Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Općine Jakovlje

Rezultati izbora za članove Savjeta mladih općine Jakovlje

Popis važećih kandidatura

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta

Javni poziv i obrasci

Objava javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Jakovlje

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje (KLASA:021-05/17-01/30, URBROJ:238/11-01/1-17-1 od 13. studenoga 2017. godine) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općina Jakovlje broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijelo je ODLUKU o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Jakovlje