• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

20191213-10b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2019.godinu.pdf 20191213-10a-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2019.godinu.pdf 20191213-7b-prijedlog-za-donosenje-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.godinu.pdf 20191213-7a-prijedlog-za-donosenje-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2020.godinu.pdf 20191213-23-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-ulica-svete-doroteje_n-j30r.pdf 20191213-22-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-mihanoviceva-ulica_n-i12d.pdf 20191213-21-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-ulica-matije-gupca_n-i23.pdf 20191213-20-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-na-namjeru-davanja-u-koncesiju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-jakovlje.pdf 20191213-18-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-za-provedbu-projekta-naletni-semafor-na-zc-2220-u-naselju-kraljev-vrh.pdf 20191213-19c-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-sklapanje-aneksa-i-ugovoru-o-zakupu-plinovoda.pdf 20191213-17b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-plana-rada-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-opcine-jakovlje-za-2020.pdf 20191213-16-prijedlog-za-donosenje-provedbenog-plana-unapredenja-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.pdf 20191213-14-prijedlog-za-donosenje-izvjesca-o-stanju-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-jakovlje-u-2019.godini.pdf 20191213-15-prijedlog-za-donosenje-godisnjeg-plana-razvoja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.pdf 20191213-13-prijedlog-za-donosenje-analize-stanja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-opcine-jakovlje-u-2019.godini.pdf 20191213-11c-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada.pdf 20191213-12b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka-za-2020.pdf 20191213-8-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-dugorocnom-kreditnom-zaduzenju-opcine-jakovlje.pdf 20191213-7g-prijedlog-za-donosenje-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa.pdf 20191213-7f-prijedlog-za-donosenje-programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.pdf 20191213-7e-prijedlog-za-donosenje-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.pdf 20191213-7d-prijedlog-za-donosenje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.pdf 20191213-10d-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2019.godinu.pdf 20191213-10c-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-socijalnog-programa-opcine-jakovlje-za-2019.godinu.pdf 20191213-7c-prijedlog-za-donosenje-socijalnog-programa-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.pdf 20191213-4-skraceni-zapisnik-19.pdf 20191213-6-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-jakovlje-za-2020..pdf 20191213-3-prijedlog-odluke-zapisnik.pdf 20191213-2-obrazlozenje-20.sjednice.pdf 20191213-9-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-ii.izmjeni-proracuna-za-2019.pdf 20191213-1-poziv-za-20.sjednicu.pdf 20191213-19b-prijedlog-aneksa-i-ugovoru-o-zakupu-plinovoda.pdf 20191213-19a-ugovor-o-zakupu-plinovoda.pdf 20191213-5-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-proracunu-za-2020.i-projekcije.pdf 20191213-12a-odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-finan.politckih-stranaka-za-2019.pdf 20191213-11b-odluka-o-izmjeni-odluke-o-nacinu-pruzanju-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada.pdf 20191213-17a-plan-rada-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-opcine-jakovlje.pdf 20191213-11a-odluka-o-nacinu-pruzanju-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada.pdf