• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20181213-9h-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.izmjeni-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa.pdf 20181213-9g-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.izmjeni-programa-koristenja-sredstava-ostvarenih-od-prodaje-stanova.pdf 20181213-9e-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-javnih-potreba-u-sportu.pdf 20181213-9f-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.izmjeni-programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-za-2018.pdf 20181213-17-prijedlog-za-donosenje-pravilnika-o-poslovanju-vlastitog-pogona.pdf 20181213-18-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-mjerama-za-sprecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbacenog-otpada.pdf 20181213-12-prijedlog-za-donosenje-izvjesca-o-stanju-zastite-od-pozara-u-2018.pdf 20181213-14-prijedlog-za-donosenje-provedbenog-plana-unapredenje-zastite-od-pozara-za-2019.pdf 20181213-9b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-odrzavanja.pdf 20181213-9a-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-gradnje.pdf 20181213-9d-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-javnih-potreba-u-kulturi.pdf 20181213-9c-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-socijalnog-programa.pdf 20181213-7b-prijedlog-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2019.pdf 20181213-7g-prijedlog-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2019.pdf 20181213-7f-prijedlog-programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-za-2019.pdf 20181213-7a-prijedlog-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2019.pdf 20181213-7e-prijedlog-programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2019.pdf 20181213-7d-prijedlog-programa-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019.pdf 20181213-24-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-zahtjevu-preplam-d.o.o.pdf 20181213-7c-prijedlog-socijalnog-programa-za-2019.pdf 20181213-22-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-plana-rada-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-opcine-jakovlje-za-2019.pdf 20181213-16-prijedlog-sporazuma-o-zajednickom-organiziranju-obavljanja-poslova-poljoprivrednog-redara.pdf 20181213-20-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-programa-rada-savjeta-mladih-opcine-jakovlje-za-2019.pdf 20181213-15-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-organiziranju-zajednickog-obavljanja-poslova-poljoprivrednog-redara.pdf 20181213-11-prijedlog-za-donosenje-analize-stanja-sustavu-civilne-zastite-u-2018..pdf 20181213-13-prijedlog-za-donosenje-godisnjeg-plana-razvoja-sustava-civilne-zastite-za-2019.pdf 20181213-10-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka.pdf 20181213-6-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-jakovlje-za-2019.pdf 20181213-4-skraceni-zapisnik-10.pdf 20181213-2-obrazlozenje-11.sjednice.pdf 20181213-3-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20181213-23-zahtjev-preplam-d.o.o.pdf 20181213-1-poziv-za-11.sjednicu.pdf 20181213-21-plan-rada-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-2019.pdf 20181213-19-program-rada-savjeta-mladih-za-2019.godinu.pdf 20181213-8-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjena-proracuna-za-2018.pdf 20181213-5-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-proracunu-za-2019-te-projekcijama-za-2020-2021.pdf