• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20180907-9-prijedlog-odluke-o-donosenju-procjene-rizika-od-velikih-nesreca-za-podrucje-opcine-jakovlje.pdf 20180907-7-prijedlog-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-o-radu-opcinske-nacelnice-za-razdoblje-od-1.sijecnja-do-30.lipnja-2018.godine.pdf 20180907-6-izvjesce-o-radu-opcinske-nacelnice-za-razdoblje-od-1.sijecnja-do-30.lipnja-2018.godine.pdf 20180907-17a-prilog-uz-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-opis-projekta-plato.pdf 20180907-17-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja.pdf 20180907-16-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-nerazvrstanoj-cesti-dio-toplicke-ulice-od-kbr.2-do-kbr.2a.pdf 20180907-14-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-osnivanju-vlastitog-pogona.pdf 20180907-13-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-komunalnim-djelatnostima.pdf 20180907-15-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-prijedlogu-za-imenovanje-mrtvozornika-na-podrucju-opcine-jakovlje.pdf 20180907-11-prijedlog-odluke-o-donosenju-programa-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-u-opcini-jakovlje.pdf 20180907-4-skraceni-zapisnik-8.pdf 20180907-5-polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-za-razdoblje-od-01.01.do-30.06.2018.pdf 20180907-2-obrazlozenje-9.sjednice.pdf 20180907-3-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20180907-10c-tablica-jakovlje-prdpz-novo.pdf 20180907-1-poziv-za-9.sjednicu.pdf 20180907-10b-tumac-karata-jakovlje.pdf 20180907-10a-tablica-karata-po-k.o.pdf 20180907-12-odluka-o-komunalnim-djelatnostima-na-podrucju-opcine-jakovlje-iz-2006.pdf 20180907-8-prijedlog-procjene-rizika-od-velikih-nesreca-za-podrucje-opcine-jakovlje.pdf 20180907-10-prijedlog-programa-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem.pdf 20180907-5a-prijedlog-za-donosenje-polugodisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-proracuna.pdf