• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20180324-31-prijedlog-zakljucka-vijece.pdf 20180324-30-prijedlog-zakljucka-nacelnica.pdf 20180324-27-prijedlog-odluke-o-donosenju-plana-gospodarenja-otpadom.pdf 20180324-26-odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-kom-otpada-biorazgradivog-kom-otpada-na-podrucju-opcine-jakovlje.pdf 20180324-25-prijedlog-odluke-o-izmjeni-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-otpada.pdf 20180324-24-prijedlog-zakljucka-za-dodjelu-javnih-priznanja.pdf 20180324-23-povjerenstvo-za-dodjelu-javnih-priznanja-prijedlog-zakljucka.pdf 20180324-21-izvjesce-eko-flor-plus-doo-o-radu-jakovlje.pdf 20180324-22-prijedlog-odluke-prihvacanje-izvjesca-drustva-eko-flor-plus-doo-usluga-prikupljanje-komunalnog-otpada-razdoblje-0101-31122017.pdf 20180324-20-prijedlog-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-pgo.pdf 20180324-19-izvjesce-o-izvrsenju-plana-gospodarenja-otpadom-opcine-jakovlje.pdf 20180324-18-prijedlog-odluke-ov-o-prihvacanju-izvjesca-o-radu-nacelnice.pdf 20180324-17-izvjesce-o-radu-nacelnice-od-0107-31122017.pdf 20180324-16b-2017_sum-dop-izvrsenje-vijece.pdf 20180324-16a-2017_sum-dop-izvrsenje-nacelnica.pdf 20180324-14b-2017_skolstvo-izvrsenje-vijece.pdf 20180324-15b-2017_stanovi-izvrsenje-vijece.pdf 20180324-15a-2017_stanovi-izvrsenje-nacelnica.pdf 20180324-14a-2017_skolstvo-izvrsenje-nacelnica.pdf 20180324-13b-2017_sport-izvrsenje-vijece.pdf 20180324-13a-2017_sport-izvrsenje-nacelnica.pdf 20180324-12b-2017_kultura-izvrsenje-vijece.pdf 20180324-12a-2017_kultura-izvrsenje-nacelnica.pdf 20180324-11a-2017_socijala-izvrsenje-nacelnica.pdf 20180324-11b-2017_socijala-izvrsenje-vijece.pdf 20180324-10b-2017_poki_vijece.pdf 20180324-10a-2017_poki_nacelnica.pdf 20180324-09b-2017_piki_vijece.pdf 20180324-09a-2017_piki_nacelnica.pdf 20180324-08-prijedlog-odluke-raspored-rezultata-za-vijece.pdf 20180324-07-prijedlog-raspored-rezultata-opcinska-nacelnica.pdf 20180324-06-godisnji-izvjestaj-prijedlog-za-vijece.pdf 20180324-05-godisnji-izvjestaj-nacelnice-o-izvrsenju-proracuna-za-2017.pdf 20180324-04-skraceni-zapisnik.pdf 20180324-03-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20180324-02-obrazlozenje-7-sjednice.pdf 20180324-01-poziv-za-7-sjednicu.pdf 20180324-29-zahtjev-sc-hren-doo.pdf 20180324-05a-financijski-izvjestaj-2017.pdf 20180324-28-plan-gospodarenja-otpadom-opcine-jakovlje.pdf