ultra-brzi širokopojasni pristup mrežnoj infrastrukturi za dodatnih 148.774 stanova, te poslovnih i javnih korisnika iz udaljenih, rjeđe naseljenih i slabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Hrvatski Telekom d.d. će zajedno sa partnerima projekte provoditi na područjima 10 županija, između ostalih, i na području Zagrebačke županije gdje su mu partneri gradovi Sveta Nedelja  s 16.731 i Zaprešić s 13.307 korisnika).

Temeljem zajedničkog Sporazuma Grad Zaprešić nositelj je projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, u područjima Grada Zaprešića te Općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, odnosno u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje.

Do kraja 2023. godine planirano je izgraditi optičke mreže koje će omogućiti brzinu od minimalno 100Mbit/s, što je posebno značajno za ruralna naselja gdje postojeća infrastruktura pruža isključivo osnovne brzine. Procijenjena vrijednost projekta za zaprešićki kraj u koji je uključena i Općina Jakovlje iznosi cca 65 milijuna kuna, od čega će 50% financirati Hrvatski Telekom d.d., a ostatak EU fondovi.

 

Više možete pogledati na:

https://www.t.ht.hr/press-centar/objave-za-medije/5287/Hrvatskom-Telekomu-uruceno-13-ugovora-za-projekte-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-ukupne-vrijednosti-820-5-miliju.html

ZELENI OTOCI DOPUNJENI SPREMNICIMA od 1.100 litara za reciklabilni otpad

Početkom listopada 2020. godine Općina Jakovlje dopunila je  zelene otoke spremnicima za reciklabilni otpad od 1100 l na postojećim lokacijama te je formirana još jedna lokacija za zeleni otok.

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada sada su na 6 (šest) zelenih otoka i to:

1.           u Jakovlju, kraj zgrade Općine, Ulica Adele Sixta 2,

2.           u Jakovlju, na platou ispred zgrade koju koristi NK Dinamo, Zagrebačka cesta 81,

3.           u Jakovlju, ispred zgrade stare škole, Toplička 40.

4.           u Igrišću , kraj zgrade koju koristi DVD Igrišće, Gajeva 81,

5.           u Kraljevom Vrhu, na  platou ispred zgrade mrtvačnice, Duga ulica 2.

 

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Općina Jakovlje sklopila je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Projekt  se sufinancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u visini od 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini od 15% osiguravaju se u proračunu Općine Jakovlje. Postupak javne nabave za nabavu spremnika proveo je Fond, a po njegovu završetku Fond je vlasništvo nad spremnicima prenio na Općinu Jakovlje. Navedenim projektom Općina Jakovlje osigurala je 10 (deset) kontejnera za reciklabilni otpad zapremnine 1100 litara.

Spremnici od 1100 litara, s narančastim poklopcem, postavljeni su kraj spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnim površinama. Označeni su vodootpornim naljepnicama s  uputstvima o vrstama otpada koji se odlažu u njega.

Namijenjeni su za odlaganje:

•             otpadne plastike

•             otpadnog metala

•             otpadnog papira

•             otpadnog  stakla

•             drugih vrsta namijenjenih recikliranju.

 

U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada. Projektom će se poboljšati kvaliteta usluge gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada.

Obavijest o završetku radova na županijskoj cesti ŽC3008 Luka - Kraljev Vrh

Obavještavamo Vas da su završeni radovi na županijskoj cesti ŽC3008 Luka - Kraljev Vrh u vidu sanacije nadvožnjaka kojim županijska cesta prelazi autocestu Zagreb – Macelj, te je  navedena županijska cesta otvorena za sav  promet.  Provedbom navedenih radova poboljšat će se razina kvalitete prometne infrastrukture, olakšat će se prometovanje navedenim nadvožnjakom te će isto doprinijeti većoj sigurnosti za sve sudionike u prometu.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U suradnji sa Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Slijedom navedenog dana 20. rujna 2020. godine započeli su radovi na potoku Bistra u Kraljevom Vrhu  i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka - uklanjanje velikog broja jalša koje su ugrožavale obližnje stambene objekte -iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.  Radovi su završili krajem rujna 2020. godine. Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. 

Završeni radovi na Proširenju javne rasvjete na području Općine Jakovlje - II faza

Početkom listopada 2020. godine , završeni su radovi na proširenju javne rasvjete na području Općine Jakovlje - II faza. Predmetnim proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Zagrebačka cesta 73, Ulica Svete Doroteje 34, Ulica Svete Doroteje 36, Toplička cesta 31 - 47, u Kraljevom Vrhu - Sljemenska 19a, Mlinarska ulica i Župni dvor, te u Igriišću Hrastinska ulica.  Kako na području Općine Jakovlje velik broj ulica, odnosno dijelova naselja još uvijek nije u sustavu postojeće javne rasvjete,  projekt proširenja javne rasvjete nastavit ćemo i u narednim razdobljima, odnosno sve dok sustavom javne rasvjete ne bude obuhvaćeno cijelo područje Općine Jakovlje.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju

Početkom listopada 2020. godine započeli su radovi na  izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Stubičke ceste u Jakovlju. Projektu Rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa na dijelu Stubičke ceste pristupilo se iz sigurnosnih razloga za sve sudionike u prometu te iz razloga poboljšanja cestovne infrastrukture i lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sporazumom s Ministarstvom unutarnjih poslova osigurano je dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog Projekta. Realizacijom projekta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu i zaštita pješaka, posebice djece osnovnoškolskog uzrasta kao najranjivije skupine sudionika u cestovnom prometu. Radi poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje, a posebice izgradnje pješačkih staza, izrađena je projektna dokumentacija za dionicu od Selničke ulice do Gajeve ulice, za dionicu od Stubičke ceste do Topličke ceste - Kokoti, te za dionicu uz Zagrebačku cestu od potoka do Ulice Svete Doroteje. Za jedan dio navedenih dionica ishodili smo akte za gradnju, a za drugi dio smo u postupku ishođenja odobrenja za gradnju od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a sve kako bi navedeno realizirali u narednim razdobljima. Isto tako, pokrenuti su postupci izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza uz ulicu Dugi konec i  Zagrebačku cestu od Masnog jarka prema centru Jakovlja.

Nabavljeno novo teretno vozilo

S obzirom na dugogodišnju potrebu za nabavkom adekvatnog teretnog vozila za potrebe namještenika Vlastitog  pogona Općine Jakovlje, koje bi istima omogućilo kvalitetniji, učinkovitiji i prije svega sigurniji rad, u proračunu Općine Jakovlje osigurana su sredstva za nabavu takvog vozila, te je krajem rujna nabavljeno novo vozilo PEUGEOT BOXER LCV SANDUK DUPLA KABINA.

Navedeno vozilo će služiti za obavljanje komunalnih djelatnosti Vlastitog pogona Općine Jakovlje na području Općine Jakovlje i to za održavanje javnih zelenih površina, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, usluga ukopa i sl.

Nabavljeno novo vozilo će sa svojim tehničkim specifikacijama za duži period zadovoljiti potrebe Vlastitog pogona Općine Jakovlje, a vezano uz komunalne djelatnosti koje se obavljaju.

