• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20190125-9-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-visini-pausalnog-poreza-po-krevetu-odnosno-po-smjestajnoj-jedinici.pdf 20190125-8-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-komunalnoj-naknadi.pdf 20190125-6-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-komunalnom-doprinosu.pdf 20190125-3-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20190125-4-skraceni-zapisnik-11.pdf 20190125-24-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-ulica-k.s.dalskog_n-i22a.pdf 20190125-23-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-jagustova_ulica_n-i09.pdf 20190125-21-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-igriska-ulica_n-i07.pdf 20190125-22-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-ulica-josipa-grilla_n-kv10.pdf 20190125-2-obrazlozenje-12.sjednice.pdf 20190125-20-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-stavljanju-izvan-snage-zakljucka-o-prijedlogu-za-zamjenu-nekretnina.pdf 20190125-18-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-pokretanju-postupka-za-stjecanje-prava-vlasnistva-nekretnina-u-svrhu-prosirenja-i-uredenja-groblja-u-kraljevom-vrhu.pdf 20190125-16-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-sudjelovanje-u-stecajnom-postupku-nad-nk-igrisce.pdf 20190125-15-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-izgradnju-i-opremanje-djecjih-igralista-na-podrucju-opcine-jakovlje.pdf 20190125-14-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-izvjesce-analize-prostornih-planova.pdf 20190125-12-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-stjecanju-primitku-nekretnine-u-vlasnistvo-opcine-jakovlje.pdf 20190125-13-izvjesce-o-zakljuccima-strucne-analize-zaprimljenih-inicijativa-u-2018.o-osnovanosti-pokretanja-postupka-za-izradu-prostornog-plana.pdf 20190125-11-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-sklapanje-ugovora-o-prijenosu-vlasnistva-bez-naknade-zagorski-vodovod-d.o.o.pdf 20190125-10-ugovor-o-prijenosu-vlasnistva-bez-naknade.pdf 20190125-19-zakljucak-o-prijedlogu-za-zamjenu-nekretnina.pdf 20190125-1-poziv-za-12.sjednicu.pdf 20190125-7-odluka-o-komunalnoj-naknadi.pdf 20190125-17-odluka-o-kupnji-zemljista-za-potrebe-prosirenja-groblja-u-kraljevom-vrhu.pdf 20190125-5-odluka-o-komunalnom-doprinosu-opcine-jakovlje.pdf