• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20190906-9-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-stipendiranju-ucenika-i-studenata-s-podrucja-opcine-jakovlje.pdf 20190906-7-prijedlog-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-o-radu-opcinske-nacelnice-za-razdoblje-od-1.sijecnja-do-30.lipnja-2019.godine.pdf 20190906-14-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-stubicka-cesta_n-j52.pdf 20190906-13-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-stubicka-cesta_n-j50.pdf 20190906-12-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-sljemenska-ulica_n-kv03d.pdf 20190906-11-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-imenovanju-povjerenstva-za-dodjelu-stipendija.pdf 20190906-6-izvjesce-o-radu-opcinske-nacelnice-za-razdoblje-od-1.sijecnja-do-30.lipnja-2019.godine.pdf 20190906-5-polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-za-razdoblje-od-01.01.do-30.06.2019.podnosenje-nacelnice-ov.pdf 20190906-4-skraceni-zapisnik-17.pdf 20190906-2-obrazlozenje-18.sjednice.pdf 20190906-3-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20190906-10-zakljucak-o-imenovanju-povjerenstva-za-dodjelu-stipendija-opcine-jakovlje.pdf 20190906-1-poziv-za-18.sjednicu.pdf 20190906-8a-odluka-o-stipendiranju-ucenika-i-studenata-s-podrucja-opcine-jakovlje.pdf 20190906-8b-odluka-o-izmjeni-odluke-o-stipendiranju-ucenika-i-studenata-s-podrucja-opcina-jakovlje.pdf 20190906-5a-prijedlog-za-donosenje-polugodisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-proracuna-oj.pdf