Završetak radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Igrišću

Završili su radovi na projektu Dječje igralište u Igrišću - projekt izgradnje i opreme za dječje igralište temeljem potpisanog Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojim je Općina Jakovlje osigurala dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog projekta.  Realizacijom projekta izgradnje i opreme dječjeg igrališta, naselje Igrišće dobilo je potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Završeni su radovi na provedbi projekta - Sustav centralnog grijanja za zgradu DVD-a Kraljev Vrh

Sredinom rujna 2020. godine završeni su radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh". Radovima je izvršena ugradnju plinskog bojlera, radijatora, zajedno s pripadajućom opremom potrebnom za ispravno funkcioniranje sustava centralnog grijanja. Uvođenjem centralog grijanja izravno će se poboljšati kvaliateta boravka članova udruga kao i  svih posjetitelja. Isto tako, poboljšat će se i energetska učinkovitost zgrade, a samim tim i umanjit će se troškovi održavanja.

Vezano za zgradu DVD-a Kraljev Vrh rješeni su imovinsko pravni odnosi, zgrada je u vlasništvu Općine Jakovlje, te je izrađen projekt za rekonstrukciju cijele zgrade i ishođen odgovarajući akt od strane Upravnog odjela za graditeljstvo. Sa jednim dijelom projekta prijavili smo se na otvoreni javni poziv, a sve prema uvjetima natječaja,  kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za uređenje interijera zgrade u što je uključeno uređenje podova, zidova, stolarije kao i rekonstrukcije WC-a u prizemlju zgrade. U slučaju pozitivnog rješavanja naše prijave, krenut ćemo sa navedenim ulaganjem.  Isto tako, redovito pratimo otvorene javne pozive kako bi prijavili projekat za cijelu rekonstrukciju zgrade u što je uključena sanacija krovišta, uređenje potkrovlja kao i energetska obnova zgrade, te time takokđer osigurali dio bespovratnih sredstava za provedbu projekta. 

Proširenje javne rasvjete na području Općine Jakovlje

Kako na području Općine Jakovlje velik broj ulica, odnosno dijelova naselja još uvijek nije u sustavu postojeće javne rasvjete, tijekom rujna 2020. godine, započela je realizacija II. faze Projekta proširenja javne rasvjete na području Općine Jakovlje. Predmetnim proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Zagrebačka cesta 73, Ulica Svete Doroteje 34, Ulica Svete Doroteje 36, Toplička cesta 31 - 47, u Kraljevom Vrhu - Sljemenska 19a, Mlinarska ulica i Župni dvor, te u Igriišću Hrastinska ulica. Projekat ćemo nastaviti i u narednim razdobljima, odnosno sve dok sustavom javne rasvjete ne bude obuhvaćeno cijelo područje Općine Jakovlje.

Završeni radovi na uređenju pješačkih prijelaza u Kraljevom Vrhu

Završeni su radovi na uređenju pješačkih prijelaza  na raskrižju ulica Sljemenska, Duga i Školska u Kraljevom Vrhu.  Radovi su  se izvodili sa svrhom izrade prihvatljivog i sigurnog pješačkog pristupa autobusnom stajalištu ispred Društvenog doma Kraljev Vrh. Radovima je obuhvaćena i dogradnja nastavka nogostupa, izrada rampa za osobe sa smanjenom pokretljivošću te obilježavanje horizontalne signalizacije dodavanjem dva pješačka prijelaza. Realizacijom projekta osigurano je sigurno kretanje pješaka u raskrižju Sljemenske, Duge i Školske ulice u Kraljevom Vrhu te siguran pristup autobusnoj stanici, kao i veća sigurnost za sve sudionike u prometu

Završena rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC2220 - dionica Strmec Stubički - Kraljev Vrh, te obilježavanje horizontalne signalizacije

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, završeni su radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC2220, na dionici Strmec Stubički - Kraljev Vrh. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvodili su se s ciljem sprječavanja propadanja županijske ceste te se realizacijom navedenih radova obnovio asfaltni kolnik novim slojem asfalta i uredile su se bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 1500 metara. Isto tako, završeni su radovi i na obilježavanju horizontalne signalizacije na  dijelu županijske ceste ŽC 2220, na dionici Strmec Stubički - Jakovlje, tako da je po prvi puta sa središnjom horizontalnom signalizacijom obilježena Toplička cesta, Sljemenska ulica i Ulica Josipa Grilla. Realizacija navedenih radova doprinijet će većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Postavljena nova garažna vrata na zgradi DVD-a Igrišće

U dogovoru predstavnika Dobrovoljnih vatrogasnih društva Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh, Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje i Općine Jakovlje krenulo se sa nabavakom garažnih vrata za zgradu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Igrišće. Slijedom navedenog, krajem kolovoza započeli su radovi na zamjeni dotrajalih garažnih vrata i postavi novih rolo garažnih vrata na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Igrišću. Cilj navedenih radova je potaknuti daljnja ulaganja u javne zgrade na području Općine Jakovlje.

Radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu DVD-a Kraljev Vrh"

Dana 4. rujna 2020. godine započeli su radovi na provedbi projekta "Sustav centralnog grijanja za zgradu DVD-a Kraljev Vrh". Radovi obuhvaćaju ugradnju plinskog bojlera, radijatora, zajedno s pripadajućom opremom potrebnom za ispravno funkcioniranje sustava centralnog grijanja. Cilj projekta uvođenja sustava centralnog grijanja u zgradu DVD-a Kraljev Vrh je poticanje razvoja na ruralnom području Općine Jakovlje. Adaptacijom postojeće infrastrukture izravno će se poboljšati kvaliteta boravka članova udruga, posjetitelja u objektu, a time i kvaliteta života svih stanovnika na području Općine Jakovlje. Uvođenjem sustava centralnog grijanja poboljšati će se i energetska učinkovitost zgrade DVD-a Kraljev Vrh i time umanjiti troškovi održavanja.

Obilježena horizontalna signalizacija na području Općine Jakovlje

I ove godine, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje započeli su radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije na području Općine Jakovlje. Realizacija navedenih radova doprinijet će sigurnosti svih sudionika u prometu.

Uređenje pješačkih prijelaza u Kraljevom Vrhu

Dana 1. rujna 2020. godine započeli su radovi na uređenju pješačkih prijelaza u Kraljevom Vrhu. Radovi se izvode sa svrhom izrade prihvatljivog i sigurnog pješačkog pristupa autobusnom stajalištu ispred Društvenog doma Kraljev Vrh. Radovima je obuhvaćeno dogradnja nastavka nogostupa, izrada rampa za osobe sa smanjenom pokretljivošću te obilježavanje horizontalne signalizacije dodavanjem dva pješačka prijelaza. Realizacijom projekta osigurat će se sigurno kretanje pješaka u križanju Sljemenske i Školske ulice u Kraljevom Vrhu te siguran pristup autobusnoj stanici.

