Servisne informacije

Strategija

OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE
Jakovlje, Stubička cesta 2, 10297 Jakovlje
tel. 01/ 3351-200
email: ured@os-jakovlje.skole.hr

DJEČJI VRTIĆ "BAMBI"
Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje
email: djecji.vrtic.bambi@zg.t-com.hr
tel: 01/3352-207,  01/3315-460, 099/8060-377, 098/828-594

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - AMBULANTA JAKOVLJE
Jakovlje, Stubička cesta 4a, 10297 Jakovlje
Ambulanta dr. Ivica Crnica - tel: 01/3351-151
Ambulanta dr. Igor Petrovski- tel: 01/5544-138                                                                                                                

ČITAONICA
Jakovlje, Stubička ulica 4a, Jakovlje 10297
Uredovno vrijeme:
Ponedjeljak i četvrtak: 11:30 - 13:30
utorak, srijeda i petak: 17:00 - 19:00
subota: 10:00 - 12:00

ŽUPNI URED KRALJEV VRH
Kraljev vrh, Školska ulica 4, 10297 Jakovlje
tel: 098/196-6404, 01/3352-695

HRVATSKA POŠTA D.D. - ISPOSTAVA JAKOVLJE
Jakovlje, Stubička cesta 4, 10297 Jakovlje
tel: 01/6626-733

LJEKARNA ŠĆURIC - JAKOVLJE
Jakovlje, Stubička cesta 1a, 10297 Jakovlje
tel: 01/3352-075

UDRUGA ŠAPICA 
Krapinska 111, Donja Bistra, 10298 Donja Bistra
tel: 098/521-803, 095/926-3234
sapica@sapica.hr

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
Zabok, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok
tel: 049/588-640

ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Zabok, Celine 2, 49210 Zabok
tel: 049/587-151

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. - ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Zaprešić, Ulica bana Josipa Jelačića 14, 10 290 Zaprešić
tel: 01/3340-111

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. - ISPOSTAVA ZABOK
Zabok, Ulica Matije Gupca 57, 49210 Zabok,
tel: 0800/300-402

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Nadcestarija Zaprešić, Zaprešić, Veliki Vrh 1, 10290 Zaprešić
Nadcestar: Zoran Nikolić
Tel/fax: 01/3310-828, 091/3478-412

KONCESIONAR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKI POSLOVI NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE

Dimnjačarski obrt „Šantić“ vlasnik Anđelko Šantić, Gornja Bistra, Strojarska 1, 10298 Donja Bistra

Tel: 098/136-2003