• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20190622-8b-poseban-popis-gradiva-s-rokovima-cuvanja.pdf 20190622-7-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-sluzbenoj-iskaznici-i-sluzbenoj-odori-komunalnog-redara-opcine-jakovlje.pdf 20190622-8a-prijedlog-za-donosenje-pravilnika-o-zastiti-i-obradi-arhivskog-i-dokumentarnog-gradiva-opcine-jakovlje.pdf 20190622-6-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-komunalnom-redu.pdf 20190622-4-skraceni-zapisnik-15.pdf 20190622-3-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20190622-16-prijedlog-za-donosenje-plana-evakuacije-i-zbrinjavanja-turista-u-slucaju-vecih-nesreca-ili-katastrofa-na-podrucju-opcine-jakovlje.pdf 20190622-15-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-utvrdenju-popisa-lokaliteta-i-prostora-radi-uspostave-zapovjednih-mjesta-za-koordinaciju-gasenja-pozara.pdf 20190622-2-obrazlozenje-16.sjednice.pdf 20190622-14-prijedlog-za-donosenje-plana-motrenja-cuvanja-i-ophodnje-gradevina-i-povrsina-za-koje-prijeti-opasnost-od-nastajanja-i-sirenja-pozara.pdf 20190622-13-prijedlog-za-donosenje-plana-aktivnog-ukljucenja-svih-subjekata-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-jakovlje-u-protupozarnoj-sezoni-u-2019.godini.pdf 20190622-5-odluka-o-komunalnom-redu-1.pdf 20190622-11-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-utvrdenju-financijskog-plana-osiguranih-sredstva-za-podmirenje-troskova-tijekom-pozarne-sezone-u-2019.godini.pdf 20190622-12-prijedlog-za-donosenje-plana-koristenja-teske-gradevinske-mehanizacije-za-zurnu-izradu-protupozarnih-prosjeka-i-probijanja-protupozarnih-putova.pdf 20190622-10-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-agrotehnickim-mjerama-i-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-te-mjerama-zastite-od-pozara-na-poljoprivrednom-zemljistu.pdf 20190622-1-poziv-za-16.sjednicu.pdf 20190622-9-odluka-o-agrotehnickim-mjerama-na-poljoprivrednom-zemljistu-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-i-mjerama-zastite-od-pozara-na-poljoprivrednom-zemljistu-sumama-i-sumskom-zemljistu.pdf