Početak radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Igrišću

Započela je provedba projekta Izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću temeljem potpisanog Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojim je Općina Jakovlje osigurala dio bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog projekta.  Realizacijom projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta, naselje Igrišće dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Nastavak rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC2220 - Kraljev Vrh - Sljemenska ulica od kućnog broja 24 - 46

Nastavlja se s rekonstrukcijom dijela županijske ceste ŽC2220, u Kraljevom Vrhu u Sljemenskoj ulici od kućnog broja 24 - 46, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, a sukladno Programu izvanrednog održavanja županijskih ceste. Radovi na rekonstrukciji navedene dionice županijske ceste započeli su dana, 24. kolovoza 2020. godine od strane izvođača Županijske ceste Zagrebačke županije. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvode se s ciljem sprječavanja propadanja županijske ceste te će se realizacijom navedenih radova skinuti stari asfaltni sloj na kolniku, obnoviti asfaltni kolnik novim slojem asfalta i urediti bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 330 metara.

Postavljanje ograde na saniranom odlagalištu otpada Kraljev Vrh

U tijeku su radovi na postavljanju ograde na saniranom odlagalištu otpada Kraljev Vrh i to u vidu zamjene dotrajale ograde uz Ulica Josipa Grilla i postave novog pocinačanog žičanog pletiva visine 150 cm, koji se učvršćuje na betonske stupove, u dužini od 210 metara. Nadalje, izvodit će se radovi na postavi nove ograde u vidu postavljanja pocinačanih stupova i postavljanja novog pocinačanog žičanog pletiva visine 150 cm, u dužini od 200 metara s desne strane saniranog odlagališta otpada. Ujedno će se izvoditi radovi i na zatvaranju odvodnih jaraka radi izgradnje kolnog pristupa s desne i lijeve strane saniranog odlagališta otpada. U narednim razdobljima nastavit ćemo s radovima na postavljanju ograde i stupova, sve dok se ne ogradi cijeli prostor saniranog odlagališta otpada Kraljev Vrh.

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC2220 - dionica Strmec Stubički - Kraljev Vrh

Nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama sukladno Programu izvanrednog održavanja županijskih cesta. Slijedom navedenoga, dana 19. kolovoza 2020. godine započeli su radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC2220, na dionici Strmec Stubički - Kraljev Vrh. Radovi iz Programa izvanrednog održavanja županijskih cesta izvode s ciljem spriječavanja propadanja županijske ceste te će se realizacijom navedenih radova obnoviti asfaltni kolnik novim slojem asfalta i urediti bankine uz kolnik u ukupnoj dužini od 1200 metara.

II. faza dodjele vrtnih kompostera

Općina Jakovlje  je sredinom kolovoza započela s drugom fazom dodjele vrtnih kompostera korisnicima usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje i to prema redoslijedu zaprimanja iskaza interesa zainteresiranih korisnika za dodjelu istih. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna.

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/2017 i 84/19 ; u daljnjem tekstu Uredba). Uredbom se, između ostalog, propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Dakle, Uredbom je propisano odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Isti čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, kora drveta, slama. Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe. Početkom 2021. godine krenut ćemo s daljnjom nabavkom vrtnih kompostera korisnicima koji su iskazali interes za dodjelu istih.

Opremanje javnih površina - nabavljeni koševi za smeće i autobusna nadstrešnica

I ove godine nastavljamo sa projektom održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Jakovlje, te smo započeli sa nabavom komunalne opreme i to nabavom koševa za smeće i autobusne stanice. U ovoj fazi nabavljena su 4 (četiri) koša za smeće i jedna autobusna stanica. Koševi za smeće postavljeni su na autobusna stajališta  u Kraljevom Vrhu kod Brcka, u Jakovlju kod Kokota, kod Đurkinjaka te na autobusnom stajalištu kod Selničke ulice. Nova autobusna stanica postavljena je u sklopu izgrađenog nogostupa u Topličkoj ulici kod Kokota.

Ovim projektom zamijenjeni su stari, dotrajali i uništeni koševi za smeće. Koševi za smeće izrađeni su od betona sa inox kapom. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Postavljen jarbol ispred zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje

Početkom ove godine nastavili smo sa ulaganjem i održavanjem javnih površina na području Općine Jakovlje. Tako je između ostalog nabavljen i postavljen jarbol sa hrvatskom zastavom ispred zgrade koja je u općinskom vlasništvu, a koju koriste liječnici primarne zdravstvene zaštite - doktori opće medicine, stomatolog te udruge koje imaju sjedište na području Općine Jakovlje.

Suradnja sa Hrvatskim telekomom

U suradnji sa Hrvatskim telekomom i Hrvatskom elektroprivredom -  operator distribucijskog sustava započeli smo provedbu projekta uklanjanja telefonskih stupova koji se nalaze uz prometnice te izmještanja telekomunikacijskih  kablova na betonske stupove kojima prolaze kablovi niskonaponske mreže HEP- ODS. U ovaj Projekt uključena je Jakovljanska ulica i Ulica Svete Doroteje – odvojak Lešćina, za koje je izrađena projektna dokumentacija od strane Hrvatskog telekoma.

Cilj projekta je smanjiti broj stupova uz prometnice na cijelom području Općine Jakovlje, te tako doprinijeti  ljepšem izgledu  same prometnice kao i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Navedenim projektom nastaviti ćemo i dalje tijekom 2020. godine kao i u narednim razdobljima.

Zamjena srednjenaponskog kabelskog voda

Na području Općine Jakovlje, izvode se radovi koji će doprinijeti kvalitetnijoj opskrbi električne energije, tako su tijekom srpnja 2020. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., započeli  radovi na prijekopu i polaganju srednjenaponskog energetskog kabela na k.č.br. 2061 k.o. Jakovlje, u Ulici Svete Doroteje, a sve zbog rekonstrukcije i dogradnje srednjenaponskog kabelskog voda, kako bi se doprinijelo boljoj pouzdanosti napajanja električne energije kao i što manje prekida u elektroenergtskom sustavu.

Suradnja sa ŽUC-om

Nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje. Početkom srpnja djelatnici Županijske uprave za cestu započeli su sa radovima postavljanja zaštitne odbojne ograde te saniranja bankine na dijelu županijske ceste ŽC 3008 – Toplička cesta – kod Belinića, s ciljem veće sigurnosti svih sudionika u prometu.

Završena rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Dugi konec u Igrišću

Početkom srpnja 2020. godine  završila je rekonstrukcija dijela ulice Dugi konec u Igrišću.  Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Rekonstrukcija navedene prometnice jedna je u nizu aktivnosti koja se provodi na području Općine Jakovlje, a u cilju modernizacije prometne infrastrukture, te poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrasstrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran sredstvima iz općinskog proračuna.

Završena rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec u Igrišću

U cilju da se do svakog domaćinstva dovede asfaltirana cesta u program modernizacije prometnica na području Općine Jakovlje uvršten je i dio ulice Jarčec u Igrišću. Radovi na modernizaciji navedene ulice završili su krajem lipnja 2020. godine. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran iz proračuna Općine Jakovlje u cijelosti.

