• Početna >
 • Ustrojstvo općine >
 • Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

 • ŠTEFICA PODHRAŠKI, referent za opće i administrativne poslove
  e-mail: stefica.podhraski@jakovlje.hr, tel. 01/3351 887, fax.01/3319 529
   
 • SNJEŽANA ŠUNC, referent za proračun i financije
  e-mail: snjezana.sunc@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
   
 • MILAN JEČMENJAK, referent za komunalne i opće poslove-komunalni redar
  e-mail: milan.jecmenjak@jakovlje.hr, tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529
   
 • ROBERT HORVAT, poljoprivredni redar
  e-mail: robert.horvat@jakovlje.hr,  tel. 01/3351 205, fax.01/3319 529

  Poljoprivredni redar obavlja poslove poljoprivrednog redarstva na području Općina Bistra, Jakovlje, Luka i Pušća. U Općini Jakovlje, komunalni redar radi utorkom i četvrtkom (prema rasporedu) od 7.00 do 15.00 sati.