Svečano otvorenje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Dana 2. srpnja 2020. godine svečano je otvoreno reciklažno dvorište Kraljev Vrh. Nakon otvorenja Reciklažno dvorište je blagoslovio đakon Ivan Mandić, a zatim je organiziran i obilazak istoga. Reciklažno dvorište u Kraljevom Vrhu namijenjeno je isključivo korisnicima s područja Općine Jakovlje. Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom 15. srpnja 2020. godine. Na reciklažnom dvorištu naši mještani mogu osobno dovoziti otpad unutar radnog vremena reciklažnog dvorišta i to srijedom od 10:00-18:00 sati i subotom od 8:00-14:00 sati. Na reciklažnom dvorištu može se odlagati (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad).

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh  u Općini Jakovlje, započet je s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ bila je Općina Jakovlje.

Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema.Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Ukupni prihvatljivi troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznosili su 2.177.109,61 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda iznosom od 1.837.050,02 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 125.000,00 kuna, dok je ostatak sredstava osigurala Općina Jakovlje iz svog proračuna.

Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec

Dana 18. lipnja 2020. godine započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Jarčec u Igrišću.  Za navedenu prometnicu ishođena je potrebna dokumentacija od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, te se pristupilo realizaciji Projekta, kako bi mještanima osigurali bolje uvjete za život i povećali komunalni standard  lokalnog stanovništva. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. 

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - dio ulice Dugi konec

U naselju Igrišće traju radovi na rekonstrukciji općinske nerazvrstane prometnice - dio ulice Dugi konec, koji su započeli 15. lipnja 2020. godine. Kako su za naprijed navedenu nerazvrstanu općinsku prometnicu rješena imovinsko pravna pitanja, pristupilo se realizaciji Projekta s ciljem poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, povećanja komunalnog standarda lokalnog stanovništva i poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. 

Potpisivanje ugovora projekta "Zaželi - program za zapošljavanje žena - faza II"

Danas, 18. lipnja 2020. godine, Općini Jakovlje je od strane predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenković i ministra rada i mirovinskoga sustava Josipa Aladrović svečano uručen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ - faza II, u vrijednosti od 926.900,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje "Zaželi u Općini Jakovlje" ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Projekt "Zaželi u Općini Jakovlje" uključuje ciljanu skupinu odnosno 10 nezaposlenih žena, starosti 50 godina naviše, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 60 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području Općine Jakovlje u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Radovi na županijskoj cesti Luka - Kraljev Vrh

Na županijskoj cesti ŽC 3008 Luka - Kraljev Vrh izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka kojim županijska cesta prelazi autocestu Zagreb - Macelj. Temeljem Odluke o zatvaranju naprijed navedene županijske ceste, ista će zbog sanacije nadvožnjaka biti zatvorena u razdoblju od 20. svibnja 2020. godine do 20. rujna 2020. godine. Temeljem Odluke o zatvaranju županijske ceste Luka - Kraljev Vrh,  izdane od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, za vrijeme trajanja radova na sanaciji nadvožnjaka predviđena je privremena regulacija prometa na način da je navedeni nadvožnjak zatvoren te se koriste obilazni pravci s južne i sjeverne strane.

Uređenje javnih površina na području Općine Jakovlje - Igrišće

Sa dolaskom toplijeg vremena te povoljnijih vremenskih uvjeta, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina na području Općine Jakovlje u vidu sadnje trajnica te ukrasnog bilja. Uređena je javna površina u Igrišću - okretište.   

Navedena aktivnost doprinjet će ljepšem i uređenijem izgledu naše Općine čime će i sam boravak u njoj biti ugodniji i ljepši kako za naše mještane tako i za posjetitelje. 

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje. 

 

Uređenje javnih površina na području Općine Jakovlje - Jakovlje

Sa dolaskom toplijeg vremena te povoljnijih vremenskih uvjeta, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina na području Općine Jakovlje u vidu sadnje trajnica te ukrasnog bilja. Uređena je javna površina u Jakovlju - raskrižje Fijanova - Dovrska.  

Navedena aktivnost doprinjet će ljepšem i uređenijem izgledu naše Općine čime će i sam boravak u njoj biti ugodniji i ljepši kako za naše mještane tako i za posjetitelje. 

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje. 

Uređenje javnih površina na području Općine Jakovlje - Kraljev Vrh

Sa dolaskom toplijeg vremena te povoljnijih vremenskih uvjeta, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina na području Općine Jakovlje u vidu sadnje trajnica te ukrasnog bilja. Uređena je javna površina u Kraljevom Vrhu kod Brcka.   

Navedena aktivnost doprinjet će ljepšem i uređenijem izgledu naše Općine čime će i sam boravak u njoj biti ugodniji i ljepši kako za naše mještane tako i za posjetitelje. 

Nastojat ćemo svake godine ulagati u ovakve i slične aktivnosti na javnim površinama koje su ogledalo naše Općine Jakovlje i samog naselja  u kojem se nalaze, sve dok ne uredimo sve javne površine na području Općine Jakovlje. 

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U dogovoru sa Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Slijedom navedenog, dana 25. svibnja  2020. godine započeli su radovi na kanalu Vrbančevo i to od Zagorske ulice prema benzinskoj postaji INA - Istok, u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka te zamjene ucjevljenja, a sve iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12

Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. 

Dodjela vrtnih kompostera

Općina Jakovlje  je u svibnju 2020. godine započela s prvom fazom dodjele vrtnih kompostera korisnicima usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje i to prema redoslijedu zaprimanja iskaza interesa zainteresiranih korisnika za dodjelu istih. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna.

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/2017 i 84/19 ; u daljnjem tekstu Uredba). Uredbom se, između ostalog, propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Dakle, Uredbom je propisano odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Isti čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, kora drveta, slama. Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe. Do kraja 2020. godine realizirati ćemo drugu fazu dodjele vrtnih kompostera korisnicima koji su iskazali interes za dodjelu istih.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

Tijekom svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi održavanja vodotoka u sklopu vodnog gospodarstva. Stoga se i ove godine nastavlja suradnja s Hrvatskim vodama, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Dana 04. svibnja 2020. godine započeli su radovi na potoka Jamno u  Igrišću -Šipkovica u dužini od 1500 metara u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. Da bi se taj cilj postigao potrebno je preventivno djelovanje. 

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

U dogovoru sa Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom Ispostavom za slivno područje Krapina - Sutla, svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi na održavanju vodotoka, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Slijedom navedenog u siječnju 2020. godine izvršeni su radovi na Mlinskom potoku i pritokama - Kraljev Vrh i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.  Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. 

Završena instalacija infrastrukture za WiFi4EU - besplatni bežični internet

Završeno je instaliranje pristupnih točaka i postavljenje opreme za javni bežični internet u sklopu projekta WiFi4EU na području Općine Jakovlje.  Projektom WiFi4EU na području Općine Jakovlje postavljeno je ukupno 12 (dvanaest)  pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu čime se znatno podigla razina besplatnog pristupa internetu na našem području.Pristupne točke instalirane su na 3 (tri) lokacije na području naselja Jakovlje.Postavljeno je 6 (šest) unutarnjih  i 6 (šest) vanjskih pristupnih točaka na javnim prostorima. Postavljenih 12 pristupnih točaka za besplatnu WiFi mrežu omogućeno zahvaljujući uspješnoj prijavi Općine Jakovlje na inicijativu WiFi4EU čime nam je dodijeljen vaučer. Krajem 2019. godine puštene su u rad i besplatne internetske pristupne točke (WIFI 4 SMART GREEN RING ) temeljem Ugovora o potpori za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije i to  na 5 (pet) lokacija na javnim površinama na području naselja Igrišće i Kraljev Vrh. Realizacijom navedenih projekta osiguran je besplatan pristup internetu za mještane Općine Jakovlje i posjetitelje preko pristupnih točaka na javnim površinama u sva tri naselja Općine Jakovlje.

Izmještanje hidrotehničkog kanala

Tijekom ožujka 2020. godine započeli su radovi na  izmještanju hidrotehničkog kanala u svrhu izgradnje industrijske hale u gospodarskoj zoni Jakovlje, investitora FACC Solutions Croatia d.o.o., što je preduvjet za  početak izgradnje industrijsko proizvodnog pogona. Investitor FACC Solutions Croatia d.o.o. je pred ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju industrijsko proizvodnog pogona te se u narednim mjesecima očekuje početak gradnje građevine. Izgradnja proizvodnog pogona od izuzetne je važnosti za gospodarski razvoj Općine Jakovlje te će utjecati i na mogućnost  zapošljavanja naših mještana.

Odvodnja oborinskih voda na raskrižju Stubičke ceste, Topličke ceste i Jakovljanske ulice

Odvodnja oborinskih voda na raskrižju Stubičke ceste, Topličke ceste i Jakovljanske ulice

Dana 27. travnja 2020. godine u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, započeli su radovi vezani uz rješavanje oborinske odvodnje na raskrižju Stubičke ceste, Topličke ceste i Jakovljanske ulice. Realizacijom navedenog projekta zajedno za Županijskom upravom za ceste  riješit će se odvodnja oborinskih voda koja je prilikom obilnijih kiša zadavala velike probleme svim sudionicima u prometu,  a ujedno će se i spriječiti mogućnost poplavljivanja obližnjih stambenih objekata. 

Nastavak uređenje mostova na području Općine Jakovlje

Tijekom rujna 2019. godine završeni su radovi na obnavljanju željezne konstrukcije na mostu - Zagrebačka cesta. Projektu se pristupilo iz razloga poboljšanja komunalnog standarda mještana te sa ciljem daljnjeg ulaganja na održavanju mostova na području Općine Jakovlje, sve dok ne uredimo mostove na cijelom području Općine. 

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio

Dana 9. prosinca 2019. godine, započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio, u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati  komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt se provodi uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava. Radovi na izgradnji prometnice završeni su početkom ožujka 2020. godine.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na Topličkoj cesti u Jakovlju

Krajem studenoga 2019. godine započeli su radovi na izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Topličke ceste u Jakovlju (kod Kokota). Ovom Projektu pristupilo se iz sigurnosnih razloga jer je navedena dionica potencijalno opasno mjesto za sve sudionike u prometu. Radi poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje, a posebice izgradnje pješačkih staza, izrađena je projektna dokumentacija za 8 dionica za koje smo pred ishođenjem akata od strane Upravnog odjela za graditeljstvo potrebnih za gradnju, a koje planiramo realizirati u narednim razdobljima. Radovi na izgradnji pješačke staze završeni su početkom veljače 2020. godine.

Puštene u rad besplatne internetske pristupne točke (WIFI 4 SMART GREEN RING)

Krajem prosinca 2019. godine na području Općine Jakovlje puštene su u rad bežične (WiFi) pristupne točke koje će mještanima i posjetiteljima naše Općine omogućiti besplatan pristup internetu. Postavljanje WiFi pristupnih točaka sufinancirano je sredstvima Zagrebačke županije temeljem Ugovora o potpori za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije (Općine Jakovlje) – WIFI4 Smart Green Ring. Postavljanjem navedene mreže stvoren je temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve mještane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetnija usluga. Realizacijom projekta nabavila se oprema za instaliranje pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na 5 lokacija na javnim površinama na području naselja Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh. Internetu mogu pristupiti svi koji se nalaze unutar područja pokrivenosti na način da se svojim mobilnim uređajem, tabletom ili prijenosnim računalom priključe na WiFi mrežu naziva „WiFi 4 Smart Green Ring“.

Suradnja sa ŽUC-om

Početkom 2020. godine, nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje. Stoga su djelatnici ŽUC-a početkom siječnja 2020. godine započeli sa radovima na uklanjanju nepoželjne vegetacije i kresanju raslinja uz nadvožnjake u Zagorskoj ulici i Jakovljanskoj ulici. Realizacija navedenih radova doprinijet će sigurnosti svih sudionika u prometu.

Zeleni otoci

Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Općini Jakovlje dodijeljena su sredstva kapitalne pomoći za održavanje javnih provšina - projekt izgradnje 5 zelenih otoka i nabava komunalne opreme, te joj je osiguran bespovratni iznos kao pomoć za navedeni projekt. Slijedom navedenog, nabavljeni su kontejneri za papir, plastiku, staklo i metal te su izgrađeni zeleni otoci na lokacijama: u Jakovlju kod Općine Jakovlje, kod zgrade koju koristi Nogometni klub Dinamo Jakovlje, u Ulici Svete Doroteje kod Vodopije, kod zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Igrišće te u Kraljevom Vrhu na platou kod mrtvačnice. Izgradnjom zelenih otoka na području Općine Jakovlje omogućeno je svim stanovnicima selektirno odvajanje i odlaganje otpada koje je propisano zakonom. 

Prvi Jumbo plakat u Općini Jakovlje

Dana 5. listopada 2019. godine, na javnoj površini u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, postavljen je prvi jumbo plakat u Općini Jakovlje. Postavljeni jumbo plakat služit će kao jedna vrsta komunikacije s mještanima Općine Jakovlje. 

Postavljanje klupe za dojenje u Općini Jakovlje

Kako bi se senzibiliziralo i informiralo majke o promicanju dojenja kao najzdravijeg i najprirodnijeg oblika prehrane djece novorođenačke i dojenačke dobi pokrenut je Nacionalni tjedan dojenja. Nacionalni tjedan dojenja održava se svake godine od 1. do 7. listopada s ciljem poticanja svijesti o važnosti i dobrobiti dojenja za dijete, majku i zajednicu. U cijelu akciju uključila se i Zagrebačka županija izgradnjom infrastrukture na javnim mjestima prilagođene potrebama majki i dojilja. Danas, 2. listopada 2019. godine, postavljena je klupa za dojenje u Općini Jakovlje u sklopu prvog dječjeg igrališta u Jakovlju. 

Izgradnja pristupne prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću

Dana 23. rujna 2019. godine započeli su radovi na izgradnji pristupnice prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću. Naime, u Čebranjskoj ulici u Igrišću planira se izgradnja poslovne zgrade - skladište sa pratećim sadržajima na k.č.br. 5526/2 - k.o. Stubička Slatina. Kao priprema za izgradnju poslovne zgrade izvode se zemljani radovi i donji stroj (skidanje humusa, postava geoteksila, te nasipavanje kamenim materijalom u dva sloja) na pristupnoj prometnici u dužini od 420 metara. Izgradnja pristupne prometnice omogućit će daljnja ulaganja potencijalnih investitora u navedenu poslovnu zonu. Radovi su završeni krajem listopada 2019. godine.

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Jakovlju

Nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa za nekretnine koje se koriste kao park u centru Jakovlja, početkom rujna 2019. godine započela je  provedba projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju".  Dio bespovratnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju" osigurano je kod Zagrebačke županije, a ostatak sredstava osigurano je u Proračunu Općine Jakovlje za 2019. godinu. Realizacijom Projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Jakovlju omogućit će se djeci iz Općine Jakovlje široka i inovativna paleta različitih usluga zabave i rekreacije za djecu. tj. kvaliteta i raznovrsnost odmora te će se doprinijeti poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Radovi su završeni krajem listopada 2019. godine.

Opremanje javnih površina i postavljenje prometnih ogledala

U sklopu projekata održavanja i uređenja javnih površina i postavljanja prometne signalizacije na području Općine Jakovlje, postavljene su tri nove oglasne ploče i to za svako naselje po jedna te tri prometna ogledala. Prometna ogledala namijenjena su za sigurno uključivanje u promet iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska, te na mjestima smanjene preglednosti. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje, a projektom postavljanja prometne signalizacije nastoji se povećati sigurnost u cestovnom prometu na području Općine Jakovlje.

Prometna signalizacija

Na temelju Projekta postavljanja nove prometne signalizacije te zamjene oštećene i dotrajale prometne signalizacije na općinskim nerazvrstanim cestama, započela je prva faza Projekta i to radovi na postavljanju nove i dotrajale prometne signalizacije na cijelom području Općine Jakovlje. Ovim Projektom povećana je sigurnost u cestovnom prometu. Isto tako, osobama koje nisu stanovnici Općine Jakovlje olakšano je kretanje Općinom u vidu postavljenih oznaka ulica.

Uređenje ulaza u zgradu Općine Jakovlje

Tijekom svibnja 2019. godine započeli su radovi na unutarnjem uređenju zgrade Općine Jakovlje (stubišta i hodnika). Unutarnjim uređenjem stubišta i hodnika sanirana je vlaga na zidovima, izvedeni su soboslikarski i ličilački radovi, obnovljene su električne instalacije te je prostor opremljen slikama, oglasnom pločom i ukrasnim biljem. Navedeno uređenje početak je daljnjih ulaganja u unutarnje uređenje prostorija kao i energetsku obnovu općinske zgrade koja bi obuhvatila rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade i rekonstrukciju krovišta. Radovi su završeni u lipnju 2019. godine.

Izgradnja trafostanice i rekonstrukcija i dogradnja srednje naponskog kabelskog voda

Dana 4. prosinca 2019. godine, od strane HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., postavljena je nova transformatorska stanica 2TS 184 Jakovlje, na Stubičkoj cesti u općini Jakovlje. Navedenim radovima završen je projekt koji obuhvatio izgradnju trafostanice na Stubičkoj cesti u Jakovlju, te polaganje energetskog kabela na k.č.br. 3151 k.o. Jakovlje – Stubička cesta i na k.č.br. 459 k.o. Jakovlje oznake NJ07 – Selnička ulica u Jakovlju radi rekonstrukcije i dogradnje srednje naponskog kabelskog voda u Selničkoj ulici u Jakovlju.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Čret u Igrišću

Dana 29. kolovoza 2019. godine započela je rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane prometnice - Ulice Čret u Igrišću. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Čret u Igrišću završeni su dana 3. rujna 2019. godine.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 - Brcki

Dana 27. kolovoza 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 (Brcki) u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Ulica svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 - Brcki, završili su dana 3. rujna 2019. godine.

Proširenje javne rasvjete na području Općine Jakovlje

Kako na području Općine Jakovlje velik broj ulica, odnosno dijelova naselja još uvijek nije u sustavu postojeće javne rasvjete, dana 23. kolovoza 2019. godine, započela je realizacija I. faze Projekta proširenja javne rasvjete na području Općine Jakovlje. Predmetnim proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Kovačeva ulica od Zagrebačke ceste, Zagrebačka cesta prema broju 77, Toplička cesta od kućnog broja 31 do 49 i ulaz prema Selničkoj ulici, u Igrišću - Stubička ulica i Ulica Ksavera Šandora Đalskog na ulazu od Mihanovićeve, te u Kraljevom Vrhu - Sljemenska ulica prema broju 98, Sljemenska ulica prema broju 56 d i Ulica Marka Šimunića. Radovi su završeni krajem rujna 2019. godine. Projekat ćemo nastaviti i u narednim razdobljima, odnosno sve dok sustavom javne rasvjete ne bude obuhvaćeno cijelo područje Općine Jakovlje

Opremanje javnih površina

U sklopu projekta održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Jakovlje, tijekom kolovoza 2019. godine, završili smo prvi dio nabave komunalne opreme i to nabave koševa za smeće. U prvom dijelu provedbe projekta nabavljeno je 10 (deset) koševa za smeće koji su postavljeni u sva tri naselja na području Općine Jakovlje, te su istima zamijenjeni stari, dotrajali i uništeni koševi. Koševi za smeće izrađeni su od betona sa inox kapom. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Zamjena srednjenaponskog kabelskog voda

Početkom kolovoza 2019. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., završeni su radovi na prijekopu i polaganju energetskog kabela na k.č.br. 83 i 85 k.o. Jakovlje u Ulici Adele Sixta i Dvorskoj ulici, Jakovlje, a sve zbog zamjene dotrajalog srednje naponskog kabelskog voda prema tehničkom rješenju TD5302 od lipnja 2019. godine.

Završen projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje (referentni broj: KK.06.3.1.03.0050)

Dana 19. srpnja 2019. godine ishođena je Uporabna dozvola za Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Jakovlje te je time isti i završen. Projekt je započet s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ je Općina Jakovlje. Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje (k. č. 372/3 k.o. Kraljev Vrh, ZK Odjel Donja Stubica) u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Završena obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću

Dana 28. kolovoza 2019. godine završila je obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću. Projekat je proveden u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu i Osnovnom školom Jakovlje. Realizacijom projekta kompletno je obnovljeno školsko dvorište, na način da je uklonjen stari, oštećeni sloj asfalta te je ugrađen novi. Ovo je samo jedan od projekata zajedničke suradnje Zagrebačke županije, Osnovne škole Jakovlje i Općine Jakovlje, s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta kao i podizanja kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa školskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Općine Jakovlje

Obilježena horizontalna signalizacija ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

U opsegu održavanja javnih površina, u lipnju 2019. godine završeni su komunalni poslovi obilježavanja horizontalne signalizacije ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Obilježavanjem su označena parkirna mjesta ispred navedene zgrade, parkirna mjesta za invalidne osobe kao i rezervirana parkirna mjesta za djelatnike primarne zdravstvene zaštite. Navedenim obilježavanjem horizontalne signalizacije omogućeno je svim mještanima adekvatnije i sigurnije korištenje javne površine ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite.

Energetska obnova zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje

Dana 27. lipnja 2019. godine završeni su radovi na uređenju postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju i to u smislu energetske obnove zgrade. Realizacija projekta doprinjet će uštedi energije, očuvanju okoliša i smanjenju korištenja fosilnih goriva. Isto tako završetkom predmetnog projekta Nogometnom klubu Dinamo- Jakovlje i njegovim članovima, omogućeni su bolji i kvalitetniji uvjeti obavljanja sportske djelatnosti te samo korištenje objekta za potrebe održavanja treninga, nogometnih utakmica, sastanaka i ostalih događanja koja klub organizira.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Ksavera Šandora Đalskog

Dana 08. svibnja 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Ksavera Šandora Đalskog u Igrišću, od kućnog broja 9a do 18a. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran iz proračuna Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji Ulice Ksavera Šandora Đalskog u Igrišću, od kućnog broja 9a do 18a, završeni su 25. svibnja 2019. godine.

Uređenje okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

Tijekom mjeseca srpnja 2019. godine završili su radovi na uređenju okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, koju koriste liječnici opće prakse, stomatolog te udruge. Radovi na uređenju okoliša obuhvatili su rješavanje odvodnje, postavu novih rubnjaka, navažanje zemlje, sijanje trave te sadnju ukrasnog bilja. Isto tako u suradnji sa udrugom - Kuburaško društvo Tri kralja, izgrađena je sjenica ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Projektu se pristupilo iz razlog poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim se povećava komunalni standard lokalnog stanovništva i potiču daljnja ulaganja u održavanje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica sv. Doroteje - Leščina

Dana 25. svibnja 2019. godine, završila je rekonstrukcija Ulice svete Doroteje - odvojak Leščina u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Obnova raspela u Jakovlju

U suradnji Mjesnog odbora Jakovlje i Općine Jakovlje obnovljeno je raspelo i uređen okoliš oko samog raspela na raskrižju Fijanove ulice i Ulice Svete Doroteje u Jakovlju. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Jakovlje u okviru malih komunalnih akcija, a sve kako bi održali i poboljšali komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja na području Općine Jakovlje.

Završeni radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka ambulante u Jakovlju

Tijekom travnja 2019. godine završeni su radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka na objektu primarne zdravstvene zaštite (ambulante u Jakovlju), Stubička cesta 4a, Jakovlje i to postavljanjem vodovodnih cijevi sa novim cjevovodima i razdvajanjem instalacija na tri samostalne cjeline, uključujući i rekonstrukciju hidrantske mreže .

Obnova mosta u Jakovlju

Na inicijativu Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata i  Kuburaškog društva Tri kralja, obnovljena je betonska  konstrukcija na mostu u Jakovlju, Stara cesta. 
Projektu se pristupilo iz razloga  poboljšanja komunalnog standarda mještana s ciljem daljnjeg ulaganja u uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Sanacija odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici

Završeni su radovi na sanaciji odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici, te zamjena cijevi za odvodnju koja prolazi preko Jakovljanske ulice prema otvorenom jarku. Radove izvodi Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, nadcestarija Zaprešić.

Uređen plato u sklopu postojeće zgrade koju koristi NK Dinamo - Jakovlje

Dana 20. srpnja 2018. godine sa Zagrebačkom županijom Upravnim odjelom za gospodarstvo potpisali smo ugovor za sufinanciranje Projekta izgradnje i uređenja platoa u sklopu postojeće zgrade koju koristi Nogometni klub „Dinamo“ Jakovlje, te osigurali dio bespovratnih sredstava za realizaciju istog.
Provedba naprijed navedenog Projekta započela je 4. prosinca 2018. godine. Radovi na uređenju platoa završeni su 15. siječnja 2019. godine.
Realizacijom Projekta doprinijelo se boljoj i kvalitetnijom komunalnoj infrastrukturi za sve vjerne navijače i  posjetitelje nogometnih utakmica Nogometnog kluba „Dinamo“ Jakovlje kao i za sve njegove članove. 

Riješen problem odvodnje oborinskih voda u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 3 do 7

Tijekom mjeseca  listopada 2018. godine u suradnji sa Županijskom upravom za ceste završeni su su radovi vezani uz rješavanje odvodnje u Jakovlju uz Zagrebačku ulicu od broja 3 do broja 7. Realizacijom navedenog projekta zajedno za Županijskom upravom za ceste riješili smo problem odvodnje koji je stanovnicima Zagrebačke ulice od broja 3 do broja 7 zadavao velike probleme dugi niz godina. Prilikom svake obilnije kiše njihova dvorišta bila su potopljena, te je postojala opasnost od poplave i u samim kućama.

Opremanje vanjskog igrališta Dječjeg vrtića “Bambi“

Dana 30. listopada 2018. godine u sklopu Projekta prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju, započelo je opremanje vanjskog igrališta Dječjeg vrtića „Bambi“ i to postavom novih dječjih igrala (ljuljačka, klackalica, tobogan, njihalica barka, pješčanik, betonska podloga i antistres podloga). Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Realizacijom Projekta prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ i opremanja dječjeg igrališta doprinijet će se poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Radovi su završeni krajem studenoga 2018. godine.

Sanacija klizišta

Završena je sanacija klizišta na javnom dobru – put na Vučak u Kraljevom Vrhu. Saniranjem navedenog klizišta izvršena je rekonstrukcija terena kako bi se spriječilo daljnje klizanje terena te se istim projektom doprinijelo do veće sigurnosti za sve korisnike navedene dionice.

Završena obnova zdenca u Kraljevom Vrhu

Sredinom mjeseca studenog 2018. godine završila je rekonstrukcija i obnova zdenca u Kraljevom Vrhu. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Kraljev Vrh u okviru malih komunalnih akcija. Zdenac je opločen ukrasnim kamenom, postavljena je zaštitna ograda i obnovljena je lamperija, a na vrh krova postavljen je ukrasni kokot koji pokazuje strane svijeta.

Povećan prostor dječjeg vrtića Bambi u Jakovlju

Dana 18. rujna 2018. godine, završen je Projekt prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju i to pregledom nadležne Komisije. Izdano je Rješenje o početku rada još jedne prostorije u sklopu Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju. Navedenim Projektom izvršena je prenamjena prostorije koju je koristilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje, te je osiguran prostor za upis još jedne vrtićke grupe. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Realizacijom Projekta Dječjeg vrtića „Bambi“ izrađena je kompletna projektna dokumentacija, izvršen je upis zgrade vrtića u zemljišne knjige i katastar, izvršeni su i građevinski radovi te odvajanje plinskih i električnih instalacija. 

Završena rekonstrukcija Dvorske ulice

Dana 20. studenoga 2018. godine, završila je rekonstrukcija Dvorske ulice u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Obnovljeno krovište na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

Dana 20. kolovoza 2018. godine, započela je provedba projekta Obnova krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja odnosno poboljšati uvjeti za pružanje usluga vezanih uz čuvanje tijela preminulih te dostojanstvenog ispraćaja i sahrane pokojnika. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške regionalnom razvoju. Uz financijski doprinos Ministarstva i uz vlastita proračunska sredstva, obnovljeno je krovište na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu.

Semaforizacija raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke ulice

Dana 17. kolovoza 2018. godine, započela je provedba Projekta semaforizacije raskrižja Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (obje ŽC3008). Projektu semaforizacije pristupilo se u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa na navedenom raskrižju. Temeljem poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske u 2018. godini za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020., Općini Jakovlje odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 70% vrijednosti projekta od strane Ministarstva unutarnjih poslova. Radovi su završeni krajem listopada 2018. godine.

Modernizacija sustava javne rasvjete

Sredinom 2018. godine, na području Općine Jakovlje započela je provedba Projekta rekonstrukcije odnosno modernizacije sustava javne rasvjete. Navedenim projektom zamijeno je 100% postojećeg sustava javne rasvjete, odnosno 833 rasvjetna tijela zamijenjena su štednim led rasvjetnim tijelima. Navedenom projektu pristupilo se iz razloga što je temeljem analize Izvješća o provedenom energetskom pregledu sustava javne rasvjete, utvrđeno da većina postojećeg sustava javne rasvjete zbog svojih tehničkih karakteristika ne predstavlja održivo rješenje, jer je oko 70% rasvjetnih mjesta izvedeno s visokotlačnim živinim ili zamjenskim natrijevim izvorima svjetlosti, odnosno izvorima koji su sukladno Uredbi europske komisije stavljeni izvan tržišta Europske unije. Realizacijom Projekta rekonstrukcije odnosno modernizacije sustava javne rasvjete smanjit će se trošak električne energije javne rasvjete na području Općine Jakovlje, kao trošak održavanja sustava javne rasvjete.

Asfaltiranje općinskih prometnica

U razdoblju od 17. do 30. travnja 2018. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju općinskih prometnica u Zagrebačkoj ulici od kbr. 174-178a, Topličkoj ulici od kbr. 110-116 i Mihanovićevoj ulici prema kbr. 54b u ukupnoj dužini od cca 500 m. Radovi su financirani iz Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.

Postavljena svjetlosna signalizacija za označavanje pješačkog prijelaza

Montirana su dva žuta treptača sa pripadajućim solarnim napajanjem na lokaciji kod ulaza u Osnovnu školu Jakovlje, kod pješačkog prijelaza. Navedeno je od velike važnosti, te doprinosi povećanju sigurnosti sudionika u prometu, prvenstveno pješaka i učenika Osnovne škole Jakovlje.

Završeni radovi vezani za javnu rasvjetu u Zagrebačkoj ulici

Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava javne rasvjete u Zagrebačkoj ulici od broja 52 – 76. Navedenom rekonstrukcijom zamijenjene su stare i dotrajale ulične lampe sa novim led lampama. Ovo je samo početak zamjene postojeće ulične rasvjete sa novim led lampama, na području cijele Općine Jakovlje, kojom zamjenom će doći do povećanja energetske učinkovitosti i povećanja sigurnosti u prometu, te uštede u plaćanju električne energije javne rasvjete.

Završena sanacija županijske ceste u Kraljevom Vrhu

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije završila je sanaciju županijske ceste od Kraljevog Vrha do Gornje Bistre. 

Postavljena e-punionica

Završeni su radovi oko stavljanja u pogon e-punionice za električne automobile. Ista je smještena na parkiralištu iza dječjeg vrtića „Bambi“. E-punionica za električne automobile financirana je od strane Zagrebačke županije.

Završeno postavljanje putokaza kroz cijelu općinu

Djelatnici Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, postavili su putokaze i prometne znakove kroz cijelu općinu Jakovlje. Ovim potezom povećana je sigurnost u cestovnom prometu. Također za osobe koje nisu stanovnici općine Jakovlje olakšano je kretanje Općinom u vidu putokaza koji su postavljeni.

Uređena ambulanta u Jakovlju

Završeno je unutarnje uređenje zgrade ambulante u Jakovlju, koju koriste liječnici opće prakse i stomatolog. Dana 24. srpnja 2017. godine, liječnici i stomatolog počeli su s radom u obnovljenim prostorijama. 

Sanirano krovište i prostorije Nogometnog kluba

Završeni su radovi na objektu kojeg koristi Nogometni klub „DINAMO“ iz Jakovlja. Općina Jakovlje sufinancirala je obnovu krovišta i prostorija kluba, čija je obnova bila više nego potrebna, jer je zadnjih nekoliko godina, u sve većem obujmu, počelo prokišnjavati u klupske prostorije. Radove na objektu izvode članovi kluba, dobrovoljnim radom. 

Nova oglasna ploča

Dana 20. srpnja 2017. godine postavljena je nova oglasna ploča u centru Jakovlja na mjestu starog oglasnog panoa. Nova oglasna ploča modernijeg je tipa, gdje će stanovnici općine Jakovlje pomoću magneta moći stavljati svoje oglase, osmrtnice, plakate i sl. Opremljena je solarnim panelima pomoću kojih se u vremenu noćnih sati pale svjetla, te će stanovnicima općine Jakovlje sadržaj na ploči biti vidljiv i u noćnim satima. Također, nova oglasna ploča opremljena je i ulazima za USB kabel, pa će se moći koristiti i za punjenje mobilnih uređaja.

174236332718209817151024415252_thumb.jpg

Popis stanovništva - terensko popisivanje

Vrijeme provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI) -  Terensko popisivanje u Popisu 2021. godine produljeno je do 29. listopada...

Pročitaj više
171100282620259223332037662436_thumb-1-.jpg

Obavijest o radnom vremenu Popisnog centra Jakovlje

Obavještavamo Vas da je radno vrijeme Popisnog centra Jakovlje za građanstvo od 7,00 – 19,00 sati  za cijelo vrijeme...

Pročitaj više
img-20210924-wa0018.jpg

OBAVIJEST – podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

Obavještavamo sve mještane da će Općina Jakovlje od 24. rujna 2021. godine započeti s podjelom spremnika za odvojeno...

Pročitaj više
img-20210423-wa0008.jpg

Prezentacija najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje

Danas je u Općini Jakovlje upriličen obilazak radova na izgradnji najveće investicije u povijesti Općine Jakovlje, 33 milijuna...

Pročitaj više
plakat-e-novorodence250.jpg

Općina Jakovlje uključila se u sustav e-Novorođenče

Općina  Jakovlje i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Jakovlje uključena u sustav...

Pročitaj više
20210108_100622.jpg

Počela izgradnja tvornice avio dijelova u poslovnoj zoni Sjever 2 u kojoj će se u prvoj fazi zaposliti 450 djelatnika.

Iako od pojedinaca,  koji ne žele napredak i razvoj Općine Jakovlje i koji nisu naučeni da se u Općini Jakovlje svakodnevno...

Pročitaj više
chla-what-you-should-know-covid-19-1200x628-01.jpg

Obavijest

               O B A V I J E S T              ...

Pročitaj više
20200713_080801.jpg

Obavijest o početku rada Reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da Reciklažno dvorište Kraljev Vrh započinje s radom u srijedu, 15. srpnja...

Pročitaj više